Tin tổng hợp

Khái Niệm Mto, Eto, Ato, Mts Là Đơn Vị Gì ? Metric Tons (Mt) – viettingame

Thanh thản htc thời điểm ngày hôm nay sẽ share cho chúng ta Bảng viết tắt những đơn vị đo quốc tế chuẩn chỉnh

100 phần quà card 100k dành tặng cho member https://viettingame.com/: Click tại đây

TÊN TIẾNG ANH TÊN TIẾNG VIỆT
SET SETS Bộ
DZN DOZEN
GRO GROSS Tổng (trọng lượng)
TH IN THOUSANDS Nghìn
PCE PIECES Dòng, chiếc
quảng cáo PAIR Đôi, cặp
MTR METRES Mét
FOT FEET Phút
YRD YARDS I-at
MTK SQUARE METRES Mét vuông
FTK SQUARE FEET Phút vuông
YDK SQUARE YARDS I-at vuông
GRM GRAMMES Gam
GDW GRAMMES BY DRY WEIGHT Gam (theo trọng lượng khô)
GIC GRAMMES INCLUDING CONTAINERS Gam (bao hàm công-ten-nơ)
GII GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGS Gam (bao hàm vỏ hộp đóng gói bên trong)
GMC GRAMMES BY METAL CONTENT Gam (theo hàm lượng kim loại)
KGM KILO-GRAMMES Ki-lô-gam
KDW KILO-GRAMMES BY DRY WEIGHT Ki-lô-gam (theo trọng lượng khô)
KIC KILO-GRAMMES INCLUDING CONTAINERS Ki-lô-gam (bao hàm công-ten-nơ)
KII KILO-GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGS Ki-lô-gam (bao hàm vỏ hộp đóng gói bên trong)
KMC KILO-GRAMMES BY METAL CONTENT Ki-lô-gam (theo hàm lượng kim loại)
TNE METRIC-TONS Tấn
MDW METRIC-TONS BY DRY WEIGHT Tấn (theo trọng lượng khô)
MIC METRIC-TONS INCLUDING CONTAINERS Tấn (bao hàm công-ten-nơ)
MII METRIC-TONS INCLUDING INNER PACKINGS Tấn (bao hàm vỏ hộp đóng gói bên trong)
MMC METRIC-TONS BY METAL CONTENT Tấn (theo hàm lượng kim loại)
ONZ OUNCE Ao-xơ
ODW OUNCE BY DRY WEIGHT Ao-xơ (theo trọng lượng khô)
OIC OUNCE INCLUDING CONTAINERS Ao-xơ (bao hàm công-ten-nơ)
OII OUNCE INCLUDING INNER PACKINGS Ao-xơ (bao hàm vỏ hộp đóng gói bên trong)
OMC OUNCE BY METAL CONTENT Ao-xơ (theo hàm lượng kim loại)
LBR POUNDS Pao
LDW POUNDS BY DRY WEIGHT Pao (theo trọng lượng khô)
LIC POUNDS INCLUDING CONTAINERS Pao (bao hàm công-ten-nơ)
LII POUNDS INCLUDING INNER PACKINGS Pao (bao hàm vỏ hộp đóng gói bên trong)
LMC POUNDS BY METAL CONTENT Pao (theo hàm lượng kim loại)
STN SHORT TON Tấn ngắn
LTN LONG TON Tấn dài
DPT DISPLA CEMENT TONNAGE Trọng tải
GT GROSS TONNAGE FOR VESSELS Tổng trọng tải tàu
MLT MILLI-LITRES Mi-li-lít
LTR LITRES Lít
KL KILO-LITRES Ki-lô-lít
MTQ CUBIC METRES Mét khối
FTQ CUBIC FEET Phút khối
YDQ CUBIC YARDS I-at khối
OZI FLUID OUNCE Ao-xơ đong (đơn vị tính toán thể tích)
TRO TROY OUNCE Troi ao-xơ
PTI PINTS Panh
QT QUARTS Lít Anh
GLL WINE GALLONS Ga-lông rượu
CT CARATS Cara
LC LACTOSE CONTAINED Hàm lượng Lactoza
KWH KILOWATT HOUR Ki-lô-oát giờ
ROL ROLL Cuộn
UNC CON Con
UNU CU Củ
UNY CAY Cây
UNH CANH Cành
UNQ QUA Quả
UNN CUON Cuốn
UNV Viên/Hạt
UNK Khiếu nại/Hộp/Bao
UNT Thanh/Mảnh
UNL Lon/Can
UNB Quyển/Tập
UNA Chai/ Lọ/ Tuýp
UND Tút

Bảng viết tắt những đơn vị đo dẫn xuất

TT Đại lượng Đơn vị Thể hiện theo đơn vị cơ phiên bản thuộc hệđơn vị SI
Tên Ký hiệu
1. Đơn vị không khí, thời hạn và hiện tượng vòng luân hồi
1.1 góc phẳng (góc) radian rad m/m
1.2 góc khối steradian sr mét vuông/mét vuông
1.3 diện tích S mét vuông mét vuông m.m
1.4 thể tích (dung tích) mét khối m3 m.m.m
1.5 tần số héc Hz s-1
1.6 vận tốc góc radian

trên giây

rad/s s-1
1.7 vận tốc góc radian trên giây bình phương rad/s2 s-2
1.8 vận tốc mét trên giây m/s m.s-1
1.9 vận tốc mét trên giây bình phương m/s2 m.s-2
2. Đơn vị cơ
2.1 khối lượng theo chiều dài (tỷ lệ dài) kilôgam

trên mét

kg/m kg.m-1
2.2 khối lượng theo mặt phẳng (tỷ lệ mặt) kilôgam

trên mét vuông

kg/mét vuông kg.m-2
2.3 khối lượng riêng (tỷ lệ) kilôgam

trên mét khối

kg/m3 kg.m-3
2.4 lực niutơn N m.kg.s-2
2.5 mômen lực niutơn mét N.m mét vuông.kg.s-2
2.6 áp suất, ứng suất pascan Pa m-1.kg.s-2
2.7 độ nhớt động lực pascan giây Pa.s m-1.kg.s-1
2.8 độ nhớt động học mét vuông

trên giây

mét vuông/s mét vuông.s-1
2.9 công, tích điện jun J mét vuông.kg.s-2
2.10 công suất oát W mét vuông.kg.s-3
2.11 lưu lượng thể tích mét khối

trên giây

m3/s m3.s-1
2.12 lưu lượng khối lượng kilôgam

trên giây

kg/s kg.s-1
3. Đơn vị nhiệt
3.1 nhiệt độ Celsius độ Celsius oC t = T – T0; trong đó t là nhiệt độ Celcius, T là nhiệt độ nhiệt động học và T0 =273,15.

Đang xem: Mts là đơn vị gì

3.2 nhiệt lượng jun J mét vuông.kg.s-2
3.3 nhiệt lượng riêng jun trên kilôgam J/kg mét vuông.s-2
3.4 nhiệt dung jun trên kenvin J/K mét vuông.kg.s-2.K-1
3.5 nhiệt dung khối (nhiệt dung riêng) jun trên kilôgam kenvin J/(kg.K) mét vuông.s-2.K-1
3.6 thông lượng nhiệt oát W mét vuông.kg.s-3
3.7 thông lượng nhiệt mặt phẳng (tỷ lệ thông lượng nhiệt) oát trên

mét vuông

W/mét vuông kg.s-3
3.8 hệ số truyền nhiệt oát trên mét vuông kenvin W/(mét vuông.K) kg.s-3.K-1
3.9 độ dẫn nhiệt (hệ số dẫn nhiệt) oát trên

mét kenvin

W/(m.K) m.kg.s-3.K-1
3.10 độ khuyếch tán nhiệt mét vuông

trên giây

mét vuông/s mét vuông.s-1
4. Đơn vị điện và từ
4.1 điện lượng (điện tích) culông C s.A
4.2 điện thế, hiệu điện thế (điện áp), sức điện động vôn V mét vuông.kg.s-3.A-1
4.3 cường độ điện trường vôn trên mét V/m m.kg.s-3.A-1
4.4 điện trở ôm W mét vuông.kg.s-3.A-2
4.5 điện dẫn (độ dẫn điện) simen S m-2.kg-1.s3.A2
4.6 thông lượng điện (thông lượng điện dịch) culông C s.A
4.7 tỷ lệ thông lượng điện (điện dịch) culông trên

mét vuông

C/mét vuông m-2.s.A
4.8 công, tích điện jun J mét vuông.kg.s-2
4.9 cường độ từ trường ampe trên mét A/m m-1.A
4.10 điện dung fara F m-2.kg-1.s4.A2
4.11 độ tự cảm henry H mét vuông.kg.s-2.A-2
4.12 từ thông vebe Wb mét vuông.kg.s-2.A-1
4.13 tỷ lệ từ thông, chạm màn hình từ tesla T kg.s-2.A-1
4.14 suất từ động ampe A A
4.15 công suất tác dụng (công suất) oát W mét vuông.kg.s-3
4.16 công suất biểu kiến vôn ampe V.A mét vuông.kg.s-3
4.17 công suất kháng var var mét vuông.kg.s-3
5. Đơn vị ánh sáng sủa và bức xạ điện từ với liên quan
5.1 tích điện bức xạ jun J mét vuông.kg.s-2
5.2 công suất bức xạ (thông lượng bức xạ) oát W mét vuông.kg.s-3
5.3 cường độ bức xạ oát trên steradian W/sr mét vuông.kg.s-3
5.4 độ chói tích điện oát trên steradian mét vuông W/(sr.mét vuông) kg.s-3
5.5 năng suất bức xạ oát trên

mét vuông

W/mét vuông kg.s-3
5.6 độ rọi tích điện oát trên

mét vuông

W/mét vuông kg.s-3
5.7 độ chói candela trên

mét vuông

cd/mét vuông m-2.cd
5.8 quang thông lumen lm cd
5.9 lượng sáng sủa lumen giây lm.s cd.s
5.10 năng suất phát sáng sủa (độ trưng) lumen trên

mét khối

J/m3 m-1.kg.s-2
6.5 công suất âm oát W mét vuông.kg.s-3
6.6 cường độ âm oát trên

mét vuông

W/mét vuông kg.s-3
6.7 trở kháng âm (sức cản âm học) pascan giây

trên mét khối

Pa.s/m3 m-4.kg.s-1
6.8 trở kháng cơ (sức cản cơ học) niutơn giây

trên mét

N.s/m kg.s-1
7. Đơn vị hoá lý và vật lý cơ phân tử
7.1 nguyên tử khối kilôgam kg kg
7.2 phân tử khối kilôgam kg kg
7.3 nồng độ mol mol trên

mét khối

mol/m3 m-3.mol
7.4 hoá thế jun trên mol J/mol mét vuông.kg.s-2.mol-1
7.5 hoạt độ xúc tác katal kat s-1.mol
8. Đơn vị bức xạ ion hoá
8.1 độ phóng xạ (hoạt độ) becơren Bq s-1
8.2 liều hấp thụ, kerma gray Gy mét vuông.s-2
8.3 liều tương đương sivơ Sv mét vuông.s-2
8.4 liều chiếu culông trên kilôgam C/kg kg-1.s.A

Bảng những đơn vị tính toán chuyên ngành quan trọng 

TT Đại lượng Đơn vị tính toán chuyên ngành quan trọng Giá trị Mục đích

sử dụng

Tên Ký hiệu Một (01) đơn vị tính toán chuyên ngành quan trọng Chuyển đổi theo đơn vị tính toán thuộc hệ đơn vị SI
1 diện tích S hécta ha 1 ha 10 000 mét vuông Chỉ sử dụng trong đo diện tích S ruộng đất.
barn b 1 b 10-28 mét vuông Chỉ sử dụng trong vật lý cơ hạt nhân và nguyên tử
2 tần số vòng

trên giây

r/s 1 r/s 1 Hz Chỉ sử dụng trong đo tần số những hoạt động quay.
vòng

trên phút

r/min 1 r/min 1/60 Hz Chỉ sử dụng trong đo tần số những hoạt động quay.
3 huyết áp milimét thuỷ ngân mmHg 1 mmHg 133,322 Pa Chỉ sử dụng trong đo huyết áp
4 nhiệt lượng calo cal 1 cal 4,186 8 J Chỉ sử dụng trong nghành nghề dịch vụ thực phẩm
5 khối lượng carat ct 1 ct

0,2 g

Những quy định về việc trình diễn, thể hiện những đơn vị tính toán chính thức theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ – PHỤ LỤC II 

1. Tên thường gọi, ký hiệu trong một đơn vị phải được trình diễn cùng một kiểu giống nhau (cùng là tên của đơn vị hoặc cùng là ký hiệu của đơn vị).

Ví dụ: kilômét /giờ hoặc km /h (ko được viết: kilômét /h hoặc km /giờ).

