Hỏi đáp

Định Nghĩa Của Từ ” Liệt Kê Tiếng Anh Là Gì ? Liệt Kê Trong Tiếng Anh Là Gì – viettingame

​Những từ nối trong tiếng Anh được sử dụng trong văn nói và văn viết nhằm mục tiêu mục đích dẫn dắt người đọc, chuyển ý, chuyển câu và thể hiện những mối quan hệ giữa những mệnh đề một cách rõ rệt, dễ hiểu hơn.

Vậy, để thậm chí viết và nói tiếng Anh một cách logic hơn, hãy trang bị cho mình những từ nối trong tiếng Anh cơ phiên bản nhất mà bất kể người học nào thì cũng cần phải biết dưới phía trên nhé.

Đang xem: Liệt kê tiếng anh là gì

​Lúc từ chuyển ý nối 2 mệnh đề độc lập trong 1 câu, hoặc 2 câu với nhau, nó phải đứng giữa 1 trong các 3 cặp dấu sau: chấm – phẩy, phẩy – phẩy, chấm phẩy- phẩy.

​Sử dụng để liệt kê: nếu như có 2 người, vật được liệt kê thì trước and không tồn tại dấu phẩy, từ 3 người/ vật trở lên trên: and gắn với người/vật được liệt kê sau cuối, thậm chí mang hoặc không tồn tại dấu phẩy

VD: We discussed training, education and the budget.

​Thường đứng đầu câu, sử dụng để ra mắt thêm một điều gì ở kề bên dòng đã nói ở trước

VD: Our new director can speak three languages.

In addition, he has six years of experience.

In addition to + N/Ving,….

​Đứng đầu hoặc giữa câu, thường đứng trước N; sử dụng để đề cập tới dòng gì đó tương đương

VD: As well as the costs, we are concerned by the competition.

​We are interested in costs as well as the competition.

​Đứng sau tobe/ trước V/ giữa trợ động từ và V chính

Ít lúc đứng đầu câu (informal)

VD: We also spoke about marketing.

​VD: We are concerned not only by the costs but also by the competition

Ghi chú cấu trúc đảo: Not only + trợ động từ + S+V+ but + S+ also + VVD: Not only did she forget my birthday but she also didn’t even apologise for forgetting it.

​Đứng đầu, giữa hoặc cuối câu; luôn luôn nằm giữa 3 cặp dấu

VD: Community colleges offer preparation for many occupations; furthermore, they prepare students to transfer to a four-year college or university.

​Đứng đầu câu, giữa hoặc cuối câu, nằm giữa 3 cặp dấu

VD: Marketing plans give us an idea of the potential market.

Moreover, they tell us about the competition.”

​Đứng đầu câu, giữa câu, theo sau là N

​Apart from + N

VD: Apart from Rover, we are the largest sports car manufacturer.

​Thường đứng đầu câu, giữa câu, theo sau là NBesides + N

VD: Besides Rover, we are the largest sports car manufacturer.

I didn”t eat anything at the restaurant because I wasn”t hungry – and besides, I don”t lượt thích Italian food.

​Đứng đầu câu, giữa câu, theo sau là dấu phẩy

VD: There are many interesting places to visit in the city.

For example, the botanical garden has numerous displays of plants from all over the world.

​Đứng giữa câu, sử dụng để liệt kê toàn bộ những ví dụ/ trường hợp thậm chí mang, thông thường là tên người, vật

VD: A few of the students – namely Brian, Thomas, and Jack – failed the course.

​Đứng giữa câu, sử dụng để liệt kê 1 hoặc 1 vài ví dụ chứ ko phải toàn bộ

VD: A few of the students, such as Brian, failed the course.

​Đứng đầu câu, giữa hoặc cuối câu

VD: You don”t lượt thích your job. In this case why don”t you leave?

The various facts in this case just don”t add up.

We cannot assume anything in this case.

​Đứng giữa câu, sử dụng lúc chính thức liệt kê

VD: He loves racket sports – you know, lượt thích tennis, badminton, squash, that kind of thing.

​Đứng giữa câu, ít lúc đứng đầu câu (informal); nếu muốn đứng đầu câu, ta nên sử dụng However

VD: He works hard but he doesn’t earn much.

​Đứng đầu, giữa, cuối câu

VD: He works hard. However, he doesn’t earn much.

He works hard. He doesn’t earn much, however.

He works hard; however, he doesn’t earn much.

Xem thêm: Giới Thiệu Sccm Là Gì – Microsoft System Center Service Manager

​Đứng đầu, giữa câu

VD: Although it was cold, she went out in shorts.

​She went out in shorts although it was cold.

​Đứng đầu, giữa câu

Despite / In spite of + N/Ving,….

Despite the fact that/ in spite of the fact that + clause,…VD: The company took on extra employees despite its doing badly.

Despite the fact that the company was doing badly, they took on extra employees

​Đứng đầu, cuối, giữa câu, trang trọng hơn However

VD: The company is doing well. Nonetheless, they aren’t going to expand this year.

​Đứng giữa hoặc đầu câu

VD: While my sister has blue eyes, mine are brown.

I have brown eyes while my sister has blue ones.

​Đứng đầu hoặc giữa câu, trước N hoặc giới từ; 2 người/ vật được so sánh phải mang tính chất tương thích

VD: Unlike in the UK, the USA has cheap petrol.

Unlike me, she has brown eyes.

​Thậm chí đứng ở đầu, giữa và cuối câu

VD: Mary didn’t study. Therefore, she failed the test.

Mary didn’t study. She, therefore, failed the test.

Mary didn’t study. She failed the test, therefore.

​Cơ bản đứng ở đầu, giữa câu

VD: We have invested too much money in this project. Consequently, we are in financial difficulties.

His wife left him, as a result, he became very depressed.

​Thường đứng ở giữa hoặc đầu câu, 2 từ này có một chút không giống nhau trong cách sử dụng:

– Hence: thường sử dụng chỉ tương lai

– Thus: thường sử dụng chỉ quá khứ

VD: Both sides played well, thus no winner was declared.

The situation is getting more and more complicated. Hence, we will have to proceed with caution.

​Đứng ở giữa câu, nối 2 mệnh đề

Tuy nhiên 2 từ này có một chút không giống nhau trong cách sử dụng:

– Then: thường sử dụng để chỉ chủ ngữ khác ko phải người nói

– So: thậm chí sử dụng để chỉ người nói hoặc người khác

VD: The last bus has gone, so/ then we will have to walk.’ (chủ ngữ không giống nhau)

The last bus has gone, so we will have to walk.

​Đứng ở đầu hoặc giữa câu

– Due to/Owing to/Because of + N/Ving

VD: Due to the rise in oil prices, the inflation rate rose by 1.25%

​We are unable to supply all items within 2 weeks owing to the demand.

​- Due to the fact that / Owing to the fact that + Clause

VD: I believe that many of the difficulties are due to the fact that this regime is isolated.

​Because/Since/As + clause 1, clause 2Clause 1 + because/since/as + Clause 2

VD: We believe in incentive schemes, because we want our employees to be more productive.

​Đứng đầu câu, trước dấu phẩy

VD: In short, the style concerns not what a writer says but how he says.

To conclude, the style concerns not what a writer says but how he says.

​Trên phía trên là tổng hợp những từ nối trong tiếng Anh cơ phiên bản nhất mà chúng ta cần bắt vững để thậm chí tiếp xúc cũng như viết luận tốt.

*

KHOÁ HỌC TIẾNG ANH ONLINE

CHINH PHỤC 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH

Tò mò tuyệt kỹ xuất sắc tiếng Anh của người bận rộn.

Xem thêm: Tải trò chơi Ai Là Triệu Phú Miễn Phí Về Điện Thoại, Di Tim Trieu Phu 2020: Đọc Câu Hỏi Và 4 Phương Án

XEM NGAY >>

*
*
*
*
*
*

Toàn bộ nội dung trên website đã được bảo vệ phiên bản quyền bởi DMCA. Vui lòng ko copy hoặc chỉnh sửa ngẫu nhiên nội dung nào, kể cả video và hình ảnh.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *