Hỏi đáp

Định Nghĩa Của Still Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Still – viettingame

1. Trạng từ chỉ thời hạn : STILL (vẫn , vẫn còn đấy):STILL mang hai vị trí đứng trong câu :

a.Đứng giữa chủ ngữ và động từ thườngVd : Her prents still live in Hue Do you still go to school by bus ?

b. Đứng sau động từ TOBE :Vd : I am still a students He is still sick

(STILL là phó từ chỉ thời hạn)

2. MANY và A LOT OF( tính từ chỉ lượng bất định )

a.

Đang xem: Still là gì

MANY : Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và thường sử dụng trong câu phủ định .

b.

Xem thêm: 9 Cách Làm Sữa Chua Loại Là Gì ? Cách Làm Sữa Chua Đơn Giản Tại Nhà

A LOT OF : Đứng trước cả danh từ số nhiều lẫn danh từ ko đếm được và thường sử dụng trong câu khẳng địnhVd. Tam does not have many envelopes , but she has a lot of stamps

3. So sánh với tính từ bậc hơn : ( Comparative Adjectives )

a.Lúc so sánh với tính từ ngắn vần ta sử dụng cấu trúc :S1 + be + Adj + ER + than + S2Vd . Hoa is taller than Lan

b.Lúc so sánh với tính từ dài vần ta sử dụng cấu trúc :S1 + be + MORE + adj + THAN + S2Vd. Lan is more intelligent than Hoa

4. So sánh với tính từ hàng đầu : ( Suprelative Adjectives )

a. Lúc so sánh tính từ ngắn vần :S1 + be + the + Adj + est + S2Vd. Mai is the tallest in her class

b.Lúc so sánh với tính từ dài vần :S1 + be + the MOST + adj + S2Vd. Mai is the most intelligent in her class

• Ghi chú :

* Tính từ mang hai âm tiết nhưng tận cùng bằng Y, ET, ER, OW, LE đều sẽ là tính từ ngắnVd : clever, easy , quiet , narrow , noble , ….

Xem thêm: những câu chửi thề độc nhất

• Tính từ mang tận cùng bằng Y thì đổi Y thành I rồi thêm dạng so sánh vàoVd. Happy ⇒ Happier ⇒ Happiest easy ⇒ easier ⇒ easiest

• Tính từ mang tận cùng bằng E thì chỉ thêm R ( hoặc ST )Vd. large ⇒ larger ⇒ largest

* Nếu tính từ mang tận cùng bằng 1 phụ âm nhưng trước phụ âm là một nguyên âm thì ta gấp rất nhiều lần phụ âm cuối rồi thêm dạng so sánh vàoVd. thin ⇒ thinner ⇒ thinnest

• Lưu ý những trường hợp bất quy tắc : Good ⇒ Better ⇒ The best Bad ⇒ Worse ⇒ The worst Little ⇒ Less ⇒ The least Much ⇒ More ⇒ The most Far ⇒ Farther ⇒ The farthest

So sánh bằng : Sử dụng cho tất cả tính từ ngắn vần và dài vần ta tuân theo công thứcS1 + be + as + adj + as + S2

5. Chào hỏi (Greetings)* How far is it from …. to …. ? Who is Hoa talking to ? It is about ….. Why is Hoa unhappy ?• How do you go to scholl ? How is everything ? I go to scholl by ….* What is your family name ? It is ….

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *