Hỏi đáp

Laden On Board Là Gì – Laden On Board Và Shipped On Board Mang Giống Nhau – viettingame

Vận đơn Bill of lading là chứng từ vận tải vô cùng quan trọng nên những nội dung cụ thể trên vận đơn phải thể hiện đúng đắn, vận dụng trong hầu hết những bộ chứng từ như bộ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa, bộ chứng từ cho những phương thức thanh toán, chứng từ cho Bảo hiểm hàng hóa,… Vì thế vậy, lúc làm nghề xuất nhập khẩu, chúng ta cần đặc trưng lưu ý tới nội dung cụ thể vận đơn, tránh thiếu sót thông tin cũng như những nhầm lần những nội dung trên vận đơn.

Đang xem: Laden on board là gì

Nội dung cụ thể trên vận đơn được trình diễn thế nào

Thông tin về nội dung cụ thể trên vận đơn được trình diễn tiêu chuẩn chỉnh theo thứ tự dưới phía trên.

Bên phát hành vận đơn:

Là hãng tàu hoặc là fowader;

Thể hiện ở đâu phần header/footer của vận đơn và ở phần chữ ký trên B/L

Tên/loại B/L

Số Booking: Là số của Booking đặt chỗ trên tàu. Đôi lúc, không tồn tại mục này.

Số của B/L: Số của B/L này do hãng tàu đặt

Shipper: Tên của người gửi hàng

Là người gửi hàng cho hãng tàu để hãng tàu chở hàng;

Người này là người XK, (hoặc sở hữu giấy phép xuất khẩu). Ví dụ Trader ở VN tậu gạo của Supplier ở VN để ký hợp đồng xuất bán cho Customer ở Hong Kong. Trader này không tồn tại giấy phép XK, nên shipper trên B/L phải là tên của supplier. Lúc đó, trên mục này người Customer thường muốn sở hữu để kèm tên của Trader để thêm trách nhiệm của Trader, mục này sẽ có được thêm dòng chữ: Care of hay C/O: .

Trong trường hợp sở hữu sự xuất hiện của Master B/L và gửi hàng sở hữu FWD thì Shipper là siêu thị FWD đầu xuất;

Ghi mục này phải ghi tương đối đầy đủ 4 nội dung: tên siêu thị; địa chỉ, số điện thoại thông minh, số fax.

Consignee: Tên của người nhận hàng 

Tên của người tiêu dùng, người nhập khẩu. Tuỳ mục đích sử dụng loại B/L nào của hai phía tậu bán mà mục này sẽ mà thậm chí được ghi thành những trường hợp sau phía trên:

Để trống, ko ghi gì cảGhi tên tương đối đầy đủ của Consignee.To order/To order of ShipperTo order of To order of

Người đọc sẽ nắm rõ những cách gì này trong phần phân loại vận đơn.

Lúc ghi phải ghi tương đối đầy đủ 4 nội dung: tên siêu thị; địa chỉ, số điện thoại thông minh, số fax. Thường thì, shipper/người XK nên cho số fax và giấu số điện thoại thông minh của consignee đi để tránh để lộ thông tin người tiêu dùng. Hàng tới thì hãng tàu mà thậm chí báo cho những người tậu bằng phương pháp Fax hoặc email Thông tin hàng tới.

*

Notify party: Bên được thông tin 

Là bên mà hãng tàu sẽ gửi Thông tin hàng tới lúc hàng tới cảng đích

Tùy theo Consignee là ai thì ở mục này sẽ ghi khác đi tuỳ từng trường hợp. Xem phần kế trên để hiểu cách ghi tương ứng dưới phía trên:

Để trống, ko ghi gì cảGhi dòng “Same as consignee”Ghi tên của người sẽ nhận lô hàng này/người NK

Lúc ghi phải ghi tương đối đầy đủ 4 nội dung: tên siêu thị; địa chỉ, số điện thoại thông minh, số fax.

Tên tàu – số chuyến

Nam of Vessel/Voyage No = Mother vessel/Voyage No. = MV/Voy. No. = Carriage by/Voyage No.

Là tàu vận chuyển lô hàng này trên biển.

Ghi tên tàu và số hiệu chuyến tàu.

Chặng này là chặng vận tải chính nên người ta gọi thuật ngữ này là Carriage

Cảng bốc hàng

Port of loading = POL = Charging port

Ghi tên của cảng bốc hàng

Cảng dỡ hàng

Port of discharging = POD = Unloading Port

Ghi tên của cảng dỡ hàng 

Pre-carriage

Nếu chủ hàng đồng thời cùng lúc thuê luôn luôn hãng tàu vận chuyển containers trong trong nước nước xuất từ xưởng người XK ra tới cảng thì trên B/L thêm mục này.

Mục này sẽ ghi tên và số hiệu của phương tiện vận chuyển đó.

Place of receipt = Place of pick-up

Nếu như có vận chuyển trong nước, thì phải ghi lấy hàng từ nơi nào. Thường này là địa chỉ của xưởng người XK.

On-carriage

Nếu chủ hàng đồng thời cùng lúc thuê luôn luôn hãng tàu vận chuyển containers trong trong nước nước nhập từ cảng tới về kho người NK thì trên B/L thêm mục này.

Mục này sẽ ghi tên và số hiệu của phương tiện vận chuyển đó.

Place of delivery = Final Destination

Nếu như có vận chuyển trong nước, thì phải ghi phục vụ tới đâu. Thường này là địa chỉ của xưởng người NK.

Container No. and Seal No. (Marks and Numbers)

Mục này ghi số của cont và số của seal (marks and number: tức là phải ghi đủ phần chữ và phần số).

Mang bao nhiêu cont thì ghi đủ bấy nhiêu cont.

Ghi số cont trên/trước, số seal dưới/sau ngay liền cạnh;

Nếu là hàng lẻ (vài pallets) thì mà thậm chí sở hữu/không tồn tại số của pallets.

Xem thêm: Tải Đấu Trường Thú 2, 3, 4 Mới Nhất, Tải về trò chơi Đấu Võ Đối Kháng

Number of containers or pakages

Ghi số lượng của containers hay số lượng của khiếu nại hàng (pallets)

Loại containers cũng thường được nêu trong mục này.

Description of goods

Ghi tên của hàng hoá

Mang lúc sở hữu ghi vài dòng sơ bộ/ngắn gọn về kiểu cách đóng gói (nếu đóng bằng carton/bags thì phải ghi rõ tổng là mấy cartons/bags) hay unique, quy cách…

Ghi net weight = NW của hàng

Measurement and Gross Weight

Measurement là tổng thể tích của lô hàng. Tính bằng CBM = cubic metre = mét khối

Gross weight là trọng lượng cả bì của lô hàng. Tính bằng Kgs = kí lô gram = ko tính bằng tấn.

Freight Collect/Freight Prepaid

Dịch là cước trả trước/Cước trả sau hay Cước thu ở đầu cảng bốc/Cước thu ở đầu cảng dỡ.

Thường thì, nếu ĐK bán sản phẩm là nhóm E, F thì trên B/L ghi là Freight Collect; ngược lại nếu ĐK bán sản phẩm là nhóm C,D thì thì trên B/L thường ghi là Freight Prepaid. Vì thế sao?

Đứng ở khía cạnh thuận tiện của hãng tàu, hãng tàu muốn tránh rủi ro bị nợ cước ko đòi được:

Nếu ĐK bán sản phẩm là nhóm C, D, người XK là người thuê tàu, người XK là người trả tiền cước – freight. Hãng tàu thường xuyên phải thu cước trước. Vì thế nếu hàng tới cảng đích mà tiền cước chưa được trả, hãng tàu muốn giữ hàng lại thì ko thể được, vì thế chỉ việc người NK xuất trình B/L hợp lệ thì họ lấy được hàng. Người bán là người thuê tàu, nên hãng tàu phải giải quyết và xử lý chuyện nợ cước với người XK.

Nếu ĐK bán sản phẩm là nhóm E, F thì người NK là người thuê tàu, người NK là người trả tiền cước – freight. Hãng tàu thường sẽ gật đầu đồng ý thu cước sau (đợi hàng tới cảng đích rồi thu cước). Và nếu hàng tới cảng đích mà tiền cước chưa được trả, hãng tàu sẽ giữ lại được hàng lại, một khi người NK trả tiền cước mới thả hàng ra.

Tuy nhiên, trong thực tiễn, nếu người XK là người tiêu dùng VIP/truyền thống cuội nguồn thì hãng tàu sẵn sàng cho những người XK công nợ trả chậm tiền cước. Lúc đó hãng tàu thể hiện trên B/L là Freight Collect. Là một người NK, trong lần đầu làm ăn, nếu tậu bán theo ĐK người XK phải thuê tàu (nhóm C, D), thì nên yêu cầu người bán phải sở hữu được B/L ghi rõ là Freight Prepaid.

Freight payable

Kèm theo mục Freight Preaid/Collect thì sẽ có mục Freight payable.

Nơi mà cước được trả. Người XK trả cước Prepaid thì ghi tên thành phố/tên nước xuất. Người tiêu dùng trả cước Collect thì ghi tên thành phố/tên nước nhập

Place and date of issue: Nơi và ngày phát hành vận đơn

Nơi: tên nước xuất

Ngày: thường thì ngay ngày tàu chạy, hoặc trễ hơn một ngày.

Laden on board date hay Shipped on Board date

Laden on board date: Ngày xếp hàng lên tàu; chưa chắc/ko phải là ngày tàu rời đi.

Shipped on board date: Ngày tàu chạy/rời khỏi cảng bốc.

Trên B/L sở hữu ghi một trong hai cụm từ này đó được gọi là On borad B/L.

Trong thực tiễn, sẽ có được 02 trường hợp hãng tàu sẽ ghi trên B/L như sau: 

Chỉ ghi ngày phát hành vận đơn.

Trong vận chuyển hàng bằng container, theo cách hiểu thường thì, người XK sẽ phục vụ ở bãi CY hay CFS của hãng tàu. Hãng tàu sẽ nhận hàng để chở ở bãi CY đấy và hãng tàu chỉ cấp loại vận đơn nhận để xếp lên tàu (Received for Shipment B/L) hay nhận để chở (Received for Carriage or Taken in Charge). Trên B/L lúc này chỉ sở hữu ngày phát hành vận đơn mà không tồn tại ngày Laden on board hay Shipped on Board.

Lúc đó, ngày phát hành B/L sẽ được hiểu là ngày phục vụ (Delivery date = ETD = Estimated time of departure mà hai phía tậu/bán đã thoả thuận trong hợp đồng tậu bán).

Trong trường hợp này, nếu thanh toán bằng L/C và L/C yêu cầu B/L phải là Laden on board B/L hay Shipped on board B/L, người XK muốn chứng từ thích nghi với yêu cầu của L/C (ngày cấp vận đơn sẽ trở thành ngày phục vụ như quy định trong L/C và hợp đồng tậu bán) thì người XK phải yêu cầu hãng tàu thêm dòng chữ “Đã xếp lên tàu ngày…tháng… năm…: shipped (or laden) on board date…” và ký đóng dấu vào dòng xoáy chữ này, từ đó nó sẽ trở thành vận đơn hàng đã xếp lên tàu và mà thậm chí thanh toán được theo quy định trong L/C và hợp đồng tậu bán. 

Ngày phát hành vận đơn + Laden on board date/Shipped on board date

Để tránh những rắc rối thế này, phần lớn hiện nay những hãng tàu đều sở hữu ghi đủ hai mục là ngày phát hành Issue Date và Laden on board date/Shipped on board date.

Nếu vận đơn ghi Ngày On board trước ngày Phát hành => Vận đơn sai tính pháp lý. Nên yêu cầu ký tái phát.

Nếu vận đơn ghi Ngày Shipped on board/Laden on board sau ngày Phát hành => Ngày phục vụ được hiểu là ngày Shipped on board/Laden on board.

Đóng dấu và ký tên của hãng tàu

Mục này sẽ có được những trường hợp ghi như sau:

Người chuyên chở-hãng tàu ký phát, thì sau chữ ký của hãng tàu phải thể hiện dòng chữ “As the carrier” hoặc tương đươngThuyền trưởng ký phát, thì sau chữ ký của thuyền trưởng phải thể hiện dòng chữ “As the Master” hoặc tương đươngĐại lý của hãng tàu ký phát (FWD) thì sau chữ ký của FWD phải thể hiện dòng chữ “As agent for the carrier”.

Người thay mặt thuyền trưởng ký thì sau chữ ký của người này phải thể hiện dòng chữ “On behalf of Mr. Jonh Herry, as the master”.

Xem thêm: Uefi Và Legacy Là Gì ? Cách Kiểm Tra Máy Tính Sử Dụng Chuẩn chỉnh Legacy Hay Uefi

Trên phía trên là nội dung cụ thể trên vận đơn, mong rằng những share bởi Giảng viên tại Xuất nhập khẩu Lê Ánh sẽ hữu ích cho công việc và học tập của chúng ta.

Nếu như bạn cần tìm hiểu kĩ hơn về những loại vận đơn để phục vụ cho công việc của chúng ta tại doanh nghiệp xuất nhập khẩu và Logistics, chúng ta mà thậm chí học xuất nhập khẩu thực tiễn tại Xuất nhập khẩu Lê Ánh. Khóa học được giảng dạy bởi đội ngũ Chuyên Viên trong nghành xuất nhập khẩu và Logistics đang thao tác tại những doanh nghiệp xuất nhập khẩu, logistics to trong nước và quốc tế. học kế toán tài chính tổng hợp ở đâu tốt nhất

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.