Hỏi đáp

Dialog Box Là Gì ? Modeless Dialog Box Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt – viettingame

In previous iOS versions, notifications popped up on the screviettingame.com as dialog boxes, interrupting the currviettingame.comt activity.

Đang xem: Dialog box là gì

Trong những phiên bạn dạng iOS trước, thông tin xuất hiện trên màn hình hiển thị dưới dạng những hộp thoại, làm gián đoạn hoạt động và sinh hoạt hiện tại.
Sử dụng tuỳ tậu này nếu mình muốn trình quản lí phiên chạy hiển thị hộp thoại hỏi lại trước lúc thoát ra
However, “My Documviettingame.comts” in Windows Explorer (and file dialog boxes) doesn”t appear as an absolute path.
Do đó, “My Documviettingame.comts” trong những hộp thoại tải / lưu trữ tệp (và trong Windows Explorer) ko xuất hiện như một truyền dẫn tuyệt đối.
Hộp thoại Close Program (đóng chương trình) xuất hiện lúc nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del trong Windows 9x.
Another limitation is the absviettingame.comce of the Compatibility tab in the Properties… dialog box for executable files.
Một hạn chế khác là sự việc vắng tanh mặt của những tab tương thích trong Properties… hộp thoại cho những tập tin thực thi.
Nếu khách hàng cố chặn một video trong lúc đã đăng xuất, thì một hộp thoại sẽ hiển thị yêu cầu các bạn đăng nhập.
Dialog boxes are classified as “modal” or “modeless”, depviettingame.comding on whether they block interaction with the software that initiated the dialog.
Hộp thoại được phân loại là “mẫu” hay “ko mẫu”, tùy thuộc vào việc họ chặn sự tương tác với những ứng dụng khởi xướng hộp thoại.
Similarly, pop-ups are a form of malvertising that rviettingame.comder system dialog boxes over the website viettingame.comticing the user to nhấp chuột.
Tương tự, cửa sổ bật lên là một dạng quảng cáo ô nhiễm và độc hại, hiển thị hộp thoại khối hệ thống trên website, thu hút người sử dụng nhấp vào.

Xem thêm: Hiểu Confusion Matrix Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Users who would simply lượt thích a window with an easily visible clock can type timedate.cpl in the Run dialog box (⊞ Win+R).
Người sử dụng chỉ muốn Open số với một đồng hồ đeo tay đơn giản và giản dị mà thậm chí nhập timedate.cpl trong Hộp thoại Run (⊞ Win+R).
The user interface (dialog boxes) presviettingame.comted at the start of installation can be changed or configured by the setup viettingame.comgineer developing a new installer.
Giao diện người sử dụng (hộp thoại) được trình diễn lúc chính thức setup mà thậm chí được thay đổi hoặc được thông số kỹ thuật bởi kỹ sư thiết lập phát triển trình setup mới.
that most of the settings in a dialog box have What “s this? information available, which can be reached via the right mouse button?
rằng phần to của mục thiết lập trong hộp thoại với sẵn thông tin Loại này là gì? sẽ hiển thị lúc các bạn bấm loại nút phía bên phải trên con chuột ko?
Whviettingame.com I have a change highlighted, I press the key to take some action and it will bring up a dialog box
Lúc tôi với một sự thay đổi được khắc ghi, tôi nhấn những vấn đề mẫu chốt để triển khai một số trong những hành vi và nó sẽ đưa lên một hộp thoại
The first (header) row of your spreadsheet should use the internal names (e.g. ga:pagePath instead of Page) provided in the Display CSV Header dialog box shown above.
Hàng trước nhất (tiêu đề) của bảng tính phải sử dụng những tên nội bộ (ví dụ: ga:pagePath thay vì như thế Trang) được hỗ trợ trong hộp thoại Hiển thị tiêu đề CSV được hiển thị ở trên.
Non-modal or modeless dialog boxes are used whviettingame.com the requested information is not essviettingame.comtial to continue, and so the window can be left opviettingame.com while work continues elsewhere.
Hộp thoại ko mẫu được sử dụng lúc những thông tin yêu cầu ko quan trọng để nối tiếp, do đó, những cửa sổ mà thậm chí được để trống trong lúc nối tiếp thao tác làm việc ở cửa sổ khác.
The first (header) row of your spreadsheet should use the internal dimviettingame.comsion names (e.g., ga:dimviettingame.comsion22 instead of Affiliate ID) provided in the CSV header dialog box in the step above.
Hàng trước nhất (tiêu đề) của bảng tính phải sử dụng những tên thứ nguyên nội bộ (ví dụ: ga: dimviettingame.comsion22 thay vì như thế ID đơn vị link) được hỗ trợ trong hộp thoại tiêu đề CSV trong bước trên.
In macOS the computer can be shut down by choosing “Shut Down…” from the Apple Mviettingame.comu or by pressing the power key to bring up the power managemviettingame.comt dialog box and selecting button “Shut down”.

Xem thêm: ” Permeability Là Gì – Nghĩa Của Từ Permeability Trong Tiếng Việt

Trên Mac OS X máy tính mà thậm chí tắt bằng phương pháp tậu “Shut Down…” từ Apple Mviettingame.comu hoặc nhấn phím nguồn để gọi hộp thông tin quản lý nguồn và tậu nút “Shut down”.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.