Hỏi đáp

in a nutshell nghĩa là gì

Thông tin: Từ vựng tiếng Hàn thường phát hiện nhất từ 301 trở đi mang tính chất phí. Vui lòng xem hướng dẫn bên góc phải. Notice: 6000 most common Korean words with sample sentences and explanations from 301 are not ko tính tiền. Please liên hệ us at a.viettingame.vn
gmail.com for more details. Website for learning Korean language effectively in shortest time, fast learning Korean, 6000 most common Korean words, basic Korean words with sample sentences,

In a nutshell là một cụm từ sử dụng lúc mình thích tóm tắt mẩu truyện hay một thông tin nào khác.

Chúng ta đang xem: In a nutshell nghĩa là gì

You haven”t studied hard enough and did badly in your exams. In a nutshell, you”ll have to sit this year”s class again next year.
(Chúng ta đang ko học hành chăm chỉ và làm bài thi rất tệ. Tóm lại, những các bạn sẽ phải học lại môn này một lần nữa vào năm tới).
Our company didn”t sell much and the economy is doing badly. In a nutshell, we are out of business.
(Doanh nghiệp Cửa Hàng Shop chúng tôi ko bán được nhiều hàng và nền tài chính thì tệ hại. Tóm lại, Cửa Hàng Shop chúng tôi ngừng marketing)

Do you intend to cross the Atlantic Ocean in a kayak? You are nuts!
(Anh định vượt Đại Tây Dương bằng thuyền kayak à? Anh bị điên rồi!)

Những nhà phân tích từ Pennsylvania report với Hội Hóa học Mỹ (American Chemical Society) rằng hạt óc chó (walnuts) mang chứa lượng chất chống oxy hóa tối đa so với những loại hạt khác, và nên được sử dụng nhiều hơn thế thế như một phần của một chính sách ăn kiêng lành mạnh. Chất chống oxy hóa được biết mà thậm chí giúp bảo vệ thể lực chống lại mắc bệnh.

Gửi email bài đăng này BlogThis! Share lên Twitter Share lên Facebook Share lên Pinterest
Mỹ·phẩm Hàn·Quốc Học tiếng Hàn·Quốc Nhập môn tiếng Hàn Từ·vựng tiếng Hàn 6000 từ tiếng Hàn thường phát hiện nhất Từ·điển tiếng Hàn bằng hình·ảnh Luyện nghe tiếng Hàn Ngữ·âm tiếng Hàn Ngữ·pháp tiếng Hàn Ngữ·pháp tiếng Hàn tổng·hợp Từ·điển ngữ·pháp tiếng Hàn 백봉자 Câu tiếng Hàn trong ngày Mẫu câu cơ chúng ta dạng tiếng Hàn 한국어 2 (서울대) TOPIK Website hay Học tiếng Anh Học tiếng Trung·Quốc Tiếng Việt mến yêu Cải·cách chữ·viết tiếng Việt Chính·tả tiếng Việt Chữ·viết tiếng Việt Chuẩn chỉnh chỉnh·hóa ngữ·pháp tiếng Việt Lịch·sử tiếng Việt Ngữ·âm tiếng Việt Ngữ·pháp tiếng Việt Cú·pháp tiếng Việt Từ·loại tiếng Việt Phiên·âm Phương·ngữ tiếng Việt Từ·vựng tiếng Việt Chuẩn chỉnh chỉnh·hóa từ·vựng tiếng Việt Từ·vay·mượn Thuật·ngữ Ngôn·ngữ·học Dịch·thuật Kinh·nghiệm Kinh·tế Công·nghiệp ô·tô Kinh·tế Việt·Nam Kinh·tế Hàn·Quốc http://a.viettingame.vn.kr Chính·trị Khoa·học Lịch·sử Tôn·giáo Giáo·dục Võ·thuật Âm·nhạc Bài hát tiếng Hàn Bài hát tiếng Nga Bài hát tiếng Anh Bài hát tiếng Việt Văn·hóa Văn·hóa Do·Thái Văn·hóa Nhật·Phiên phiên bản Văn·hóa Việt·Nam Văn·hóa Hàn·Quốc Du·lịch Giải·trí Thơ Người Do·Thái Hàn·Quốc Nhật·Phiên phiên bản Việt·học Ý·tưởng Author Nguyễn·Tiến·Hải Tuổi·thơ tôi Sách·điện·tử

Xem nhiều nhất

Mẫu câu 38: V~던데요 (tôi nhớ là…., theo tôi được biết…, tôi thấy rằng….)
Người dịch và biên·soạn: Nguyễn·Tiến·Hải V~더라 (văn nói suồng·sả) V~던데요 (văn nói lịch·sự) tôi nhớ là…., theo tôi được biết…, t…
Mẫu câu 43: V~(으)ㄹ까 하다 (Tôi đang nghĩ tới việc…, tôi đang định làm gì)
V~(으)ㄹ까 하다  Tôi đang nghĩ tới việc… Tôi đang định làm gì…. Cấu·trúc này sử dụng để nói về ý·định mơ·hồ, kế·hoạch ko chắc·chắn mà thậm chí d…

Xem thêm: Phim Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp: Broly, Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp: Broly

Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp giành riêng cho toàn bộ những người Việt Nam từ sơ cấp tới thời thượng
6000 từ tiếng Hàn thường phát hiện nhất – Mục·lục (6000 most common Korean words, English translation and examples)
Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải Author: Nguyen Tien Hai 6000 từ tiếng Hàn thường phát hiện nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện. (Từ trên đầu·tiên là từ…
-는/(은)ㄴ/(으)ㄹ/던 것 같다 mang lẽ, dường như, chắc là
Ngữ pháp thể hiện sự phỏng đoán trong tiếng Hàn Cấu trúc: vĩ tố định từ + danh từ phụ thuộc 것 + tính từ 같다, được sử dụng sau động từ, tính từ,…
Dạng phối phối kết hợp (는/ㄴ)다더니 -(느)냐더니
Phạm trù: 결합형 ( dạng phối phối kết hợp ). Cấu trúc:  Là dạng phối phối kết hợp giữa vĩ tố kết thúc câu của cách nói gián tiếp với vĩ tố links ‘ 더니’ , là dạn…
Giọng miền nào chuẩn chỉnh chỉnh nhất?
Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải  a.viettingame.vn
gmail.com 2016-12-04 Chúng ta đều biết rằng, giọng nói 3 miền Bắc, Trung, Nam đều phải với sự sai l…
Mẫu câu 65: V~(으)면 되다 (nếu thao tác thao tác V thì mọi việc sẽ ổn thôi, thao tác thao tác V là được)
V~(으)면 되다 (nếu thao tác thao tác V thì mọi việc sẽ ổn thôi) Cấu·tạo: -으면 되다 gắn vào thân động·từ mang 받침 (khác ㄹ) 면 되다 gắn vào thân động·từ ko …
Ngữ pháp (으)나-(으)나)
Phạm trù: 통어적 구문 (cấu trúc cú pháp). Cấu trúc: Là dạng lặp lại của vĩ tố links ‘(으)나’ kết thích ứng với một trong những động từ hoặc tính từ, …

Xem thêm: game chem hao qua

6000 từ tiếng Hàn thường phát hiện nhất (1-25)
Tác·giả:  Nguyễn · Tiến · Hải 6000 từ tiếng Hàn thường phát hiện nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện. (Từ trên đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhấ…
►  2020 (5) ►  tháng tư (1) ►  tháng hai (2) ►  tháng một (2) ►  2019 (42) ►  tháng mười (3) ►  tháng chín (5) ►  tháng tám (5) ►  tháng bảy (3) ►  tháng sáu (8) ►  tháng năm (9) ►  tháng tư (1) ►  tháng ba (6) ►  tháng một (2) ►  2018 (23) ►  tháng mười hai (6) ►  tháng mười một (3) ►  tháng mười (6) ►  tháng chín (2) ►  tháng tám (5) ►  tháng sáu (1) ►  2017 (113) ►  tháng chín (1) ►  tháng tám (1) ►  tháng bảy (2) ►  tháng sáu (1) ►  tháng năm (4) ►  tháng tư (31) ►  tháng ba (25) ►  tháng hai (23) ►  tháng một (25) ►  2016 (409) ►  tháng mười hai (31) ►  tháng mười một (204) ►  tháng mười (98) ►  tháng sáu (2) ►  tháng năm (1) ►  tháng ba (19) ►  tháng hai (33) ►  tháng một (21) ►  2015 (244) ►  tháng mười hai (23) ►  tháng mười một (7) ►  tháng mười (6) ►  tháng chín (1) ►  tháng tám (2) ►  tháng bảy (16) ►  tháng sáu (20) ►  tháng năm (34) ►  tháng tư (60) ►  tháng ba (20) ►  tháng hai (14) ►  tháng một (41) ▼  2014 (460) ►  tháng mười hai (34) ►  tháng mười một (61) ►  tháng mười (37) ►  tháng chín (22) ►  tháng tám (71) ►  tháng bảy (65) ▼  tháng sáu (30) Mẫu câu 82: N~(이)라서 (Vì thế thế là N) Chỉ làm một việc một lúc mới là cách thao tác thao tác hiện… Taxi ở Nhật·Phiên phiên bản Mẫu câu 81: N~에 의하면 (theo N) Mẫu câu 80: V~(았/었/였)으면 좋겠다 (“ước·gì V…”) Bí·quyết lập·nghiệp của triệu·phú Ba·Lan 20 Reasons to Start Your Own Business Mẫu câu 79: 안 V~(ㅇ)ㄹ 수(가) 없다 hoặc V~지 않을 수(가) 없다 (… Mẫu câu 78: V~(아/어/여)야 하다 (phải làm gì) Samsung tìm cách tiêu núi tiền 60 tỷ USD Cách người Hàn·Quốc uống rượu soju Mẫu câu 77: V/A~(아/어/여)서 그래요 (này là vì như thế như vậy…nên mới thế) Nữ CEO quyền lực tối cao tối tối đa Hàn Quốc từng phải thế chấp … Mẫu câu 76: V/A~(아/어/여)서 (vì như thế như vậy…) Phần to dân Hàn Quốc yêu chuộng gạo sản xuất trong… Mẫu câu 75: 아무리 A~아/어도 (cho dù thế nào) Bài hát 인연 (Nhân duyên) – ca sĩ 이선희 Mẫu câu 74: V/A~(아/어)지다 (trở nên…) 9 điều cấm kỵ lúc phượt Hàn Quốc Hơn một nửa số người Hàn·Quốc ghét cay ghét đắng T… Mẫu câu 73: V~아/어/여 있다/계시다 (trạng·thái đang tồn·tạ… “In a nutshell” nghĩa là gì? Mẫu câu 72: V~(으)세요! (mệnh·lệnh) Mẫu câu 71: N~보다 더 A/V (so·sánh hơn) Để thành triệu·phú tuổi 30 Phỏng·vấn doanh·nhân Nhật·Phiên phiên bản: “Nhật – Việt: Nét t… Độc chiêu sếp Nhật trị người Việt hoang phí, gian dối Mẫu câu 70: V~(으)ㅂ시다 (chúng ta hãy thao tác thao tác gì đó) Mẫu câu 69: 못 V~게 되어 있다 hoặc V~지 못 하게 되어 있다 (ko… Mẫu câu 68: 못 + V hoặc V~지 못 하다 (ko thể làm gì… ►  tháng năm (11) ►  tháng tư (23) ►  tháng ba (23) ►  tháng hai (37) ►  tháng một (46) ►  2013 (106) ►  tháng mười hai (43) ►  tháng mười một (45) ►  tháng mười (2) ►  tháng chín (1) ►  tháng tám (4) ►  tháng bảy (2) ►  tháng sáu (6) ►  tháng năm (1) ►  tháng tư (1) ►  tháng một (1) ►  2012 (63) ►  tháng mười hai (3) ►  tháng mười (1) ►  tháng chín (5) ►  tháng tám (4) ►  tháng bảy (10) ►  tháng sáu (8) ►  tháng năm (29) ►  tháng tư (3) ►  2011 (120) ►  tháng mười (1) ►  tháng sáu (1) ►  tháng năm (48) ►  tháng tư (10) ►  tháng hai (2) ►  tháng một (58)

Phân mục: Tổng hợp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.