Hỏi đáp

Khái Niệm Bảo Lãnh Dự Thầu Là Gì ? Quy Định Bảo Lãnh Dự Thầu Là Gì – viettingame

“Bảo lãnh dự thầu” là cách gọi thường thì của mọi người so với trường hợp bảo vệ dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu 2013. Theo đó, Khoản 1 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 quy định: “Đảm bảo dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư tiến hành một trong số phương pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng quốc tế được xây dựng theo pháp lý Việt Nam để bảo vệ trách nhiệm dự thầu trong phòng thầu, nhà đầu tư trong thời hạn xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu”.

Đang xem: Bảo lãnh dự thầu là gì

*

Bảo lãnh dự thầu là gì? Quy định – thủ tục & hồ sơ tham gia bảo lãnh dự thầu

NỘI DUNG CHÍNH

2. Thành phần hồ sơ

1. Những quy định về bảo vệ dự thầu

Những trường hợp vận dụng bảo vệ dự thầu được quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu 2013 bao hàm:

Một là, đấu thầu thoáng rộng, đấu thầu hạn chế, chào hàng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh so với gói thầu hỗ trợ dịch vụ phi tư vấn, sắm sửa hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp;

Hai là, đấu thầu thoáng rộng và không sử dụng thầu so với lựa tậu nhà đầu tư.

– Nhà thầu, nhà đầu tư phải tiến hành phương pháp bảo vệ dự thầu trước thời điểm đóng thầu so với hồ sơ dự thầu, hồ sơ khuyến cáo; trường hợp vận dụng phương thức đấu thầu hai mức độ, nhà thầu tiến hành phương pháp bảo vệ dự thầu trong mức độ hai.

– Giá trị bảo vệ dự thầu được quy định như sau:

+ So với lựa tậu nhà thầu, giá trị bảo vệ dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ là 1% tới 3% giá gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu rõ ràng;

+ So với lựa tậu nhà đầu tư, giá trị bảo vệ dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 0,5% tới 1,5% tổng mức đầu tư dựa vào quy mô và tính chất của từng dự án công trình rõ ràng.

– Thời hạn với hiệu lực hiện hành của bảo vệ dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bằng thời hạn với hiệu lực hiện hành của hồ sơ dự thầu, hồ sơ khuyến cáo cùng thêm 30 ngày.

– Trường hợp gia hạn thời hạn với hiệu lực hiện hành của hồ sơ dự thầu, hồ sơ khuyến cáo sau thời điểm đóng thầu, bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu, nhà đầu tư gia hạn tương ứng thời hạn với hiệu lực hiện hành của bảo vệ dự thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu, nhà đầu tư phải gia hạn tương ứng thời hạn với hiệu lực hiện hành của bảo vệ dự thầu và ko được thay đổi nội dung trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ khuyến cáo đã nộp. Trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư từ chối gia hạn thì hồ sơ dự thầu, hồ sơ khuyến cáo sẽ không hề giá trị và bị loại bỏ; bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo vệ dự thầu cho nhà thầu, nhà đầu tư trong thời hạn 20 ngày, Tính từ lúc ngày bên mời thầu nhận được văn bạn dạng từ chối gia hạn.

– Trường hợp liên danh tham gia thầu, từng thành viên trong liên danh mà thậm chí tiến hành bảo vệ dự thầu riêng rẽ hoặc thỏa thuận để một thành viên phụ trách tiến hành bảo vệ dự thầu cho thành viên đó và cho thành viên khác trong liên danh. Tổng giá trị của bảo vệ dự thầu ko thấp hơn giá trị yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Trường hợp với thành viên trong liên danh vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 11 Luật Đấu thầu năm 2013 thì bảo vệ dự thầu của toàn bộ thành viên trong liên danh ko được hoàn trả.

– Bên mời thầu với trách nhiệm hoàn trả hoặc giải tỏa bảo vệ dự thầu cho nhà thầu, nhà đầu tư ko được lựa tậu theo thời hạn quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng vẫn không quá 20 ngày, Tính từ lúc ngày thành quả lựa tậu nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt. So với nhà thầu, nhà đầu tư được lựa tậu, bảo vệ dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau lúc nhà thầu, nhà đầu tư tiến hành phương pháp bảo vệ tiến hành hợp đồng theo quy định tại Điều 66 và Điều 72 của Luật Đấu thầu năm 2013.

Xem thêm: Tải Về Phong Van Truyen Ky, trò chơi Phong Vân Truyền Kỳ For Java

– Đảm bảo dự thầu ko được hoàn trả trong số trường hợp sau trên đây:

+ Nhà thầu, nhà đầu tư rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ khuyến cáo sau thời điểm đóng thầu và trong thời hạn với hiệu lực hiện hành của hồ sơ dự thầu, hồ sơ khuyến cáo;

+ Nhà thầu, nhà đầu tư vi phạm pháp lý về đấu thầu dẫn theo phải hủy thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật Đấu thầu năm 2013;

+ Nhà thầu, nhà đầu tư ko tiến hành phương pháp bảo vệ tiến hành hợp đồng theo quy định tại Điều 66 và Điều 72 của Luật Đấu thầu năm 2013;

+ Nhà thầu ko tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được thông tin trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;

+ Nhà đầu tư ko tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được thông tin trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

2. Thành phần hồ sơ

a) Hồ sơ pháp lý

* So với Người tiêu dùng ý kiến đề nghị bảo lãnh lần đầu tại NHPT

– Giấy công nhận đăng ký marketing – bạn dạng sao với xác thực bạn dạng sao từ bạn dạng chính; 

– Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) – bạn dạng sao với xác nhận sao y bạn dạng chính của Người tiêu dùng;

– Văn bạn dạng xác định rõ người đại diện thay mặt theo pháp lý của Người tiêu dùng (vận dụng trong trường hợp Giấy công nhận đăng ký marketing hoặc Điều lệ không tồn tại nội dung này hoặc với nội dung này nhưng thực tiễn đã với thay đổi) – bạn dạng sao với xác nhận sao y bạn dạng chính của Người tiêu dùng; 

– Quyết định bổ nhiệm kế toán tài chính trưởng hoặc phụ trách kế toán tài chính do cơ quan hoặc những người có thẩm quyền phát hành – bạn dạng sao với xác nhận sao y bạn dạng chính của Người tiêu dùng;

– Văn bạn dạng của cấp với thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải với ý kiến của cấp với thẩm quyền theo quy định của pháp lý hoặc điều lệ doanh nghiệp – bạn dạng chính.

* Những lần ý kiến đề nghị bảo lãnh tiếp theo, Người tiêu dùng chỉ bổ sung cập nhật hồ sơ pháp lý trong trường hợp với sự thay đổi trong số hồ sơ này. 

Người tiêu dùng bổ sung cập nhật hồ sơ pháp lý trong số trường hợp sau trên đây:

+ Lúc với sự thay đổi đăng ký marketing hoặc thay đổi trong điều lệ sinh hoạt;

+ Lúc với sự thay đổi về người đại diện thay mặt theo pháp lý;

+ Lúc với sự thay đổi kế toán tài chính trưởng hoặc người phụ trách kế toán tài chính

* Những lưu ý lúc hướng dẫn Người tiêu dùng nộp hồ sơ pháp lý:

Tùy từng Điểm lưu ý của từng mô hình doanh nghiệp, Chi nhánh mà thậm chí yêu cầu những hồ sơ pháp lý với liên quan theo quy định của pháp lý điều chỉnh sinh hoạt của mô hình doanh nghiệp đó. 

b) Hồ sơ tài chính

* So với Người tiêu dùng ý kiến đề nghị bảo lãnh lần đầu tại NHPT

– Report tài chính 02 năm và quý sắp nhất tới thời điểm vay vốn theo quy định của pháp lý. So với những Người tiêu dùng là đơn vị mới xây dựng chưa xuất hiện report tài chính hoặc những mô hình doanh nghiệp pháp lý ko yêu cầu lập report tài chính quý, Người tiêu dùng lập Report thời gian nhanh tình hình tài chính tới quý sắp nhất.

Trường hợp report tài chính của Người tiêu dùng đã được kiểm toán, Người tiêu dùng gửi cho NHPT report tài chính đã được kiểm toán;

– Bảng kê danh mục những tổ chức tín dụng mà Người tiêu dùng với quan hệ tín dụng tại thời điểm ý kiến đề nghị bảo lãnh trong đó với những nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; trạng thái công nợ.

* Những lần ý kiến đề nghị bảo lãnh tiếp theo, Người tiêu dùng chỉ bổ sung cập nhật những report tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục những tổ chức tín dụng mà Người tiêu dùng với quan hệ tín dụng tại thời điểm bảo lãnh.

* Tùy từng trường hợp rõ ràng NHPT mà thậm chí yêu cầu những hồ sơ tài chính với liên quan theo quy định của pháp lý.

c) Hồ sơ ý kiến đề nghị bảo lãnh

– Giấy ý kiến đề nghị bảo lãnh (bạn dạng chính)

+ So với bảo lãnh dự thầu: Tài liệu mời thầu, Quy chế hoặc quy định đấu thầu trong phòng mời thầu chứng tỏ nhà thầu quốc tế yêu cầu với bảo lãnh dự thầu (bạn dạng sao) kèm bạn dạng dịch tiếng Việt với xác nhận của Người tiêu dùng.

Xem thêm: Tính Trùng Tang Và Cách Tính Trùng Tang Theo Quan Niệm Cổ Nhân

+ So với bảo lãnh tiến hành hợp đồng:

Văn bạn dạng trong phòng nhập khẩu yêu cầu với bảo lãnh tiến hành hợp đồng (bạn dạng chính) kèm bạn dạng dịch tiếng Việt với xác nhận của Người tiêu dùng.

Trên trên đây là những share về Đảm bảo dự thầu là gì và Quy định của pháp lý về đảm bảo dự thầu. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được giải đáp nhanh gọn lẹ, update những quy định mới theo quy định pháp lý hiện hành. 

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *