Hỏi đáp

Hình Thức Đối Tác Công Tư Là Gì ? Đầu Tư Theo Hình Thức Đối Tác Công Tư – viettingame

Đã với Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

QUỐC HỘI ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Niềm vui sướng —————

Luật số: 64/2020/QH14

Hà Thành, ngày 18 tháng 6 năm 2020

LUẬT

ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Căn cứ Hiến pháp nước Cùng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật Đầu tư theophương thức đối tác công tư.

Đang xem: Hình thức đối tác công tư là gì

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động và sinh hoạt đầu tưtheo phương thức đối tác công tư; quản lý và vận hành nhà nước, quyền, nhiệm vụ và tráchnhiệm của cơ quan, tổ chức, cá thể với liên quan tới hoạt động và sinh hoạt đầu tư theophương thức đối tác công tư.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Luật này vận dụng so với những bêntrong hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư, cơ quan quản lý và vận hành nhà nướcvà cơ quan, tổ chức, cá thể với liên quan tới hoạt động và sinh hoạt đầu tư theo phương thứcđối tác công tư.

Điều 3. Giảithích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đâyđược hiểu như sau:

1. Report phân tích tiền khả thilà tài thời gian chữa trị bày những nội dung phân tích sơ bộ về việc quan trọng, tínhkhả thi và hiệu suất cao của dự án công trình đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đâygọi là dự án công trình PPP), làm trung tâm để cấp với thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

2. Report phân tích khả thilà tài thời gian chữa trị bày những nội dung phân tích về việc quan trọng, tính khả thi vàhiệu quả của dự án công trình PPP, làm trung tâm để cấp với thẩm quyền phê duyệt dự án công trình.

3. Đảm bảo dự thầu là việc nhàđầu tư triển khai một trong số phương pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh của tổchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế, doanh nghiệp bảo hiểm hoạt độnghợp pháp tại Việt Nam trước thời điểm đóng thầu để đảm bảo trách nhiệm dự thầucủa nhà đầu tư.

4. Đảm bảo triển khai hợp đồnglà việc doanh nghiệp dự án công trình PPP triển khai một trong số phương pháp đặt cọc, ký quỹhoặc bảo lãnh của tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng quốc tế, doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động và sinh hoạt hợp pháp tại ViệtNam để đảm bảo trách nhiệm triển khai hợp đồng của phòng đầu tư, doanh nghiệp dựán PPP.

5. Bên cho vay là tổ chức, cánhân cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình PPP vay vốn để triển khai hợp đồng dự ánPPP.

6. Bên mời thầu là đơn vị cóchuyên môn và năng lượng được cơ quan với thẩm quyền giao trọng trách tổ chức lựa chọnnhà đầu tư.

7. Danh sách ngắn là danh sáchnhà đầu tư trúng sơ tuyển so với hình thức đấu thầu thoáng rộng với sơ tuyển hoặcdanh sách nhà đầu tư được mời tham gia đàm phán tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh.

8. Doanh nghiệp dự án công trình PPP làdoanh nghiệp do nhà đầu tư xây dựng với mục đích duy nhất để ký kết và thực hiệnhợp đồng dự án công trình PPP.

9. Dự án công trình PPP là tập hợp những đềxuất với liên quan tới việc đầu tư để cung ứng thành phầm, dịch vụ công thông quaviệc triển khai một hoặc những hoạt động và sinh hoạt sau phía trên:

a) Xây dựng, vận hành, kinh doanhcông trình, khối hệ thống trung tâm hạ tầng;

b) Cải tạo, tăng cấp, mở bao la, hiện đạihóa, vận hành, sale công trình xây dựng, khối hệ thống trung tâm hạ tầng sẵn với;

c) Vận hành, sale công trình xây dựng, hệthống trung tâm hạ tầng sẵn với.

10. Đầu tư theo phương thức đốitác công tư (Public Private Partnership – sau phía trên gọi là đầu tư theo phương thứcPPP) là phương thức đầu tư được triển khai trên trung tâm hợp tác với thời hạn giữaNhà nước và nhà đầu tư tư nhân trải qua việc ký kết và triển khai hợp đồng dựán PPP nhằm mục đích thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án công trình PPP.

11. Đơn vị sẵn sàng dự án công trình PPPlà đơn vị được cơ quan với thẩm quyền giao trọng trách lập report phân tích tiềnkhả thi, report phân tích khả thi và triển khai những trọng trách khác với liênquan.

12. Hồ sơ dự sơ tuyển là toànbộ tài liệu do nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mờisơ tuyển.

13. Hồ sơ dự thầu là toàn bộtài liệu do nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mờithầu.

14. Hồ sơ mời sơ tuyển là toànbộ tài liệu yêu cầu về năng lượng và kinh nghiệm so với nhà đầu tư làm căn cứ đểbên mời thầu lựa tậu danh sách ngắn.

15. Hồ sơ mời thầu là toàn bộtài liệu sử dụng để lụa tậu nhà đầu tư, bao hàm những yêu cầu để triển khai dự ánlàm căn cứ để nhà đầu tư sẵn sàng hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánhgiá hồ sơ dự thầu và đàm phán hợp đồng nhằm mục đích lựa tậu được nhà đầu tư đáp ứngyêu cầu triển khai dự án công trình.

16. Hợp đồng dự án công trình PPP là thỏathuận bằng văn phiên bản giữa cơ quan ký phối kết hợp đồng với nhà đầu tư, doanh nghiệp dựán PPP về việc Nhà nước nhượng quyền cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình PPP thựchiện dự án công trình PPP theo quy định của Luật này, bao hàm những loại hợp đồng sau phía trên:

a) Hợp đồng Xây dựng – Sale -Chuyển giao (Build – Operate – Transfer, sau phía trên gọi là hợp đồng BOT);

b) Hợp đồng Xâydựng – Chuyển giao – Sale (Build – Transfer – Operate, sau phía trên gọi là hợpđồng BTO);

e) Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinhdoanh (Build – Own – Operate, sau phía trên gọi là hợp đồng BOO);

d) Hợp đồng Sale – Quản lý và vận hành(Operate – Manage, sau phía trên gọi là hợp đồng OvàM);

đ) Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao -Thuê dịch vụ (Build – Transfer – Lease, sau phía trên gọi là hợp đồng BTL);

e) Hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ -Chuyển giao (Build – Lease – Transfer, sau phía trên gọi là hợp đồng BLT);

g) Hợp đồng hỗn hợp theo quy định tạikhoản 3 Điều 45 của Luật này.

17. Lựa tậu nhà đầu tư là quátrình xác định nhà đầu tư với đủ năng lượng, kinh nghiệm, giải pháp khả thi để triển khai dự án công trình PPP trên nguyên tắc bảođảm tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh, công bình, minh bạch và hiệu suất cao tài chính.

18. Nhà đầu tư PPP (sau phía trên gọi lànhà đầu tư) là một pháp nhân độc lập được xây dựng theo quy định của phápluật hoặc liên danh giữa nhiều pháp nhân tham gia hoạt động và sinh hoạt đầu tư theo phươngthức PPP.

19. Vốn nhà nước bao hàm vốnngân sách nhà nước, vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để chi đầu tư, chi thườngxuyên thuộc trọng trách chi của ngân sách nhà nước.

Điều 4. Lĩnh vựcđầu tư, quy mô và phân loại dự án công trình PPP

1. Nghành nghề đầu tư theo phương thứcPPP bao hàm:

a) Giao thông vận tải;

b) Lưới điện, xí nghiệp điện, trừ nhàmáy thủy điện và những trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điệnlực;

c) Thủy lợi; cung ứng nước sạch sẽ;thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải;

d) Y tế; giáodục – huấn luyện và đào tạo;

đ) Hạ tầng technology thông tin.

2. Quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu củadự án PPP được quy định như sau:

a) Ko thấp hơn 200 tỷ VNĐ đối vớidự án thuộc nghành nghề quy định tại những điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều này; trườnghợp thuộc địa phận với ĐK tài chính – xã hội khó khăn, địa phận với điều kiệnkinh tế – xã hội quan trọng đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp lý về đầu tư thìkhông thấp hơn 100 tỷ VNĐ;

b) Ko thấp hơn 100 tỷ VNĐ đối vớidự án thuộc nghành nghề quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

c) Quy định về quy mô tổng mức đầu tưtối thiểu tại điểm a và điểm b khoản này ko vận dụng so với dự án công trình theo loạihợp đồng OvàM.

3. Dự án công trình PPP được phân loại theo thẩmquyền quyết định chủ trương đầu tư bao hàm:

a) Dự án công trình thuộc thẩm quyền quyết địnhchủ trương đầu tư của Quốc hội;

b) Dự án công trình thuộc thẩm quyền quyết địnhchủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ;

c) Dự án công trình thuộc thẩm quyền quyết định chủtrương đầu tư của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khácquy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật này;

d) Dự án công trình thuộc thẩm quyền quyết địnhchủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

4. Chính phủ quy định cụ thể vềlĩnh vực đầu tư tại khoản 1 và quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu so với từnglĩnh vực tại khoản 2 Điều này.

Điều 5. Cơ quancó thẩm quyền và cơ quan ký phối kết hợp đồng dự án công trình PPP

1. Cơ quan với thẩm quyền bao hàm:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tốicao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quản trị nước, Vănphòng Quốc hội, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chứcchính trị – xã hội (sau phía trên gọi là Bộ, cơ quan trung ương);

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Cơ quan, tổ chức được Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ xây dựng và được giao dự trù ngân sách theo quy định củapháp luật về ngân sách nhà nước (sau phía trên gọi là cơ quan khác).

2. Cơ quan ký phối kết hợp đồng dự án công trình PPPbao gồm:

a) Cơ quan với thẩm quyền quy định tạikhoản 1 Điều này;

b) Cơ quan, đơn vị được cơ quan với thẩmquyền ủy quyền ký phối kết hợp đồng theo quy định tại khoản 4 Điều này.

3. Trường hợp dự án công trình thuộc phạm vi quảnlý của nhiều cơ quan với thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này hoặc trong trườnghợp thay đổi cơ quan với thẩm quyền, những cơ quan này report Thủ tướng Chính phủquyết định giao một cơ quan làm cơ quan với thẩm quyền.

4. Cơ quan với thẩm quyền được ủy quyềncho cơ quan, đơn vị trực thuộc làm cơ quan ký phối kết hợp đồng dự án công trình PPP thuộc thẩmquyền của tớ.

Điều 6. Hội đồngthẩm định dự án công trình PPP

1. Hội đồng thẩm định dự án công trình PPP bao hàm:

a) Hội đồng thẩm định nhà nước thựchiện trọng trách thẩm định report phân tích tiền khả thi và report nghiên cứukhả thi dự án công trình PPP do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư;

b) Hội đồng thẩm định liên ngành thựchiện trọng trách thẩm định report phân tích tiền khả thi và report nghiên cứukhả thi dự án công trình PPP do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư;

c) Hội đồng thẩm định cấp trung tâm thựchiện trọng trách thẩm định report phân tích tiền khả thi và report nghiên cứukhả thi dự án công trình PPP do Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quankhác, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trừ trường hợpnhiệm vụ thẩm định được giao cho đơn vị trực thuộc cơ quan với thẩm quyền quy địnhtại khoản 3 Điều này.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết địnhthành lập Hội đồng thẩm định dự án công trình PPP quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điềunày trên trung tâm kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Căn cứ quy mô, tính chất dự án công trình, Bộtrưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Quản trị Ủy ban nhândân cấp tỉnh xây dựng Hội đồng thẩm định cấp trung tâm hoặc giao một đơn vị trựcthuộc triển khai trọng trách thẩm định report phân tích tiền khả thi và báo cáonghiên cứu vãn khả thi dự án công trình PPP.

4. Hội đồng thẩm định dự án công trình PPP, đơnvị trực thuộc triển khai trọng trách thẩm định được thuê tư vấn hỗ trợ.

5. Chính phủ quy định cụ thể Điềunày.

Điều 7. Nguyên tắcquản lý đầu tư theo phương thức PPP

1. Thích ứng với chiến lược, kế hoạchphát triển tài chính – xã hội của vương quốc và quy hoạch với liên quan theo quy địnhcủa pháp lý về quy hoạch.

2. Đảm bảo quản lý và vận hành, sử dụng hiệu quảcác nguồn lực của Nhà nước trong dự án công trình PPP.

3. Việc triển khai hoạt động và sinh hoạt kiểm tra,thanh tra, kiểm toán nhà nước, giám sát dự án công trình PPP phải đảm bảo ko làm cản trởhoạt động đầu tư, sale thông thường của phòng đầu tư, doanh nghiệp dự ánPPP.

4. Đảm bảo đầu tư công khai minh bạch, minh bạch,bình đẳng, bền vững và kiên cố và hiệu suất cao.

5. Đảm bảo hợp lý tiện lợi giữa Nhànước, nhà đầu tư, người tiêu dùng và xã hội.

Điều 8. Nội dungquản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP

1. Phát hành, tuyên truyền, phổ biếnvà tổ chức triển khai văn phiên bản quy phạm pháp lý về đầu tư theo phương thức PPP.

2. Tổng kết, Reviews, report tìnhhình triển khai hoạt động và sinh hoạt đầu tư theo phương thức PPP.

3. Kiểm tra, thanh tra, giám sát việcthực hiện quy định của pháp lý về đầu tư theo phương thức PPP.

4. Xử lý khiếu nại, tố cáo, xửlý vi phạm liên quan tới hoạt động và sinh hoạt đầu tư theo phương thức PPP; giải quyết và xử lý kiếnnghị trong lựa tậu nhà đầu tư.

5. Tổ chức và triển khai hoạt động và sinh hoạt xúctiến đầu tư, hợp tác quốc tế về đầu tư theo phương thức PPP.

6. Hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết và xử lý vướngmắc về thủ tục theo kiến nghị của phòng đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình PPP lúc thực hiệnhoạt động đầu tư theo phương thức PPP.

Điều 9. Côngkhai, minh bạch trong đầu tư theo phương thức PPP

1. Những thông tin phải được công bốtrên Khối hệ thống mạng đấu thầu vương quốc bao hàm:

a) Thông tin về quyết định chủ trươngđầu tư, quyết định phê duyệt dự án công trình PPP;

b) Thông tin về lựa tậu nhà đầu tưbao gồm: thông tin mời sơ tuyển, thông tin mời thầu, danh sách ngắn, thành tựu lựachọn nhà đầu tư;

c) Thông tin về nhà đầu tư được lựachọn, doanh nghiệp dự án công trình PPP;

d) Nội dung chính của hợp đồng dự ánPPP bao hàm: tổng mức đầu tư; tổ chức cơ cấu nguồn vốn trong dự án công trình; loại hợp đồng; thờihạn triển khai dự án công trình; giá, phí thành phầm, dịch vụ công; hình thức và vị trí thugiá, phí (nếu như có) và những thông tin quan trọng khác;

đ) Giá trị quyết toán vốn đầu tư côngtrong dự án công trình PPP trong trường hợp với sử dụng vốn đầu tư công;

e) Văn phiên bản quy phạm pháp lý về đầutư theo phương thức PPP;

g) Trung tâm dữ liệu về nhà đầu tư;

h) Thông tin giải quyết và xử lý khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, xử lý vi phạm pháp lý về đầu tư theo phương thức PPP.

