Tin tổng hợp

HỏI Về Include Và Extend Trong Uml 2021, HỏI Về Include Và Extend Trong Uml – viettingame

Actor

*

You can create an Actor by selecting it on the tool palette. You can choose a normal actor or a business actor from the drop-down menu.

Đang xem: Hỏi về include và extend trong uml

*

※ Business Actor is not supported in viettingame.com System Safety.

UseCase

You can directly double-click on a diagram to create an UseCase or the other ways described in the Diagram Editor page.

*

You can choose a normal UseCase or Business UseCase from the drop-down menu.

*

※ Business UseCase is not supported in viettingame.com System Safety.

Extension Points

*

You can add Extension points from the UseCase’s Pop-up menu.

*

Show UseCase name outside

*

You can switch where to show UseCase name/information by option.

*

Extend / Include

You can add Extend and Include by using the suggest feature.

Xem thêm: ▷ Sku Shopee Là Gì ? Giải Thích Mã Sku Sản Phẩm Trên Shopee Seller Education Hub

*

Have a mouse over an UseCase then choose a dotted line with for Extend and for Include, then drag it to a target UseCase.

*

Extends are not the same as Dependencies with the Stereotype extend. Same with Includes. Includes are not the same as Dependencies with the Stereotype – include.Dependencies with “extend” or “include” stereotypes will NOT be recognized as Extends or Includes by viettingame.com.

UseCase Description

You can create one UseCase Description per UseCase.There are three built-in templates for UseCase Description so that you can choose the one to match your clients. Also, you can create your own templates.

*

※ UseCase Description is not supported in viettingame.com System Safety.

Open UseCase Description

To open/create an UseCase description, choose from UseCase’s pop-up menu.

*

Switch Templates

There are three pre-installed templates for UseCase Descriptions.

Xem thêm: Microsoft Onenote Là Gì ? Những Tác Vụ Cơ Bạn dạng Trong Microsoft Onenote 2013

viettingame.com Original (Default)Complete Format by Alistair CockburnRUP Style

To switch template, 1. Go to

*

2. Choose the template you’d lượt thích, and nhấp chuột .

*

Create a custom template

You can create your own template for UseCase Description.1. Go to

*

3. Customized Template file will be saved as “UCDescriptionProp.properties” in the Userhome/.viettingame.com/professional(uml)” directory.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *