Hỏi đáp

Hỏi Về Cách Chuyển Ngày Tháng Năm ( Mm/Dd/Yy Là Gì ? Date Format Types – viettingame

Những kiểu dữ liệu ngày và thời hạn sở hữu nhiều định dạng không giống nhau để giúp đỡ đáp ứng nhu cầu những trường hợp duy nhất của người tiêu dùng. Lúc định dạng chúng ta sở hữu ba lựa mua: giữ định dạng mặc định, vận dụng định dạng được xác định trước hoặc tạo định dạng tùy chỉnh. Lúc chúng ta vận dụng định dạng cho một trường bảng, sở hữu cùng định dạng được tự động vận dụng cho ngẫu nhiên biểu mẫu hoặc tinh chỉnh report nào mà chúng ta sau đó sẽ gắn kết với trường bảng đó. Chống chỉ định dạng thay đổi cách hiển thị dữ liệu và ko tác động tới cách dữ liệu được lưu trữ hoặc cách người sử dụng thậm chí nhập dữ liệu.

Đang xem: Mm/dd/yy là gì

Trong bài viết này

Tổng quan về định dạng ngày và thời hạn

Access sẽ tự động hiển thị ngày tháng và thời hạn trong định dạng ngày và thời hạn dài. Ngày tháng xuất hiện dưới dạng, mm/dd/yyyy tại Hoa Kỳ và as, dd/mm/yyyy phía bên ngoài Hoa Kỳ, trong đó mm là tháng, dd là ngày và yyyy là năm. Thời hạn được hiển thị như, HH: mm: SS/ch, trong đó HH là giờ, mm là phút, và SS là giây.

Access tự động cung ứng một mức độ xác thực dữ liệu nhất định sở hữu liên quan tới định dạng ngày và giờ. Ví dụ, nếu khách hàng nhập một ngày không phù hợp lệ, ví dụ như 32.11.2018, một thông tin sẽ xuất hiện và các bạn sẽ sở hữu tùy mua nhập một giá trị mới hoặc chuyển đổi trường từ kiểu dữ liệu ngày/giờ tới kiểu dữ liệu văn bạn dạng. Giá trị ngày hợp lệ từ-657.434 (ngày một tháng 1 100 AD) tới 2.958.465 (ngày 31 tháng 12, 9999 AD). Giá trị thời hạn hợp lệ từ .0 tới. 9999, hoặc 23:59:59.

Lúc bạn thích chuyển nhập ngày tháng và thời hạn theo định dạng ví dụ, hãy sử dụng dấu hiệu nhập. Ví dụ, nếu khách hàng vận dụng dấu hiệu nhập vào trong ngày tháng ở định dạng châu Âu, ai đó nhập dữ liệu trong trung tâm dữ liệu của các bạn sẽ ko thể nhập ngày ở định dạng khác. Thậm chí vận dụng dấu hiệu nhập vào những trường trong bảng, bộ thành quả truy vấn và để tinh chỉnh trên những biểu mẫu và report. Để hiểu thêm thông tin, hãy xem mục tinh chỉnh định dạng nhập dữ liệu bằngdấu hiệu nhập.

Đầu Trang

Vận dụng định dạng được xác định trước

Access cung ứng một trong những định dạng được xác định trước cho dữ liệu ngày và thời hạn.

Trong bảng

Mở bảng ở Dạng xem thiết kế.

Trong phần trên của lưới thiết kế, nên chọn trường ngày/giờ mà bạn thích định dạng.

Trong phần thuộc tính trường , hãy nhấn vào mũi tên trong hộp thuộc tính định dạng , rồi mua một định dạng từ danh sách thả xuống.

*

Sau lúc chúng ta mua một định dạng, nút tùy mua Cập Nhật thuộc tính sẽ xuất hiện và cho phép chúng ta vận dụng định dạng mới cho ngẫu nhiên trường bảng nào khác và những tinh chỉnh biểu mẫu sẽ kế thừa nó. Để vận dụng những thay đổi của người tiêu dùng trong toàn bộ trung tâm dữ liệu, hãy nhấn vào thẻ thông minh, rồi nhấn vào Cập Nhật định dạng ở mọi nơi tên trường được sử dụng. Trong trường hợp này, tên trường là tên của trường ngày/giờ của người tiêu dùng.

Lưu những thay đổi của người tiêu dùng và chuyển sang trọng dạng xem biểu dữ liệu để xem sở hữu định dạng nào đáp ứng nhu cầu yêu cầu của người tiêu dùng hay là không.

Ghi chú Những biểu mẫu, report hoặc dạng xem mới mà chúng ta tạo dựa trên bảng này còn có định dạng của bảng, nhưng chúng ta thậm chí ghi đè này trên biểu mẫu, report hoặc dạng xem mà ko thay đổi định dạng của bảng.

Trong một biểu mẫu hoặc report

Mở dạng xem sắp xếp biểu mẫu hoặc report hoặc dạng xem thiết kế.

Đặt con trỏ trong hộp văn bạn dạng sở hữu ngày và thời hạn.

Nhấn F4 để hiển thị bảng thuộc tính.

Đặt thuộc tính định dạng cho một trong những định dạng ngày được xác định trước.

Trong một truy vấn

Mở truy vấn trong dạng xem thiết kế.

Nhấp chuột phải vào trường ngày, rồi bấm thuộc tính.

Trong bảng thuộc tính, nên chọn định dạng bạn thích từ danh sách thuộc tính định dạng .

Trong một biểu thức

Đầu Trang

Ví dụ về định dạng được xác định trước

Định dạng

Mô tả

Ví dụ

Ngày kiểu Chung

Mặc định Hiển thị giá trị ngày dưới dạng số và giá trị thời hạn như giờ, phút và giây theo sau là sáng sủa hoặc ch. Với tất cả hai kiểu giá trị, Access sử dụng dấu tách ngày và thời hạn được xác định trong thiết đặt khu vực Windows của người tiêu dùng. Nếu giá trị không tồn tại thành phần thời hạn, Access sẽ chỉ hiển thị ngày. Nếu giá trị không tồn tại cấu phần ngày, Access sẽ chỉ hiển thị thời hạn.

Ngày dạng Dài

Chỉ hiển thị giá trị ngày, như được xác định theo định dạng ngày dài trong thiết đặt vùng Windows của người tiêu dùng.

Thứ hai, 27 tháng tám, 2018

Ngày dạng Trung bình

Hiển thị ngày dưới dạng dd/Mmm/YY, nhưng sử dụng dấu tách ngày được xác định trong thiết đặt vùng Windows của người tiêu dùng.

27/tháng Tám/18 27 tháng Tám-18

Ngày dạng Ngắn

Hiển thị giá trị ngày, như được xác định theo định dạng ngày ngắn trong thiết đặt vùng Windows của người tiêu dùng.

Thời hạn dạng Dài

Hiển thị giờ, phút và giây theo sau là sáng sủa hoặc ch. Access sử dụng dấu tách được xác định trong thiết đặt thời hạn trong thiết đặt vùng Windows của người tiêu dùng.

10:10:42 AM

Thời hạn dạng Trung bình

Hiển thị giờ và phút tiếp theo là sáng sủa hoặc ch. Access sử dụng dấu tách được xác định trong thiết đặt thời hạn trong thiết đặt vùng Windows của người tiêu dùng.

Xem thêm: Tải Tải về trò chơi Thần Điêu Đại Hiệp Offline, Thần Điêu Đại Hiệp

10:10 AM

Thời hạn dạng Ngắn

Chỉ hiển thị giờ và phút. Access sử dụng dấu tách được xác định trong thiết đặt thời hạn trong thiết đặt vùng Windows của người tiêu dùng.

10:10

Đầu Trang

Vận dụng định dạng tùy chỉnh

Đôi lúc, danh sách thả xuống thuộc tính định dạng trong trang thuộc tính ko chứa định dạng ngày đúng chuẩn mà bạn thích. Các bạn thậm chí tạo định dạng tùy chỉnh của riêng mình bằng phương pháp sử dụng một loại mã mà Access nhận dạng cho định dạng ngày.

Lúc chúng ta vận dụng một định dạng tùy chỉnh cho trường ngày/giờ, chúng ta thậm chí phối kết hợp những định dạng không giống nhau bằng phương pháp sở hữu hai phần, một cho ngày và thời hạn khác. Trong ví dụ này, các bạn sẽ tách những phần bằng khoảng trắng. Ví dụ, chúng ta thậm chí phối kết hợp những định dạng ngày và thời hạn dài như sau: m/dd/yyyy h:mm: SS.

Mở bảng ở Dạng xem thiết kế.

Trong phần trên của lưới thiết kế, mua trường ngày/giờ hoặc ngày/thời hạn mở mênh mông mà bạn thích định dạng.

Trong phần thuộc tính trường , mua tab chung , nhấn vào ô sát bên hộp định dạng và nhập những ký tự ví dụ dựa trên yêu cầu định dạng của người tiêu dùng.

Sau lúc chúng ta nhập một định dạng, nút tùy mua Cập Nhật thuộc tính sẽ xuất hiện và cho phép chúng ta vận dụng định dạng cho ngẫu nhiên trường bảng nào khác và những tinh chỉnh biểu mẫu sẽ kế thừa nó. Để vận dụng những thay đổi của người tiêu dùng trong toàn bộ trung tâm dữ liệu, hãy nhấn vào thẻ thông minh, rồi nhấn vào Cập Nhật định dạng tên trường ở mọi nơi. Trong trường hợp này, tên trường là tên của trường ngày/giờ của người tiêu dùng.

Lưu những thay đổi của người tiêu dùng, rồi chuyển sang trọng dạng xem biểu dữ liệu để xem liệu định dạng sở hữu đáp ứng nhu cầu yêu cầu của người tiêu dùng hay là không.

Đầu Trang

Ví dụ về định dạng tùy chỉnh

Dưới phía trên là một trong những ví dụ về những cách không giống nhau để định dạng ngày 13 tháng 1, 2012:

Để định dạng ngày như…

Nhập mã này vào hộp thuộc tính định dạng :

YYYY-mm-dd

2012

yyyy

Ngày 13 tháng 1 2012

đ

13.01.2012

dd.mm.YYYY (Access thêm dấu gạch nối tự động)

Thứ sáu 1/13

DDD m/d

2/6

WW/w

Ngày 13 tháng 1, 2012

Mmm d “,” yyyy

Đầu Trang

Ký tự định dạng tùy chỉnh

Để tạo một định dạng tùy chỉnh, hãy sử dụng những ký tự sau phía trên làm chỗ dành sẵn và dấu tách. Định dạng tùy chỉnh xích míc với thiết đặt Ngày/Giờ đã xác định trong thiết đặt vùng Windows bị bỏ qua. Để hiểu thêm thông tin, hãy xem thay đổi thiết đặt vùng Windows để sửa đổi diện mạo của một trong những kiểu dữ liệu.

Không tồn tại ký tự định dạng tùy chỉnh cho phần nanosecond của kiểu dữ liệu ngày/thời hạn được mở mênh mông.

Ký tự

Mô tả

Dấu tách ngày

Điều khiển và tinh chỉnh nơi Access đặt dấu tách cho ngày, tháng và năm. Sử dụng dấu tách được xác định trong thiết đặt vùng Windows. Ví dụ, bằng tiếng Anh (Hoa Kỳ), sử dụng dấu gạch chéo cánh (/).

Dấu tách thời hạn

Điều khiển và tinh chỉnh nơi truy nhập vị trí tách những giờ, phút và giây. Sử dụng dấu tách được xác định trong thiết đặt vùng Windows. Ví dụ, bằng tiếng Anh (Hoa Kỳ), sử dụng dấu hai chấm (:).

c

Hiển thị định dạng ngày chung.

d hoặc dd

Hiển thị ngày trong tháng dưới dạng một hoặc hai chữ số. So với một chữ số, hãy sử dụng một chỗ dành sẵn đơn lẻ; So với hai chữ số, hãy sử dụng hai chỗ dành sẵn.

ddd

Abbreviates ngày của tuần thành ba chữ dòng.

dddd

Cho phép toàn bộ những ngày trong tuần.

ddddd

Hiển thị định dạng ngày ngắn.

dddddd

Hiển thị định dạng ngày dài.

w

Hiển thị một trong những tương ứng với ngày trong tuần. (1 tới 7)

ww

Hiển thị một trong những tương ứng với tuần trong năm (1 tới 53).

m hoặc mm

Hiển thị tháng dưới dạng số một chữ số hoặc hai chữ số.

mmm

Abbreviates tên của tháng thành ba chữ dòng. Ví dụ, tháng một xuất hiện là tháng một.

mmmm

Cho phép toàn bộ những tên tháng.

Xem thêm: preventdefault là gì

q

Hiển thị số lượng quý lịch hiện tại (1-4). Ví dụ, nếu khách hàng thuê một nhân viên trong tháng năm, Access sẽ hiển thị 2 là giá trị quý.

Vấn đáp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *