Hỏi đáp

” Dạn Dĩ Là Gì – Nghä©A CủA DạN Dä© – viettingame

HƠN sáu triệu người trong 235 xứ đang vui làm một điều mà Kinh Thánh gọi là nói năng dạn dĩ. (Phi-líp 1:20; 1 Ti-mô-thê 3:13; Hê-bơ-rơ 3:6; 1 Giăng 3:21) Việc nói năng dạn dĩ bao hàm những gì? Điều gì giúp chúng ta nói năng dạn dĩ? Trong những trường hợp nào việc nói năng dạn dĩ giúp chúng ta diễn đạt tự nhiên, thoải mái?

Theo từ điển Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words, từ Hy Lạp biểu thị tính nói năng dạn dĩ được thảo luận ở phía trên, tức là “tự do ngôn luận, ko hạn chế trong việc phát biểu,… ko kinh khủng sệt, dám nói mạnh dạn; vì như thế thế hàm ý mang sự tin chắc, phấn khởi can đảm, mạnh dạn, mà ko nhất thiết liên quan tới việc nói năng”. Tuy nhiên, ko nên nhầm lẫn tính nói thẳng đó với tính thẳng thừng, sống sượng, thô lỗ. Kinh Thánh nói: “Lời nói đồng đội phải mang ân-hậu theo luôn luôn”. (Cô-lô-se 4:6) Một người nói năng dạn dĩ thì luôn luôn tế nhị đồng thời cùng lúc ko khiến cho trường hợp lo lắng hoặc sự kinh khủng loài người hạn chế lời nói.

Đang xem: Dạn dĩ là gì

Nói năng dạn dĩ mang phải là quyền chúng ta mang lúc sinh ra ko? Hãy xem những điều sứ đồ Phao-lô viết cho tín đồ Đấng Christ ở Ê-phê-sô. Ông nói: “Ân-điển đó đã ban cho tôi, là người hèn hơn hết mọi thánh-đồ, để rao-truyền cho dân ngoại sự giàu-có ko dò được của Đấng Christ”. Phao-lô nói thêm rằng qua Chúa Giê-su Christ “chúng ta nhờ đức-tin tới Ngài mà được tự-do tới sắp Đức Chúa Trời cách dạn-dĩ”. (Ê-phê-sô 3:8-12) Nói năng dạn dĩ ko phải là một quyền vốn có những lúc sinh ra, mà là nhờ chúng ta mang mối quan hệ với Giê-hô-va Đức Chúa Trời dựa trên đức tin nơi Chúa Giê-su Christ. Chúng ta hãy xem điều gì mà thậm chí giúp chúng ta mang được sự dạn dĩ này và làm cách nào để nói năng dạn dĩ lúc rao giảng, dạy dỗ và cầu nguyện.

Điều gì giúp chúng ta mạnh dạn rao giảng?

Chúa Giê-su Christ là gương mẫu xuất sắc nhất trong việc nói năng dạn dĩ. Lòng sốt sắng thôi thúc ngài bắt mọi thời cơ để rao giảng. Dù này là lúc nghỉ ngơi thư dãn, sử dụng bữa tận nơi một người nào hoặc quốc bộ trên đường, ngài ko khi nào bỏ qua thời cơ nói về Nước của Đức Chúa Trời. Cả sự chế nhạo lẫn sự chống đối ra mặt cũng ko thể làm Chúa Giê-su chùn bước và im thin thít. Thay vì như thế thế, ngài can đảm vạch trần tội lỗi của những người chỉ huy tôn giáo sai lầm vào thời ngài. (Ma-thi-ơ 23:13-36) Trong cả lúc bị bắt và bị xét xử, Chúa Giê-su cũng nói năng mạnh dạn.—Giăng 18:6, 19, 20, 37.

