Hỏi đáp

(Doc) Simulink Là Gì – Phần Mềm Lập Trình Đồ Họa Simulink – viettingame

Simulink là một ứng dụng sử dụng để quy mô hoá, mô phỏng và phân tích một khối hệ thống động. Simulink hỗ trợ cho ta khối hệ thống tuyến tính, hệ phi tuyến, những quy mô trong thời hạn liên tục hay gián đoạn hay một hệ lai bao hàm cả liên tục và gián đoạn. Khối hệ thống cũng thậm chí với nhiều vận tốc không giống nhau tức là những phần không giống nhau lấy mẫu và update số liệu ở vận tốc không giống nhau. Để quy mô hoá Simulink hỗ trợ một giao diện đồ hoạ để xâu dựng mô…

Đang xem: Simulink là gì

*

1.Thế nào là Simulink? Simulink là một ứng dụng sử dụng để quy mô hoá, mô phỏng và phântích một khối hệ thống động. Simulink hỗ trợ cho ta khối hệ thống tuyến tính, hệphi tuyến, những quy mô trong thời hạn liên tục hay gián đoạn hay một h ệ laibao gồm cả liên tục và gián đoạn. Khối hệ thống cũng có thể có th ể với nhi ều t ốc đ ộkhác nhau tức là những phần không giống nhau lấy mẫu và c ập nh ật s ố li ệu ở t ốcđộ không giống nhau. Để quy mô hoá Simulink hỗ trợ một giao diện đồ hoạ đểxâu dựng quy mô như là một sơ đồ khối sử dụng thao tác “ nh ấn và kéo”chuột. Với giao diện này các bạn thậm chí xây dựng quy mô nh ư ta xây d ựng trêngiấy. Phía trên là việc khác xa những phiên bản mô phỏng trước mà nó yêu cầu ta đưa vàocác phương trình vi phân và những phương trình sai phân bằng một ngôn ngữhay chương trình. Simulink cũng bao hàm toàn bộ thư viện những khối nhưkhối nhận tín hiệu, những nguồn tín hiệu, những thực thể tuyến tính và phi tuy ến,những đầu nối. Ta cũng thậm chí thay đổi hay tạo ra những kh ối riêng c ủa mình. Cácmô hình là với thứ bậc, các bạn thậm chí xây dựng quy mô theo cách t ừ dưới lênhay từ trên xuống. Chúng ta thậm chí xem khối hệ thống ở mức cao hơn, lúc đó ta nháykép và khối để xem xét cụ thể quy mô. Cách này cho phép ta hiểu thâm thúy tổchức của quy mô và tác động qua lại của những phần thế nào. Sau lúc tạo ra được một quy mô, ta cũng có thể có th ể mô ph ỏng nó trongSimulink hay bằng nhập lệnh trong cửa sổ lệnh của MATLAB. Những Menuđặc biệt thích hợp cho những công việc với sự tác động qua lại lẫn nhau, trongkhi sử dụng dòng lệnh hay được sử dụng để chạy một loạt những mô phỏng. Sửdụng những bộ Scope và những khối hiển thị khác ta với th ể xem k ết qu ả trong khiđang chạy mô phỏng. Không chỉ có vậy các bạn thậm chí thay đổi thông số kỹ thuật và xem với gìthay đổi một cách trực tiếp.Thành quả mô phỏng thậm chí đặt vào MATLAB đểxử lý tìm ra máy in hay hiển thị. Dụng cụ phân tích quy mô bao hàm cả côngcụ tuyến tính hoá và “trimming” mà ta thậm chí truy nh ập t ừ dòng l ệnh c ủaMATLAB, không chỉ có vậy ta cũng có thể có rất nhiều dụng cụ trong MATLAB và những bộchương trình ứng dụng của nó. Và chính vì MATLAB và Simulink đã đượctích hợp nên ta thậm chí mô phỏng, phân tích và sửa ch ữa quy mô trong c ả haimôi trường tại ngẫu nhiên điểm nào. Để xem xét một chương trình cách tốt nhất là ta xem xét một vài ví dụ. 2.Chạy một quy mô ví dụ Chạy một quy mô: Một ví dụ đáng ghi chú của Simulink là mô hìnhnhiệt động học của một ngôi nhà. Để chạy quy mô này ta triển khai quá trình dưới trên đây: 1. Chạy MATLAB. 2. Để chạy quy mô ta đánh “Thermo” trong cửa sổ lệnh củaMATLAB. Lệnh này sẽ chạy Simulink và tạo ra một cửa sổ chứa mô hìnhnày: Lúc các bạn xem quy mô,Simulink sẽ tìm ra hai khối hiển thị mang tên”Indoor vs Outdoor Temp” và ” Heat cost”. 3.Để chính thức mô phỏng, vào menu Simulation và mua lệnh Start( Hoặc ấn phím Start trên thanh dụng cụ của cửa sổ Simulink). Lúc chạy môphỏng, nhiệt độ trong và ngoài nhà sẽ hiển thi trong khối Scope “Indoor vsOutdoor Temp” và số tiền nhiệt phải trả sẽ xuất hiện trong kh ối Scope “Heat Cost”. 4. Để ngừng mô phỏng, mua lệnh Stop trong menu Simulation ( Hoặcấn phím Pause trên thanh dụng cụ ). 5.Lúc các bạn đã kết thúc việc chạy quy mô này, đóng quy mô b ằng l ệnhClose từ Menu File. Mô tả quy mô:Quy mô mô phỏng nhiệt động của ngôi nhà là một môhình đơn giản và giản dị. Máy điều nhiệt được đặt tại 70 0 F và bị tác động bởi nhiệt độbên ngoài chuyển đổi theo luật hình sin với biên độ là 15 0 xung quanh nhiệt độ500. Phía trên là việc mô phỏng sự thay đổi nhiệt độ hằng ngày. Quy mô sử dụng những hệ con để đơn giản và giản dị hoá sơ đồ mô hìnhvà tạo rahệ thống thậm chí sử dụng được. Hệ con là một nhóm những khối mà được đạidiện bởi hệ con. Quy mô náy với 5 hệ con: máy đi ều nhi ệt, nhà và 3 h ệ bi ếnđổi nhiệt độ ( hai hệ chuyển đổi từ 0F thanh lịch 0C và một chuyển đổi từ 0C thanh lịch 0F). Nhiệt độ bên trong và ngoài nhà được cấp tới hệ con “House”,và nó s ẽluôn update nhiệt độ trong nhà.Nhấp kép vào khối “House” để xem cáckhối cơ phiên bản của hệ phụ này. Quy mô hệ con ổn định nhiệt là sinh hoạt của máy ổn nhiệt, nó quyếtđịnh một khi khối hệ thống nhiệt bật hay tắt. Nháy kép vào kh ối đ ể xem những kh ốicơ phiên bản của hệ này. Cả nhiệt độ bên trong và bên phía ngoài nhà được chuyển đổi từ 0F thanh lịch 0Cbởi một hệ con chung.Lúc nhiệt được bật,tiền nhiệt phải trả sẽ được tính toán và hiển thị trên khối”Heat Cost”, nhiệt độ bên trong nhà được hiển thị trên khối “Indoor Temp”. Một số trong những quy trình cần thử lại: Mang một vài quy trình mà ta cần thử lại đểxem quy mô thỏa mãn nhu cầu thế nào so với những thông số kỹ thuật không giống nhau. • Một khối hiển thị bao hàm vùng hiển thị tín hiệu và đi ều lúc ển mà nó cho phép ta lựa mua khoảng tín hiệu hiển th ị, phóng to t ừng phần tín hiệu và triển khai những công việc khác. Trục hoành biểu diễn thời hạn và trục tung biểu diễn giá trị của tín hiệu. • Khối hằng số mang tên là “Setpoint” đặt nhiệt độ yêu cầu trong nhà. Mở khối này ra và đặt giá trị tới 80 0 F lúc đang chay mô phỏng. Xem nhiệt độ bên trong nhà và tiền nhiệt thay đổi. Cũng vậy ta cũng thậm chí thay đổi nhiệt độ bên phía ngoài và xem tác động của nó so với quy mô. • Điều chỉnh độ chuyển đổi nhiệt độ hằng ngày bởi việc mở khối phát sóng sin mang tên “Daily Temp Variation” và thay đổi thông s ố biên độ. Mô phỏng này làm sáng sủa tỏ điều gì?: Ví dụ này làm sáng sủa tỏ một vàicông việc đã được sử dụng để xây dựng quy mô. • Chạy mô phỏng bao hàm đặt những thông số kỹ thuật và chính thức mô ph ỏng với lệnh Start. • Chúng ta thậm chí gói gọn toàn bộ những khối với liên quan trong một kh ối đơn gọi là hệ con. • Chúng ta thậm chí tạo ra hình tượng của tôi và thiết kế một hộp đối thoại cho một khối công việc sử dụng “masking”.Trong quy mô nhiệt toàn bộ những hệ con được tạo ra hình tượng sử dụng “Masking”. • Khối hiển thị hiển thị ra đồ hoạ như một máy hiện sóng th ực sự. Khối hiển thị hiển thị tín hiệu vào của nó.

Xem thêm: deprecated là gì

Xem thêm: Những Tựa trò chơi Thực Tế Ảo Sword Art Trực tuyến Tại Việt Nam :3, Một Tuần Trong Thế Giới Thực Tế Ảo Sẽ Như Thế Nào

Những ví dụ thậm chí sử dụng khác của Simulink: Những ví dụ khác làm sángtỏ luận điểm về quy mô thậm chí được sử dụng. Chúng ta thậm chí xem những ví dụ nàytừ cửa sổ thư viện của Simulink. 1. Đánh “simulink” trong cửa sổ lệnh của Matlab. Cửa sổ thư viện những khối sẽ xuất hiện. 2. Nhấp kép vào hình tượng ” Demos”. Cửa sổ “Matlab demos” sẽ xuất hiện. Cửa sổ này còn có một vài ví dụ đáng sử dụng rộng rãi mà nó làm sáng sủa tỏ điểm lưu ý sử dụng của Simulink. 3.Xây dựng một quy mô: Ví dụ này sẽ trình lũ cho ta cách xây dựng một quy mô như thết nào,cách sử dụng những lệnh và những thao tác các bạn sẽ sử dụng để xây dựng mô hìnhcủa mình. Ta sẽ xây dựng quy mô tích phân sóng sin và hi ển th ị k ết qu ảcùng với sóng sin. Sơ đồ khối của quy mô như sau: Đánh lệnh “simulink” từ cửa số lệnh của Matlab để hiển thị cửa s ổthư viện Simulink và nếu không tồn tại cửa sổ quy mô nào được m ở thì m ột c ửasổ quy mô mới được tạo ra. Cửa sổ thư viện của Simulink như sau:Trong quy mô này các bạn lấy những khối sau từ những thư viện: – Thư viện những nguồn tín hiệu (Khối phát sóng sin). – Thư viện những khối nhận tín hiệu(Khối hiển thị). – Thư viện những hàm tuyến tính (Khối tích phân). – Thư viên những đầu nối ( Khối chuyển mạch). Mở thư viện những nguồn tín hiệu để vào khối sóng sin. Để mở m ột th ưviện ta nháy kép vào nó. Simulink sẽ hiển thị một cửa sổ chứa toàn bộ cáckhối của thư viện đó. Trong thư viện nguồn tín hiệu toàn bộ những khối đều lànguồn tín hiệu. Thư viện nguồn tín hiệu hnư sau: Chúng ta thêm khối vào quy mô của khách hàng bằng phương pháp chép nó từ th ư vi ệnhay từ quy mô khác. Trong bài tập này các bạn cần chép khối phát sóng hình sin.Đặt con trỏ trên khối ấn và giữ phím chuột, kéo khối tới cửa sổ quy mô. Lúc các bạn dịch chuyển khối các bạn thậm chí thấy kh ối và tên c ủa nó di chuy ểncùng với con trỏ. Lúc con trỏ tới nơi các bạn cần đặt khối trong quy mô các bạn nh ả phímchuột, một phiên bản copy của khối phát hình đã ở trong quy mô của khách hàng. Theo cách này chép những khối sót lại vào quy mô của khách hàng. Chúng ta cóthể dịch chuyển khối trong quy mô sử dụng kỹ thuật như lúc các bạn chép kh ối.Chúng ta thậm chí dịch chuyển khối trong tầm nhỏ bằng phương pháp mua khối và ấn cácphím mũi tên. Với toàn bộ những khối đã chép cửa sổ quy mô như sau: Nếu khách hàng xem kỹ từng khối, các bạn thấy dấu > ở phía bên phải kh ối sin vàdấu ở phía bên trái khối MUX. Dấu ở đầu ra một khối là cổng ra, ở đ ầu vào m ộtkhối là cổng vào. Tín hiệu đi từ trên đầu ra một khối tới đàu vào khối khác theomột đường nối. Lúc một cổng đã được nối thì hình tượng của c ổng cũngmất đi. Chúng ta thấy rằng khối MUX với ba cổng vào nh ưng ch ỉ với 2 tín hi ệu vào.Để thay đổi số cổng vào các bạn mở khối MUX bằng phương pháp nháy kép trên khối vàthay đổi giá trị thông số kỹ thuật ” Number of Input” tới 2. Sau đó ấn phím Close,Simulink sẽ điều chỉnh số cổng vào. Hiện nay ta thậm chí nối những khối. Nối đầu ra khối phát sinh t ới đ ầu vàotrên của khối MUX. Đặt con trỏ tới đầu ra của khối sin, lúc đó con trỏ s ẽthay đổi thành một chữ thập nhỏ. Giữ và kéo chuột tới đầu vào của khối MUX. Ghi chú đường là nét đứtkhi phím chuột vẫn giữ và con trỏ sẽ thay đổi thành ch ữ th ập kép lúc nó l ạigần khối MUX. Ta nhả phím chuột ra và những khối đã được nối. Chúng ta với th ể nối bằngcách nhả phím chuột lúc con trỏ ở bên trong khối. Lúc đó đường nối sẽ nốivào cổng sắp vị trí con trỏ nhất. Phần to những đường nối từ trên đầu ra của khối tới đầu vào của khối khác.Mang đường nối từ một đường tới đầu vào của một khối gọi là đường rẽnhánh. Vẽ đường rẽ nhánh với sự khác lạ nhỏ so với vẽ đường. Để nốiđường đã với ta triển khai theo quá trình sau: 1. Đặt vị trí con trỏ ở trên đường cần rẽ nhánh. 2. Ấn và giữ phím Ctrl, ấn và giữ phím chuột kéo con trỏ tới đầu vào của khối. 3. Nhả phím chuột, Simulink sẽ vẽ một đường từ điểm chính thức tới cổng vào của khối. Kết thúc việc nối dây, quy mô như sau: Giờ đây ta mở khối Scope để hiển thị tín hiệu ra và ch ạy mô ph ỏngtrong 10s. Trước tiên ta phải đặt thông số kỹ thuật mô phỏng bằng lệnh Parametertrong menu Simulation, hộp hội thoại xuất hiện. Ghi chú Stoptime đặt là10.0s. Để đóng hộp đối thoại Simulink Parameter ta ấn phím Close.Simulink sẽ vận dụng những thông số kỹ thuật ta đặt và tạm dừng hoạt động sổ hội thoại. Mua Start trong menu Simulation và xem sự thay đổi của đầu vàokhối hiển thị. Để lưu quy mô nay sử dụng lệnh Save trong menu File và nhập tên vàvị trí của file.File này chứa những mô tả của quy mô. Để kết thúc Simulink và Matlab mua lệnh exit Matlab trong menu Filehoặc ta đánh lệnh Quit trong cửa sổ lệnh Matlab. Nếu mình thích thoát khỏiSimulink mà ko thoát khỏi Matlab đóng toàn bộ những cửa sổ của Simulink.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *