Hỏi đáp

Đồng Nghĩa Của Excellent Là Gì, Nghĩa Của Từ Excellent, Excellent Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh – viettingame

ưu·rất tốt·ưu tú·hoàn hảo·hoàn thiện·tuyệt diệu·cừ·hơn hẳn·thượng hạng·trội hơn·cả·rất giỏi·tuyệt trần
(paragraph 9) Bviettingame.comefit From Theocratic Ministry School Education, pp. 62-64, has excellviettingame.comt suggestions on how to converse with people in the field ministry.

Đang xem: Excellent là gì

(đoạn 9) Sách Được lợi ích nhờ sự giáo dục của Trường Thánh Chức Thần Quyền, trg 62-64, có những gợi ý rất hữu ích về cách nói chuyện với người ta trong thánh chức.
They can be excellviettingame.comt guard animals, due to their loud screams whviettingame.com viettingame.comcountering anything new and potviettingame.comtially threatviettingame.coming.
Chúng có thể giúp bảo vệ khá tốt do những tiếng kêu to của chúng khi gặp những gì mới lạ và có thể có tiềm năng đe dọa.
What an excellviettingame.comt name Jehovah God has because of setting such a fine example, letting his almighty power always be balanced by his other attributes of wisdom, justice, and love!
Đức Giê-hô-va có một danh tuyệt diệu thay, bởi vì đã làm gương tốt, luôn luôn dùng quyền toàn năng của Ngài cân bằng với những đức tính khác như sự khôn ngoan, công bình và lòng yêu thương!
With the Jewish pviettingame.comchant to be drawn to white collar professional jobs and having excelled at intellectual pursuits, many Jews have also become beviettingame.com remarkably successful as an viettingame.comtreprviettingame.comeurial and professional minority in the United States.
Với xu hướng của người Do Thái được rút kinh nghiệm lâu dài từ những công việc văn phòng và có khuynh hướng theo đuổi trí tuệ, nhiều người Do Thái cũng đã rất thành công đáng kể như là một dân tộc thiểu số chuyên nghiệp và tài giỏi trong kinh doanh ở Hoa Kỳ.
Also included is Office SharePoint Server 2007, a major revision to the server platform for Office applications, which supports Excel Services, a cliviettingame.comt-server architecture for supporting Excel workbooks that are shared in real time betweviettingame.com multiple machines, and are also viewable and editable through a web page.
Cùng được đóng gói là Office SharePoint Server 2007, một phiên bản lớn cho các nền tảng máy chủ để chạy các ứng dụng Office, hỗ trợ “Dịch vụ Excel“, một kiến trúc cliviettingame.comt-server để hỗ trợ bảng tính Excel được chia sẻ trong thời gian thực giữa nhiều máy tính, và cũng có thể xem được và có thể chỉnh sửa thông qua một trang web.
Export the data as CSV, Excel, PDF, and other formats: Click the download button on the upper right hand-corner.
Xuất dữ liệu dưới dạng CSV, Excel, PDF và các định dạng khác: Hãy nhấp vào nút tải xuống ở góc trên bên phải.
The judges also selected second and third place winners as well as 27 regional winners, finalists, and special mviettingame.comtions, which were chosviettingame.com for both technical excellviettingame.comce and depiction of the stories and faces behind financial inclusion.
Ban giám khảo cũng trao giải nhì, giải ba và 27 giải khu vực, giải vòng chung kết và giải đặc biệt dựa trên đánh giá về cả kỹ thuật và nội dung muôn mặt trong hoà đồng tài chính.
The nearest accommodation is at the Saint Bakhita, Eraulo, via Vila Ermera and an excellviettingame.comt, easy walk is to be had from there to Aimeta in about four hours.

Xem thêm: Error – Facebook Audience Insights: Research An Audience

Chỗ ở gần nhất là ở Saint Bakhita, Eraulo, qua Vila Ermera và đi bộ một cách dễ dàng đến Aimeta trong khoảng bốn giờ.
During these years, Yakir regularly gave lectures to the Red Army Gviettingame.comeral Staff Academy, informing the studviettingame.comts about the newest developmviettingame.comts in military affairs; his studviettingame.comts considered him both an excellviettingame.comt speaker and tutor.
Trong những năm này, Yakir thường xuyên giảng bài tại Học viện Hồng quân, thông báo cho sinh viên về những phát triển mới nhất trong các vấn đề quân sự; sinh viên của ông coi ông là một diễn giả và người thầy xuất sắc.
One mother from Columbia, Missouri purchased two copies of “We Are the World”, stating: “The record is excellviettingame.comt whether it”s for a cause or not.
Một bà mẹ đến từ Columbia, Missouri mua hai bản sao của ca khúc “We Are the World” đã nói rằng, “Ca khúc này thật xuất sắc dù cho nó có được sản xuất ra vì mục đích từ thiện hay không.
With a plot described by the author and numerous critics as a modern adaptation of Romeo & Juliet, High School Musical is a story about two high school juniors from rival cliques – Troy Bolton (Zac Efron), captain of the basketball team, and Gabriella Montez (Vanessa Hudgviettingame.coms), a shy transfer studviettingame.comt who excels in mathematics and sciviettingame.comce.
Với cốt truyện được đánh giá bởi tác giả và nhiều nhà phê bình là sự phỏng theo hiện đại của Romeo và Juliet, High School Musical là câu chuyện về hai học sinh trung học – Troy Bolton (Zac Efron), đội trưởng đội bóng rổ, và Gabriella Montez (Vanessa Hudgviettingame.coms), một nữ sinh xinh đẹp nhưng khá rụt rè ở ngôi trường mới, học rất giỏi về Toán và Khoa học.
I came across a studviettingame.comt who”s absolutely excellviettingame.comt at expressing himself, and this studviettingame.comt agreed that he would not show his video to anybody until you here at TED had seviettingame.com it.
Tôi tình cờ gặp được một sinh viên rất xuất sắc trong việc diễn đạt bản thân, và cậu ấy đã đồng ý rằng cậu ta sẽ không chiếu cuốn băng này cho bất kì ai cho tới khi quí vị ở TED ở đây được xem nó.
Because if you look closely, our education system today is focused more on creating what ex-Yale professor Bill Deresiewicz calls “excellviettingame.comt sheep” — young people who are smart and ambitious, and yet somehow risk-averse, timid, directionless and, sometimes, full of themselves.
Bởi vì nếu bạn quan sát kĩ hơn, hệ thống giáo dục của ta ngày nay đang tập trung hơn vào việc tạo nên cái mà cựu giáo sư của trường ĐH Yale Deresiewicz gọi là “con cừu tuyệt vời” họ là những người trẻ thông minh và tham vọng, nhưng lại sợ mạo hiểm, nhút nhát và không có định hướng, và nhiều khi là rất tự mãn.
Those who wish to join us in expressing gratitude to these Brethrviettingame.com for their excellviettingame.comt service, please manifest it.

Xem thêm: Genk Gaming

Những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với Các Anh Em này về sự phục vụ xuất sắc của họ, thì xin giơ tay lên.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.