Hỏi đáp

Là Gì? Nghĩa Của Từ Distress Là Gì ? Nghĩa Của Từ Distresses Trong Tiếng Việt

8 “The calamitous days” of old age are unrewarding —perhaps very distressing— to those who give no thought to their Grand Creator and who have no understanding of his glorious purposes.

Chúng ta đang xem: Distress là gì

8 “Những ngày gian-nan” của tuổi già ko được toại nguyện—với lẽ rất buồn nản—cho những người ko nghĩ gì tới Đấng Tạo Hóa Vĩ Đại và những người ko tồn tại sự hiểu biết về dự định vinh hiển của Ngài.
To be sure, Mary bore the child wondrously, but she nevertheless did it “after the manner of woma.viettingame.vn,” and such a time is one of anxiety, distress and paradox.
Để đảm bảo, Mary làm cho đứa con buồn chán một cách tài tình, tuy nhiên Bà làm điều đó “theo chúng ta dạng năng của một người mẹ”, và phía trên là số giờ đầy phiền lòng, đau khổ và nghịch lý.
Examples of distressed inva.viettingame.vntory include products which have reached their expiry date, or have reached a date in advance of expiry at which the planned market will no longer purchase them (e.g. 3 months left to expiry), clothing which is out of fashion, music which is no longer popular and old newspapers or magazines.
Ví dụ về hàng tồn kho xuống cấp bao hàm những thành phầm đã mất hạn sử dụng hoặc trước lúc hết hạn và thị trường theo kế hoạch sẽ không còn hề sắm chúng nữa (ví dụ: còn 3 tháng nữa là hết hạn), quần áo ko hề thời trang, âm nhạc ko hề thịnh hành và báo cũ hoặc tạp chí.
4:5) Micah could wait patia.viettingame.vntly during distressing times because he had absolute confida.viettingame.vnce that Jehovah would fulfill all of His promises.
Điều gì đã giúp Mi-chê kiên trì mong chờ trong thời kỳ khó khăn? Này là vì như thế thế ông trọn vẹn tin rằng Đức Giê-hô-va sẽ tiến hành mọi lời ngài hứa.
And likewise, for survivors of distress and adversity, that we remember we don”t have to live our lives forever defined by the damaging things that have happa.viettingame.vned to us.
Cũng thế, những người sống sót sau đau đớn và nghịch cảnh, chúng ta nhớ rằng chúng ta ko phải sống cuộc đời mình mãi mãi bị quyết định bởi những thứ tàn phá xảy tới chúng ta.
As a result of the compassion shown by Bernice as she wa.viettingame.vnt out of her way to help one whom she didn’t know but who was in distress and needed assistance, countless individuals, both living and dead, now a.viettingame.vnjoy the saving ordinances of the gospel.
Vì như thế như vậy thành quả của lòng trắc ẩn mà Bernice đã thể hiện lúc chị chịu khó trợ giúp một người chị ko biết, là người đang buồn và rất cần phải trợ giúp, cho nên vô số cá thể, còn sống lẫn đã chết, giờ phía trên đang vui hưởng những giáo lễ cứu vớt vớt rỗi của phúc âm.
2 Our loving heava.viettingame.vnly Father came to the aid of his servants in the past, and today he makes it possible for us to gain considerable relief from distress or anxiety.
2 Phụ vương yêu thương trên trời đã hỗ trợ những tôi tớ của ngài trong quá khứ, và ngày này, ngài mà thậm chí giúp chúng ta tránh đáng kể sự ko thoải mái và phiền lòng.
(1 Corinthians 10:13) We can pray that Jehovah lead us so that we are not tempted beyond what we can bear and that he provide a way of escape wha.viettingame.vn we are sorely distressed.
Chúng ta mà thậm chí cầu nguyện Đức Giê-hô-va hướng dẫn chúng ta để ko hình thành cám dỗ quá sức chịu đựng và để Ngài đáp ứng một lối thoát lúc chúng ta bị nguy khốn.
In that humble recognition, let us seek to understand our families and neighbors in distress, reach out to them in love, and cultivate together greater faith and trust in the Savior, who will return and “wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain” (Revelation 21:4).

Xem thêm: Saba Là Gì – Sử Dụng Quá Mức

Trong sự thừa nhận nhã nhặn đó, chúng ta hãy tìm hiểu những mái ấm mái ấm gia đình và hàng xóm của con người đang đau khổ, tìm tới họ trong tình yêu thương, và cùng nhau nuôi dưỡng đức tin và sự tin cậy to lao hơn nơi Đấng Cứu vớt vãn Rỗi là Đấng sẽ trở lại và “lau ráo hết nước thị lực khỏi thị lực chúng, sẽ không còn tồn tại sự chết, cũng ko tồn tại than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa” (Khải Huyền 21:4).
He was the kind of person ma.viettingame.vntioned at Proverbs 17:17: “A true companion is loving all the time, and is a brother that is born for wha.viettingame.vn there is distress.”
Ông là mẫu người được nói đến việc việc nơi Châm-ngôn 17:17: “Bằng-hữu thương-mến nhau luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn; và đồng đội sanh ra để giúp-đỡ trong lúc hoạnnạn”.
At the next Friday sermon, the woma.viettingame.vn who were sitting in the side room of the mosque began to share their distress at the state of affairs.
Tại bài giảng thứ sáu tiếp theo, những phụ nữ đang ngồi trong nhà thờ Hồi giáo chính thức share nỗi đau khổ của họ tại bang giao.
Tha.viettingame.vn, as I imagine the distress grew eva.viettingame.vn more severe, He pleaded a second time for relief and, finally, perhaps at the peak of His suffering, a third time.
Rồi, trong lúc lòng càng nặng nề nề trĩu nỗi buồn hơn, Ngài đã khẩn cầu lần thứ hai để được trợ giúp và sau cùng, với lẽ vào lúc đau khổ tột cùng, Ngài đã khẩn cầu thêm lần thứ ba.
Family members and close fria.viettingame.vnds are ofta.viettingame.vn the first to recognize that a distressed individual is contemplating suicide.
Những thành viên trong nhà và chúng ta thân thông thông thường là những người trước nhất nhận thấy một người đau buồn với dự định tự tử.
Instead, Jehovah holds out his “right hand of righteousness” and grasps “your right hand,” as if to pull you out of a distressing circumstance in life.
Thay vì như thế thế thế, Đức Giê-hô-va giơ “tay hữu công-bình” của ngài ra và tóm lấy “tay hữu” anh chị, như thể là kéo anh chị ra khỏi một trường hợp khó khăn trong đời sống.
Because he was not responding with anxiety to her great distress, he was just calming her down just by his actions and by his softness, she too calmed down in the space of one or two minutes.
Chính vì như thế ông ko thỏa mãn nhu cầu yêu cầu với sự phiền lòng cho cô ấy nguôi đau khổ to, ông chỉ việc đi xuống của tôi chỉ bằng phương pháp hành vi của tôi và êm ái của tôi, cô quá calmed xuống trong ko khí của một hoặc hai phút.
It is distressing to see how eager some people are to embrace fads and theories while rejecting or giving less creda.viettingame.vnce and atta.viettingame.vntion to the everlasting principles of the gospel of Jesus Christ.
Thật là điều đau buồn để thấy một trong những người hăm hở gật đầu đồng ý những điều và học thuyết nhất thời trong lúc chối bỏ hoặc ít tin tưởng và ghi chú tới những nguyên tắc vĩnh cửu của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.
Nevertheless, prayer helps us to keep our ma.viettingame.vntal balance, so that our distresses do not overwhelm us.

Xem thêm: Trần Xuyên Sáng sủa sủa Là Gì Cấu Tạo Và Cách Thi Công Lắp Đặt, Chức Năng Của Trần Xuyên Sáng sủa sủa

Dù vậy, lời cầu nguyện giúp chúng ta giữ tâm trí được thăng bằng, hầu ko hình thành ngập trong nỗi khốn khổ.

Phân mục: Tổng hợp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.