Hỏi đáp

” Kiểm Kê Hàng Tồn Kho Tiếng Anh Là Gì, Kiểm Kê Hàng Tồn Kho Tiếng Anh Là Gì – viettingame

Các bạn đang làm công việc thủ kho? Các bạn đang muốn trau dồi tiếng anh chuyên ngành để phục vụ công việc tốt hơn? Vậy chúng ta nên tìm hiểu thêm từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính dành riêng cho thủ kho với 35 thuật ngữ tiêu biểu được Aroma share trong nội dung bài viết này ngay giờ đây!

*

Từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính dành riêng cho thủ kho

Thủ kho là một vị trí rất quan trọng trong một doanh nghiệp. Người làm thủ kho phải tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp hỗ trợ hàng hóa, nhất là những doanh nghiệp to do đó phải ghi nhận sử dụng tiếng anh thành thạo để mà thậm chí chủ động và linh hoạt trong công việc của tôi.

Đang xem: Kiểm kê hàng tồn kho tiếng anh là gì

Xem thêm: The 5W1H – Example 5W1H Question

Xem thêm: Tsp Là Gì? Tbs Là Gì ? Tsp Là Gì? Một Số Lưu Ý Lúc Quy Đổi Tbsp/Tsp

Dưới phía trên là 35 thuật ngữ trong từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính cơ bạn dạng và phổ cập dành riêng cho thủ kho mà chúng ta ko nên bỏ qua:

Stock /stɑːk/ / Inventory /ˈɪnvəntɔːri/ (n): kho hàngWarehouse /ˈwerhaʊs/ (n): nhà kho, nơi chứa hàng hóaGoods receipt /ɡʊdz/ /rɪˈsiːt/ (n): Phiếu nhập hàngGoods Issue /ɡʊdz/ /ˈɪʃuː/ (n): Phiếu xuất hàngPost goods receipt /poʊst//ɡʊdz/ /rɪˈsiːt/ (v): nhập hàng lên hệ thốngCost /kɔːst/ (n): chi phíMaintenance cost /ˈmeɪntənəns/ /kɔːst/ (n): tiền bạc bảo dưỡngWarranty cost /ˈwɔːrənti/ /kɔːst/ (n): tiền bạc bảo hànhDET (detention) /dɪˈtenʃn/ (n): phí lưu khoDEM (demurrage) /dɪˈmɝː.ɪdʒ/ (n): phí lưu bãiWaybill /’weɪb ɪl/ (n): vận đơnC/O (Certificate of origin) /sərˈtɪfɪkət/ /əv/ /ˈɔːrɪdʒɪn/ (n): giấy công nhận xuất xứ hàng hóaC/I (Certificate of Inspection) (n) /sərˈtɪfɪkət//əv/ /ɪnˈspekʃn/: Giấy công nhận kiểm định unique hànghóaMaterial /məˈtɪriəl/ (n): nguyên vật liệuGoods /ɡʊdz/ (n): hàng hóaCargo /ˈkɑːrɡoʊ/ (n): hàng hóa ( trên tàu)Order /ˈɔːrdər/ (n): đơn hàngContract /ˈkɑːntrækt/ (n): hợp đồngEquipment /ɪˈkwɪpmənt/ (n): thiết bịWarehouse card /ˈwerhaʊs/ /kɑːrd/ (n): thẻ khoConsolidation/ groupage /kənˌsɑːlɪˈdeɪʃn/ /ˈɡruːpɪdʒ/ (n): việc gom hàngStevedoring /ˈstiːvədɔːr ɪŋ/ (n): việc bốc dỡ hangStock take /stɑːk/ /teɪk/ (v): kiểm kêAdjust /əˈdʒʌst/ (v): điều chỉnhStorage location /ˈstɔːrɪdʒ/ /loʊˈkeɪʃn/ (n): vị trí lưu khoBonded warehouse /ˌbɑːndɪd ˈwerhaʊs/ (n): kho ngoại quanCustoms declaration /ˈkʌstəmz/ /ˌdekləˈreɪʃn/ (n): khai báo hải quanD/O (Delivery Order) /dɪˈlɪvəri/ /ˈɔːrdər/ (n): lệnh giao hàngExpired date /ɪkˈspaɪərd/ /deɪt/ (n): ngày hết hạnStockkeeper /ˈst ɑːkiːpər/ (n): thủ khoGeneral account of input – output – inventory /ˈdʒenrəl/ /əˈkaʊnt//əv/ /ˈɪnpʊt/ /ˈaʊtpʊt/ ˈɪnvəntɔːri/: Tổng hợp nhập – xuất – tồnInventory report ˈɪnvəntɔːri/ /rɪˈpɔːrt/ (n): report tồn khoTransaction /trænˈzækʃn/ (n): giao dịchSignature /ˈsɪɡnətʃər/ (n): chữ kýSoftware /ˈsɔːftwer/ (n): phần mềmPack /pæk/ (v): đóng gói (hàng hóa)Packing List /ˈpækɪŋ/ /lɪst/ (n): Phiếu đóng gói hàng hóa

Công việc thủ kho ko hề đơn giản và giản dị như nhiều người nghĩ mà sở hữu vai trò vô cùng quan trọng và nối sát với hoạt động và sinh hoạt sản xuất marketing của doanh nghiệp. Vì như thế thế, việc trau dồi trình độ và tích lũy vốn từ qua tu dien tieng anh chuyen nganh ke toan dành riêng cho thủ kho là điều nên làm.

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.