Hỏi đáp

Get Across Là Gì – Anh Ngữ Cho Người Việt – viettingame

Chào chúng ta đang đi vào với Anh Ngữ Cho Người Việt

Rê chuột vào ►Facebook Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê chuột vào ►Facebook Sân Chơi Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê chuột vào ►Blogger Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê chuột vào ►Blogger Mỗi Ngày Một Chuyện◄ Rê chuột vào ► Gia Đình Anh Ngữ Cho Người Việt◄Rê chuột vào

Phrasal Verb with Get

Trang Chủ
Trong những năm qua, tiếng Anh đang trở thành thông dụng và chiếm ưu thế hơn trên toàn trái đất. Nó được nới bát ngát xa hơn bởi những người ở nhiều vương quốc không giống nhau. Nó là từ ngữ quan trọng nhất của trái đất. Với tác động ngày càng tăng của tiếng Anh, “phrasal verbs” đang ngày càng trở nên quan trọng. Với một vốn từ vựng phong phú, phrasal verbs sẽ cho phép các bạn nói tiếng Anh một cách đơn giản và dễ dàng và lưu loát. Để hiểu, nói, đọc và viết được tiếng Anh tốt như người phiên bản xứ, một trong những thứ thiết yếu là kỹ năng được rèn luyện thường xuyên hằng ngày. Toàn bộ mọi người trên trái đất mà thậm chí tiếp xúc với nhau qua cùng cách nói mà ko gặp gỡ trở ngại về mặt ngữ pháp của từ ngữ này.

Đang xem: Get across là gì

*
*

Sau phía trên là những phrasal verbs với từ GET rất thông dụng trong tiếng Anh từng ngày!

1. Get at something / somebody

Get at với vài nghĩa không giống nhau. Ví dụ:Be able to reach, find, access.(Thậm chí tiếp cận, tìm kiếm, truy vấn.)- I can”t get at the thing on the top shelf. It”s too tall..– Perhaps the mice has been getting at the food. Mean (Ý, nghĩa – muốn nói gì, với ý gì …)- Do you understand what I”m getting at. Do you understand what I mean?– What do you think she”s getting at? I”ve no idea what she wants.Use threats, payments, bribes, etc, to affect someone”s testimony or decision.(Hù doa, hối lộ, sắm chuộc ai đó để che giấu tội …)- The gangsters got at the jury, who found them not guilty of all charges despite the evidence presented in court.

2. Get on

Get on với vài nghĩa không giống nhau.Ví dụ:Get on a bus, get on a bicycle, get on a horse.(lên xe buýt, cưỡi xe đạp, cưỡi ngựa) To make progress; continue.(Nối tiếp một việc gì đó …)- Be quiet and get on with your homework.(Mày hãy im re và làm bài tập đi) To advance in years.(Thăng tiến trong nhiều năm qua.)Get on / Get on with something; just do it – Làm gì đó, hãy làm đi …- Just get on with it!(Hãy làm nó đi!)Get on with – Phù hợp với nhau, thân thương;- I get on very well with my colleagues.(Tôi rất thân thiết với chúng ta đồng nghiệp của tôi.- She gets on well with the neighbors.(Bà ấy thân thương với những người hàng xóm.) Đạt được sự hiểu biết hay kỹ năng.- Get on to the con game.(Hiểu được những trò chơi kín với nhau.)

3. Get along (with)

(quan hệ tốt, phù hợp với, diễn tiến tốt, thao tác làm việc tốt với …) Ví dụ: I get along (well) with my mother-in-law.(Tôi rất phù hợp với bà già vợ.) How are you getting along with your new job ?(Thế nào, các bạn với thích phù hợp với công việc mới ko?) I can”t get along on those wages.(Tôi ko thể nào bằng lòng với những mức lương như vậy.) Leave go way, get along!(Rời khỏi, từ giả, đi chỗ khác, đi đi!)- I”ve got to get along. It”s getting late. (Muộn rồi. Tôi phải rời khỏi phía trên.)- It”s time for me to get along. See you later.(Đã đi đến lúc để tôi từ giả. Bắt gặp các bạn sau.)

4. Get about

Với vài nhiều nghĩa không giống nhau Đi lại; đi tới đi lui; thăm viếng.- She can”t get about much, but she is in her eighties.(Bà ấy đang ở trong tuổi tám mươi, nhưng bà ta ko thể đi lại nhiều được.) To be out of bed and beginning to walk again, as after an illness(Vùng lên và chính thức đi tới đi lui sau lúc khỏi bệnh.)- I can”t get about so much since I hurt my hip.(Tôi ko thể đứng ngồi qua lại quá nhiều Tính từ lúc lúc tôi thấy đau hông.) Đứng lên được sau lúc gặp gỡ khó khăn trong tài chánh. – It got about that the company was having financial difficulties.(Nó đã gượng dậy sau lúc siêu thị gặp gỡ phải khó khăn về tài chánh) Thăm nhiều nơi không giống nhau. đi phía trên đi đó.I get about a lot with my job – last years I visited eleven countries.(Tôi đi lại rất nhiều với công việc làm ăn – Năm ngoái tôi đã viếng thăm mười một vương quốc.) Được loan truyền quanh; được tìm đến…- It didn”t take long for the news to get about – everyone”s talking about it.(Chẳng bao lâu khiến cho tin tức được biết về nó – (vừa loan tin là) mọi người đã nói về nó.) Quan hệ tình dục hoặc giao du với nhiều người.- She gets about a bit; she”s always with some new guy.(Cô ấy giao du và quan hệ tương đối nhiều; cô ta luôn luôn luôn luôn đi với hết chàng này rồi tới anh khác.)

5. Get around

Cũng như get about, get around với vài nhiều nghĩa không giống nhau, Thăm nhiều nơi không giống nhau. đi phía trên đi đó.- He gets around a lot – he”s always flying somewhere different. Được loan truyền quanh; truyền quanh…- It didn”t take long for the news to get around once it got into the newspapers. Vùng lên và chính thức đi lại sau lúc bệnh – He”s finding it hard to get around since the operation and spends most of his time at home. Tránh né hoặc qua mặt qui định để làm được công việc.- It”ll be tricky, but we will find a way to get around the regulations.(Nó sẽ khó khăn/hóc búa/quỉ quyệt, nhưng Shop chúng tôi/ta sẽ tìm ra một lối thoát xung quanh những qui định. Tìm cách xoay xở, đi cửa sau để đạt được tiềm năng. – She didn”t want to accept my application because it was late, but I managed to get around her.(Bà ấy ko muốn nhận đơn xin của tôi vì như thế nó đã trễ, nhưng tôi đã xoay xở để qua mặt được bà ta.) Quan hệ tình dục hoặc giao du với nhiều người.- He gets around a bit; he”s always with some new girlfriend.(Hắn chung chạ tương đối nhiều; hắn ta luôn luôn luôn luôn đi với tình nhân mới.)

6. Get away (with)

Đi nghỉ mát, nghỉ hè ra khỏi nơi ồn ào của thành phố …- Sometimes I just need to get away and do nothing but relax.(Đôi lúc tôi chỉ việc đi lượn lờ đâu đó và ko làm gì cả ngoại trừ thư giản.) Chạy thoát, trốn thoát; không xẩy ra phát hiện. – The thieves got away, but, thanks to our neighbors, a stolen package was recovered.(Những tên trộm đã bỏ chạy, nhưng, cám ơn tới những người hàng xóm, gói đồ bị đánh cắp đã được tịch thu.)Không xẩy ra bắt găp; chỉ trích thường hay bị trừng phạt vì như thế làm sai quấy điều gì đó.- Do you think we could get away with using the cheaper product?(Ông với nghĩ rằng chúng ta sẽ tránh khỏi sự trừng phạt về việc sử dụng đồ rẻ tiền ko nhỉ.)- You can”t get away with murder!(Mày ko thể trốn nổi với tội sát nhân đâu)

7. get across

To make understandable or clear – I tried to get my point across.(Tôi đã nỗ lực để truyền đạt được quan điểm của tôi .)To be convincing or understandable (Truyền đạt ý tưởng / thuyết phục …) – How can I get across to the students?(Làm thế nào tôi mà thậm chí thuyết phục / truyền đạt ý tưởng tới những sinh viên?

8. Get back (at)

To return to a person, place, or condition: getting back to the subject Get back at someone – retaliate, take revenge (Trả thù …) – My sister got back at me for stealing her shoes. She stole my favourite hat.(Chị tôi đã trả thù tôi bằng phương pháp lấy trộm chiếc nón mà tôi ưa thích nhất của tôi vì như thế tôi đã đánh cắp đôi giầy của chị ý ấy.)get back into something – become interested in something again(Quay trở lại một việc hay điều gì đó …)- I finally got back into my novel and finished it.(Sau cùng rồi thì tôi cũng từng quay đầu vào cuốn tiểu thuyết và đọc xong nó)

9. Get by / get by (on)

Manage to cope or to survive. (xoay xở để đương đầu hoặc để tồn tại.) To succeed at a level of minimal acceptibility or with the minimal amount of effort. (Thành công ở một mức độ tối thiểu mà thậm chí đồng ý hoặc với thời gian làm việc tối thiểu của nỗ lực.)- I just got by in college. (Tôi học xong ĐH với thời gian làm việc / tiền bạc thấp nhất mà tôi đã với)To succeed in managing; survive: – We”ll get by if we economize. (Shop chúng tôi đã sống qua ngày nếu Shop chúng tôi biết tiết kiệm ngân sách (put way)- It”s difficult to get by on a low salary.(Quá khó để xoay xở cho cuộc sống thường ngày với đồng lương thấp.)To be unnoticed or ignored by – Ko được ghi chú tới hoặc bỏ qua- The mistake got by the editor, but the proofreader caught it. (Sai lầm đã cho qua do ban chỉnh sửa viên chỉnh sửa tác phẩm, nhưng người soát lỗi đã bắt được nó.)To pass or outstrip – Vượt qua, đi qua, qua mặt …- Would you please move? I can”t get by, you take up too much space!(Bà làm ơn dịch rời được ko? Tôi ko thể đi qua được, bà choán chỗ quá nhiều!)

9. Get down

To descend.- Tony, get down!!!(Tony, trèo xuống!!!- The train pulled in and we got down(Xe lửa chạy vào và Shop chúng tôi đi xuống.)- When they had finished dinner, the children asked if they could get down(Lúc ăn xong cơm trắng tối, bọn trẻ xin phép mà thậm chí đực phép rời bàn ko) Reduce – tránh xuống, hạn chế …- The doctor says I my get my cholesterol levels down.(BS bão tôi mà thậm chí tránh lượng máu mỡ xuốngTo give one”s attention. To Start to actually do something (Often used with to) – Let”s get down to work.– It”s time we got down to business.– It”s time to get down to some serious work!(Hãy bắt tay vào việc đi nhé! – Việc ở phía trên ko hẳn chỉ là làm những công việc việc mà là gây sự ghi chú của mọi người để bắt tay vào hành vi trước tiên như bàn luận hoặc giải quyết và xử lý vấn đề trước tiên nào khác trong một cuộc họp v.v…)To exhaust, discourage, or depress- The heat was getting me down.(Thời tiết nóng đã làm tôi hết sức lực.)To swallow – I got the pill down on the first try.(Tôi nuốt được viên thuốc ở cú thử thứ nhất.)To describe in writingDiễn tả bằng phương pháp viết xuống.- You must get everything down on paper!– You need to get some of these thoughts down on paper.?Have an affair or sexual relations(Ngoại tình hay quan hệ tình dục)- They got down at the party last week.

Xem thêm: What Is The Meaning Of ” Sleep Deprivation Là Gì, What Is The Meaning Of Sleep Deprivation Causes

(Họ đã ngoại tình với nhau ở buổi tiệc tuần vừa qua)

10. Get off / Get off with somebody

Get off with somebody với vài nghĩa không giống nhau như trai gái ôm nhau và hôn nhau kiểu xà nẹo hoặc đi tìm trai / giái để làm tình… Ko nên nhầm với “Get off” nghĩa là vừa mới cúp điện thoại cảm ứng thông minh với ai đó hoặc rời ghế ngồi, rời khỏi xe … Hãy cẩn trọng lúc sử dụng phrasal verb này!)Leave (bus, train, plane).Xuống xe, máy bay …- Trinh gets off the bus at Vung Tau Square.(Trinh xuống xe buýt ở khu dã ngoại công viên Vũng Tàu.)Remove from something – Chùi/tẩy vết mực hay vết đen trên áo …)- She”s trying to get off the stain.(Chị ấy đang nỗ lực chùi/tẩy vết đen.)I just got off (the phone) with Vinnie.(Tôi vừa mới thì thầm qua điện thoại cảm ứng thông minh với Vinnie)Get off the chair Trinh ! (Rời ghế ngồi đi Trinh!)He got off with her at the party.(Thằng ấy xà nẹo với con nhỏ đó ở buổi tiệc.)Một thuật ngữ lãng mạn. Tức là sử dụng sự quyến rũ nữ tính để thu hút nam nhi vào màng nhện của tình yêu.- Trinh tried to get off with Vinnie ^^(Trinh nỗ lực quyến rũ cậu bé xíu Vinnie ^^)

11. Get over

get over – Recover from (illness, disappointment) (Vượt khỏi; hồi phục từ (mắc bệnh, thất vọng, xong việc)- Trinh had the flu but she got over it.(Trinh bị cúm nhưng cô đã khỏi rồi.)- I was very sad when my grandmother died, it took me a long time to get over it.(Tôi đã rất buồn lúc bà tôi qua đời, tôi đã mất một thời hạn dài để vượt qua nó.)Solve, find a solution – Xử lý, tìm một giải pháp- It took us a long time to get over the problems with the computer system.(Shop chúng tôi đã mất một thời hạn dài để giải quyết và xử lý những trục trặc với khối hệ thống máy tính)Communicate, make people understand – Tiếp xúc, làm cho mọi người hiểu.- He makes jokes to help get his message over.(Ông ta nói đùa sẽ giúp đỡ cho sự truyền đạt thông điệp của tôi tới người khác đơn giản và dễ dàng.)Be shocked or surprised that something if real or true – Bị sốc hay kinh ngạc lúc thấy một chiếc gì đó nếu như thực hoặc đúng-I couldn”t get over how much weight he had put on.(Tôi ko thể nào tưởng tượng và quên đi được là ông ta đã lên cân nhiều tới mức như vậy.)Get to the other side – Vượt qua phía bên kia.- We couldn”t get over the river because of the floods.(Shop chúng tôi ko thể vượt qua sông được vì như thế lũ lụt.)Come somewhere – Tới; qua một nơi nào khác.- He said he needed help and ask me to get over as soon as I could.(Ông ta nói rằng ông cần sự giúp sức và yêu cầu tôi qua đó ngay lúc tôi mà thậm chí.)get over something = successfully khuyễn mãi giảm giá with a problem.- I don”t know how we”re going to get over this problem.(Tôi ko biết làm sao để chúng ta vượt qua khỏi vấn đề khó khăn này.)get something over = get over something = succeed in communicating something to other people.- We must get this warning over to our employees.(Chúng ta phải đưa lưu ý này qua nhân viên của con người)get something over (with) = finish something difficult.- I can”t wait to get the interview over with.(Tôi ko thề chờ tới lúc cuộc phỏng vấn kết thúc được.)Do something unpleasant that has to be done rather than delaying it any moreLàm điều gì đó tuy không dễ chịu nhưng cần phải làm hơn là trì hoãn nó thêm nữa.- I got the test over with rather than have to worry about it any longer.(Tôi lấy trắc nghiệm phứt cho xong việc thay vì như thế phải phiền lòng về nó mãi.)

12. Get together

get together – Meet each other – Hẹn gặp gỡ nhau, họp mặt- Let”s get together for lunch one day.(Một ngày nào khác, bọn mình hãy gặp gỡ nhau để ăn trưa.)

13. get after

To urge or scold – thúc giục, thúc dục hay la lối ai đó làm điều gì.- You should get after them to mow the lawn.(Ông phải thúc dục chúng nó để chúng cắt cỏ đi.)

14. get in (into)

Arrive (train, plane, etc.) – xe lửa, máy bay tới …)- Her plane gets in at 2am our time.(Phi cơ của bà ấy hạ cánh / tới vào lúc 2 giờ sáng sủa giờ của Shop chúng tôi.)Lên xe lửa, máy bay …)- The taxi pulled up and we got in.(Xe Tắc Xi đã tạm dừng và chúng bước vào.)Buy or obtain supplies, lượt thích food – Tậu thêm vào hoặc gọi sắm vào những vật dụng thường ngày như thực phẩm. – We need to get some coffee in; we”re completely out.(Shop chúng tôi/ta cần cho thêm vào ít cafe; Shop chúng tôi/ta hết tinh khiết rồi.)Submit, apply – Nộp / gởi đơn vào, xin việc làm.- We have to get the forms in by the end of this week.(Chúng ta/tôi phải nộp những mẫu vào trong vòng vào buổi tối cuối tuần nay.) a. Enter a building or place- I borrowed her pass to get in.(Tôi mượn thẻ thông hành bà ta để vào cửa.)- How did the burglar get in?(Làm thế nào để tên trộm đã vào được?)- How did the burglar get into the house?(Làm thế nào để tên trộm đã vào nhà được?)b. Arrive at work, school, home – We got in late last night.(Tối qua Shop chúng tôi vào/về trể.)- I got in late today because the train broke down.(Tôi đang đi vào muộn/trễ thời điểm ngày hôm nay vì như thế xe lửa bị hư – xẹp bánh ^^)Manage to say or do – xoay xở để nói vào trong 1 lời hay giúp tay vào việc gì đó.) – I couldn”t get a word in throughout the meeting.(Tôi ko thể nào nói vào được một lời suốt cuộc họp.)Be admitted to a university, club, etc – Được vào ĐH, gia nhập CLUB…- He did badly in the entrance exam and didn”t get in.(Nó đã làm bài thi quá tệ và ko thể vào ĐH được.) To become or cause to become involved – Can dự hoặc trở nên dính líu vào- She got in with the wrong crowd. (Bà ấy can dự vào trong 1 đám người sai lầm.)- Repeated loans from the finance company got me deeper in debt. (Nối tiếp những vay mượn từ những siêu thị tài chánh làm tôi càng đỗ nợ sâu hơn.)Be elected – Được đắc cử, được bầu vào …- The government got in with a very small majority.(Chính phủ được đắc cử với một được số đông phiếu rất nhỏ.)Bring inside a place – Đem/mang vào trong …- It”s raining; I”d better get the washing in.(Trời đang mưa; Tôi phải mang quần áo đang phơi vào trong nhà.)Arrange for someone to do a job in your home, workplace, etc – Sắp xếp cho ai đó vào nhà để làm gì đó …- The air conditioning has broken down; we”ll have to get a technician in to fix it.(Máy lạnh lẽo bị hư; Shop chúng tôi phải gọi thợ vào nhà để sửa nó).Pay for drinks – trả tiền cho bia / rượu …- He got the drinks in.(Anh ấy đã trả tiền rượu rồi).To succeed in making or doing – Thành công; làm xong việc gì đó…- We got in six deliveries before noon. (Shop chúng tôi đã ship hàng sáu lần trước giữa trưa.)

14. get out

Leave – How did he get out? (Làm sao mà nó đã thoát ra?) get out of (+noun) Leave – How did he get out of the house?(Làm thế mà nó đã ra khỏi nhà được?)get out of (+verb) – Avoid doing something – Some husbands manage to get out of doing any housework.(Vài ông ck xoay xở trố trách việc nhà.)

15. get rid of

Eliminate – Khử, tránh, bỏ, loại ra …- It”s difficult to get rid of old habits.(Nó khó mà bỏ đi được những thói quen cố hữu.)

16. get round (to)

Find the necessary time to do something – Tìm cách làm cho được việc gì đó…(Lưu ý rằng get round và get around rất giống nhau trong trường hợp sau phía trên.)I finally got round to making the list that I promised.(Sau cùng tôi đã xoay xở được để lập ra được một danh sách mà tôi đã hứa.)The news soon got round that people were going to lose their jobs.(Tin tức đã sớm truyền quanh khắp nơi rằng mọi người sẽ mất việc làm.)We had to get round the problem that none of us spoke the same language.

Xem thêm: Tải trò chơi Nhảy Touch Mobile

(Shop chúng tôi đã phải tìm ra giải pháp quanh một vấn đề mà không có bất kì ai trong Shop chúng tôi nói cùng một từ ngữ.)She gets round her dad easily, but her mother is more strict.(Cô ấy qua thị giác bố một cách đơn giản và dễ dàng, nhưmg mẹ cô thì nghiêm ngặt hơn)

17. get up

Rise / leave bed – thức dậy, vùng lên …I usually get up at 7 o”clock.(Tôi thường thức dậy lúc 7 giờ.)

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.