2. Ngoài việc công bố trên Khối hệ thống mạngđấu thầu vương quốc, những thông tin quy định tại những điểm a, b, c và d khoản 1 Điềunày phải được công bố trên trang thông tin điện tử (nếu như có) của cơ quan với thẩmquyền.

3. Những thông tin quy định tại khoản 1Điều này được khuyến khích đăng tải trên những phương tiện thông tin đại chúngkhác.

Điều 10. Cáchành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư theo phương thức PPP

1. Quyết định chủ trương đầu tư dự ánPPP ko thích ứng với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; ko xác định được nguồnvốn nhà nước trong dự án công trình PPP so với dự án công trình với yêu cầu sử dụng vốn nhà nước;ko đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật này.

2. Phê duyệt dự án công trình PPP lúc chưa tồn tại chủtrương đầu tư; ko thích ứng với chủ trương đầu tư; ko đúng thẩm quyền,trình tự, thủ tục theo quy định của Luật này.

3. Cơ quan với thẩm quyền, cơ quan kýkết hợp đồng thông đồng với tổ chức tư vấn, nhà đầu tư dẫn tới quyết định chủtrương đầu tư, phê duyệt dự án công trình PPP gây thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước,tài nguyên của vương quốc; làm tổn hại, xâm phạm tiện lợi của công dân và của cộngđồng.

4. Ko đảm bảo công bình, minh bạchtrong lựa tậu nhà đầu tư, bao hàm những hành vi sau phía trên:

a) Tham gia thầu với tư cách là nhà đầutư so với dự án công trình do mình làm bên mời thầu, cơ quan với thẩm quyền, cơ quan ký kếthợp đồng hoặc triển khai những trọng trách của bên mời thầu, cơ quan với thẩm quyền,cơ quan ký phối kết hợp đồng;

b) Tham gia lập đồng thời cùng lúc tham gia thẩmđịnh hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, tham gia Reviews hồ sơ dự thầu đồngthời tham gia thẩm định thành tựu lựa tậu nhà đầu tư so với cùng một dự án công trình;

c) Là cá thể thuộc bên mời thầu, cơquan với thẩm quyền, cơ quan ký phối kết hợp đồng mà trực tiếp tham gia quy trình lựachọn nhà đầu tư hoặc tham gia tổ Chuyên Viên, tổ thẩm định thành tựu lựa tậu nhàđầu tư hoặc là người đứng đầu cơ quan với thẩm quyền, cơ quan ký phối kết hợp đồng,bên mời thầu so với dự án công trình do bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ, bố ông chồng, mẹ ông chồng, vợhoặc ông chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột đứngtên tham gia thầu hoặc là người thay mặt hợp pháp của phòng đầu tư tham gia thầu;

d) Đứng tên tham gia thầu dự án công trình do cơquan với thẩm quyền, cơ quan ký phối kết hợp đồng, bên mời thầu là cơ quan, tổ chứcnơi mình đã công tác và làm việc trong thời hạn 12 tháng Tính từ lúc ngày ko thao tác tại cơquan, tổ chức đó.

5. Tiết lộ, tiếp nhận tài liệu, thôngtin sau phía trên về quy trình lựa tậu nhà đầu tư:

a) Nội dung hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơmời thầu trước thời điểm phát hành theo quy định, trừ trường hợp dự án công trình phải tổchức khảo sát thị trường, tham vấn trước nhà đầu tư để lập hồ sơ mời sơ tuyển,hồ sơ mời thầu;

b) Nội dung hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơdự thầu, report của bên mời thầu, report của tổ Chuyên Viên, report thẩm định,report của phòng thầu tư vấn, report của cơ quan trình độ với liên quan trongquá trình lựa tậu nhà đầu tư, thành tựu sơ tuyển, thành tựu lựa tậu nhà đầu tưtrước lúc được công khai minh bạch theo quy định;

c) Những tài liệu khác trong quá trìnhlựa tậu nhà đầu tư được xác định chứa kín nhà nước theo quy định của phápluật.

6. Thông thầu bao hàm những hành vi sauđây:

a) Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dựthầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để một hoặc những bên tham gia thỏathuận thắng thầu;

b) Thỏa thuận để một hoặc nhiều bênchuẩn bị hồ sơ dự thầu cho những bên tham gia thầu để một hoặc những bên tham gia thỏathuận thắng thầu.

7. Chuyển nhượng cổ phần, phần vốngóp, quyền và nhiệm vụ ko đúng quy định của Luật này và hợp đồng dự án công trình PPP.

8. Giới hạn cung ứng thành phầm, dịch vụcông ngoài trường hợp quy định tại hợp đồng dự án công trình PPP.

9. Đưa, nhận, môi giới hối lộ tronghoạt động đầu tư theo phương thức PPP.

10. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn đểchiếm đoạt, vụ lợi, tham nhũng trong quản lý và vận hành và sử dụng vốn nhà nước trong dựán PPP; can thiệp phạm pháp vào quy trình dự án công trình PPP.

11. Gian lận trong hoạt động và sinh hoạt đầu tưtheo phương thức PPP, bao hàm những hành vi sau phía trên:

a) Làm giả, làm sai lệch thông tin, hồsơ, tài liệu liên quan tới quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dựán PPP, lựa tậu nhà đầu tư, triển khai triển khai dự án công trình PPP nhằm mục đích thu lợi bấtchính hoặc nhằm mục đích trốn tránh ngẫu nhiên nhiệm vụ nào;

b) Cố ý cung ứng thông tin khôngtrung thực, ko khách quan làm sai lệch chủ trương đầu tư, dự án công trình PPP được phêduyệt, thành tựu lựa tậu nhà đầu tư, thành tựu kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểmtoán, thành tựu quyết toán vốn đầu tư công, thanh lý hợp đồng dự án công trình PPP;

c) Cố ý cung ứng thông tin ko trungthực, ko khách quan làm sai lệch số liệu về lợi nhuận của dự án công trình PPP nhằm mục đích thulợi bất chính.

12. Cản trở việc phát hiện, xử lýhành vi vi phạm pháp lý về đầu tư theo phương thức PPP.

Điều 11. Quytrình dự án công trình PPP

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản2 Điều này, quy trình dự án công trình PPP được quy định như sau:

a) Lập, thẩm định report nghiên cứutiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư, công bố dự án công trình;

b) Lập, thẩm định report nghiên cứukhả thi, phê duyệt dự án công trình;

c) Lựa tậu nhà đầu tư;

d) Xây dựng doanh nghiệp dự án công trình PPPvà ký phối kết hợp đồng dự án công trình PPP;

đ) Triển khai triển khai hợp đồng dựán PPP.

2. So với dự án công trình PPP ứng dụng côngnghệ cao thuộc danh mục technology cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy địnhcủa pháp lý về technology cao, ứng dụng technology mới theo quy định của phápluật về chuyển giao technology, quy trình dự án công trình PPP được quy định như sau:

a) Lập, thẩm định report nghiên cứutiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư, công bố dự án công trình;

b) Lựa tậu nhà đầu tư;

c) Nhà đầu tư được lựa tậu lập báocáo phân tích khả thi;

d) Thẩm định report phân tích khảthi, phê duyệt dự án công trình;

đ) Tiến hành quá trình quy định tại điểmd và điểm đ khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp dự án công trình PPP với công trìnhphải thi tuyển phương án kiến trúc, việc tổ chức thi tuyển được xem xét, phêduyệt trong quyết định chủ trương đầu tư quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điềunày. Việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc triển khai theo quy định củapháp luật về kiến trúc.

4. Dự án công trình thuộc kế hoạch đầu tư côngđược xem xét chuyển đổi thành dự án công trình PPP thì triển khai theo quy trình quy định tạikhoản 1 hoặc khoản 2 Điều này.

5. Chính phủ quy định cụ thể những nộidung trong quy trình dự án công trình PPP.

Chương II

CHUẨN BỊ DỰ ÁNPPP

Mục 1. DỰ ÁN PPPDO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN LẬP

Điều 12. Thẩm quyềnquyết định chủ trương đầu tư dự án công trình PPP

1. Quốc hội quyết định chủ trương đầutư dự án công trình PPP thuộc một trong số tiêu chuẩn sau phía trên:

a) Sử dụng vốn đầu tư công tư 10.000tỷ đồng trở lên trên;

b) Tác động to tới môi trường thiên nhiên hoặctiềm ẩn thời gian làm việc tác động nguy kịch tới môi trường thiên nhiên, bao hàm: xí nghiệp điện hạtnhân; sử dụng đất với yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừngphòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên trên; rừng phòng hộ chắngió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên trên; rừngsản xuất từ một.000 ha trở lên trên;

c) Sử dụng đất với yêu cầu chuyển mụcđích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên trên với quy mô từ 500 ha trở lên trên;

d) Di dân tái định cư từ 20.000 ngườitrở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên trên ở vùng khác;

đ) Dự án công trình yên cầu phải vận dụng công thức,chính sách quan trọng đặc biệt cần phải Quốc hội quyết định.

2. Trừ dự án công trình quy định tại khoản 1 Điềunày, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình PPP thuộc một trongcác tiêu chuẩn sau phía trên:

a) Di dân tái định cư từ 10.000 ngườitrở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên trên ở vùng khác;

b) Dự án công trình sử dụng vốn ngân sách trungương do Bộ, cơ quan trung ương quản lý và vận hành, với tổng mức đầu tư tương đương dự ánnhóm A theo quy định của pháp lý về đầu tư công, dự án công trình sử dụng vốn vay ODA vàvốn vay ưu đãi của phòng tài trợ quốc tế;

c) Đầu tư xây dựng mới: cảng hàngkhông, sân bay; đường cất hạ cánh của cảng hàng ko, sân bay; nhà ga hànhkhách của cảng hàng ko quốc tế; nhà ga hàng hóa của cảng hàng ko, sân baycó công suất từ 01 triệu tấn/năm trở lên trên;

d) Đầu tư xây dựng mới: bến cảng, khubến cảng thuộc cảng biển quan trọng đặc biệt; bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển loạiI với tổng mức đầu tư tương đương dự án công trình nhóm A theo quy định của pháp lý về đầutư công.

3. Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quantrung ương, cơ quan khác quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình PPP thuộc phạm viquản lý, trừ dự án công trình quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết địnhchủ trương đầu tư dự án công trình PPP thuộc phạm vi quản lý và vận hành của địa phương, trừ dự án công trình quyđịnh tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Xem thêm: Chung Cư Dlc Complex Nguyễn Tuân】‎【Bảng Giá Gốc Chủ Đầu Tư】‎

5. Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầutư dự án công trình PPP, thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án công trình PPP thựchiện theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.

Điều 13. Trình tựquyết định chủ trương đầu tư dự án công trình PPP

1. Trình tự quyết định chủ trương đầutư dự án công trình PPP thuộc thẩm quyền của Quốc hội được quy định như sau:

a) Đơn vị sẵn sàng dự án công trình PPP lập báocáo phân tích tiền khả thi làm trung tâm để cơ quan với thẩm quyền trình Chính phủ,đồng thời cùng lúc gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đềxuất Thủ tướng Chính phủ xây dựng Hội đồng thẩm định nhà nước;

c) Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm địnhbáo cáo phân tích tiền khả thi. Trường hợp dự án công trình với sử dụng vốn đầu tư công,việc thẩm định nguồn vốn và thời gian làm việc cân đối vốn theo quy định của pháp lý vềđầu tư công;

d) Chính phủ hoàn hảo hồ sơ trìnhQuốc hội xem xét, quyết định;

đ) Cơ quan của Quốc hội thẩm tra hồsơ do Chính phủ trình;

e) Quốc hội xem xét, trải qua nghịquyết về chủ trương đầu tư dự án công trình.

2. Trình tự quyết định chủ trương đầutư dự án công trình PPP thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ được quy định như sau:

a) Đơn vị sẵn sàng dự án công trình PPP lập báocáo phân tích tiền khả thi làm trung tâm để cơ quan với thẩm quyền gửi Bộ Kế hoạchvà Đầu tư;

b) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đềxuất Thủ tướng Chính phủ xây dựng Hội đồng thẩm định liên ngành;

c) Hội đồng thẩm định liên ngành thẩmđịnh report phân tích tiền khả thi;

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩmđịnh nguồn vốn và thời gian làm việc cân đối vốn so với phần vốn ngân sách trung ươngtheo quy định của pháp lý về đầu tư công trong trường hợp dự án công trình PPP sử dụng vốnngân sách trung ương, gửi Hội đồng thẩm định liên ngành;

đ) Cơ quan trình độ quản lý và vận hành đầu tư côngtại địa phương chủ trì thẩm định nguồn vốn và thời gian làm việc cân đối vốn so với phầnvốn ngân sách địa phương theo quy định của pháp lý về đầu tư công trong trườnghợp dự án công trình PPP sử dụng vốn ngân sách địa phương, gửi Hội đồng thẩm định liênngành;

e) Hội đồng thẩm định liên ngành hoànthành và gửi report thẩm định tới cơ quan với thẩm quyền;

g) Cơ quan với thẩm quyền hoàn hảo hồsơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

h) Thủ tướng Chính phủ quyết định chủtrương đầu tư dự án công trình.

3. Trình tự quyết định chủ trương đầutư dự án công trình PPP thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương,cơ quan khác được quy định như sau:

a) Đơn vị sẵn sàng dự án công trình PPP lập báocáo phân tích tiền khả thi làm trung tâm trình Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quantrung ương, cơ quan khác xem xét, quyết định;

b) Hội đồng thẩm định cấp trung tâm hoặcđơn vị được giao trọng trách thẩm định report phân tích tiền khả thi;

c) Cơ quan trình độ quản lý và vận hành đầu tưcông thuộc Bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác chủ trì thẩm định nguồn vốn vàkhả năng cân đối vốn đầu tư công theo quy định của pháp lý về đầu tư côngtrong trường hợp dự án công trình PPP sử dụng vốn đầu tư công, gửi Hội đồng thẩm định cấpcơ sở hoặc đơn vị được giao trọng trách thẩm định;

d) Hội đồng thẩm định cấp trung tâm hoặc đơnvị được giao trọng trách thẩm định hoàn thành và gửi report thẩm định tới đơn vịchuẩn bị dự án công trình PPP;

đ) Đơn vị sẵn sàng dự án công trình PPP hoàn chỉnhhồ sơ trình Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác xem xét,quyết định;

e) Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quantrung ương, cơ quan khác quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình.

4. Trình tự quyết định chủ trương đầutư dự án công trình PPP thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định nhưsau:

a) Đơn vị sẵn sàng dự án công trình PPP lập báocáo phân tích tiền khả thi, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Hội đồng thẩm định cấp trung tâm hoặcđơn vị được giao trọng trách thẩm định report phân tích tiền khả thi;

c) Cơ quan trình độ quản lý và vận hành đầu tưcông tại địa phương chủ trì thẩm định nguồn vốn và thời gian làm việc cân đối vốn đầu tưcông theo quy định của pháp lý về đầu tư công trong trường hợp dự án công trình PPP sử dụngvốn đầu tư công, gửi Hội đồng thẩm định cấp trung tâm hoặc đơn vị được giao nhiệm vụthẩm định;

d) Hội đồng thẩm định cấp trung tâm hoặcđơn vị được giao trọng trách thẩm định hoàn thành và gửi report thẩm định tới đơnvị sẵn sàng dự án công trình PPP;

đ) Đơn vị sẵn sàng dự án công trình PPP hoàn chỉnhhồ sơ làm trung tâm để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnhxem xét, quyết định;

e) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết địnhchủ trương đầu tư dự án công trình.

5. So với dự án công trình PPP sử dụng nguồn vốnchi thường xuyên, nguồn thu hợp pháp dành để chi thường xuyên của cơ quan nhànước, đơn vị sự nghiệp công lập để thanh toán cho doanh nghiệp dự án công trình PPP, sử dụngdự phòng ngân sách nhà nước để chi trả phần tránh lợi nhuận, cơ quan tài chínhcác cấp thẩm định thời gian làm việc cân đối của ngân sách theo quy định của pháp lý vềngân sách nhà nước, gửi Hội đồng thẩm định dự án công trình PPP hoặc đơn vị được giao nhiệmvụ thẩm định tổng hợp, trình cấp với thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Điều 14. Lựa chọndự án và lập report phân tích tiền khả thi dự án công trình PPP

1. ĐK lựa tậu dự án công trình để đầu tưtheo phương thức PPP bao hàm:

a) Sự quan trọng đầu tư;

b) Thuộc nghành nghề quy định tại khoản 1Điều 4 của Luật này và đáp ứng nhu cầu quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu quy định tạikhoản 2 Điều 4 của Luật này;

c) Ko trùng lặp với dự án công trình PPP đãcó quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án công trình;

d) Với lợi thế so với những hình thức đầutư khác;

đ) Với thời gian làm việc sắp xếp vốn nhà nướctrong trường hợp mong muốn sử dụng vốn nhà nước.

2. Căn cứ lập report phân tích tiềnkhả thi bao hàm:

a) Chiến lược, kế hoạch phát triểnkinh tế – xã hội của vương quốc và quy hoạch với liên quan theo quy định của phápluật về quy hoạch;

b) Quy định của Luật này, quy địnhkhác của pháp lý với liên quan tới nghành nghề đầu tư của dự án công trình;

c) Những văn phiên bản pháp lý khác với liênquan.

3. Report phân tích tiền khả thibao gồm những nội dung cơ bản sau phía trên:

a) Sự quan trọng đầu tư; lợi thế đầutư theo phương thức PPP so với những hình thức đầu tư khác; tác động của việc thựchiện dự án công trình theo phương thức PPP so với xã hội, dân cư trong phạm vi dự án công trình;

b) Tiềm năng; dự kiến quy mô, vị trí,thời hạn triển khai dự án công trình, yêu cầu sử dụng đất và tài nguyên khác;

c) Phương án thiết kế sơ bộ theo quyđịnh của pháp lý về xây dựng so với dự án công trình với cấu phần xây dựng, pháp luậtkhác với liên quan so với dự án công trình không tồn tại cấu phần xây dựng; thuyết minh sơ bộ vềphương án kỹ thuật, technology; sơ bộ phân chia dự án công trình thành phần (nếu như có);

d) Nhận xét sơ bộ hiệu suất cao tài chính -xã hội của dự án công trình; Reviews sơ bộ tác động môi trường thiên nhiên theo quy định của pháp luậtvề bảo vệ môi trường thiên nhiên như so với dự án công trình đầu tư công;

đ) Sơ bộ tổng mức đầu tư; Reviews sơbộ phương án tài chính của dự án công trình; dự kiến sử dụng vốn nhà nước trong dự án công trình (nếucó); dự kiến phương thức thanh toán cho nhà đầu tư so với dự án công trình vận dụng loại hợpđồng BTL, hợp đồng BLT;

e) Dự kiến loại hợp đồng dự án công trình PPP;những hình thức ưu đãi, đảm bảo đầu tư; công thức share phần tránh lợi nhuận.

Điều 15. Thẩm địnhbáo cáo phân tích tiền khả thi dự án công trình PPP

1. Hồ sơ thẩm định report nghiên cứutiền khả thi bao hàm:

a) Văn phiên bản kiến nghị thẩm định;

b) Dự thảo tờ trình kiến nghị quyết địnhchủ trương đầu tư;

c) Report phân tích tiền khả thi;

d) Tài liệu pháp lý khác với liên quancủa dự án công trình.

2. Việc thẩm định report nghiên cứutiền khả thi bao hàm những nội dung cơ bản sau phía trên:

a) Sự thích ứng với ĐK lựa chọndự án để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này;

b) Sự thích ứng với căn cứ lập báo cáonghiên cứu vãn tiền khả thi quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật này;

c) Hiệu suất cao đầu tư; thời gian làm việc thu hồivốn cho nhà đầu tư;

d) Sự thích ứng của loại hợp đồng dự ánPPP;

đ) Công thức share phần tránh doanhthu;

e) Nguồn vốn và thời gian làm việc cân đối vốnđối với dự án công trình PPP với sử dụng vốn nhà nước.

Điều 16. Hồ sơ đềnghị quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình PPP

1. Tờ trình kiến nghị quyết định chủtrương đầu tư.

2. Dự thảo quyết định chủ trương đầutư.

3. Report phân tích tiền khả thi.

4. Report thẩm định report nghiên cứutiền khả thi; report thẩm tra so với dự án công trình do Quốc hội quyết định chủ trươngđầu tư.

5. Tài liệu pháp lý khác với liên quancủa dự án công trình.

Điều 17. Nộidung quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình PPP

1. Quyết định chủ trương đầu tư bao gồmcác nội dung cơ bản sau phía trên:

a) Tên dự án công trình;

b) Tên cơ quan với thẩm quyền;

c) Tiềm năng; dự kiến quy mô, vị trí,thời hạn triển khai dự án công trình, yêu cầu sử dụng đất và tài nguyên khác;

d) Dự kiến loại hợp đồng dự án công trình PPP;

đ) Sơ bộ tổng mức đầu tư; sơ bộphương án tài chính: tổ chức cơ cấu nguồn vốn trong dự án công trình, dự kiến khung giá, phí sảnphẩm, dịch vụ công so với dự án công trình vận dụng công thức thu phí trực tiếp từ người tiêu dùng;

e) Công thức đảm bảo đầu tư, công thức chiasẻ phần tránh lợi nhuận.

2. So với dự án công trình ứng dụng công nghệcao, ứng dụng technology mới ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, nội dung quyếtđịnh chủ trương đầu tư còn bao hàm tên bên mời thầu, hình thức lựa tậu nhà đầutư, thời hạn tổ chức lựa tậu nhà đầu tư.

Điều 18. Điều chỉnhchủ trương đầu tư dự án công trình PPP

1. Chủ trương đầu tư dự án công trình PPP đượcđiều chỉnh lúc thay đổi tiềm năng, vị trí, quy mô, loại hợp đồng dự án công trình PPP,tăng tổng mức đầu tư từ 10% trở lên trên hoặc tăng giá trị vốn nhà nước trong dự án công trình PPPtrong những trường hợp sau phía trên:

a) Dự án công trình bị tác động bởi sự khiếu nại bấtkhả kháng;

b) Quy hoạch, chính sách, pháp luậtcó liên quan thay đổi;

c) Lúc điều chỉnh report nghiên cứukhả thi.

2. Cấp với thẩm quyền quyết định chủ trươngđầu tư dự án công trình PPP là cấp quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án công trình và chịutrách nhiệm về quyết định của tớ.

3. Trình tự trình cấp với thẩm quyềnquyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án công trình PPP triển khai theo quy định tạiĐiều 13 của Luật này so với nội dung điều chỉnh.

4. Hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tưbao gồm:

a) Tờ trình kiến nghị điều chỉnh chủtrương đầu tư;

b) Nội dung điều chỉnh report nghiêncứu tiền khả thi;

c) Report thẩm định, report thẩmtra nội dung điều chỉnh report phân tích tiền khả thi;

d) Tài liệupháp lý khác với liên quan của dự án công trình.

Điều 19. Nộidung report phân tích khả thi dự án công trình PPP

1. Đơn vị sẵn sàng dự án công trình PPP lập báocáo phân tích khả thi căn cứ quyết định chủ trương đầu tư.

2. Report phân tích khả thi bao gồmcác nội dung cơ bản sau phía trên:

a) Sự quan trọng đầu tư; lợi thế đầutư theo phương thức PPP so với những hình thức đầu tư khác; thành tựu tiếp thu ý kiếnvề tác động của việc triển khai dự án công trình theo phương thức PPP lúc với ý kiến của Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh nơi thực hiệndự án, hiệp hội nghề nghiệp liên quan tới nghành nghề đầu tư;

b) Sự thích ứng của dự án công trình với chiến lược,kế hoạch phát triển tài chính – xã hội của vương quốc và quy hoạch với liên quantheo quy định của pháp lý về quy hoạch;

c) Tiềm năng; quy mô; vị trí; nhu cầusử dụng đất và tài nguyên khác;

d) Tiến độ; thời hạn triển khai dự ánbao gồm: thời hạn hợp đồng, thời hạn xây dựng công trình xây dựng so với dự án công trình với cấuphần xây dựng;

đ) Thuyết minh yêu cầu về phương án kỹthuật, technology, tiêu chuẩn chỉnh quality của công trình xây dựng, khối hệ thống trung tâm hạ tầnghoặc thành phầm, dịch vụ công; hồ sơ thiết kế theo quy định của pháp lý về xâydựng, pháp lý khác với liên quan; liên hệ giữa những dự án công trình thành phần (nếu như có);

e) Loại hợp đồng dự án công trình PPP; phân tíchrủi ro và phương pháp quản lý và vận hành rủi ro của dự án công trình;

g) Những hình thức ưu đãi, đảm bảo đầutư, công thức share phần tránh lợi nhuận;

h) Tổng mức đầutư; phương án tài chính của dự án công trình; dự kiến vốn nhà nước trong dự án công trình và hình thứcquản lý, sử dụng tương ứng (nếu như có); thành tựu khảo sát sự ưa chuộng của phòng đầutư và bên cho vay (nếu như có); thời gian làm việc huy động vốn để triển khai dự án công trình; phương ántổ chức quản lý và vận hành, sale hoặc cung ứng thành phầm, dịch vụ công;

i) Hiệu suất cao tài chính – xã hội của dựán; report Reviews tác động môi trường thiên nhiên theo quy định của pháp lý về bảo vệmôi trường.

Điều 20. Hồ sơ,nội dung thẩm định report phân tích khả thi dự án công trình PPP

1. Hồ sơ thẩm định report nghiên cứukhả thi bao hàm:

a) Văn phiên bản kiến nghị thẩm định;

b) Dự thảo tờ trình kiến nghị phê duyệtdự án;

c) Report phân tích khả thi;

d) Quyết định chủ trương đầu tư;

đ) Tài liệu pháp lý khác với liên quancủa dự án công trình.

2. Việc thẩm định report nghiên cứukhả thi bao hàm những nội dung cơ bản sau phía trên:

a) Sự thích ứng với căn cứ pháp lý;

b) Sự quan trọng đầu tư;

c) Sự thích ứng với yêu cầu về phươngán kỹ thuật, technology, tiêu chuẩn chỉnh quality của công trình xây dựng, khối hệ thống trung tâm hạtầng hoặc thành phầm, dịch vụ công. Việc thẩm định những nội dung về hồ sơ thiết kế,kỹ thuật, technology, tiêu chuẩn chỉnh quality được triển khai theo quy định củapháp luật về xây dựng, pháp lý khác với liên quan;

d) Sự thích ứng của loại hợp đồng dự ánPPP;

đ) Tính khả thi về tài chính; phươngán tổ chức quản lý và vận hành, sale hoặc cung ứng thành phầm, dịch vụ công;

e) Hiệu suất cao tài chính – xã hội.

Điều 21. Thẩmquyền phê duyệt dự án công trình PPP

1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dựán quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này.

2. Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quantrung ương, cơ quan khác phê duyệt dự án công trình thuộc phạm vi quản lý và vận hành quy định tại khoản2 và khoản 3 Điều 12 của Luật này.

3. Quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnhphê duyệt dự án công trình thuộc phạm vi quản lý và vận hành quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 12 củaLuật này.

Điều 22. Hồ sơ đềnghị phê duyệt dự án công trình PPP

1. Tờ trình kiến nghị phê duyệt dự án công trình.

2. Dự thảo quyết định phê duyệt dựán.

3. Report phân tích khả thi.

4. Report thẩm định report nghiên cứukhả thi.

5. Quyết định chủ trương đầu tư.

6. Tài liệu pháp lý khác với liên quancủa dự án công trình.

Điều 23. Nộidung quyết định phê duyệt dự án công trình PPP

Quyết định phê duyệt dự án công trình PPP bao gồmcác nội dung cơ bản sau phía trên:

1. Tên dự án công trình;

2. Tên cơ quan ký phối kết hợp đồng;

3. Tiềm năng; quy mô; vị trí; thờigian triển khai dự án công trình; yêu cầu sử dụng đất và tài nguyên khác;

4. Loại hợp đồng dự án công trình PPP;

5. Tổng mức đầu tư; tổ chức cơ cấu nguồn vốntrong dự án công trình; giá, phí thành phầm, dịch vụ công so với dự án công trình vận dụng loại hợp đồngthông qua công thức thu phí trực tiếp từ người tiêu dùng;

6. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọnnhà đầu tư, thời hạn tổ chức lựa tậu nhà đầu tư, trừ trường hợp quy định tạikhoản 2 Điều 17 của Luật này.

Điều 24. Điều chỉnhdự án PPP

1. Report phân tích khả thi được điềuchỉnh trong số trường hợp sau phía trên:

a) Dự án công trình bị tác động bởi sự khiếu nại bấtkhả kháng;

b) Xuất hiện những yếu ớt tố mang lại hiệuquả cao hơn về tài chính, tài chính – xã hội cho dự án công trình;

c) Quy hoạch, chính sách, pháp luậtcó liên quan thay đổi gây tác động trực tiếp tới tiềm năng, vị trí, quy mô củadự án;

d) Ko lựa tậu được nhà đầu tư thựchiện dự án công trình.

2. Trường hợp điều chỉnh báo cáonghiên cứu vãn khả thi dẫn theo thay đổi tiềm năng, quy mô, vị trí, loại hợp đồng dựán PPP, tăng tổng mức đầu tư từ 10% trở lên trên hoặc tăng giá trị vốn nhà nướctrong dự án công trình PPP thì phải triển khai trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủtrương đầu tư trước lúc trình cấp với thẩm quyền quyết định phê duyệt điều chỉnhdự án.

3. Thẩm quyền, trình tự thẩm định,phê duyệt điều chỉnh dự án công trình PPP triển khai theo quy định tại những điều 19, 20, 21,22 và 23 của Luật này so với nội dung điều chỉnh.

4. Hồ sơ điều chỉnh dự án công trình bao hàm:

a) Tờ trình kiến nghị phê duyệt điều chỉnhdự án;

b) Dự thảo quyết định phê duyệt điềuchỉnh dự án công trình;

c) Report thẩm định nội dung điều chỉnhbáo cáo phân tích khả thi;

d) Tài liệu pháp lý khác với liên quancủa dự án công trình.

Điều 25. Công bốthông tin dự án công trình PPP

1. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngàycó quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếucó), quyết định phê duyệt dự án công trình, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án công trình (nếucó), cơ quan với thẩm quyền tổ chức công bố thông tin dự án công trình quy định tại khoản 2Điều này.

2. Thông tin dự án công trình được công bố bao hàm:

a) Quyết định chủ trương đầu tư, quyếtđịnh điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu như có);

b) Quyết định phê duyệt dự án công trình, quyếtđịnh phê duyệt điều chỉnh dự án công trình (nếu như có);

c) Thông tin về địa chỉ liên hệ củacơ quan với thẩm quyền, cơ quan ký phối kết hợp đồng, bên mời thầu.

Mục 2. DỰ ÁN PPPDO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT

Điều 26. Điều kiệnđối với dự án công trình PPP do nhà đầu tư lời khuyên

1. Dự án công trình PPP do nhà đầu tư lời khuyên phảiđáp ứng những ĐK sau phía trên:

a) Thích ứng với ĐK lựa tậu dựán để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại những điểm a, b, c và d khoản 1 Điều14 của Luật này;

b) Ko trùng với dự án công trình PPP đang đượccơ quan với thẩm quyền tổ chức lập report phân tích tiền khả thi hoặc đã chấpthuận nhà đầu tư khác lập report phân tích tiền khả thi;

c) Thích ứng với chiến lược, kế hoạchphát triển tài chính – xã hội của vương quốc và quy hoạch với liên quan theo quy địnhcủa pháp lý về quy hoạch.

2. Dự án công trình do nhà đầu tư lời khuyên phải tổchức đấu thầu thoáng rộng hoặc đàm phán tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh theo quy định tại Điều 37 hoặcĐiều 38 của Luật này.

Điều 27. Trình tựchuẩn bị dự án công trình PPP do nhà đầu tư lời khuyên

1. Trình tự lập hồ sơ lời khuyên dự ánđược triển khai như sau:

a) Nhà đầu tư gửi văn phiên bản lời khuyên thựchiện dự án công trình PPP tới cơ quan với thẩm quyền; trường hợp ko xác định được cơquan với thẩm quyền thì gửi tới cơ quan quản lý và vận hành nhà nước về đầu tư theo phươngthức PPP;

b) Cơ quan với thẩm quyền xem xét, trảlời bằng văn phiên bản chấp thuận hoặc ko chấp thuận việc nhà đầu tư lập báo cáonghiên cứu vãn tiền khả thi. Nội dung văn phiên bản chấp thuận bao hàm phương pháp phối hợpvới những tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan với thẩm quyền, yêu cầu về thời hạn nộp hồsơ lời khuyên dự án công trình của phòng đầu tư và nội dung khác với liên quan; trường hợp khôngchấp thuận thì nêu rõ lý do;

c) Trường hợp được cơ quan với thẩmquyền chấp thuận, nhà đầu tư lập hồ sơ lời khuyên dự án công trình bao hàm: report nghiên cứutiền khả thi, hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lượng, kinh nghiệm của phòng đầu tư;

d) Nhà đầu tư gửi hồ sơ lời khuyên dự ánđến cơ quan với thẩm quyền;

đ) Trường hợp hồ sơ lời khuyên dự ánkhông được chấp thuận thì nhà đầu tư chịu mọi kinh tế, rủi ro.

2. Dự án công trình do nhà đầu tư lời khuyên được tổchức thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại những điều 6, 12,13, 14, 15, 16 và 17 của Luật này.

3. Trình tự lập, thẩm định báo cáonghiên cứu vãn khả thi và phê duyệt dự án công trình được triển khai như sau:

a) Nhà đầu tư tổ chức lập báo cáonghiên cứu vãn khả thi theo quy định tại Điều 19 của Luật này;

b) Report phân tích khả thi do nhàđầu tư lập được tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 20 của Luật này;

c) Dự án công trình được phê duyệt theo quy địnhtại những điều 21, 22 và 23 của Luật này;

d) Trường hợp dự án công trình ko được phêduyệt thì nhà đầu tư chịu mọi kinh tế, rủi ro.

4. Trình tự công bố dự án công trình được thựchiện như sau:

a) Sau lúc dự án công trình do nhà đầu tư đề xuấtđược cấp với thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án công trình, cơ quancó thẩm quyền tổ chức công bố thông tin về dự án công trình theo quy định tại Điều 25 củaLuật này và tên nhà đầu tư lời khuyên dự án công trình;

b) So với dự án công trình với nội dung liênquan tới quyền sở hữu trí tuệ, kín thương mại, technology hoặc những thỏa thuậnhuy động vốn để triển khai dự án công trình cần bảo mật, nhà đầu tư thỏa thuận với cơ quancó thẩm quyền về nội dung thông tin ko công bố.

5. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tưdự án PPP triển khai theo quy định tại Điều 18 của Luật này; việc điều chỉnh dựán PPP triển khai theo quy định tại Điều 24 của Luật này.

6. Kinh tế lập report phân tích tiềnkhả thi và report phân tích khả thi được tính vào tổng mức đầu tư của dự án công trình.Trường hợp nhà đầu tư lời khuyên dự án công trình ko được lựa tậu, kinh tế lập báo cáonghiên cứu vãn tiền khả thi, report phân tích khả thi được nhà đầu tư được lựa chọnhoàn trả.

7. Chính phủ quy định cụ thể Điềunày.

Chương III

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦUTƯ

Mục 1. QUY ĐỊNHCHUNG VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 28. Quytrình lựa tậu nhà đầu tư

1. Việc lựa tậu nhà đầu tư được thựchiện theo quy trình sau phía trên:

a) Lựa tậu danh sách ngắn (nếu vận dụng);

b) Sẵn sàng lựa tậu nhà đầu tư;

c) Tổ chức lựa tậu nhà đầu tư;

d) Nhận xét hồ sơ dự thầu;

đ) Trình, thẩm định, phê duyệt vàcông khai thành tựu lựa tậu nhà đầu tư;

e) Đàm phán, hoàn thiện, ký phối kết hợp đồngdự án PPP, công khai minh bạch thông tin hợp đồng.

2. Căn cứ ĐK rõ ràng từng dựán, cơ quan với thẩm quyền triển khai việc lựa tậu danh sách ngắn sau lúc quyếtđịnh chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Luật này hoặcsau lúc phê duyệt dự án công trình theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Luật này.

3. Việc lựa tậu nhà đầu tư theo quytrình quy định tại khoản 1 Điều này trên Khối hệ thống mạng đấu thầu vương quốc đượcthực hiện theo trong suốt lộ trình do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

4. Nhà đầu tư với hồ sơ lời khuyên dự ánđược chấp thuận được ưu đãi lúc Reviews hồ sơ dự thầu.

5. Nhà đầu tư cam kết sử dụng nhà thầu,hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị trong nước được ưu đãi lúc Reviews hồ sơdự thầu.

6. Chính phủ quy định cụ thể Điềunày.

Điều 29. Tư cáchhợp lệ của phòng đầu tư

Nhà đầu tư với tư cách hợp lệ lúc đáp ứngcác ĐK sau phía trên:

1. Với đăng ký xây dựng, hoạt động và sinh hoạt đượccấp bởi cơ quan với thẩm quyền của vương quốc hoặc vùng lãnh thổ mà nhà đầu tưđang hoạt động và sinh hoạt;

2. Hạch toán tài chính độc lập; bảo đảmcạnh tranh trong lựa tậu nhà đầu tư;

3. Ko đang trong quy trình giải thể;ko thuộc trường hợp mất thời gian làm việc thanh toán theo quy định của pháp lý vềphá sản;

4. Ko đang trong thời hạn bị cấmtham gia hoạt động và sinh hoạt đầu tư theo phương thức PPP;

5. Doanh nghiệp do Nhà nước bắt giữ100% vốn điều lệ phải liên danh với nhà đầu tư thuộc khu vực tư nhân để tham dựthầu;

6. Nhà đầu tư xây dựng theo pháp luậtnước ngoài phải đáp ứng nhu cầu ĐK tiếp cận thị trường lúc tham gia lựa tậu nhàđầu tư so với dự án công trình thuộc ngành, nghề tiếp cận thị trường với ĐK theoquy định của pháp lý về đầu tư.

Điều 30. Bảo đảmcạnh tranh trong lựa tậu nhà đầu tư

Nhà đầu tư tham gia thầu phải độc lậpvề pháp lý và độc lập về tài chính với những bên sau phía trên:

1. Tư vấn lập report phân tích tiềnkhả thi, report phân tích khả thi, trừ trường hợp dự án công trình do nhà đầu tư lời khuyên;

2. Tư vấn thẩm định report nghiên cứutiền khả thi, report phân tích khả thi;

3. Tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời sơtuyển, hồ sơ mời thầu; Reviews, thẩm định thành tựu sơ tuyển, thành tựu lựa chọnnhà đầu tư;

4. Cơ quan với thẩm quyền, cơ quan kýkết hợp đồng, bên mời thầu.

Điều 31. Lựa chọnnhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư quốc tế

1. Việc lựa tậu nhà đầu tư trong nướcđược triển khai trải qua những hình thức quy định tại những điều 37, 38, 39 và 40 củaLuật này, trong đó chỉ với nhà đầu tư xây dựng theo pháp lý Việt Nam đượctham dự.

2. Việc lựa tậu nhà đầu tư quốc tếđược triển khai trải qua những hình thức quy định tại những điều 37, 38, 39 và 40 củaLuật này, trong đó nhà đầu tư xây dựng theo pháp lý quốc tế và nhà đầu tưthành lập theo pháp lý Việt Nam đều được tham gia.

3. Việc lựa tậu nhà đầu tư quốc tếđược vận dụng so với toàn bộ những dự án công trình PPP, trừ trường hợp sau phía trên:

a) Dự án công trình thuộc ngành, nghề chưa đượctiếp cận thị trường so với nhà đầu tư quốc tế theo quy định của pháp lý vềđầu tư;

b) Dự án công trình cần đảm bảo yêu cầu về quốcphòng, an toàn vương quốc, bảo vệ kín nhà nước.

Điều 32. Ngôn ngữsử dụng trong lựa tậu nhà đầu tư

Từ ngữ sử dụng trong lựa tậu nhà đầutư là tiếng Việt so với lựa tậu nhà đầu tư trong nước; là tiếng Anh hoặc tiếngViệt và tiếng Anh so với lựa tậu nhà đầu tư quốc tế.

Điều 33. Bảo đảmdthầu

1. Dựa vào quy mô và tính chất củatừng dự án công trình, giá trị đảm bảo dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu theo mứcxác định từ 0,5% tới 1,5% tổng mức đầu tư của dự án công trình.

2. Thời hạn với hiệu lực thực thi của bảo đảmdự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu bằng thời hạn với hiệu lực thực thi của hồ sơdự thầu cùng thêm 30 ngày.

3. Trường hợp gia hạn thời hạn với hiệulực của hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải yêu cầu nhà đầu tư gia hạn tương ứngthời gian với hiệu lực thực thi của đảm bảo dự thầu với ĐK ko thay đổi nội dungtrong hồ sơ dự thầu đã nộp. Trường hợp nhà đầu tư từ chối gia hạn thì hồ sơ dựthầu sẽ không thể giá trị và bị nockout.

4. Trường hợp liên danh tham gia thầu,từng thành viên trong liên danh cóthể triển khai đảm bảo dự thầu riêng rẽ hoặc thỏa thuận để một thành viên chịutrách nhiệm triển khai đảm bảo dự thầu cho thành viên đó và cho thành viên kháctrong liên danh. Tổng giá trị của đảm bảo dự thầu ko thấp hơn giá trị yêu cầutrong hồ sơ mời thầu. Trường hợp với thành viên trong liên danh vi phạm quy địnhtại khoản 6 Điều này thì đảm bảo dự thầu của toàn bộ thành viên trong liên danhkhông được hoàn trả.

5. Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giảitỏa đảm bảo dự thầu cho nhà đầu tư ko được lựa tậu theo thời hạn quy địnhtrong hồ sơ mời thầu nhưng vẫn không quá 14 ngày Tính từ lúc ngày thành tựu lựa tậu nhà đầutư được phê duyệt. So với nhà đầu tư được lựa tậu, đảm bảo dự thầu được hoàntrả hoặc giải tỏa sau lúc doanh nghiệp dự án công trình PPP do nhà đầu tư xây dựng thựchiện đảm bảo triển khai hợp đồng theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

Trường hợp nhà đầu tư từ chối gia hạntheo quy định tại khoản 3 Điều này, bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảođảm dự thầu cho nhà đầu tư trong thời hạn 14 ngày Tính từ lúc ngày bên mời thầu nhậnđược văn phiên bản từ chối gia hạn.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Lifetime Là Gì, Lifetime Là Gì, Nghĩa Của Từ Lifetime

6. Đảm bảo dự thầu ko được hoàn trảtrong những trường hợp sau phía trên:

a) Nhà đầu tư rút hồ sơ dự thầu trongthời gian hồ sơ dự thầu còn hiệu lực thực thi;

b) Nhà đầu tư vi phạm pháp lý về đấuthầu dẫn theo phải hủy thầu theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 34 của Luậtnày;

c) Nhà đầu tư ko tiến hành hoặc từchối tiến hành đàm phán, hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngàynhận được thông tin trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã đàm phán, hoàn thiện hợpđồng nhưng từ chối ký phối kết hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;

d) Doanh nghiệp dự án công trình PPP do nhà đầutư xây dựng ko triển khai đảm bảo triển khai hợp đồng theo quy định tại Điều48 của Luật này.

Điều 34. Hủy thầu

1. Việc hủy thầu được triển khai trongcác trường hợp sau phía trên:

a) Toàn bộ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dựthầu ko đáp ứng nhu cầu được những yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu;

b) Thay đổi tiềm năng, quy mô đã ghitrong hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu;

c) Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầukhông tuân thủ quy định của Luật này hoặc quy định khác của pháp lý với liênquan dẫn theo nhà đầu tư được lựa tậu ko đáp ứng nhu cầu yêu cầu để triển khai dự án công trình;

d) Việc tổ chức lựa tậu nhà đầu tưkhông tuân thủ quy định của Luật này hoặc quy định khác của pháp lý với liênquan dẫn theo hạn chế tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh giữa những nhà đầu tư;

đ) Với vật chứng về việc đưa, nhận,môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệptrái pháp lý vào hoạt động và sinh hoạt đấu thầu dẫn theo làm s

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *