Hỏi đáp

khối lượng tiếng anh là gì – viettingame

Thuật ngữ Dự trù, đấu thầu, khối lượng, giá trị trong tiếng anh

Chúng ta năm nhất, chúng ta mới vào làm nghề Dự trù xây dựng, những dự án công trình quốc tế,… hay mang những thắc mắc như:
Bill of quantity là gì
Bảng tổng hợp dự trù tiếng anh
Bóc tách tách khối lượng tiếng anh là gì
Bảng dự trù tiếng anh là gì
Giá trị phát sinh tiếng anh
Mẫu hồ sơ dự thầu tiếng anh
Mẫu dự trù tiếng anh,…

Thuật ngữ dự trù, đấu thầu trong tiếng Anh

A
Acceptance of bids Chấp thuận trúng thầu
Adjustment of deviation Hiệu chỉnh sai lệch
Advance payments Tạm ứng thanh toán
Advertisement Quảng cáo
After sales services Dịch vụ sau bán sản phẩm
Alterative bids HSDT thay thế
Applicable law Luật vận dụng
Arbitration Trọng tài
Arithmetical errors Lỗi số học
Award of contract Trao hợp đồng
B
Bidding documents : Hồ sơ mời thầu
Bid security Bảo vệ dự thầu
Bid capacity Kinh nghiệm đấu thầu
Bid closing Đóng thầu
Bid currency Đồng tiền dự thầu
Bid discounts Hạn chế giá dự thầu
Bid evaluation Reviews hồ sơ dự thầu
Bid evaluation report Report xét thầu
Bid form Mẫu đơn dự thầu
Bid invitation letter Thư mời thầu
Bid opening Mở thầu
Bid prices Giá dự thầu
Bid submission Nộp thầu
Bids Document Hồ sơ dự thầu
Bid validity Hiệu lực thực thi của hồ sơ dự thầu
Bidder Nhà thầu
Bill of quantities Bạn dạng tiên lượng
C
Ceilings for direct procurement Hạn mức được không sử dụng thầu
Civil works Xây lắp công trình xây dựng
CIF Giá nhập khẩu
Clarification of bids Làm rõ hồ sơ dự thầu
Competent person Những người có thẩm quyền
Completion date Ngày hoàn thành
Consulting service Dịch vụ tư vấn
Contract Hợp đồng
Contract finalization Hoàn thiện hợp đồng
Contract price Giá hợp đồng
Contract standard Quy chuẩn chỉnh hợp đồng
Conversion to a single Quy đổi thanh lịch đồng tiền chung
Cost estimates Ước tính tiền bạc
Currencies of the bid Đồng tiền dự thầu
Currencies of payment Đồng tiền thanh toán
D
Date of decision Ngày trao thầu
Detailed specifications Đặc tính kỹ thuật cụ thể
Delivery point Điểm phục vụ
Deviation Sai lệch
Disbursement Giải ngân
Discounts Hạn chế giá
Domestic preference Ưu đãi nhà thầu trong nước
Drawings Bạn dạng vẽ
Duties and taxes Thuế
E
Eligibility Sự hợp lệ, Tư cách hợp lệ
Eligible Bidders Nhà thầu hợp lệ
Eligible Goods and Services Hàng hoá và dịch vụ hợp lệ
Elimination of Bids Loại bỏ hồ sơ dự thầu
Employer Người thuê, người đứng ra tuyển dụng
Engineer Kỹ sư
Engineering Thiết kế
Engineering Procuring Construction (EPC) Thiết kế, hỗ trợ vật tư thiết bị và xây lắp
Envelope Single-envelope bidding Two-envelope bidding Phong bì, túi hồ sơĐấu thầu một túi hồ sơ
Entity Thực thể, cơ quan, cơ quan
Procuring Entity Bên mời thầu
Equipment Thiết bị (Construction equipment)
Equivalent Specifications Đặc tính kỹ thuật tương ứng
Error correction Sửa lỗi
Escalation Factors Những yếu ớt tố tăng giá
Escalation Formula (prise adjustment Formula) Công thức điều chỉnh giá
Estimate Cost estimates Sự ước tính, dự trù Dự trù tiền bạc
Estimated price for each package Giá gói thầu
Evaluation of Bids (Bid Evaluation) Reviews hồ sơ dự thầu
Evaluation Criteria Tiêu chuẩn chỉnh Review hồ sơ dự thầu
Evaluation of Deviations (Adjustment of Deviations) Reviews hoặc hiệu chỉnh những sai lệch
Evaluation Report Report Review thầu
Evaluated Price Giá Review
Examination of Bids Kiểm tra sơ bộ hồ sơ dự thầu
Exchange Rate Tỷ giá hối đoái, tỷ giá quy đổi
Executing Agency Cơ quan tiến hành
Expense for bidding participation Kinh tế dự thầu
Experience of Bidders Kinh nghiệm của phòng thầu
Experience record Hồ sơ kinh nghiệm
Expert Chuyên Viên
Export credit Tín dụng xuất khẩu
Extension of Bid Validity Gia hạn hiệu lực hiện hành của hồ sơ dự thầu
Ex ship Ship hàng tại mạn tàu
Ex works Ship hàng tại xưởng Thuật ngữ thương mại quốc tế (INCOTERM).
F
Fair Vô tư
Fees for review of bidding results Lệ phí thẩm định thành quả đấu thầu
FIDIC (tiếng Pháp viết tắt: Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils) Hiệp hội quốc tế những kỹ sư tư vấn
Final Payment Certificate Phiếu xác nhận thanh toán
Final Statement Tờ khai hoàn thành công việc của phòng thầu
Financial Data Số liệu về tài chính
Financial Statements Report tài chính
Audited financial statements Report tài chính đã được kiểm toán
Fixed-price contract Hợp đồng trọn gói
FOB (Không tính tiền on board) Ship hàng lên tàu
Force account Tự tiến hành
Force majeure Bất khả kháng
Fraud Gian lận
Funding source Nguồn vốn
G
General Condition of Contract ĐK chung của hợp đồng
Goods Hàng hoá
Guidelines for Procurement Hướng dẫn về đấu thầu
H
Handbook for Users of Consulting services Sổ tay hướng dẫn sử dụng tư vấn
Handling cases encountered during bidding process Xử lý trường hợp trong đấu thầu
Handling of violations Xử lý vi phạm.
M
Makes award Trao thầu
Management contract Hợp đồng vận hành
Manufacturer Nhà sản xuất (sản xuất)
Manufacturer¢s Authorization Uỷ quyền của phòng sản xuất
Manufacturer¢s Authorization Form Mẫu giấy Uỷ quyền của phòng sản xuất
Mezzanine Financing Tài trợ tổng hợp
Multiplier effect Tác động theo quy mô số nhân
N
National Competitive Bidding (NCB) Đấu thầu tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trong nước
National Shopping Sắm sửa trong nước
Natural monopoly Độc quyền tự nhiên
Negotiable instrument Dụng cụ chuyển đổi
Negotiation Đàm phán
Net present value Giá trị hiện tại ròng
Net Price Giá thuần/ròng
Network Analysis Khối hệ thống phân tích
No Public Advertising Ko quảng cáo công khai minh bạch
No domestic Preference Ko ưu tiên cho nhà sản xuất trong nước
No formal Bidding Document Ko cần phải có HSMT chính thức Sử dụng trong chào hàng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh
No Public Opening of Quotation Ko mở thầu công khai minh bạch so với những bạn dạng chào hàng
Non-Responsive Bid HSDT ko thích ứng
Nominal Prices or Current prices Giá danh nghĩa
Non recourse Ko hoàn trả
Not Prejudice Participation by any Qualified Bidders Ko thiên vị so với bất kì một nhà thầu mang đủ năng lượng độ nào lúc tham gia thầu
Notice of solicitation of proposals Thông tin mời thầu
O
Official Development Assistant (ODA) Hỗ trợ phát triển chính thức
OEM Original Equipment Manufacturer Nhà sản xuất thiết bị đúng thương hiệu
Offer Chào hàng
Offeree A person (a buyer) to whom a supply offer is made Bên mời thầu (mời chào hàng)
Offeror A supplier who makes a bid for an offer in response to a purchase or a tender enquiry Nhà hỗ trợ
off – take agreement Hợp đồng bao tiêu
Open tender Đấu thầu thoáng rộng
Opening of Bids Mở thầu
Opening Time, Date, Place Ngày, giờ và vị trí mở thầu
Operation and Maintenance Contract (OvàM) Hợp Đồng vận hành và gia hạn
Operation and Maintenance (OvàM) Contractor Nhà thầu theo Hợp Đồng vận hành và gia hạn
Objectives of Procurement Tiềm năng sắm sửa
Opportunity cost Kinh tế thời cơ
Original Period Thời hạn thuở đầu
P
Payment Terms ĐK thanh toán
Performance bond Trái phiếu tiến hành hợp đồng
Performance Criteria Những tiêu chuẩn chỉnh tiến hành (hoạt động và sinh hoạt)
Performance Security Bảo vệ tiến hành hợp đồng
Performance Security Form Mẫu Bảo vệ tiến hành hợp đồng
Perception of fairness Nhận thức về việc vô tư
Period of effectiveness of tenders Thời hạn mang hiệu lực hiện hành của HSDT
Prebid meeting Hội nghị tiền đấu thầu
Prequalification of bidders Sơ tuyển nhà thầu
Prequalification Proceedings Quy trình sơ tuyển
Price Discrimination Sự phân biệt đối xử về giá cả
Price Leadership Giá đứng thứ nhất
Price Revision Điều chỉnh giá
Price Revision Clause Luật pháp điều chỉnh giá
Prime Contractor Nhà thầu chính
Private sector projects (BOO/BOT/ BOOT Những dự án công trình khu vực tư nhân (BOO/BOT/ BOOT
Procedures for soliciting tenders of applications to prequalify Thủ tục mời thầu hoặc sơ tuyển
Procurement Sắm sửa
Procurement Cycle Quá trình (trình tự) sắm sửa
Procurement Aspects Khía cạnh sắm sửa
Procurement Guidelines Tài liệu hướng dẫn sắm sửa
Procurement Plan Kế hoạch sắm sửa
Procurement Method Phương thức sắm sửa
Procurement Procedure Thủ tục sắm sửa
Procurement System Khối hệ thống sắm sửa
Procurement Lead Time Sắm sửa theo kỳ hạn
Procuring Agency Chủ đầu tư
Procuring Entity Bên mời thầu
Procurement of Goods Sắm sửa hàng hoá
Procurement Regulation Quy chế sắm sửa
Progressing Quy trình tiến hành
Progress Payment Tiến hành thanh toán
Prohibition of negotiations with suppliers or contractors Cấm thoả thuận với nhà thầu
Proposal conference Hội nghị khuyến cáo
Provision of solicitation documents Luật pháp về HSMT
PPA Hợp đồng tậu bán điện
Present Value Giá trị hiện tại
Profit Lợi nhuận
Project Dự án công trình
Project Cycle Quá trình Dự án công trình
Project Company Cty Dự án công trình
Project Information Thông tin dự án công trình
Project finance Tài trợ dự án công trình
Project Management Unit (PMU) Ban QLDA
Post qualification of Bidder Hậu tuyển
Publicity in Procurement Sắm sửa công
Public Procurement Toàn thân Hội đồng sắm sửa công
Public Announcement Thông tin công khai minh bạch
Public notice of Procurements contract awards Công bố thoáng rộng việc trao hợp đồng
Punch- list Danh mục những công việc cần hoàn tất
Purchasing Power Sức tiêu thụ
Q
Quality control : Kiểm soát quality
R
Retension (money): Tiền giữ lại (ở mỗi kỳ thanh toán, thường để giữ Bảo hành)
Record drawings : Bạn dạng vẽ hoàn thành công việc (như as-built drawings)
S
Safety : An toàn và đáng tin cậy
Securities: Những khoản bảo lãnh
Site investigation report :Report khảo sát hiện trường
Start date : Ngày khởi công
Subcontracting : Thầu phụ
Subcontractor : Nhà thầu phụ
Suspension of Work: Tạm ngừng thi công
T
Taking over : bàn giao
Tax : thuế
Temporary works: Những công trình xây dựng tạm (của phòng thầu)
Termination : Ngừng, kết thúc (hợp đồng)
Tests : Kiểm tra, thử nghiệm
The Works to be completed by the Intended Completion Date : Công trình xây dựng phải được hoàn thành vào Ngày hoàn thành dự kiến
Time control : kiểm soát tiến độ
U
Uncorrected defects : Những sai sót ko được thay thế
V
Variations : Những thay đổi ( Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu tiến hành một công việc nào khác khác đi so với hợp đồng thuở đầu)
————-
-To invite bids / tenders for sth : Mời tham gia đấu thầu dự án công trình gì
– To put sth out to tender/ contract : Đưa (dự án công trình ) ra mời thầu
– Invitation to Tender : Thông tin/ Cáo thị mời thầu
– Tenderer : Người/đơn vị dự thầu
– Cost estimate : Dự trù Báo giá
– Quantity surveying/estimating : Tính khối lượng dự trù
– Quantity Surveyor/ Cost Estimator : Người lập dự trù
– Bill of Quantities (BOQ): Bảng dự trù Khối lượng
The Bill of Quantities comprises a list of items giving the quantities and brief description of works included in The Contract.
(Bảng dự trù Khối lượng gồm những hạng mục làm việc và công tác mang trong Hợp đồng với khối lượng đưa vào và được mô tả ngắn gọn nội dung công việc cho từng hạng mục)
– Breakdown Quotation : Bảng Báo giá cụ thể
– Preliminary estimation : Khái toán
– Work Item : Hạng mục công việc
– Standard method of measurement : Phương pháp đo tính tiêu chuẩn chỉnh (tính khối lượng)
– Material Cost : Kinh tế vật tư
– Labour Cost : Kinh tế nhân công
– Machinery Cost : Kinh tế máy móc thiết bị
– Direct Cost : Kinh tế trực tiếp
– Estimated Direct Cost : Dự trù trưc tiếp phí
– Overheads : Kinh tế vận hành
– Construction Cost : Kinh tế xây dựng
– Unit price/ Unit cost/ Unit rate: Đơn giá
– Unit-price Contract : Hợp đồng theo đơn giá khoán
– Lump sum : Giá trọn gói (một hạng mục công việc)
– Lump sum Contract : Hợp đồng theo giá trọn gói
– Contract Amount : Gía trị hợp đồng
– To give/ to make breakdown : Cụ thể hoá tiền bạc (vật tư, nhân công…)
– To quote prices/ to offer prices : Cho giá, chào giá
– To overestimate : dự trù quá cao
– To underestimate : dự trù quá thấp
– Additional expense : Kinh tế phát sinh/ bổ sung cập nhật
– Value engineering (V.E) : Kỹ thuật giá
– Checking waste calculations : Kiểm tra những tính toán dư thừa
– Retention Money : Tiền lưu ký/ bảo chứng (lúc tham gia đấu thầu)
– Site Management Cost : Kinh tế vận hành công trường
– The prices for..(item).. will be assessed in a manner laid down in the Conditions of Contract : Kinh tế cho (hạng mục..) sẽ được dự trù theo những yêu cầu nêu ra trong phần Những ĐK Hợp đồng.
– There are two main common methods used for taking off the quantities of work for a building: Với hai phương thức cơ bản làm dự trù Báo giá cho một công trình xây dựng xây dựng.
1. The Tenderer has to measure his own quantities (người/ đơn vị dự thầu tự làm dự trù khối lượng & Báo giá)
2. Buiding Contractor are invited to price the components on the list of work items (Nhà thầu xây dựng được mời Báo giá cho những hạng mục công việc đã được tính toán khối lượng sẵn).

– Competitive tendering process: Quy trình đấu thầu
– Price forecasting technique: Kỹ thuật dự trù giá :
– The total cost of the inputs to the process is usually termed the estimate :
Tổng tiền bạc của những đầu vào thường gọi là giá trị dự trù
– The price quoted to the Client is usually termed the tender:
Gía chào cho chủ đầu tư thường gọi là giá thầu
– The process of converting an estimate into a tender is usually termed adjudication :
Quy trình chuyển đổi giá trị dự trù thành giá thầu thường được gọi là quy trình xét thầu
– Bid sheet : Danh sách những đơn vị đấu thầu
– Bid specifications : ĐK kỹ thuật mời thầu
– The lowest bidder : Đơn vị chào giá thầu thấp nhất
– To underbid others: Chào giá thầu thấp hơn những đơn vị khác
– To outbid others : Chào giá cao hơn những đơn vị khác
– Bid deposit/ tender deposit : Điền bảo chứng để tham gia đấu thầu
– Bid pre-qualification : Sự xét duyệt năng lượng để mua đơn vị tham gia đấu thầu
– Joint bid : Liên danh đấu thầu
– Bid date : ngày mở thầu
– Successful bidder/ tenderer : Đơn vị đấu thầu thành công/ trúng thầu
– Notice of award : Thông tin trúng thầu/ giao thầu
– Collusive Bidding/ Tendering : Sự đấu thầu mang dàn xếp/ thông đồng
– Collusion Affidavit : Bạn dạng tuyên thệ/ cam kết ko thông đồng
– Bids are opened and read in public: Những hồ sơ dự thầu được mở và đọc công khai minh bạch.
– Estimating techniques using Historical Cost Data : Kỹ thuật tính dự trù sử dụng Dữ liệu tiền bạc trong quá khứ
• Cost per functional unit : Kinh tế đơn vị theo công suất công trình xây dựng
• Cost per unit of floor area: Kinh tế theo đơn vị diện tích S sàn
• Elemental cost estimating: dự trù tiền bạc theo cấu khiếu nại thành phần
• Analytical estimating : Dự trù dựa trên phân tích tiền bạc

– Contingency allowance : Phụ phí rủi ro bất thần
– Legitimate profit : Lợi nhuận hợp pháp/ chính đáng
– The management of the estimating and tendering process usually involves the following activities Quản lý và vận hành quy trình dự trù & đấu thầu thường bao hàm những hoạt động và sinh hoạt sau:

1. Decision to tender (Quyết định dự thầu)
2. Examination of the tender documents (Kiểm tra hồ sơ thầu)
3.

Đang xem: Khối lượng tiếng anh là gì

Xem thêm: Fifa 19 Full Unlock Cpy – Fifa 19 Full Crack 1 Link Duy Nhất

Xem thêm: Biên Lợi Nhuận Ròng ( Net Profit Margin Là Gì ? Những Thông Tin Cần Biết

Establishment of a programme for estimate and tender preparation (Thiết lập tiến độ sẵn sàng lập dự trù & đấu thầu)
4. Site visit (Khảo sát công trường)
5. Analysis of prime cost and provisonal sums (Phân tích những tiền bạc chính và những phụ phí)
6. Preparation of outline method statement (Sẵn sàng thuyết minh đề cương phương pháp tiến hành)
7. Subcontractors and supplier’s enquiries (lấy thông tin những thầu phụ & nhà hỗ trợ vật tư, thiết bị)
8. Estimation of the direct costs (Dụ toán tiền bạc trực tiếp)
9. Estimate appraisal and adjudication (Reviews thẩm định dự trù)
10. Assembly of the bid documentation and submission of the tender (Tập hợp mọi hồ sơ và đệ trình Hồ sơ đấu thầu cho chủ đầu tư)

Xem thêm những nội dung bài viết khác tại phía trên

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.