Những sứ đồ của Chúa Giê-su cũng nói năng mạnh dạn. Vào Lễ Ngũ Tuần năm 33 công nhân, Phi-e-rơ nói năng dạn dĩ trước một đám đông hơn 3.000 người. Điều đáng ghi chú là ko lâu trước đó, ông đã run kinh khủng lúc bị một đầy tớ gái nhận diện. (Mác 14:66-71; Công-vụ 2:14, 29, 41) Lúc bị tìm thấy trước những người chỉ huy tôn giáo, Phi-e-rơ và Giăng ko run kinh khủng. Ko ngần ngại, họ mạnh dạn làm chứng về Chúa Giê-su phục sinh. Chính vì như thế tính mạnh dạn này của Phi-e-rơ và Giăng mà những người chỉ huy tôn giáo nhận ra là hai người đã từng theo Chúa Giê-su. (Công-vụ 4:5-13) Điều gì giúp họ nói năng mạnh dạn như vậy?

Chúa Giê-su hứa với những sứ đồ: “Lúc họ sẽ đem nộp những ngươi, thì chớ lo về phong thái nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì như thế những lời đáng nói sẽ chỉ cho những ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự những ngươi nói đâu, tuy vậy là Thánh-Linh của Phụ vương những ngươi sẽ từ trong thâm tâm những ngươi nói ra”. (Ma-thi-ơ 10:19, 20) Thánh linh đã giúp Phi-e-rơ và những người khác khắc phục được tính rụt rè kinh khủng hãi, là điều mà thậm chí cản trở họ nói năng dạn dĩ. Tác động của lực uy lực đó cũng mà thậm chí giúp chúng ta.

Ngoài ra, Chúa Giê-su giao cho những người theo ngài trọng trách huấn luyện và đào tạo môn đồ. Điều này thích hợp vì như thế ngài đã được ban cho “hết cả quyền-phép ở trên trời và dưới đất”, và ‘ngài ở cùng họ’. (Ma-thi-ơ 28:18-20) Biết mình mang sự hỗ trợ của Chúa Giê-su, những môn đồ thời lúc đầu vững tin tưởng lúc đương đầu với những nhà cầm quyền nhất quyết cản trở công việc rao giảng. (Công-vụ 4:18-20; 5:28, 29) Phân biệt điều đó cũng mà thậm chí giúp chúng ta.

Phao-lô cho thấy một lý do khác để nói năng mạnh dạn lúc ông link hy vọng với sự “rất tự-do” hoặc “nói cách tự-do”. (2 Cô-rinh-tô 3:12; Phi-líp 1:20) Thông điệp mang lại hy vọng thì quá tuyệt diệu, tín đồ Đấng Christ ko thể giữ riêng cho mình mà phải cho tất cả những người khác biết. Thật vậy, niềm hy vọng của con người là một lý do để chúng ta nói năng dạn dĩ.—Hê-bơ-rơ 3:6.

Mạnh dạn rao giảng

Làm sao chúng ta mà thậm chí mạnh dạn rao giảng trong cả trong trường hợp đáng lo kinh khủng? Hãy xem gương của sứ đồ Phao-lô. Lúc bị giam ở Rô-ma, ông nhờ những đồng đội tín hữu cầu xin ‘để lúc ông mở miệng ra, Chúa ban cho ông tự-do mọi bề, hầu cho ông nói cách dạn-dĩ như ông phải nói’. (Ê-phê-sô 6:19, 20) Những lời cầu xin đó mang được nhậm ko? Với! Trong lúc bị giam giữ, Phao-lô kế tiếp “giảng về nước Đức Chúa Trời… cách tự-do trọn-vẹn, chẳng ai ngăn-cấm người hết”.—Công-vụ 28:30, 31.

Lúc bắt thời cơ để làm chứng ở nơi thao tác làm việc, ở trường học hoặc lúc đi đường, chúng ta mà thậm chí thấy mình mang nói năng dạn dĩ hay là không. Tính nhút nhát, kinh khủng người ta ko thích, hoặc thiếu tự tin mà thậm chí khiến cho chúng ta ko dám nói. Về khía cạnh này, sứ đồ Phao-lô cũng nêu một gương tốt. Ông viết: “Shop chúng tôi trông-cậy Đức Chúa Trời, cứ rao-truyền đạo Tin-lành của Đức Chúa Trời cách dạn-dĩ giữa cơn đại-chiến”. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:2) Nhờ tin cậy vào Đức Giê-hô-va nên Phao-lô mới mà thậm chí làm điều vượt quá sức mình.

Việc cầu nguyện đã giúp một phụ nữ tên là Sherry mạnh dạn lúc mang thời cơ làm chứng bán chính thức. Một ngày nọ lúc đang đợi ông chồng, chị để ý thấy một phụ nữ khác cũng đang đợi người nhà. Chị Sherry nói: “Tôi cảm thấy trong cổ họng như nghẹn tắc lại. Tôi cầu xin Đức Giê-hô-va cho tôi sự can đảm”. Lúc chị Sherry tới sắp phụ nữ đó thì thấy một mục sư Tin Lành bước vào. Chị Sherry ko ngờ mình lại gặp gỡ một mục sư. Tuy nhiên, chị cầu nguyện một lần nữa và đã mà thậm chí làm chứng. Chị để lại sách báo cho tất cả những người phụ nữ đó và sắp xếp thăm lại. Lúc bắt thời cơ để làm chứng, chúng ta mà thậm chí săn chắc rằng tin cậy vào Đức Giê-hô-va sẽ hỗ trợ chúng ta nói năng mạnh dạn.

Xem thêm: Curb Weight Vs – Gross Weight Vs

Lúc dạy dỗ

Nói năng dạn dĩ liên hệ nghiêm ngặt với việc dạy dỗ. Nói về những “ai khéo làm chức-vụ mình” trong hội thánh, Kinh Thánh viết: “ được bực cao-trọng và lòng rất dạn-dĩ trong đức-tin tới Đức Chúa Jêsus-Christ”. (1 Ti-mô-thê 3:13) Họ mang được sự dạn dĩ này là vì như thế đã vận dụng những gì họ dạy người khác. Nhờ thế, họ che chở và làm vững mạnh hội thánh.

Lúc chúng ta nói năng dạn dĩ như vậy, lời khuyên của con người công dụng hơn và dễ cho đồng đội tuân theo. Người nghe sẽ không xẩy ra phân tâm vì như thế thấy gương xấu, trái lại, họ được khuyến khích lúc thấy cách vận dụng thực tiễn những gì họ được chỉ dạy. Sự dạn dĩ này giúp những anh thành thục về thiêng liêng ‘sửa đồng đội họ lại’ trước lúc vấn đề trở nên trầm trọng. (Ga-la-ti 6:1) trái lại, nếu một người đã nêu gương xấu, họ mà thậm chí ngần ngại nói lên ý kiến, nghĩ rằng mình không tồn tại quyền nói. Chậm trễ trong việc tìm thấy lời khuyên quan trọng mà thậm chí kéo theo hậu quả tai hại.

Nói năng dạn dĩ ko tức là chỉ trích, võ đoán hoặc cố chấp. Phao-lô khuyên bảo Phi-lê-môn “vì như thế lòng yêu-thương”. (Phi-lê-môn 8, 9) Và mang lẽ Phi-lê-môn đã nghe lời khuyên của vị sứ đồ này. Thật vậy, lúc trưởng lão tìm thấy lời khuyên thì động cơ phải là tình yêu thương!

Nói năng dạn dĩ săn chắc cần yếu ớt lúc cho lời khuyên, đồng thời cùng lúc cũng quan trọng vào những lúc khác. Phao-lô viết cho hội thánh ở Cô-rinh-tô: “Tôi nói với đồng đội cách bạo-dạn; tôi mang nhiều lẽ khoe mình vì như thế đồng đội”. (2 Cô-rinh-tô 7:4) Phao-lô ko ngần ngại khen ngợi anh chị em lúc thích hợp. Tình yêu thương thúc đẩy ông chú trọng những đức tính của anh ý em tín đồ, tuy vậy ông biết rõ những khiếm khuyết của họ. Hội thánh đạo Đấng Christ thời nay cũng rất được xây dựng lúc trưởng lão thường xuyên khen ngợi và khích lệ tinh thần anh chị em.

Để dạy dỗ công dụng, toàn bộ tín đồ Đấng Christ cần phải nói năng dạn dĩ. Chị Sherry, được đề cập ở trên, muốn khuyến khích con mẫu làm chứng tại trường học. Chị thừa nhận: “Tuy nhiên to lên trong lẽ thật, tôi ít một khi làm chứng ở trường học. Và tôi hiếm lúc làm chứng bán chính thức. Tôi tự hỏi: ‘Mình đang nêu gương nào cho con mẫu?’ ” Điều này thúc đẩy chị Sherry nỗ lực nhiều hơn thế để làm chứng bán chính thức.

Đúng thế, người khác thấy những gì chúng ta làm và để ý nếu chúng ta ko thực hành những gì mình giảng dạy. Vậy chúng ta hãy cố đạt được tính nói năng dạn dĩ bằng phương pháp nỗ lực sao cho việc làm mình thích ứng với lời nói.

Qua việc cầu nguyện

Nói năng dạn dĩ đặc biệt quan trọng quan trọng lúc cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Chúng ta mà thậm chí thoải mái thổ lộ tâm tư với Đức Giê-hô-va và tin chắc rằng Ngài nghe và sẽ đáp lời cầu nguyện của con người. Nhờ vậy, chúng ta mang được mối quan hệ trực tiếp và nồng ấm với Phụ vương trên trời. Chúng ta chớ khi nào nghĩ rằng mình quá tầm thường ko xứng đáng được tới sắp Đức Giê-hô-va. Chúng ta nên làm gì nếu thấy khó nói ra những cảm nghĩ sâu kín vì như thế mặc cảm về một lỗi lầm nào khác? Chúng ta mà thậm chí dạn dĩ tới sắp Đấng Tối Thượng của vũ trụ ko?

Địa vị cao quý của Chúa Giê-su với tư cách Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm là một lý do khác để chúng ta vững lòng cầu nguyện. Chúng ta đọc thấy nơi Hê-bơ-rơ 4:15, 16: “Chúng ta không tồn tại thầy tế-lễ thượng-phẩm chẳng mà thậm chí cảm-thương sự yếu-đuối chúng ta, bèn mang một thầy tế-lễ bị thử-thách trong mọi việc cũng như chúng ta, tuy vậy chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng tới sắp ngôi ơn-phước, hầu cho được thương-xót và tìm được ơn để giúp đỡ chúng ta trong thì-giờ mang cần-dùng”. Này là giá trị của mẫu chết và của vai trò Chúa Giê-su với tư cách Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm.

Nếu nhiệt tình vâng lời Đức Giê-hô-va, chúng ta mang mọi lý do để tin rằng Ngài sẽ nhậm lời cầu nguyện của con người. Sứ đồ Giăng viết: “Hỡi kẻ rất yêu-dấu, ví bằng lòng mình ko cáo-trách, thì chúng ta mang lòng rất dạn-dĩ, đặng tới sắp Đức Chúa Trời: và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được điều này, bởi chúng ta vâng-giữ những điều-răn của Ngài và làm những điều trẻ trung ý Ngài”.—1 Giăng 3:21, 22.

Thoải mái tới sắp Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện nghĩa là chúng ta mà thậm chí nói với Ngài bất kể điều gì. Dù lo kinh khủng, ưa chuộng, lo âu hoặc e kinh khủng điều gì, chúng ta đều mà thậm chí bày tỏ với Đức Giê-hô-va, tin chắc rằng Ngài ko khi nào làm ngơ trước lời cầu nguyện chân thành của con người. Trong cả nếu chúng ta đã phạm tội trọng, tội lỗi cũng sẽ không còn cản trở chúng ta dâng lời cầu nguyện nếu chúng ta thật thà ăn năn.

Xem thêm: Microsoft Office Specialist Là Gì ? Mos Giới Thiệu Về Bài Thi Mos

Nói năng dạn dĩ là một ân điển rất quý giá. Nhờ đó, chúng ta mà thậm chí tôn vinh Đức Chúa Trời trong việc rao giảng và dạy dỗ, đồng thời cùng lúc tới sắp Ngài hơn qua lời cầu nguyện. Chúng ta “chớ bỏ lòng dạn-dĩ mình, vốn mang một phần thưởng to đã để giành riêng cho”—này là sự sống đời đời.—Hê-bơ-rơ 10:35.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *