Hỏi đáp

“Giấy Bổ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì ? Vietgle Tra Từ – viettingame

*

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

__________________

,

DECISION

Regarding the appointment of Branch Director

Pursuant to:

– The Company’s charter;

– Company’s Regulation on appointment attached to the Decision No. dated ;

– The business demands;

– The employee’s ability, attitude and achievements;

– The appointment proposal of dated ;

– Minute of Meeting No. of dated .

Đang xem: Bổ nhiệm tiếng anh là gì

DECIDES

1. To appoint Mr/Ms.

ID No.

Date of birth:

to be the Branch Director of of the Company from .

2. Rights and responsibilities of Branch Director:

– To manage the operation of the Branch, be responsible for handling matters arising from the business activities of the Branch as guided and/or directed by the Director/General Director of the Company, to ensure the business activities of the Branch.

– To implement the business targets of the Branch, to periodically report the business status.

– The rights and responsibilities of Branch Director are prescribed in the Company’s, other regulations of the Company and the relevant legal regulations.

3. Mr./Ms. is responsible to hand over the works, documents and complete other procedures to receive tasks of the position of Branch Director from .

4. This Decision shall take effect from the date of signing. Mr/Ms. , are responsible to implement this Decision.

(full name and signature)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Niềm hạnh phúc

__________________

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh

Căn cứ:

– Điều lệ Siêu thị;

– Quy chế bổ nhiệm nhân viên trong siêu thị;

– Nhu yếu sản xuất, marketing;

– Năng lượng, thái độ thao tác làm việc và những thành tích của người được bổ nhiệm;

– Khuyến nghị bổ nhiệm của ngày ;

– Biên phiên bản họp số của ngày .

Xem thêm: Phân Biệt Tên Gọi Sci Là Gì ? Đi Tìm Đáp Án Chính Xác Nhất Về Sci Trong Y Học

QUYẾT ĐỊNH

1. Bổ nhiệm ông/bà:

CMND/CCCD số:

Ngày sinh:

Vào chức danh Giám đốc chi nhánh (sau trên đây gọi tắt là “Giám đốc chi nhánh”) Tính từ lúc ngày .

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc chi nhánh

– Điều hành và quản lý và vận hành mọi hoạt động và sinh hoạt của chi nhánh, phụ trách xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động và sinh hoạt marketing của Chi nhánh theo cơ quan chi phối, hướng dẫn của Giám đốc/Tổng Giám đốc Siêu thị, bảo đảm an toàn hiệu suất cao marketing của Chi nhánh.

– Tiến hành theo tiềm năng lệch giá của Chi nhánh, theo chu kỳ nhất định report công việc đã triển khai và thành tựu đã đạt được.

– Những quyền và nhiệm vụ của Giám đốc chi nhánh được quy định cụ rõ ràng trong Điều lệ và những quy định khác của siêu thị và những quy định pháp lý liên quan.

3. Ông/bà với trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và hoàn tất những thủ tục khác ở cương vị cũ và tiếp nhận những tài liệu, công việc trên cương vị Giám đốc chi nhánh trước ngày .

4. Quyết định này còn có hiệu lực thực thi Tính từ lúc ngày ký. Ông/bà , những ông/bà với trách nhiệm thi hành quyết định này.

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tiếng Việt

Phía trên là văn phiên bản biểu mẫu do Siêu thị tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với Cửa Hàng chúng tôi để được upgrade tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Web trò chơi Trực tuyến Trọn Gói, Nhiều Tính Năng Nổi Bật

English

Phía trên là văn phiên bản biểu mẫu do Siêu thị tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với Cửa Hàng chúng tôi để được upgrade tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Hướng dẫn Biểu mẫu Hỏi đáp Biểu mẫu công vụ

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.