Hỏi đáp

đơn vị tính ea là gì – viettingame

Ngày đăng: 15/06/2017 – Tác giả: thanhbinh

Thanh thản htc thời điểm hôm nay sẽ share cho chúng ta Bảng viết tắt những đơn vị đo quốc tế chuẩn chỉnh

TÊN TIẾNG ANH TÊN TIẾNG VIỆT SET SETS Bộ DZN DOZEN Tá GRO GROSS Tổng (trọng lượng) TH IN THOUSANDS Nghìn PCE PIECES Dòng, chiếc quảng bá PAIR Đôi, cặp MTR METRES Mét FOT FEET Phút YRD YARDS I-at MTK SQUARE METRES Mét vuông FTK SQUARE FEET Phút vuông YDK SQUARE YARDS I-at vuông GRM GRAMMES Gam GDW GRAMMES BY DRY WEIGHT Gam (theo trọng lượng khô) GIC GRAMMES INCLUDING CONTAINERS Gam (bao hàm công-ten-nơ) GII GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGS Gam (bao hàm vỏ hộp đóng gói bên trong) GMC GRAMMES BY METAL CONTENT Gam (theo hàm lượng kim loại) KGM KILO-GRAMMES Ki-lô-gam KDW KILO-GRAMMES BY DRY WEIGHT Ki-lô-gam (theo trọng lượng khô) KIC KILO-GRAMMES INCLUDING CONTAINERS Ki-lô-gam  (bao hàm công-ten-nơ) KII KILO-GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGS Ki-lô-gam (bao hàm vỏ hộp đóng gói bên trong) KMC KILO-GRAMMES BY METAL CONTENT Ki-lô-gam (theo hàm lượng kim loại) TNE METRIC-TONS Tấn MDW METRIC-TONS BY DRY WEIGHT Tấn (theo trọng lượng khô) MIC METRIC-TONS INCLUDING CONTAINERS Tấn (bao hàm công-ten-nơ) MII METRIC-TONS INCLUDING INNER PACKINGS Tấn (bao hàm vỏ hộp đóng gói bên trong) MMC METRIC-TONS BY METAL CONTENT Tấn (theo hàm lượng kim loại) ONZ OUNCE Ao-xơ ODW OUNCE BY DRY WEIGHT Ao-xơ (theo trọng lượng khô) OIC OUNCE INCLUDING CONTAINERS Ao-xơ (bao hàm công-ten-nơ) OII OUNCE INCLUDING INNER PACKINGS Ao-xơ (bao hàm vỏ hộp đóng gói bên trong) OMC OUNCE BY METAL CONTENT Ao-xơ (theo hàm lượng kim loại) LBR POUNDS Pao LDW POUNDS BY DRY WEIGHT Pao (theo trọng lượng khô) LIC POUNDS INCLUDING CONTAINERS Pao (bao hàm công-ten-nơ) LII POUNDS INCLUDING INNER PACKINGS Pao (bao hàm vỏ hộp đóng gói bên trong) LMC POUNDS BY METAL CONTENT Pao (theo hàm lượng kim loại) STN SHORT TON Tấn ngắn LTN LONG TON Tấn dài DPT DISPLA CEMENT TONNAGE Trọng tải GT GROSS TONNAGE FOR VESSELS Tổng trọng tải tàu MLT MILLI-LITRES Mi-li-lít LTR LITRES Lít KL KILO-LITRES Ki-lô-lít MTQ CUBIC METRES Mét khối FTQ CUBIC FEET Phút khối YDQ CUBIC YARDS I-at khối OZI FLUID OUNCE Ao-xơ đong (đơn vị đo lường và thống kê thể tích) TRO TROY OUNCE Troi ao-xơ PTI PINTS Panh QT QUARTS Lít Anh GLL WINE GALLONS Ga-lông rượu CT CARATS Cara LC LACTOSE CONTAINED Hàm lượng Lactoza KWH KILOWATT HOUR Ki-lô-oát giờ ROL ROLL Cuộn UNC CON Con UNU CU Củ UNY CAY Cây UNH CANH Cành UNQ QUA Quả UNN CUON Cuốn UNV Viên/Hạt UNK Khiếu nại/Hộp/Bao UNT Thanh/Mảnh UNL Lon/Can UNB Quyển/Tập UNA Chai/ Lọ/ Tuýp UND Tút

>>> 10 nguyên tố tác động tới độ bền của thép

Bảng viết tắt những đơn vị đo dẫn xuất

TT Đại lượng Đơn vị Thể hiện theo đơn vị cơ phiên bản thuộc hệ đơn vị SI Tên Ký hiệu 1. Đơn vị không khí, thời hạn và hiện tượng vòng luân hồi 1.1 góc phẳng (góc) radian rad m/m 1.2 góc khối steradian sr mét vuông/mét vuông 1.3 diện tích S mét vuông mét vuông m.m 1.4 thể tích (dung tích) mét khối m3 m.m.m 1.5 tần số héc Hz s-1 1.6 vận tốc góc radian

trên giây rad/s s-1 1.7 tốc độ góc radian trên giây bình phương rad/s2 s-2 1.8 vận tốc mét trên giây m/s m.s-1 1.9 tốc độ mét trên giây bình phương m/s2 m.s-2 2. Đơn vị cơ 2.1 khối lượng theo chiều dài (tỷ lệ dài) kilôgam

trên mét kg/m kg.m-1 2.2 khối lượng theo mặt phẳng (tỷ lệ mặt) kilôgam

trên mét vuông kg/mét vuông kg.m-2 2.3 khối lượng riêng     (tỷ lệ) kilôgam

trên mét khối kg/m3 kg.m-3 2.4 lực niutơn N m.kg.s-2 2.5 mômen lực niutơn mét N.m mét vuông.kg.s-2 2.6 áp suất, ứng suất pascan Pa m-1.kg.s-2 2.7 độ nhớt động lực pascan giây Pa.s m-1.kg.s-1 2.8 độ nhớt động học mét vuông

trên giây mét vuông/s mét vuông.s-1 2.9 công, tích điện jun J mét vuông.kg.s-2 2.10 công suất oát W mét vuông.kg.s-3 2.11 lưu lượng thể tích mét khối

trên giây m3/s m3.s-1 2.12 lưu lượng khối lượng kilôgam

trên giây kg/s kg.s-1 3. Đơn vị nhiệt 3.1 nhiệt độ Celsius độ Celsius oC t = T – T0; trong đó t là nhiệt độ Celcius, T là nhiệt độ nhiệt động học và T0 =273,15. 3.2 nhiệt lượng jun J mét vuông.kg.s-2 3.3 nhiệt lượng riêng jun trên kilôgam J/kg mét vuông.s-2 3.4 nhiệt dung jun trên kenvin J/K mét vuông.kg.s-2.K-1 3.5 nhiệt dung khối (nhiệt dung riêng) jun trên kilôgam kenvin J/(kg.K) mét vuông.s-2.K-1 3.6 thông lượng nhiệt oát W mét vuông.kg.s-3 3.7 thông lượng nhiệt mặt phẳng (tỷ lệ thông lượng nhiệt) oát trên

mét vuông W/mét vuông kg.s-3 3.8 hệ số truyền nhiệt oát trên mét vuông kenvin W/(mét vuông.K) kg.s-3.K-1 3.9 độ dẫn nhiệt (hệ số dẫn nhiệt) oát trên

mét kenvin W/(m.K) m.kg.s-3.K-1 3.10 độ khuyếch tán nhiệt mét vuông

trên giây mét vuông/s mét vuông.s-1 4. Đơn vị điện và từ 4.1 điện lượng (điện tích) culông C s.A 4.2 điện thế, hiệu điện thế (điện áp), sức điện động vôn V mét vuông.kg.s-3.A-1 4.3 cường độ điện trường vôn trên mét V/m m.kg.s-3.A-1 4.4 điện trở ôm W mét vuông.kg.s-3.A-2 4.5 điện dẫn (độ dẫn điện) simen S m-2.kg-1.s3.A2 4.6 thông lượng điện (thông lượng điện dịch) culông C s.A 4.7 tỷ lệ thông lượng điện (điện dịch) culông trên

mét vuông C/mét vuông m-2.s.A 4.8 công, tích điện jun J mét vuông.kg.s-2 4.9 cường độ từ trường ampe trên mét A/m m-1.A 4.10 điện dung fara F m-2.kg-1.s4.A2 4.11 độ tự cảm henry H mét vuông.kg.s-2.A-2 4.12 từ thông vebe Wb mét vuông.kg.s-2.A-1 4.13 tỷ lệ từ thông, chạm màn hình từ tesla T kg.s-2.A-1 4.14 suất từ động ampe A A 4.15 công suất tác dụng (công suất) oát W mét vuông.kg.s-3 4.16 công suất biểu kiến vôn ampe V.A mét vuông.kg.s-3 4.17 công suất kháng var var mét vuông.kg.s-3 5. Đơn vị ánh sáng sủa và bức xạ điện từ với liên quan 5.1 tích điện bức xạ jun J mét vuông.kg.s-2 5.2 công suất bức xạ (thông lượng bức xạ) oát W mét vuông.kg.s-3 5.3 cường độ bức xạ oát trên steradian W/sr mét vuông.kg.s-3 5.4 độ chói tích điện oát trên steradian mét vuông W/(sr.mét vuông) kg.s-3 5.5 năng suất bức xạ oát trên

mét vuông W/mét vuông kg.s-3 5.6 độ rọi tích điện oát trên

mét vuông W/mét vuông kg.s-3 5.7 độ chói candela trên

mét vuông cd/mét vuông m-2.cd 5.8 quang thông lumen lm cd 5.9 lượng sáng sủa lumen giây lm.s cd.s 5.10 năng suất phát sáng sủa (độ trưng) lumen trên

mét vuông lm/mét vuông m-2.cd 5.11 độ rọi lux lx m-2.cd 5.12 lượng rọi lux giây lx.s m-2.cd.s 5.13 độ tụ (quang lực) điôp® điôp m-1 6. Đơn vị âm 6.1 tần số âm héc Hz s-1 6.2 áp suất âm pascan Pa m-1.kg.s-2 6.3 vận tốc truyền âm mét trên giây m/s m.s-1 6.4 tỷ lệ tích điện âm jun trên

mét khối J/m3 m-1.kg.s-2 6.5 công suất âm oát W mét vuông.kg.s-3 6.6 cường độ âm oát trên

mét vuông W/mét vuông kg.s-3 6.7 trở kháng âm (sức cản âm học) pascan giây

trên mét khối Pa.s/m3 m-4.kg.s-1 6.8 trở kháng cơ (sức cản cơ học) niutơn giây

trên mét N.s/m kg.s-1 7. Đơn vị hoá lý và vật lý cơ phân tử 7.1 nguyên tử khối kilôgam kg kg 7.2 phân tử khối kilôgam kg kg 7.3 nồng độ mol mol trên

mét khối mol/m3 m-3.mol 7.4 hoá thế jun trên mol J/mol mét vuông.kg.s-2.mol-1 7.5 hoạt độ xúc tác katal kat s-1.mol 8. Đơn vị bức xạ ion hoá 8.1 độ phóng xạ (hoạt độ) becơren Bq s-1 8.2 liều hấp thụ, kerma gray Gy mét vuông.s-2 8.3 liều tương đương sivơ Sv mét vuông.s-2 8.4 liều chiếu culông trên kilôgam C/kg kg-1.s.A

Bảng những đơn vị đo lường và thống kê chuyên ngành đặc biệt quan trọng 

TT Đại lượng Đơn vị đo lường và thống kê chuyên ngành đặc biệt quan trọng Giá trị Mục đích

sử dụng Tên Ký hiệu Một (01) đơn vị đo lường và thống kê chuyên ngành đặc biệt quan trọng Chuyển đổi theo đơn vị đo lường và thống kê thuộc hệ đơn vị SI 1 diện tích S hécta ha 1 ha 10 000 mét vuông Chỉ sử dụng trong đo diện tích S ruộng đất. barn b 1 b 10-28 mét vuông Chỉ sử dụng trong vật lý cơ hạt nhân và nguyên tử 2 tần số vòng

trên giây r/s 1 r/s

  1 Hz

  Chỉ sử dụng trong đo tần số những vận động quay.

Chúng ta đang xem: đơn vị ea là gì

Xem thêm: Mfg Date Là Gì – Mfg Nghĩa Là Gì

Xem thêm: Profit Là Gì – Profit Lợi Nhuận Là Gì

vòng

trên phút r/min 1 r/min

  1/60 Hz

  Chỉ sử dụng trong đo tần số những vận động quay. 3 huyết áp milimét thuỷ ngân mmHg

  1 mmHg

  133,322 Pa

  Chỉ sử dụng trong đo huyết áp 4 nhiệt lượng calo cal 1 cal 4,186 8 J Chỉ sử dụng trong nghành thực phẩm 5 khối lượng carat ct 1 ct

  0,2 g

  Chỉ sử dụng đo, thể hiện khối lượng đá quý, ngọc trai

>>> Xem thêm bảng tra trọng lượng thép  hình   và ưu điểm của thép hình

Những quy định về việc  trình diễn, thể hiện những đơn vị đo lường và thống kê chính thức theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ – PHỤ LỤC II 

1. Tên thường gọi, ký hiệu trong một đơn vị phải được trình diễn cùng một kiểu giống nhau (cùng là tên của đơn vị hoặc cùng là ký hiệu của đơn vị).

Đang xem: đơn vị tính ea là gì

Ví dụ: kilômét /giờ hoặc km /h (ko được viết: kilômét /h hoặc km /giờ).

2. Tên đơn vị phải viết bằng chữ thường, kiểu thẳng đứng, ko viết hoa ký tự trước tiên kể cả tên đơn vị xuất xứ từ một tên riêng, trừ nhiệt độ Celsius.

Ví dụ: mét, giây, ampe, kenvin, pascan…

3. Ký hiệu đơn vị phải viết bằng chữ thường, kiểu thẳng đứng, trừ đơn vị lít (L).

Ví dụ: m, s…

Trường hợp tên đơn vị xuất xứ từ một tên riêng thì ký tự trước tiên trong ký hiệu đơn vị phải viết hoa.

Ví dụ: A, K, Pa…

4. Ko được thêm vào ký hiệu đơn vị đo lường và thống kê chính thức yếu đuối tố phụ hoặc ký hiệu khác.

Ví dụ: ko được sử dụng We là ký hiệu đơn vị công suất điện năng thay cho ký hiệu quy định là W.

5. Lúc trình diễn đơn vị dưới dạng phép nhân của hai hay nhiều ký hiệu đơn vị phải sử dụng dấu chấm (.).

Ví dụ: đơn vị công suất điện trở là mét kenvin trên oát phải viết: m.K/W (với m là ký hiệu của mét) để phân biệt với milikenvin trên oát: mK/W (với m là ký hiệu mili của tiền tố SI)

6. Lúc trình diễn đơn vị dưới dạng phép chia được sử dụng gạch ngang (-),gạch chéo cánh g (/)hoặc lũy thừa âm. h

Ví dụ: mét trên giây, ký hiệu là , hoặc m /s hoặc m.s -1. Riêng trường hợp sau dấu gạch chéo cánh với hai hay nhiều ký hiệu đơn vị thì phải để những đơn vị này trong dấu ngoặc đơn hoặc chuyển đổi qua tích của lũy thừa âm.

Ví dụ: J/(kg.K); m.kg/(s3.A) hoặc J.kg -1.K-1; m.kg.S-3.A-1.

Xem thêm: game vong quay vo cuc trực tuyến

7. Lúc thể hiện giá trị đại lượng theo đơn vị đo phải ghi không thiếu thốn cả phần trị số và phần đơn vị đo. Giữa hai thành phần này phải xa nhau một ký tự trống.

Ví dụ: 22 m (ko được viết: 22m hoặc 22 m).

Ghi chú 1: Lúc trình diễn ký hiệu đơn vị nhiệt độ bằng độ Celsius, ko được với khoảng trống giữa ký hiệu độ (o) và ký hiệu Celsius (C).

Ví dụ: 15 oC (ko được viết: 15oC hoặc 15 o C).

Ghi chú 2: Lúc trình diễn ký hiệu đơn vị góc phẳng là o (độ); ¢ (phút); ¢¢ (giây), ko được với khoảng trống giữa những giá trị đại lượng và ký hiệu độ (o); (¢); (¢¢).

Ví dụ: 15o20¢30¢¢ (ko được viết: 15 o20 ¢30 ¢¢ hoặc 15 o 20 ¢ 30 ¢¢).

Ghi chú 3: Lúc thể hiện giá trị đại lượng bằng những phép tính phải ghi ký hiệu đơn vị kèm theo theo từng trị số hoặc sau dấu ngoặc đơn ghi chung cho phần trị số của phép tính.

Ví dụ: 12 m – 10 m = 2 m hoặc (12-10) m (ko được viết: 12 m – 10 = 2 m hay 12 – 10 m = 2 m).

Xem thêm: ” The Rest Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Rest Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

23 oC ± 2 oC hoặc (23 ± 2) oC (ko được viết: 23 ± 2 oC hoặc 23 oC ± 2)

Ghi chú 4: Lúc biểu thị dấu thập phân của giá trị đại lượng phải sử dụng dấu phẩy (,)ko được viết dấu chấm k (.)

Ví dụ: 245,12 mm (ko được viết: 245.12 mm)./.

>>> Những thắc mắc thường gặp gỡ :

đơn vị tính pk là gì đơn vị tính nr là gì doz là gì đơn vị tính ctn là gì kgm là gì đơn vị tính btl là gì mtr là gì plts là gì đơn vị tính tiếng anh là gì ltr là gì kgm là đơn vị gì hrc là gì

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *