Hỏi đáp

“I’M Dying Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Dying, Từ Dying Là Gì – viettingame

(Isaiah 9:6, 7) The dying patriarch Jacob prophesied about this future ruler, saying: “The scepter will not turn aside from Judah, neither the commander’s staff from between his feet, until Shiloh comes; and to him the obedience of the peoples will belong.” —Genesis 49:10.

Đang xem: Dying là gì

(Ê-sai 9:5, 6) Tộc trưởng Gia-cốp lúc hấp hối đã tiên tri về đấng cai trị tương lai này: “Cây phủ-việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa, kẻ lập-pháp ko dứt khỏi giữa chân nó, cho tới chừng Đấng Si-lô hiện tới, và những dân vâng-phục Đấng đó”.—Sáng sủa-thế Ký 49:10.
But what follows is a series of earthquakes that level the whole world and bring about final destruction, Rena dying in the advent by trying to escape on Godo”s ship and Rock blinded by a lava emission.
Nhưng kế này là hàng loạt trận động đất làm cho tất cả toàn cầu bị tàn phá trọn vẹn, Rena chết trong lúc cố trốn lên tàu của Godo và Rock bị mù bởi một đợt phun trào dung nham.
Before dying, he asked his wife Merope to throw his body toàn thân in the public square, from where it eventually washed up on the shores of the river Styx.
Trước lúc chết, hắn bảo vợ, Merope, ném thể chất trước quảng trường công cùng, từ đó, trôi tới bờ dòng sông Styx.
While still working on Lost, Grace and Ian Somerhalder adopted a feral cat named Roo which they found “literally dying” in the jungle on the set.
Lúc vẫn còn đó cùng thao tác trong phim Lost, Grace và Somerhalder nhận nuôi một chú mèo được đặt tên Roo sau lúc họ tìm thấy chú “đang chết dần, chết mòn” ở vùng rừng núi trên phim trường.

Xem thêm: Ban Giám Đốc Tiếng Anh Là Gì ? Tên Những Chức Vụ Quan Trọng Trong Tiếng Anh

But she”s dying of fear, because a girlfriend, who ran away with a sailor, bled to death within two hours.
Nhưng cổ đang kinh sợ sắp chết, chính vì một người bạn nữ của cổ, người vừa trốn nhà theo một thủy thủ, đã bị ra máu tới chết trong hai tiếng.
His second wife, Patricia “Puddie” Watts (now Patricia Gleason), was responsible for the line about the “geezer” who was “cruisin” for a bruisin”” used in the segue between “Money” and “Us and Them”, and the words “I never said I was frightened of dying” heard halfway through “The Great Gig in the Sky”.
Người vợ thứ hai của ông, Patricia “Puddie” Watts (giờ là Patricia Gleason) góp câu “geezer” (là) “cruisin” for a bruisin”” sử dụng trong đoạn chuyển giữa “Money” và “Us and Them” và “I never said I was frightened of dying” (“Tôi chưa khi nào nói rằng tôi kinh sợ dòng chết“) trong đoạn cuối của “The Great Gig in the Sky”.
It was now common knowledge that Edward was dying, and foreign diplomats suspected that some scheme to debar Mary was under way.
Bấy giờ việc Edward sẽ băng hà là chuyện không thể nghi ngờ gì nữa, và những nhà ngoại giao quốc tế nghi ngờ rằng một kế hoạch để ngăn chặn Mary đang được tiến hành.
We are regarded as deceivers and yet we are truthful, 9 as unknown and yet we are recognized, as dying* and yet look! we live,+ as punished* and yet not handed over to death,+ 10 as sorrowing but ever rejoicing, as poor but making many rich, as having nothing and yet possessing all things.

Xem thêm: Lỗi Word Experienced An Error Trying To Open The File ) ? Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Phú Yên

Công ty chúng tôi bị xem như kẻ lừa gạt nhưng là người thật thà, 9 bị xem là vô danh tiểu tốt nhưng lại được ghi nhận, bị xem như sắp chết* nhưng này, Shop chúng tôi vẫn sống,+ bị trừng phạt* nhưng vẫn không bị giết chết,+ 10 bị xem là buồn rầu nhưng luôn luôn vui mừng, bị xem là nghèo nhưng làm cho nhiều người trở nên giàu, bị xem là không tồn tại gì nhưng sở hữu đủ mọi thứ.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *