Hỏi đáp

” Dilemma Là Gì ? Nghĩa Của Từ Dilemma Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Dilemmas Trong Tiếng Việt – viettingame

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Dilemma là gì

*
*
*

dilemma

*

dilemma /di”lemə/ danh từ song đề thế tiến lui đều khó, thế tiến thoái lưỡng nan, tình trạng khó xửbetween (on) the horns of a dilemma: ở trong thế tiến lui đều khóto be put into (reduced to) a dilemma: bị đặt vào thế khó xử

Xem thêm: Định Nghĩa Và Ý Nghĩa Của Thuật Ngữ Sec Là Gì ? Đặc Điểm Và Phân Loại Séc

*

*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Khổ Tận Cam Lai Là Gì ? Khổ Tận Cam Lai Nghĩa Là Gì

*

dilemma

Từ điển Collocation

dilemma noun

ADJ. acute, appalling, big, difficult, genuine, great, impossible, real, serious, terrible, thorny | central, essential, fundamental The fundamental dilemma remains: in a tolerant society, should we tolerate intolerance? | familiar, perennial | human | personal | ethical, moral | policy, political

VERB + DILEMMA create, pose This poses a difficult dilemma for teachers. | be caught in, be faced with, confront, face, have They were caught in a real dilemma. | resolve, solve I could see no way of resolving this moral dilemma.

DILEMMA + VERB arise, occur, present itself the dilemma that arises when a doctor has to decide whether or not to prescribe an expensive treatment | lie The dilemma over human cloning lies at the heart of the ethical choices facing society. | confront sb, face sb The dilemma facing the country”s allies was even more serious. | remain

PREP. in a/the ~ The minister is now in an impossible dilemma. | ~ about/over She faced a dilemma about whether to accept the offer or not. | ~ between the perennial dilemma between getting on at work and fulfilling family commitments

PHRASES a solution to a dilemma, a way out of a dilemma I couldn”t see any way out of the dilemma.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *