Tin tổng hợp

Đồng Hồ Ceramic – Ưu Nhược Điểm Và Lịch Sử Phát Triển – viettingame

Trạng thái: mới 100% (Chỉ 100 Chiếc). Phụ khiếu nại: Hộp, sổ, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Zenith, Thụy Sĩ. Kích thước: 44mm. Ref: 49.9008.9004/49.R782. Movement: automatic, Cal 9004. Tính năng: giờ, phút, giây, chronograph. Vật liệu: ceramic. Dự trữ: 50h. Chống thấm: 100m.

Đang xem: đồng hồ đeo tay ceramic

*
*

*
*

Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ. Kích thước: 39mm. Ref: 665.CZ.891B.LR.1204. Movement: automatic, Cal HUB1710. Tính năng: ngày, giờ, phút, giây. Vật liệu vỏ: ceramic, titanium và kim cương. Dự trữ: 50h. Chống thấm: 100m.

*
*

*
*

Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ. Kích thước: 39mm. Ref: 665.CZ.898B.LR.1204. Movement: automatic, Cal HUB1710. Tính năng: ngày, giờ, phút, giây. Vật liệu vỏ: ceramic, vàng hồng 18k và kim cương. Dự trữ: 50h. Chống thấm: 100m.

*
*

Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt: 45mm. Xuất xứ: Hublot – Thụy Sĩ. Ref: 418.EX.5107.RX.MXM21. Movement: automatic, Cal HUB1240 UNICO. Vật liệu: Ceramic. Tính năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph, Flyback. Dự trữ cót: 72 giờ. Chống thấm: 100m.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt: 45mm. Xuất xứ: Hublot – Thụy Sĩ. Ref: 418.FX.8007.RX.MXM21. Movement: automatic, Cal HUB1240 UNICO. Vật liệu: Ceramic xám. Tính năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph, Flyback. Dự trữ cót: 72 giờ. Chống thấm: 100m.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt: 45mm. Xuất xứ: Hublot – Thụy Sĩ. Ref: 418.HX.2001.RX.MXM21. Movement: automatic, Cal HUB1240 UNICO. Vật liệu: Ceramic. Tính năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph, Flyback. Dự trữ cót: 72 giờ. Chống thấm: 100m.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 42mm. Xuất xứ: Hublot – Thụy Sĩ. Ref: 441.CY.471Y.RX. Movement: automatic, Cal HUB1280 UNICO. Tính năng: ngày, giờ, phút, giây, chronograph. Vật liệu: ceramic. Chống thấm: 100m. Dự trữ: 72h.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 42mm. Xuất xứ: Hublot – Thụy Sĩ. Ref: 441.CF.8513.RX. Movement: automatic, Cal HUB1280 UNICO. Tính năng: ngày, giờ, phút, giây, chronograph. Vật liệu: ceramic. Chống thấm: 100m. Dự trữ: 72h.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ. Kích thước: 47.7mm x 56.3mm. Ref: 601.CI.1138.VR.BLF15. Movement: automatic. Tính năng: ngày, giờ, phút, giây, chronograph. Vật liệu vỏ: ceramic.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt: 45mm. Xuất xứ: Hublot – Thụy Sĩ. Ref: 911.CF.0113.RX. Movement: manual winding, Cal HUB9011 . Vật liệu: Ceramic và titanium. Tính năng: giờ, phút. Chống thấm: 30m. Dự trữ: 14 Day.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 45mm. Xuất xứ: Hublot – Thụy Sĩ. Ref: 411.EX.5113.LR.SPO18. Movement: automatic, Caliber HUB1242. Tính năng: giờ, phút, giây, ngày, skeleton. Vật liệu: Ceramic. Chống thấm: 100m.
Trạng thái: new 100%, phiên phiên bản giới hạn 300 chiếc. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 44mm. Xuất xứ: Jaeger LeCoultre -Thuỵ Sĩ. Movement: automatic. Ref: Q193C450. Tính năng: giờ, phút, giây, ngày, tourbillon, GMT. Vật liệu: Ceramic.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 44mm. Xuất xứ: Audermars Piguet – Thụy Sỹ. Ref: 26402CB.OO.A010CA.01. Movement: automatic, Caliber 3126 / 3840. Vật liệu: Ceramic. Tính năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: Hộp, sổ, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Zenith, Thụy Sĩ. Kích thước: 41mm. Ref: 49.9002.670/01.R792. Movement: lên dây tự động, Cal Elite 670 SK. Tính năng: giờ, phút, giây, ngày. Vật liệu: ceramic. Dự trữ: 50h. Chống thấm: 100m.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt: 45mm. Xuất xứ: Hublot – Thụy Sĩ. Ref: 418.CX.1114.RX.MXM20. Movement: automatic, Cal HUB1240 . Vật liệu: Ceramic. Tính năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph, Flyback. Dự trữ cót: 72 giờ. Chống thấm: 100m.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Size: 33mm. Xuất xứ: Chanel – xí nghiệp Thụy Sĩ. Ref: H4467. Movement: quartz. Chống thấm: 200m. Vật liệu: ceramic trắng. Tính năng: giờ, phút, giây, ngày.
Trạng thái: New 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 45,5 mm. Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ. Ref: 411.CI.1110.RX. Movement: automatic, caliber HUB1242. Vật liệu: ceramic. Tính năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph, flyback.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt: 45mm. Xuất xứ: Hublot – Thụy Sĩ. Ref: 911.CF.0113.RX. Movement: manual winding, Cal HUB9011 . Vật liệu: ceramic. Tính năng: giờ, phút, báo tích điện. Chống thấm: 30m. Dự trữ: 14 Day.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 45mm. Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ. Ref: 525.HI.0170.RW.ORL21. Movement: automatic, Cal.HUB1155. Tính năng: Ngày, giờ, phút, giây, chronograph. Vật liệu: ceramic. Chống thấm: 50m. Tích điện dự trữ: 42h.
Trạng thái: Like New 99%, độ mới cao. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2017. Kích thước mặt, Size: 51 x 45mm. Xuất xứ: Hublot – Thụy Sĩ. Ref: 601.NM.0173.LR. Movement: automatic, Caliber HUB 4700. Vật liệu: Ceramic và titanium. Tính năng: ngày, giờ, phút, giây, chronograph.
Trạng thái: Like New 99%, độ mới cao. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2018. Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ. Kích thước: 45mm. Ref: 525.EX.0179.RX.ORL18. Movement: automatic, Cal HUB1155. Tính năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph. Vật liệu vỏ: ceramic. Tích điện dự trữ: 42h.
Trạng thái: Like New 99%, độ mới cao. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2020. Kích thước mặt, Size: 45mm. Xuất xứ: Hublot – Thụy Sĩ. Ref: 911.CF.0113.RX. Movement: automatic, Cal Hub9011. Tính năng: giờ, phút, giây, chronograph. Vật liệu: ceramic. Chống thấm: 30m.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 44mm. Xuất xứ: Audermars Piguet- Thụy Sĩ. Ref: 26587TI.OO.D067CA.01. Movement: automatic, Cal 2949. Vật liệu: titanium và ceramic. Tính năng: giờ, phút, giây, tourbillon, chronograph. Dự trữ: 65h. Chống thấm: 100m.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 44mm. Xuất xứ: Audermars Piguet- Thụy Sĩ. Ref: 26589IO.OO.D002CA.01. Movement: manual winding, Cal 2954. Vật liệu: titanium và ceramic. Tính năng: giờ, phút, giây, Flying tourbillon, GMT 24h. Dự trữ: 237h. Chống thấm: 100m.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 44mm. Xuất xứ: Audermars Piguet- Thụy Sĩ. Ref: 26589IO.OO.D030CA.01. Movement: manual winding, Cal 2954. Vật liệu: titanium và ceramic. Tính năng: giờ, phút, giây, Flying tourbillon, GMT 24h. Dự trữ: 237h. Chống thấm: 100m.

Xem thêm: Chơi Thời Loạn Dàn Trận Máu Lửa Nhất, Thời Loạn Mobile Wiki

Trạng thái: mới 100% (Chỉ 30 chiếc). Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 44mm. Xuất xứ: Audermars Piguet- Thụy Sĩ. Ref: 26589TI.GG.D006CA.01. Movement: manual winding, Cal 2954. Vật liệu: titanium và ceramic. Tính năng: giờ, phút, giây, Flying tourbillon, GMT 24h. Dự trữ: 72h. Chống thấm: 100m.
Trạng thái: mới 100% (Chỉ 25 chiếc). Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 44mm. Xuất xứ: Audermars Piguet- Thụy Sĩ. Ref: 26612TI.OO.D002CA.01. Movement: automatic, Cal 2949. Vật liệu: titanium và ceramic. Tính năng: giờ, phút, giây, Tourbillon, Chronograph. Dự trữ: 65h. Chống thấm: 100m.
Trạng thái: Like New 99%, độ mới cao. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH . Kích thước mặt, Size: 45mm. Xuất xứ: Hublot – Thụy Sĩ. Ref: 601.CY.0190.LR. Tính năng: ngày, giờ, phút, giây, chronograph, ngày. Movement: automatic, Calibre HUB4700. Vật liệu: ceramic.
Trạng thái: mới 100% (Chỉ 50 chiếc). Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 45mm. Xuất xứ: Audermars Piguet- Thụy Sĩ. Ref: 26421ST.OO.A002CA.01. Movement: manual winding, Cal 2947. Vật liệu: vàng hồng 18k và ceramic. Tính năng: giờ, phút, giây, Chronograph. Dự trữ: 173h. Chống thấm: 100m.
Trạng thái: mới 100% (Chỉ 50 chiếc). Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 45mm. Xuất xứ: Audermars Piguet- Thụy Sĩ. Ref: 26421ST.OO.A002CA.01. Movement: manual winding, Cal 2947. Vật liệu: thép ko gỉ và ceramic và titanium. Tính năng: giờ, phút, giây, Chronograph. Dự trữ: 173h. Chống thấm: 100m.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 44mm. Xuất xứ: Audermars Piguet- Thụy Sĩ. Ref: 26407CE.OO.A030CA.01. Movement: manual winding, Cal 2936. Vật liệu: titanium và ceramic. Tính năng: ngày, giờ, phút, giây, Chronograph. Dự trữ: 72h. Chống thấm: 100m.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 44mm. Xuất xứ: Audermars Piguet- Thụy Sĩ. Ref: 26407CE.OO.A030CA.01. Movement: automatic, Cal 3126/3840. Vật liệu: titanium và ceramic. Tính năng: ngày, giờ, phút, giây, Chronograph. Dự trữ: 50h. Chống thấm: 100m.
Trạng thái: mới 100% (Chỉ 20 Chiếc). Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 44mm. Xuất xứ: Audermars Piguet- Thụy Sĩ. Ref: 26407CE.OO.A030CA.01. Movement: manual winding, Cal 2943. Vật liệu: titanium và ceramic. Tính năng: giờ, phút, giây, Chronograph, ngày. Dự trữ: 72h. Chống thấm: 100m.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 44mm. Xuất xứ: Audermars Piguet- Thụy Sĩ. Ref: 26582CB.OO.A010CA.01. Movement: manual winding, Cal 2885. Vật liệu: titanium và ceramic trắng. Tính năng: ngày, giờ, phút, giây, Chronograph, Perpetual Calendar, Moon phase. Dự trữ: 45h. Chống thấm: 20m.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 44mm. Xuất xứ: Audermars Piguet- Thụy Sĩ. Ref: 26582CE.OO.A002CA.01. Movement: manual winding, Cal 2885. Vật liệu: titanium và ceramic. Tính năng: ngày, giờ, phút, giây, Chronograph, Perpetual Calendar, Moon phase. Dự trữ: 45h. Chống thấm: 20m.
Trạng thái: Like New 99%, độ mới cao. Phụ khiếu nại: ko. Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ. Kích thước: 48mm. Ref: 701.CO.0180.RX. Movement: automatic, Cal HUB 1240. Dự trữ tích điện: 72h. Tính năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph. Vật liệu: vàng hồng 18k và ceramic.
Trạng thái: Like New 99%, độ mới cao. Phụ khiếu nại: Hộp, sổ, thẻ . Kích thước: 45mm. Xuất xứ: Ulysse Nardin – Thụy Sĩ. Ref: 1723-400/00. Máy bộ: automatic, Cal UN-172. Dự trữ tích điện: 72h. Tính năng: Giờ, phút, giây, tourbillon. Vật liệu: ceramic và titanium. Chống thấm: 30m.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt, Size: 41mm. Xuất xứ: Audermars Piguet – Thụy Sĩ. Ref: 15416CE.OO.1225CE.01. Movement: manual winding, Cal 3132. Tính năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph. Vật liệu: ceramic. Dự trữ: 45h. Chống thấm: 50m.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: Hộp, sổ, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Audemars Piguet. Thụy Sĩ. Kích thước: 41mm. Ref: 26522CE.OO.1225CE.01. Movement: manual winding, Cal 2924. Dự trữ cót: 70h. Tính năng: giờ, phút. Vật liệu: ceramic. Chống thấm: 50m.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: Hộp, sổ, thẻ BH 2021. Xuất xứ: Audemars Piguet. Thụy Sĩ. Kích thước: 41mm. Ref: 26579CB.OO.1225CB.01. Movement: automatic. Dự trữ cót: 40 giờ. Tính năng: giờ, phút, giây, lịch ngày, tháng, thứ, moonphase. Vật liệu: ceramic trắng. Chống thấm: 20m.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021 (Chỉ 50 chiếc). Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ. Kích thước: 45mm. Ref: 521.EX.8920.RW.CAP19. Movement: automatic, Cal HUB1143. Tính năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph. Vật liệu vỏ: Gốm Ceramic. Tích điện dự trữ: 42h. Chống thấm: 50m.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước mặt: 39mm. Xuất xứ: Hublot – Thụy Sĩ. Ref: 465.CX.1120.VR.1204.LIP20. Movement: automatic, Cal HUB1710. Vật liệu: Gốm Ceramic Đen. Tính năng: giờ, phút, giây. Chống thấm: 100m. Dự trữ: 50h.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021 (Chỉ 50 chiếc). Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ. Kích thước: 45mm. Ref: 521.CE.1191.RX.CAP20. Movement: automatic, Cal HUB1143. Tính năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph. Vật liệu vỏ: Gốm Ceramic. Tích điện dự trữ: 42h. Chống thấm: 50m.
Trạng thái: mới 100% (chỉ 30 chiếc). Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước: 52.24 x 42.70mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM68-01. Tính năng: Giờ, phút. Movement: manual winding. Vật liệu vỏ: carbon và ceramic. Chống thấm: 50m. Dự trữ: 42h.
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Kích thước: 52.63 x 34.4mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM037- MOP. Tính năng: Giờ, phút, ngày. Movement: automatic, Cal CRMA1. Vật liệu vỏ: ceramic và kim cương. Chống thấm: 50m. Dự trữ: 50h.
Trạng thái: Like New 99%, độ mới cao. Phụ khiếu nại: Hộp, sổ, giấy công nhận. Kích thước: 42.7 x 50 mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thuỵ Sĩ. Ref: RM030. Movement: Automatic, Cal RMAR1. Vật liệu: ceramic, Titanium. Tính năng: Giờ, phút, giây, ngày, dự báo cót và tự động ngắt lên cót tự động lúc đã tích đủ cót..
Trạng thái: Like New 99%, độ mới cao. Phụ khiếu nại: Hộp, sổ, giấy công nhận. Kích thước: 42.7 x 50 mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thuỵ Sĩ. Ref: RM030 CA-ATZ. Movement: Automatic, Cal RMAR1. Vật liệu: ceramic, Titanium. Tính năng: Giờ, phút, giây, ngày, dự báo cót và tự động ngắt lên cót tự động lúc đã tích đủ cót..
Trạng thái: mới 100%. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2021. Thời hạn order: 10-15 ngày. Kích thước: 50.20 x 38 mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM16-01 Réglisse. Tính năng: giờ, phút, ngày. Movement: automatic. Vật liệu: ceramic. Chống thấm: 30m.
Trạng thái: Like New 99%, độ mới cao. Phụ khiếu nại: ko. Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ. Kích thước: 48mm. Ref: 715.ZX.1127.RX. Movement: automatic. Tính năng: giờ, phút, giây, chronograph. Vật liệu vỏ: titanium và ceramic. Chống thấm: 50m.

Xem thêm: trò chơi Siêu Nhân Đại Chiến Đấu: Siêu Anh Hùng, trò chơi Siêu Nhân

Trạng thái: Like New 99%, độ mới cao. Phụ khiếu nại: hộp, sổ, thẻ BH 2017. Kích thước mặt, Size: 50 x 42mm. Xuất xứ: Richard Mille – Thụy Sĩ. Ref: RM011 AO-CA-ATZ. Tính năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph . Movement: automatic, Cal RMAC1. Vật liệu: ceramic trắng và carbon.
Từ khóa tối ưu: Đồng hồ thời trang Rolex xịn, Đồng hồ thời trang Patek Philippe xịn, Đồng hồ thời trang Hublot xịn, Đồng hồ thời trang Audemars Piguet xịn, Đồng hồ thời trang Richard Mille xịn, Đồng hồ thời trang vàng khối 18k xịn
Chính sách thanh toánChính sách vận chuyểnChính sách bảo mậtChính sách đổi trả, khiếu nạiChính sách BH

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *