Hỏi đáp

Ip — Sự Khác Biệt Giữa Lưu Lượng Unicast Là Gì, Unicast Là Gì – viettingame

Unicast là một tên mới thay thế cho kiểu địa chỉ điểm – điểm đã được sử dụng trong IPv4. Loại địa chỉ này được sử dụng để định danh cho một giao diện trên mạng. Một gói dữ liệu mang địa chỉ đích là dạng địa chỉ Unicast sẽ được chuyển tới giao diện định danh bởi địa chỉ đó. Địa chỉ Unicast được tạo thành những nhóm nhỏ như sau:

– Địa chỉ Global Unicast: Được sử dụng để định dạng những giao diện, cho phép tiến hành kết nối những host trong mạng Internet IPv6 toàn thế giới. Tính chất loại địa chỉ này cũng tương tự địa chỉ IPv4 định danh một host trong mạng Internet hiện nay.

Đang xem: Unicast là gì

– Địa chỉ Site-local: được sử dụng để định dạng những giao diện, cho phép tiến hành những kết nốt giữa những host trong mạng local.

– Địa chỉ link-local: được sử dụng để định danh một giao diện. Ngoài ra còn tồn tại một số trong những dạng địa chỉ Unicast khác như NSAP address, IPX address.

1. Địa chỉ Global Unicast

Theo RFC 2374 mô tả cấu trúc những đang địa chỉ Unicast. Dạng địa chỉ này được sử dụng để hỗ trợ cho những nhà hỗ trợ dịch vụ hiện đang là những đầu mối kết nốt Internet (những ISP). Ngoài ra đang địa chỉ này con được sử dụng để hỗ trợ những nhà hỗ trợ dịch vụ mới mong muốn kết nốt toàn thế giới. Cấu trúc loại địa chỉ này được xây dựng theo kiến trúc phân cấp rõ rằng. Ví dụ như sau:

*

Địa chỉ Global Unicast

Trong số đó:

+ 001: Định dạng tiền tố so với loại địa chỉ Global Unicast

+ TLA ID: Định danh cho nhà hỗ trợ tối đa trong khối hệ thống những nhà hỗ trợ dịch vụ (Top Level Aggregation)

+ RES: Chưa sử dụng

+ NLA ID: Định danh ở trong nhà hỗ trợ tiếp theo trong khối hệ thống những nhà hỗ trợ dịch vụ (Next Level Aggregation)

+ SLA ID: Định danh những Site của những người tiêu dùng cuối

+ Interface ID: Định danh của tiếp xúc của những host trên mạng trong site của người tiêu dùng cuối; Định danh này xác định theo chuẩn chỉnh EUI-64.

Như vậy, loại địa chỉ Global Unicast được thiết kế phân cấp, cấu trúc của nó được tạo thành 3 phần :

+ 48 bits Public Topology

+ 16 bits Site Topology

+ 64 bits định danh giao diện

*

Mô tả cấu trúc phân cấp của Global Unicast

Theo như hình trên, phần giá trị TLA ID c6 ý nghĩa định danh nhà hỗ trợ dịch vụ IPv6 hàng đầu trên thẻ giới. Sở hữu tổng số 213 = 8192 tối đa những TLA. Để sở hữu được một TLA ID, phải yêu cầu xin cấp qua một số trong những tổ chức quốc tế Những tổ chức cấp phát TLA ID đã trình diễn trong phần phân bố địa chỉ IPv6 ở trên. So với một ISP (ví dụ như VDC) – trong quy mô này đóng vai trò là một NLA (Next Level Aggregation) cần phải xin phép cấp giá trị NLA ID của tớ trải qua những tổ chức TLA.

Hiện nay mang một số trong những phương thức xin cấp giá trị NLA ID như sau:

+ 3FFE::/16. 6Bone là một mang thử nghiệm IPv6 trên toàn thế giới. Sau lúc vừa lòng một số trong những yêu cầu của tổ chức này 6Bone sẽ cấp phát giá trị NLA ID cho ISP xin cấp địa chỉ.

+ Xin cấp qua International Regional Internet Registry (RIP).

+ Giả lập địa chỉ IPv6 từ địa chỉ IPv4 – gọi là 6to4 (Mà thậm chí 6to4).

Với phương thức này, thuận tiện cho việc thử nghiệm kết nốt IPv6 dựa trên nền IPv4. Từ một máy trạm sử dụng địa chỉ IPv4 ta mang một địa chỉ IPv6 dạng Global Unicast như sau: TLA ID mang tiền tố 2002::/16, 32 bits còn sót lại là địa chỉ IPv4 của host đó. So với một tổ chức TLA, sau lúc mang TLA ID thậm chí cấp phát tiếp tới những tổ chức cấp dưới. Với mọi TLA cho phép định danh tới 224 những tổ chức không giống nhau.

Xem thêm: Đôi Điều Về Wsappx Là Gì ? Cách Sửa Lỗi Wsappx Sử Dụng Bộ Nhớ Cpu Quá Mức

So với cấu trúc của NLA ID được phân ra thành những phần nhỏ, sử dụng n bits trong số 24 bits NLA để định danh tổ chức đó, 24 – n bit còn sót lại sử dụng để định danh những máy trạm trong mạng. Mặt khác, trong phần địa chỉ NLA ID thậm chí phân thành những NLA cấp thấp hơn khiến cho phép hỗ trợ tới nhiều site sử dụng (end-user-site) không giống nhau.

So với một end-user-site sau lúc yêu cầu xin địa chỉ sẽ nhận được những thông tin về TLA ID, NLA ID, sẽ gán những giá trị SLA ID để định danh những site trong tổ chức đó, và để định dạng những subnets trong mạng con. Giá trị này cũng tương tự như với phân chia những địa chỉ so với mỗi tổ chức sau lúc nhận dtroc một vùng địa chỉ trong IPv4, ngoại trừ là số lượng mạng con trong một site thậm chí lên tới 65,535 mạng con không giống nhau).

Phần còn sót lại trong cấu trúc địa chỉ Global Unicast là định danh giao diện (Interface ID). Định danh này được mô tả theo chuẩn chỉnh EUI-64. Tùy thuộc vào chuẩn chỉnh những tiếp xúc không giống nhau mà mang những giá trị Interface ID không giống nhau. Ví dụ với chuẩn chỉnh tiếp xúc Ethernet mang phương thức tạo giá trị Interface ID như sau:

+ 64 bits định dạng EUI-64 được xây dựng từ 48 bits địa chỉ MAC của giao diện cần gán địa chỉ.

+ Chèn Oxff-fe vào giữa byte thứ 3 và byte thứ 4 trong địa chỉ MAC

+ Triển khai đảo bits so với bit thứ 2 trong byte thứ nhất của địa chỉ MAC

2. Địa chỉ Local Unicast

Địa chỉ đơn hướng sử dụng nội bộ, được sử dụng cho một tổ chức mang mạng máy tính riêng (sử dụng nội bộ) chưa kết nối với mạng Internet nhưng sẵn sàng kết nối mang lúc cần. Địa chỉ này chia làm hai loại là địa chỉ Link Local và Site Local.

– Địa chỉ Link Local: Sử dụng trên mỗi link cho việc tự thông số kỹ thuật địa chỉ, nhận dạng đường kết nói nội bộ, những router sẽ không còn chuyển những gói dữ liệu sử dụng Link Local, chúng chỉ cho truyền tin toàn cục trên một quãng mạng. FP = 1111 1110 10 (FE80::/10). Dạng địa chỉ này mang ý nghĩa tương đương với APIPA (Automatic Private IP Addressing) trong Ipv4 được tự động gán chó những máy chạy trên nền hệ điều hành MS Window với dải địa chỉ 169.254.0.0/16. Cấu trúc của dạng địa chỉ này:

*

Địa chỉ Link-local

Giá trị Interface ID được mô tả giống với dạng địa chỉ Global Unicast. Nhưng địa chỉ này chỉ được định nghĩa trong phạm vi kết nốt point-to-point (điểm – điểm) và chỉ thậm chí được sử dụng bởi những trạm kết nốt với cùng một link hay cũng một mạng địa phương.

Qui tắc định tuyến so với dạng địa chỉ link-local: Một router ko thể chuyển ngẫu nhiên gói tin nào mang địa chỉ nguồn hoặc địa chỉ đích là địa chỉ link-local Giả sử mang một mạng LAN nhỏ với phần nào PC kết nối với nhau và ko cần router, lúc đó sẽ sử dụng địa chỉ Link Local.

– Địa chỉ Site-local: Được sử dụng để định danh những giao diện, cho phép tiến hành những kết nối giữa những máy trạm trong mạng của siêu thị hoặc tổ chức. Những router sẽ chuyển những gói tin sử dụng loại địa chỉ này, nhưng vẫn không vượt ra ngoài mạng Internet. Nó là địa chỉ sử dụng cho việc thay thế Ipv4 trong mạng intranet. Vì như thế vậy lý tưởng cho những tổ chức ko kết nối tới internet toàn thế giới. FP = 1111 1110 11 (FEC0::/10). Địa chỉ Site Local tương tự như những dải địa chỉ trong Ipv4: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16.

Xem thêm: Line 98: màu sắc Lines, Connecting 5 trò chơi, ‎Line 98 ™ On The App Store

*

Mô tả cấu trúc Site-Local

Phần giá trị Interface ID được mô tả giống với dạng địa chỉ Global Unicast Sử dụng link-local để tiến hành kết nốt giữa hai host trực tiếp với nhau. Sử dụng địa chỉ Site-local Unicast gắn với một giao diện để tiến hành những link với những host trong một site.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *