Hỏi đáp

Là Gì? Nghĩa Của Từ Translate Là Gì ? Nghĩa Của Từ Translate Trong Tiếng Việt – viettingame

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Translate là gì

*
*
*

translate

*

translate /træns”leit/ ngoại động từ dịch, phiên dịchto translate an English book into Vietnamese: dịch một quyển sách tiếng Anh quý phái tiếng Việt chuyển quý phái, hình thànhto translate emotion into action: biến tình cảm thành hành vito translate dream into reality: biến ước mơ thành hiện thựcto translate opetry into music: chuyển thơ thành nhạc, phổ nhạc thành thơto translate Lenin”s teachings into reality: triển khai lời dạy của Lê-nin lý luận, xem như làkindly translate: xin ông vui lòng lý luận rõ cho ý ông muốn nóido not translate my hesitation as ill-will: xin anh đừng coi sự do dự của tôi là thiếu thiện chí thuyên chuyển (một vị giám mục) quý phái địa phận khác truyền lại, truyền đạt lại (bức điện) (toán học); (kỹ thuật) cho tịnh tiến
biên dịchtranslate : dịch, biên dịchbiến đổichuyển đổidịchformat translate: sự diễn dịch dạng thứctranslate : dịch, biên dịchtranslate duration: thời hạn dịchtranslate duration: số giờ chạy dịch (chuyển đổi)translate phase: pha dịchtranslate table: bảng dịchdịch chuyểngánthông dịchLĩnh vực: toán & tindịch, thông dịchphân bổLĩnh vực: điện lạnhtịnh tiếntranslate tablebảng chuyểnphiên dịch

*

*

Xem thêm: Rạp Lotte Biên Hòa Đồng Nai

*

Tra câu | Lướt web tiếng Anh

translate

Từ điển Collocation

translate verb

1 change sth from one language to another

ADV. literally ‘Tiramisu’ literally translates as ‘pull-me-up’. | accurately, correctly | freely, loosely, roughly | generally, normally, usually | variously a Greek word variously translated as ‘summit’, ‘top’ and ‘finishing stroke’

VERB + TRANSLATE attempt to, try to | be difficult to This word is difficult to translate.

PREP. as The word ‘sensus’ can be translated as ‘feeling’. | for I don”t speak Italian?can you translate for me? | from The book has been translated from the Japanese by Livia Yamaguchi. | into an expression that is difficult to translate into English

PHRASES widely translated The novel has been widely translated.

2 change into a different form

ADV. directly | effectively | easily | automatically Teacher expectations do not automatically translate themselves into student results.

VERB + TRANSLATE attempt to, try to trying to translate the theory into simple concepts | be difficult to

PREP. into A small increase in local spending will translate into a big rise in council tax.

PHRASES translate sth into action/practice attempting to translate these ideas into action

Từ điển WordNet

v.

bring to a certain spiritual statechange the position of (figures or bodies) in space without rotationbe equivalent in effect

the growth in income translates into greater purchasing power

be translatable, or be translatable in a certain way

poetry often does not translate

Tolstoy”s novels translate well into English

subject to movement in which every part of the toàn thân moves parallel to and the same distance as every other point on the bodyexpress, as in simple and less technical language

Can you translate the instructions in this manual for a layman?

Is there a need to translate the psychiatrist”s remarks?

determine the amino-acid sequence of a protein during its synthesis by using information on the messenger RNA

Xem thêm: ​ Dmaic Là Gì ? Giới Thiệu Về Phương Pháp Dmaic

Microsoft Computer Dictionary

vb. 1. In programming, to convert a program from one language to another. Translation is performed by special programs such as compilers, assemblers, and interpreters. 2. In computer graphics, to move an image in the “space” represented on the display, without turning (rotating) the image.

English Synonym and Antonym Dictionary

translates|translated|translatingsyn.: interpret

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *