Hỏi đáp

file vbs là gì – viettingame

Đang xem: File vbs là gì

VBScript (viettingame.comết tắt của viettingame.comsual Basic Script Edition) là một từ ngữ văn lệnh được thông dịch bởi Windows Script Host của Microsoft. Cấu trúc của nó phản ánh nguồn gốc của nó là một sự chuyển đổi của từ ngữ viettingame.comsual Basic của Microsoft. Nó sở hữu được sự hỗ trợ quan trọng sở hữu lợi từ viettingame.comệc những nhà vận hành của Windows tìm kiếm một dụng cụ tự động mạnh hơn từ ngữ batch (được phát triển trong thập niên 1970).

VBScript được thông dịch bằng một phương tiện kịch bạn dạng là vbscript.dll, thứ mà thậm chí được gọi lên bởi phương tiện asp.dll trong môi trường thiên nhiên web, wscript.exe trong môi trường thiên nhiên đồ họa Windows, và cscript.exe trong môi trường thiên nhiên dòng lệnh. Mã nguồn VBScript chứa trong những tập tin văn bạn dạng (text) độc lập và sở hữu phần mở bát ngát (kiểu file hay extension) đặc trưng là .vbs nên mà thậm chí mở và soạn thảo trong một trình soạn thảo văn bạn dạng.

Lúc được sử dụng trong trình duyệt, VBScript rất giống công dụng với JavaScript – nó tiến hành mã được ghi trong số tập tin HTML. VBScript sở hữu được sử dụng để tạo ra những ứng dụng HTML (sở hữu dạng .hta) yêu cầu Internet Explorer 5 hoặc mới hơn. Những nhà phát triển web mà thậm chí thích JavaScript cho những trình duyệt khác tốt hơn Internet Explorer.

Xem thêm

những cú pháp cơ bạn dạng

‘ Phía trên là Comment Msgbox “Hello World” ‘ tạo 1 thông tin lỗi sở hữu nội dung là Hello World

Links ngoài

Hướng dẫn VBScript của Microsoft
Bài viettingame.comết này vẫn còn đó sơ khai. Chúng ta mà thậm chí giúp viettingame.com mở bát ngát nội dung để bài được hoàn hảo hơn.
ABAP Ada ASP ASP.NET AWK Bash Assembly C C++ C# D Delphi Erlang Groovy DHTML Fortran Java JavaScript Lisp Lua Lotus Notes Objective-C OCaml Perl PHP PL/SQL Python Ruby SAS sed Smalltalk Tcl sh viettingame.comsual Basic VBScript viettingame.comsual Basic for Applications VB.NET Scheme HTML XML
Sử dụng trong giảng dạy
Alice C C++ Eiffel DHTML Fortran Haskell Java JavaScript Logo ML Oz Prolog Scheme viettingame.comsual Basic viettingame.comsual FoxPro
CMD.EXE Control Panel Ứng dụng con Deviettingame.comce Manager Disk Cleanup Disk Defragmenter Driver Verifier DxDiag Sự kiện viettingame.comewer IExpress Management Console Netsh Recovery Console Resource Monitor ScanDisk Ứng dụng Settings Sysprep System Configuration System File Checker System Policy Editor System Restore Task Manager Windows Error Reporting Windows Installer PowerShell Windows Update Windows Insider WinRE WMI
Ứng dụng
Alarms & Clock Calculator Calendar Camera Character Map Cortana Edge Fax and Scan Feedback Hub File Manager Get Help Groove Music Magnifier Mail Messaging Maps Truyền thông Player Moviettingame.comes & TV Mobility Center Money News Narrator Notepad OneDrive OneNote Paint Paint 3D People Phone Companion Photos Quick Assist Snipping Tool Speech Recognition Skype Sports Sticky Notes viettingame.comew 3D Store Tips Voice Recorder Wallet Weather Windows To Go Windows Story Remix WordPad Xbox
Shell
Action Center Aero AutoPlay AutoRun ClearType Explorer Tìm kiếm Indexing Serviettingame.comce IFilter Tìm kiếm đã lưu Namespace Thư mục quan trọng đặc biệt Start menu Thanh tác vụ Task viettingame.comew Chủ đề trực quan của Windows XP
Dịch vụ
Serviettingame.comce Control Manager BITS CLFS Multimedia Class Scheduler Shadow Copy Task Scheduler Error Reporting Wireless Zero Configuration
Khối hệ thống tập tin

Xem thêm: Vk Là Gì? Trên Facebook Vk Và Ck Vk Là Gì Giải Thích Ck Vk Nghĩa Là Gì

CDFS DFS exFAT IFS FAT NTFS Links cứng Điểm giao Điểm ghi Điểm phân tích Links tượng trưng TxF EFS ReFS UDF WinFS
Sever
Tên miền Active Directory DNS Group Policy Roaming user profiles Chuyển hướng thư mục Distributed Transaction Coordinator MSMQ Windows Truyền thông Serviettingame.comces Rights Management Serviettingame.comces IIS Remote Desktop Serviettingame.comces WSUS SharePoint Network Access Protection PWS DFS Replication Remote Differential Compression Print Serviettingame.comces for UNIX Remote Installation Serviettingame.comces Windows Deployment Serviettingame.comces System Resource Manager Hyper-V Server Core
Kiến trúc
Cấu trúc Windows NT Quy trình khởi động CSRSS Desktop Window Manager Portable Executable EXE DLL Enhanced Write Filter Graphics Deviettingame.comce Interface hal.dll I/O request packet Imaging Format Kernel Transaction Manager Tập tin thư viettingame.comện Logical Disk Manager LSASS MinWin NTLDR Ntoskrnl.exe Object Manager Open XML Paper Specification Registry Resource Protection Security Account Manager Server Message Block Shadow Copy SMSS System Idle Process USER WHEA Mã lệnh Win32 Winlogon
Bảo mật
Security and Maintenance BitLocker Data Execution Prevention Family Safety Kernel Patch Protection Mandatory Integrity Control Protected Truyền thông Path User Account Control User Interface Priviettingame.comlege Isolation Windows Defender Windows Firewall
Tương thích
COMMAND.COM Máy ảo DOS Windows on Windows WoW64 Windows Subsystem for Linux
API
Active Scripting WSH VBScript JScript COM ActiveX ActiveX Document COM Structured storage DCOM OLE OLE Automation Transaction Server DirectX .NET Framework Windows Holographic Windows Runtime Universal Windows Platform
Đã ngừng
Trò chơi
3D Pinball Chess Titans FreeCell Hearts Hover! InkBall Hold “Em Mahjong Titans Minesweeper Purble Place Reversi Solitaire Spider Solitaire Tinker
Ứng dụng
ActiveMoviettingame.come Anytime Upgrade Address Book Backup and Restore Cardfile CardSpace Contacts Desktop Gadgets Diagnostics DriveSpace DVD Maker Easy Transfer Fax Food & Drink Help and Tư vấn Center Health & Fitness HyperTerminal Internet Explorer Journal Truyền thông Center Meeting Space Messaging Messenger Mobile Deviettingame.comce Center Moviettingame.come Maker MSN Dial-up NetMeeting NTBackup Outlook Express Travel Photo Gallery Photo viettingame.comewer Program Manager Steps Recorder WinHelp Write
Khác

Xem thêm: thẩm mỹ và nghệ thuật thứ 7

ScanDisk File Protection Truyền thông Control Interface Next-Generation Secure Computing Base POSIX subsystem Interix viettingame.comdeo for Windows Windows SideShow Windows Serviettingame.comces for UNIX Windows System Assessment Tool WinFS

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.