2. Tên đơn vị phải viết bằng chữ thường, kiểu thẳng đứng, ko viết hoa ký tự trước nhất kể cả tên đơn vị xuất xứ từ một tên riêng, trừ nhiệt độ Celsius.

Ví dụ: mét, giây, ampe, kenvin, pascan…

3. Ký hiệu đơn vị phải viết bằng chữ thường, kiểu thẳng đứng, trừ đơn vị lít (L).

Ví dụ: m, s…

Trường hợp tên đơn vị xuất xứ từ một tên riêng thì ký tự trước nhất trong ký hiệu đơn vị phải viết hoa.

Ví dụ: A, K, Pa…

4. Ko được thêm vào ký hiệu đơn vị tính toán chính thức yếu đuối tố phụ hoặc ký hiệu khác.

Ví dụ: ko được sử dụng We là ký hiệu đơn vị công suất điện năng thay cho ký hiệu quy định là W.

5. Lúc trình diễn đơn vị dưới dạng phép nhân của hai hay nhiều ký hiệu đơn vị phải sử dụng dấu chấm (.).

Xem thêm: Off Site Là Gì ? Nghĩa Của Từ Offsite Trong Tiếng Việt Off Site Là Gì

Ví dụ: đơn vị công suất điện trở là mét kenvin trên oát phải viết: m.K/W (với m là ký hiệu của mét) để phân biệt với milikenvin trên oát: mK/W (với m là ký hiệu mili của tiền tố SI)

6. Lúc trình diễn đơn vị dưới dạng phép chia được sử dụng gạch ngang (-),gạch chéo cánh g (/)hoặc lũy thừa âm. h

Ví dụ: mét trên giây, ký hiệu là , hoặc m /s hoặc m.s -1.Riêng trường hợp sau dấu gạch chéo cánh với hai hay nhiều ký hiệu đơn vị thì phải để những đơn vị này trong dấu ngoặc đơn hoặc chuyển đổi qua tích của lũy thừa âm.

Ví dụ: J/(kg.K); m.kg/(s3.A) hoặc J.kg -1.K-1; m.kg.S-3.A-1.

7. Lúc thể hiện giá trị đại lượng theo đơn vị đo phải ghi khá đầy đủ cả phần trị số và phần đơn vị đo. Giữa hai thành phần này phải cách nhau chừng một ký tự trống.

Ví dụ: 22 m (ko được viết: 22m hoặc 22 m).

Ghi chú 1: Lúc trình diễn ký hiệu đơn vị nhiệt độ bằng độ Celsius, ko được với khoảng trống giữa ký hiệu độ (o) và ký hiệu Celsius (C).

Ví dụ: 15 oC (ko được viết: 15oC hoặc 15 o C).

Ghi chú 2: Lúc trình diễn ký hiệu đơn vị góc phẳng là o (độ); ¢ (phút); ¢¢ (giây), ko được với khoảng trống giữa những giá trị đại lượng và ký hiệu độ (o); (¢); (¢¢).

Ví dụ: 15o20¢30¢¢ (ko được viết: 15 o20 ¢30 ¢¢ hoặc 15 o 20 ¢ 30 ¢¢).

Ghi chú 3: Lúc thể hiện giá trị đại lượng bằng những phép tính phải ghi ký hiệu đơn vị đi kèm theo theo từng trị số hoặc sau dấu ngoặc đơn ghi chung cho phần trị số của phép tính.

Ví dụ: 12 m – 10 m = 2 m hoặc (12-10) m (ko được viết: 12 m – 10 = 2 m hay 12 – 10 m = 2 m).

Xem thêm: Tải trò chơi Hay – Tải trò chơi Miễn Phí Điện Thoại (Taigamedienthoai)

23 oC ± 2 oC hoặc (23 ± 2) oC (ko được viết: 23 ± 2 oC hoặc 23 oC ± 2)

Ghi chú 4: Lúc biểu thị dấu thập phân của giá trị đại lượng phải sử dụng dấu phẩy (,)ko được viết dấu chấm k (.)

Ví dụ: 245,12 mm (ko được viết: 245.12 mm)./.

đơn vị tính pk là gìđơn vị tính nr là gìdoz là gìđơn vị tính ctn là gìkgm là gìđơn vị tính btl là gìmtr là gìplts là gìđơn vị tính tiếng anh là gìltr là gìkgm là đơn vị gìhrc là gì

*

Vấn đáp
Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.