Hỏi đáp

Drawee Trong Lc Là Gì – Kiểm Tra Thư Tín Dụng L/C – viettingame

Là những Chuyên Viên trên thị trường xuất nhập khẩu, giám đốc quản lý và vận hành dự án công trình xuất nhập khẩu cho những tập đoàn ở Việt Nam, kinh nghiệm giảng dạy và thao tác giúp truyền đạt kỹ năng và kiến thức thực tiễn và sát nhất tới từng học viên.

Đang xem: Drawee trong lc là gì

*

Kiểm tra nội dung của Thư tín dụng L/C – Letter of Credit – Documentary Credit – D/C.

Thư tín dụng là gì? Letter of Credit là gì? thư tín dụng L/C là gì? (Documentary credit là gì? D/C là gì?) là một cam kết thanh toán với ĐK bằng văn bạn dạng của ngân hàng so với người thụ hưởng L/C với ĐK người thụ hưởng phải xuất trình bộ chứng từ thích ứng với toàn bộ những luật pháp được quy định trong L/C, thích ứng với Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP 600 – Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) được dẫn chiếu trong thư tín dụng và thích ứng với Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn chỉnh quốc tế sử dụng để kiểm tra chứng từ trong phương thức tín dụng chứng từ (ISBP – International Standard Banking Practice).

Thông tin L/C là gì? Sửa đổi/Tu chỉnh L/C là gì? là một trong những loại dịch vụ theo đó Ngân hàng nhận được L/C hoặc Tu chỉnh L/C từ ngân hàng quốc tế, kiểm tra tính chân thực của L/C hoặc sửa đổi L/C và thông tin cho quý khách.

Mang nhiều loại thư tín dụng được phân loại theo tính chất mà thậm chí hủy ngang và phân loại theo thời hạn thanh toán của L/C.

Quy trình vận hành của L/C: Xét về thực chất, L/C là một hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng cấp cho những người đề xuất mở L/C dưới dạng một bảo lãnh thanh toán với ĐK. Quy trình triển khai L/C ra mắt như sau:

– Người đề xuất mở L/C (Applicant) tới ngân hàng mở L/C (Issuing Ngân hàng) đề xuất mở L/C cho những người thụ hường (Beneficiary) được thông tin cho những người thụ hưởng trải qua một ngân hàng thông tin (Advising Ngân hàng) do người thụ hưởng chống chỉ định.

– Lúc người thụ hưởng hoàn thành nhiệm vụ ship hàng hóa hoặc dịch vụ, người thụ hưởng lập bộ chứng từ (Documents) theo yêu cầu của L/C, xuất trình tới ngân hàng thông tin, ngân hàng thương lượng (Negotiating Ngân hàng) hoặc ngân hàng xuất trình (Presenting Ngân hàng) tùy từng quy định của L/C và nhu yếu của người thụ hưởng. Lúc những ngân hàng nêu trên nhận bộ chứng từ, họ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ, thông tin bất hợp lệ (Discrepancies) cho những người thụ hưởng để tiến hành chỉnh sửa chứng từ (nếu như có).

– Trong trường hợp bộ chứng từ thích ứng, ngân hàng nhận chứng từ sẽ tiến hành chiết khấu (Negotiation) bộ chứng từ và/hoặc gửi bộ chứng từ đi đòi tiền hoặc đi điện đòi tiền (nếu L/C cho phép đòi tiền bằng điện).

– Lúc ngân hàng phát hành hoặc ngân hàng được chống chỉ định nhận bộ chứng từ, họ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ bộ chứng từ. Nếu bộ chứng từ hợp lệ, họ sẽ tiến hành thanh toán (so với L/C trả ngay) hoặc đi điện gật đầu đồng ý thanh toán (so với L/C trả chậm). Trong trường hợp bộ chứng từ với bất hợp lệ, họ sẽ đi điện thông tin bất hợp lệ cho ngân hàng gửi bộ chứng từ để xin chỉ thị đồng thời cùng lúc thông tin cho những người đề xuất mở L/C. Nếu người đề xuất mở L/C và người thụ hưởng L/C thương lượng gật đầu đồng ý bất hợp lệ, ngân hàng nhận chứng từ sẽ giao bộ chứng từ cho những người đề xuất mở L/C đổi lấy thanh toán hoặc gật đầu đồng ý thanh toán, nếu hai phía ko thỏa thuận được bất hợp lệ, ngân hàng nhận bộ chứng từ sẽ tiến hành hoàn trả bộ chứng từ cho ngân hàng xuất trình dựa trên chỉ thị của ngân hàng xuất trình. Trường hợp L/C cho phép đòi tiền bằng điện, lúc nhận được điện đòi tiền, ngân hàng phát hành tiến hành thanh toán cho ngân hàng đòi tiền hoặc ủy quyền cho ngân hàng bồi hoàn thanh toán.

