Hỏi đáp

” Este Là Gì ? Lý Thuyết Đầy Đủ Về Este Tổng Hợp Lý Thuyết Este Và Bài Tập Vận Dụng – viettingame

Dưới trên đây là nội dung bài viết tổng hợp lý thuyết este và những bài tập vận dụng mà Kiến Guru muốn share tới các bạn đọc. Nội dung bài viết gồm 2 phần chính : phần lý thuyết và bài tập. Lý thuyết được Kiến tổng hợp không thiếu và cụ thể từ cấu tao, phân loại cho tới danh pháp hay tính chất vật lý cơ. Phần bài tập là những bài tập cơ phiên bản khiến cho bạn đọc hiểu sâu hơn về este. Mời chúng ta đọc cùng xem thêm nội dung bài viết:

I.Tổng hợp lý thuyết este lipit

1.Cấu trúc, phân loại este

a. Cấu trúc

Lúc ta thay nhóm –OH ở trong nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm –OR thì sẽ được este.Chúng ta đang xem: Este là gì

Este giản dị mang công thức cấu trúc như sau:

*

Este là dẫn xuất của axit cacboxylic. Một vài dẫn xuất khác của axit cacboxylic mang công thức cấu trúc như sau:

*

b. Phân loại:

Este no, đơn chức:

Công thức phân tử: CmH2mO2hay CnH2n + 1COOCn”H2n” + 1

Với m ≥ 2; m = n + n’ + 1; n ≥ 0, n’ ≥ 1.

Đang xem: Este là gì

Este ko no, đơn chức:

*

Este đa chức

+ Tạo bởi axit đơn chức và rượu đa chức có dạng: (RCOO)mR’ (nếu gốc R’ là gốc glixerol thì este có dạng lipit (RCOO)3C3H5với R là gốc axit béo).

+ Tạo bởi axit đa chức và rượu đơn chức có dạng:

R(COOR’)n(n ≥ 2; R ≥ 0).

+) Tạo bởi axit đa chức R(COOH)nvà rượu đa chức R’(OH) có dạng Rm(COO)nmR’n.

Nếu m = n thì tạo este vòng có dạng R(COO)nR’.

2. Danh pháp

Tên este = Tên của gốc hiđrocacbon R’ + tên của anion gốc axit (đuôi at)

– Tên 1 số gốc axit thường bắt gặp:

HCOOH: Axit Fomic ⇒ HCOO-: Fomat

CH3COOH: Axit Axetic ⇒ CH3COO-: Axetat

CH2=CHCOOH: Axit Acrylic ⇒ CH2=CHCOO-: Acrylat

C6H5COOH: Axit Benzoic ⇒ C6H5COO-: Benzoat

– Tên gốc R’:

CH3-: metyl; C2H5-: etyl; CH2=CH-: Vinyl

Ví dụ

*

a. Với ancol đơn chức R’OH:

Tên este = tên của gốc hidrocacbon R’+ tên của gốc axit (đổi đuôi ic thành at)

Ví dụ:

CH3COOC2H5: etyl axetat

CH2=CH-COO-CH3: metyl acrylat

b. Với ancol đa chức:

Tên este = tên của ancol + tên của gốc axit

Ví dụ: (CH3COO)2C2H4: etylenglicol điaxetat

c. Với axit đa chức

Gọi theo tên riêng của từng este.

Ví dụ:C3H5(COOC17H35)3: tristearin (C17H35COOH: axit stearic)

3. Quan điểm, phân loại của Lipit

a. Quan điểm

Lipit là những hợp chất hữu cơ mang trong tế bào sống và ko hòa tan trong nước nhưng chúng tan trong số dung môi hữu cơ không tồn tại thời gian làm việc phân cực như: ete, cloroform, xăng dầu.

b. Phân loại

*

c.Cấu trúc

– Lipit là este của glixerol cùng với các axit béo thì sẽ hay gọi là glixerit.

Hoặc C3H5(OCOR)3(lúc R1≡ R2≡ R3)

– Các axit béo trong thành phần chất béo, thường:

+) Có mạch cacbon ko nhánh.

+) Tổng số nguyên tử cacbon là số chẵn (16,18,…).

– Chất béo chứa các gốc axit béo no (mỡ động vật) thường ở dạng rắn, còn chất béo chứa các gốc axit ko no (dầu thực vật) ở dạng lỏng.

Xem thêm: Đầu Số 098 Mạng Gì? Ý Nghĩa Đầu Số 098 Với Thể Chúng ta Chưa Biết Tổng Hợp Từ A

– Chất béo động vật

– Chất béo thực vật

– Một số chất béo thường gặp:

II.Bài tập vận dụng lý thuyết este

1. Phương pháp giải bài tập este

Bài 1:Dãy nào sau trên đây được xếp đúng theo trật tự nhiệt độ sôi của lượng chất tăng dần?

Hướng dẫn:

Để so sánh nhiệt độ sôi của những hợp chất hữu cơ thì:

– Trước hết phải so sánh những hợp chất mang thời gian làm việc tạo link hidro (link hidro liên phân tử) và độ bền của những link này.

– Những hợp chất ko tạo được link hidro thì phải so sánh phân tử khối của chúng.

Bài 2:Cho glixerol (glixerin) tác dụng với hỗn hợp hai axit béo C17H35COOH và C15H31COOH thì số loại trieste được tạo ra tối đa là:

A. 6 B. 3 C. 5 D. 8

Hướng dẫn:

Vì thế mang 2 loại glixerit giản dị và 4 loại phức tạo gồm glixerit mang hai gốc axit R1 và 1 gốc axit R2; loại gồm hai gốc axit R2 và một gốc axit R1 (trong những loại này gồm hai loại không giống nhau là hai gốc axit giống nhau ở kế cận nhau và hai gốc axit giống nhau ko kế cận nhau).

Đáp án A

Bài 3:Câu nào sau trên đây sai?

A. Chất béo ở ĐK thông thường là chất rắn

B. Chất béo nhẹ hơn nước.

C. Chất béo ko tan trong nước, tan trong số dung môi hữu cơ

D. Chất béo mang nhiều trong tự nhiên.

Hướng dẫn:

Chất béo ở ĐK thường , thậm chí là chất rắn (tristearin) hoặc chất lỏng (triolein)

Đáp án: A

2. Bài tập vận dụng hóa 12 este

Câu 1:Hợp chất este là

A. CH3CH2Cl. B. HCOOC6H5.

C. CH3CH2NO3. D. C2H5COOH.

Hướng dẫn:

Nhóm chức của este là – COOR (R là gốc hiđrocacbon ) → HCOOC6H5 là este

Đáp ánB

Câu 2:Chất ko phải là este là

A. HCOOCH=CH2. B. HCOOCH3.

C. CH3COOH. D. CH3COOCH3.

Hướng dẫn:

Nhóm chức của este là –COOR (R là gốc hiđrocacbon) → HCOOCH = CH2, HCOOCH3, CH3COOCH3 đều là este → Loại đáp án A, B, D

→ CH3COOH ko là este

Đáp ánC

Câu 4:Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2nO (n ≥ 1). B. CnH2nO2(n ≥ 1).

Xem thêm: Alpha Beta Omega Là Gì ? Tất Tần Tật Những Gì Cần Biết Về Abo

Hướng dẫn:

Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là CnH2nO2(n ≥ 2)

Đáp ánC

Trên đâu là toàn bộ lý thuyết este cũng như những bài tập vận dụng lý thuyết. Mong rằng nội dung bài viết sẽ hỗ trợ ích rất nhiều cho chính mình đọc hiểu cụ thể, không thiếu hơn cũng như giúp ích trong việc giải nhanh chóng những bài tập về este. Ngoài ra chúng ta thậm chí xem thêm thêm nhiều nội dung bài viết khác trên trang của Kiến Guru. Chúc chúng ta học tập thật tốt.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.