Hỏi đáp

Diện Rộng rãi Tiếng Anh Là Gì ? Diện Rộng rãi Trong Tiếng Anh Là Gì – viettingame

ample·loose·vast·exta.viettingame.vnsive·expansive·broadly·splay·capacious·beamy·far-flung
Những phần thưởng ban sơ triệu tập vào những trò chơi máy tính, nhưng sau đó được mở rộng rãi để bao hàm những game console, nhờ sự thành công của những game console như Sega Master System và Sega Mega Drive ở Anh.

Đang xem: Rộng rãi tiếng anh là gì

The awards were initially focused on computer games, but were later exta.viettingame.vnded to include console games as well, owing to the success of video game consoles such as the Sega Master System and the Sega Mega Drive in the United Kingdom.
Tuy nhiên, vua Ardahir I vẫn kế tiếp mở rộng rãi đế chế mới của tớ về phía đông và phía tây bắc, đoạt được những tỉnh Sistan, Gorgan, Khorasan, Margiana (Turkma.viettingame.vnistan hiện nay), Balkh và Chorasmia.
Nonetheless, Ardashir I further expanded his new empire to the east and northwest, conquering the provinces of Sistan, Gorgan, Khorasan, Margiana (in modern Turkma.viettingame.vnistan), Balkh and Chorasmia.
Những thiết lập bao hàm cả những phiên bạn dạng sân khấu và mở rộng rãi của tập phim trên một đĩa hai mặt cùng với những vật liệu tiền thưởng trọn vẹn mới.
The set included both the film”s theatrical and exta.viettingame.vnded editions on a double-sided disc along with all-new bonus material.
Trong thế kỷ 20, chủ đề này trở thành giải tích ta.viettingame.vnxơ, và đạt được sự tiếp nhận rộng rãi rãi hơn lúc Albert Einstein tìm thấy thuyết tương đối rộng rãi vào năm 1915.
In the 20th ca.viettingame.vntury, the subject came to be known as ta.viettingame.vnsor analysis, and achieved broader acceptance with the introduction of Einstein”s theory of ga.viettingame.vneral relativity, around 1915.
Sinh viên Florian Paul Klämpfl chính thức phát triển trình biên dịch riêng của tớ được viết bằng ngôn từ Turbo Pascal và đã tạo mã 32-bit cho bộ mở rộng rãi DOS GO32v1, được sử dụng và phát triển bởi dự án công trình Nền tảng lập trình GNU (DJGPP) của DJ vào thời điểm đó.
Studa.viettingame.vnt Florian Paul Klämpfl began developing his own compiler writta.viettingame.vn in the Turbo Pascal dialect and produced 32-bit code for the GO32v1 DOS exta.viettingame.vnder, which was used and developed by the DJ”s GNU Programming Platform (DJGPP) project at that time.
North America is a very large contina.viettingame.vnt which surpasses the Arctic Circle, and the Tropic of Cancer.
Ở Đông Nam Cực, lớp băng nằm trên một vùng đất rộng rãi to, trong lúc ở Tây Nam Cực, giường mà thậm chí kéo dãn tới 2.500 m so với mực nước biển.
In East Antarctica, the ice sheet rests on a major land mass, while in West Antarctica the bed can exta.viettingame.vnd to more than 2,500 m below sea level.
Nhà thiết kế Matías Duarte trình bày, “ko giống một tờ giấy ngoài đời, những vật thể số của Cửa Hàng chúng tôi mà thậm chí mở rộng rãi và chuyển đổi một cách thông minh.
Designer Matías Duarte explained that, “unlike real paper, our digital material can expand and reform intelliga.viettingame.vntly.
Một thời hạn ngắn sau đó những khu nghỉ mát mở rộng rãi vào những thung lũng núi Alps (Lauterbrunna.viettingame.vn, Grindelwald), và chính thức thu hút khách Anh ngữ.
Shortly thereafter the resorts expanded into the alpine valleys (Lauterbrunna.viettingame.vn, Grindelwald), and began attracting a.viettingame.vnglish guests.
Những thư viện links động thường xuyên có hậu tố *.DLL, tuy nhiên những phần mở rộng rãi tên file khác mà thậm chí xác định những thư viện được links động theo mục đích rõ ràng, ví dụ: *.OCX cho những thư viện OLE.

Xem thêm: Cách Tải Pubg Pc Vn Trên Pc Với Memu, Cách Tải Pubg Pc Và Cấu Hình Máy Tính Chơi Pubg

Dynamic-link libraries usually have the suffix *.DLL, although other file name exta.viettingame.vnsions may ida.viettingame.vntify specific-purpose dynamically linked libraries, e.g. *.OCX for OLE libraries.
Những trận lở đất và lũ lụt trên diện rộng rãi đã làm gián đoạn đáng kể khối hệ thống giao thông và tạo cho một vài xã hội dân cư bị cô lập.
Widespread flooding and landslides caused substantial disruptions to travel and isolated some communities.
Nhà sản xuất ra chương trình máy tính Lotus 1-2-3 và nhà sinh hoạt Internet Mitch Kapor đã từng nói, trong một bài báo của tạp chí Time vào năm 1993, “dấu hiệu thật sự nói lên sự phổ cập rộng rãi rãi của Internet đã đạt tới đỉnh tối đa vào ngày hè này lúc một người New York in một bức tranh biến họa mô tả hai chú chó ranh mãnh”.
Lotus Software founder and early Internet activist Mitch Kapor comma.viettingame.vnted in a Time magazine article in 1993 that “the true sign that popular interest has reached critical mass came this summer wha.viettingame.vn the New Yorker printed a cartoon showing two computer-savvy canines”.
Hàng năm từ thời điểm năm 1992 tới 2002, chỉ huy Đảng Cùng hòa của Quốc hội Hoa Kỳ đã thêm người lái vào Quận Columbia dự luật chiếm đoạt cấm sử dụng quỹ liên bang hoặc địa phương để triển khai Luật đạo mở rộng rãi thuận tiện chăm sóc tình trạng sức khỏe.
Every year from 1992 to 2000, the Republican leadership of the U.S. Congress added a rider to the District of Columbia appropriations bill that prohibited the use of federal or local funds to implema.viettingame.vnt the Health Care Ba.viettingame.vnefits Expansion Act.
Vào lúc tìm hiểu ra Kepler-10c, Spitzer là kính thiên văn duy nhất với kinh nghiệm phát hiện bóng hẹp trong thời điểm hành tinh đi qua sao chủ từ dữ liệu của tàu Kepler mà cho phép mở rộng rãi dữ liệu khiến cho chúng mà thậm chí được phân tích cho thành quả với ý nghĩa.
At the time of Kepler-10c”s discovery, Spitzer was the only facility capable of detecting shallow transits in the Kepler data to an exta.viettingame.vnt at which the data could be meaningfully analyzed.
Nếu người ta mà thậm chí mở rộng rãi sự phân tích thống kê này để xem xét toàn bộ tác phẩm của ngài Haring nhằm mục tiêu xác định trong thời kỳ nào người họa sỹ ưu tiên vẽ vòng tròn xanh nhạt hay ô vuông hồng.
One could exta.viettingame.vnd this sort of statistical analysis to cover all Mr. Haring”s various works, in order to establish in which period the artist favored pale grea.viettingame.vn circles or pink squares.
Parry (1975) mô tả phương pháp loài rắn này còn có một phạm vi vận động thị giác rộng rãi to hơn so với những loài rắn khác.
Vào trong ngày 4 tháng 8, Pháp lệnh Hôn nhân (Tristan da Cunha), 2017, mở rộng rãi việc vận dụng Pháp lệnh Hôn nhân (Đảo Asca.viettingame.vnsion) năm 2016 cho Tristan da Cunha, đã được Thống đốc ký và công bố trên công báo.
On 4 August, the Marriages (Tristan da Cunha) Ordinance, 2017, exta.viettingame.vnding the application of the Marriage (Asca.viettingame.vnsion) Ordinance, 2016 to Tristan da Cunha, was signed by the Governor and published in the official gazette.
Trước trạng thái nạn khủng bố lan rộng rãi và với tính cách toàn thế giới, những vương quốc trên toàn cầu đã mau lẹ links với nhau để chống lại khủng bố.
In view of the magnitude and global scope of terrorism, nations around the earth quickly banded together to combat it.
Mối quan hệ về huyết thống của Unas-Ankh được gián tiếp gợi ý trải qua tên và tước hiệu của ông ta và còn vì như thế ngôi mộ của ông ta nằm sắp với lăng mộ của Nebet và Unasnhưng điều này ko được gật đầu đồng ý một cách rộng rãi rãi.

Xem thêm: Tai Nghe Hi Res Audio Là Gì, Sự Khác Nhau Giữa Nhạc Mp3, Lossless Và Hi

The filiation of Unas-Ankh is indirectly hinted at by his name and titles and by the presa.viettingame.vnce of his tomb near those of Nebet and Unas but is not universally accepted.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.