– Điểm đặc trưng của L/C là ko tùy theo hợp đồng, Những ngân hàng thao tác với nhau trên trung tâm chứng từ chứ ko sử dụng rộng rãi tới hàng hóa/dịch vụ. Nếu trên mặt phẳng chứng từ thể hiện thích ứng với L/C, UCP, ISBP thì ngân hàng phát hành phải thanh toán cho những người thụ hưởng.

Kiểm tra nội dung L/C – D/C là khâu rất quan trọng trong việc triển khai phương thức tín dụng chứng từ. Nếu ko phát hiện được sự thích ứng giữa L/C với hợp đồng xnk mà người xuất khẩu cứ tiến hành ship hàng theo hợp đồng thì sẽ không còn đòi được tiền, ngược lại nếu ship hàng theo yêu cầu của L/C thì vi phạm hợp đồng. Trung tâm kiểm tra L/C là hợp đồng tậu bán ngoại thương. Những nội dung L/C cần kiểm tra kỹ:Lúc nhận được L/C, cần phải kiểm tra kỹ và so sánh với Hợp đồng ngoại thương một vài nội dung sau trên đây:

Kiểm tra Số hiệu và ngày mở L/C:– Trường 20 – Document Credit Number (Số hiệu của thư tín dụng): Toàn bộ những L/C đều phải với số hiệu riêng do Ngân hàng mở L/C quy định, sử dụng để trao đổi thư từ, điện tín với liên quan tới việc triển khai L/C và tham chiếu trên những chứng từ với liên quan trong BCT theo L/C. – Trường 31C – Date of Issue (Ngày mở thư tín dụng): là ngày chính thức phát sinh cam kết của ngân hàng mở L/C với nhà xuất khẩu, là ngày ngân hàng mở L/C chính thức gật đầu đồng ý đơn xin mở L/C và là căn cứ để nhà xuất khẩu kiểm tra xem nhà nhập khẩu triển khai việc mở L/C với đúng hạn quy định trong hợp đồng hay là không.

Xem thêm: Embroidery Là Gì – Nghĩa Của Từ Embroidered Trong Tiếng Việt

Kiểm tra Tên và địa chỉ của những bên liên quan trên D/C: L/C phải nêu rõ tên địa chỉ, số điện thoại cảm ứng thông minh và fax (nếu như có) của những người liên quan tới L/C gồm: – Trường 50 – Applicant (Tình nhân cầu mở L/C (nhà nhập khẩu))– Trường 59 – Beneficiary (Người hưởng lợi L/C (nhà xuất khẩu)), – Đầu điện (phần Sender) thể hiện tên, SWIFT CODE (nếu như có) của ngân hàng mở L/C (ngân hàng phát hành L/C). – Trường 57a – Advise Through Ngân hàng: thể hiện tên, SWIFT CODE (nếu như có) của ngân hàng thông tin L/C.

Kiểm tra Số tiền trên L/C:– Số tiền của L/C được thể hiện tại trường 32B – Currency Code, Amount (Loại tiền tệ, số tiền). Ngoài ra số tiền này còn được ghi rõ ràng (thông thường là cả bằng số và chữ) tại trường 45A – Description of Goods and/or Services (mô tả hàng hóa).

Trường hợp thư tín dụng với cho phép dung sai thì số lượng này thường được ghi ở trường 39A – Tolerance (if any).

Kiểm tra Thời hạn ship hàng, ngày và nơi hết hạn, thời hạn trả tiền của L/C:– Ngày và nơi hết hạn hiệu lực thực thi hiện hành của L/C là thời hạn mà ngân hàng mở L/C cam kết trả tiền cho nhà xuất khẩu, nếu nhà xuất khẩu xuất trình BCT thích ứng với những luật pháp và ĐK của L/C trong thời hạn đó. Ðịa điểm hết hiệu lực thực thi hiện hành thường quy định tại nước người bán và được thể hiện tại trường 31D – Date and Place of Expiry.– Thời hạn ship hàng thể hiện thời hạn mà người xuất khẩu phải hoàn thành nhiệm vụ ship hàng lên phương tiện vận tải. Thời hạn ship hàng nếu là một ngày rõ ràng thường được thể hiện ở trường 44C – Latest Date of Shipment (Ngày ship hàng sau cùng). Nếu ship hàng nhiều lần thì thông tin này thường được thể hiện ở trường 44D – Shipment Period (Thời hạn ship hàng)

Nguyên tắc:+ Ngày ship hàng phải nằm trong thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của thư tín dụng L/C và ko được trùng với ngày hết hạn hiệu lực thực thi hiện hành của thư tín dụng L/C.+ Ngày ship hàng phải sau ngày mở thư tín dụng L/C.+ Ngày hết hạn hiệu lực thực thi hiện hành của thư tín dụng L/C phải sau ngày ship hàng.

– Thời hạn trả tiền của thư tín dụng L/C: quy định việc trả tiền ngay hay trả tiền sau lúc xuất trình hối phiếu đòi tiền. Thời hạn trả tiền được thể hiện tại trường 42C – Drafts at… Thời hạn này mà thậm chí nằm trong hoặc nằm ngoài thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của L/C. Tuy nhiên, so với thư tín dụng L/C trả chậm, hối phiếu với kỳ hạn phải được xuất trình để gật đầu đồng ý trong thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của L/C.

Thông tin về người trả tiền hối phiếu được thể hiện ở trường 42a – Drawee.

Kiểm tra Những nội dung về hàng hóa trên L/C: Bao hàm những nội dung như tên hàng, số lượng, trọng lượng, giá cả, quy cách, phẩm chất, vỏ hộp, mã ký hiệu, … được thể hiện cơ bản tại trường 45A Description of Goods and/or Services (Mô tả hàng hóa/dịch vụ). Đôi lúc những thông tin này còn được thể hiện tại trường 46A – Documents Required (Những chứng từ yêu cầu) và trường 47A – Additional Conditions (ĐK khác).

Kiểm tra nội dung về vận tải, giao nhận hàng hóa trên L/C: – ĐK trung tâm ship hàng theo incoterms (FOB, CIF, CIP, …) thường được thể hiện tại trường 45A Description of Goods and/or Services (Mô tả hàng hóa/dịch vụ).– Nơi gửi hàng và nơi ship hàng được thể hiện tại trường 44A – Place of Taking in Charge/Dispatch from…/Place of Receipt (sử dụng trong vận tải đa phương thức) hoặc trường 44E Port of Loading/Airport of Departure (sử dụng trong vận tải đường biển và hàng ko).– Thông tin về nơi nhận hàng được thể hiện tại trường 44F – Port of Discharge/Airport of Destination (sử dụng trong vận tải đường biển và hàng ko) hoặc 44B – Place of Final Destination/For Transportation to…/Place of Delivery (sử dụng trong vận tải đa phương thức).– Kiểm tra L/C cho phép chuyển tải hay là không. Nội dung về chuyển tải thường được thể hiện ở trường 43T – Transshipment (Allowed/Not allowed hoặc Permitted/Not permitted).– Kiểm tra xem với được phép ship hàng từng phần hay là không. Thông tin này thường được thể hiện trên trường 43P – Partial Shipments (Allowed/Not allowed hoặc Permitted/Not permitted).

Kiểm tra Những chứng từ yêu cầu theo L/C:– Lao lý về BCT theo L/C cơ bản được quy định tại trường 46A – Documents Required, ngoài ra cũng khá được quy định thêm tại trường 47A – Additional Conditions.– Bộ chứng từ thanh toán trong Thư tín dụng L/C là vật chứng ở trong phòng xuất khẩu chứng tỏ rằng mình đã tuân thủ tương đối đầy đủ những luật pháp, ĐK của Thư tín dụng L/C và/hoặc hoàn thành nhiệm vụ ship hàng. BCT thường bao hàm: hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, Bill tàu / AWB, Giấy công nhận xuất xứ – C/O, Giấy công nhận bảo hiểm, giấy công nhận số lượng/trọng lượng, giấy công nhận kiểm dịch… Cần kiểm tra kỹ quy định về BCT trên những khía cạnh:

+ Số loại chứng từ phải xuất trình.+ Số lượng chứng từ phải làm so với từng loại (thường thì lập 3 bạn dạng)+ Nội dung cơ bạn dạng được yêu cầu so với từng loại xem nhà xuất khẩu với kinh nghiệm thỏa mãn nhu cầu được những yêu cầu đó ko.+ Thời hạn muộn nhất phải xuất trình những chứng từ

Kiểm tra Cam kết trả tiền của ngân hàng mở Thư tín dụng L/C: – Được thể hiện ở trường 78 – Instructions to the Paying/Accepting/Negotiating Ngân hàng và là luật pháp ràng buộc trách nhiệm của ngân hàng mở L/C. Trường này cũng thể hiện phương pháp trả tiền. Trong hợp đồng quy định cách nào thì thư tín dụng L/C phải quy định bằng phương pháp đó.

Xem thêm: 0938 Là Mạng Gì – Hướng Dẫn Cách Sắm Sim Trực tuyến 0938 Giá Rẻ

Tóm lại, kiểm tra thư tín dụng L/C là khâu rất quan trọng. Nắm rõ và biết cách kiểm tra những nội dung chính của L/C góp thêm phần hạn chế rủi ro trong những sinh hoạt nghiệp vụ với liên quan tới thanh toán quốc tế.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.