Tin tổng hợp

” Cùng Tác Viên Trong Tiếng Anh Là Gì? Cùng Tác Viên Trong Tiếng Anh Là Gì – viettingame

Cùng tác viên tiếng anh là gì ? Cùng tác viên trong tiếng anh là gì

Định nghĩa về “Cùng tác viên” trong trong tiếng Việt 

Cùng tác viên là người hợp tác thao tác với những tổ chức, doanh nghiệp để thao tác nhưng vẫn không nằm trong biên chế. Phía trên được xem như là một nghề tay trái hay nghề bán thời hạn. Hợp tác với những nhà tuyển dụng để triển khai những công việc được giao.

Đang xem: Cùng tác viên trong tiếng anh

Vậy, “cùng tác viên” trong tiếng Anh là gì ? Và được viết ra làm sao?

Cùng tác viên trong tiếng anh trong chuyên ngành tài chính là gì?

Collaborator /kəˈlæb.ə.reɪ.tər/ (noun): a person who works together with others for a special purpose – Người hợp tác thao tác với người khác cho những mục đích đặt biệt nào khác.

Ở dạng động từ (Adverb): Collaborate /kəˈlæb·əˌreɪt/: hợp tác – hợp tác để thao tác cùng nhau hoặc với người khác.

Ở dạng tính từ (Adjective): Collaborative /kəˈlæb·əˌreɪ·t̬ɪv, -ˈlæb·ər·ə·t̬ɪv/

Ở dạng danh từ (Noun): Collaboration /kəˌlæb·əˈreɪ·ʃən/

Ngoài ra, còn tồn tại những từ đồng nghĩa với “cùng tác viên” trong tiếng anh như: assistant, associate, colleague, confederate, co-worker cũng rất được sử dụng tương tự như từ “collaborator”. Chúng ta thậm chí linh hoạt sử dụng những từ không giống nhau vào những trường hợp và ngữ cảnh sao cho thích ứng với yêu cầu.

Những từ đồng nghĩa khác: helper, partner, teammate, team player

Những ví dụ về “cùng tác viên” tiếng Anh

The Medicomm group and their collaborators are testing whether computers do the job better.

Nhóm Medicomm và cùng tác viên của họ đang kiểm tra xem liệu máy tính mang làm cho công việc tốt hơn.

I haven’t been associated with the project over the last year

Tôi đang không cùng tác với những dự án công trình trong năm qua.

The director had been accompanied to the meeting by an assistant.

Giám đốc đã cùng một trợ lý đi tới cuộc họp.

Without consulting her colleagues she flew from Ho Chi Minh city to Hanoi to sign a contract.

Ko cần hỏi ý kiến đồng nghiệp, cô ấy đã bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra thủ đô để ký phối kết hợp đồng.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Speciality Là Gì, Speciality Là Gì, Nghĩa Của Từ Speciality

A confederate who either drove his car off the base or had it waiting at a designated spot.

Một liên minh đã lái xe của anh ấy ta ra khỏi căn cứ hoặc chờ nó tại một vị trí được không sử dụng.

*

Cùng tác viên tiếng anh gọi là gì Cùng tác viên tiếng anh gọi là gì 

He told all their friends and co-workers that he was going to propose in Da Nang during the festival.

Anh ấy nói với toàn bộ đồng minh và đồng nghiệp của họ rằng anh ấy sẽ cầu hôn ở Da Nang trong liên hoan tiệc tùng.

Today many of the helpers are the same age as the people for whom they are providing meals.

Ngày này, nhiều người giúp việc bằng tuổi với những người mà người ta đang hỗ trợ bữa ăn.

At present, MPs must publicly declare the appointment of partners or family members and may only hire one at a time.

Hiện tại, những nghị sĩ phải tuyên bố công khai minh bạch việc bổ nhiệm những đối tác hoặc thành viên mái ấm gia đình và chỉ thậm chí thuê một người tại một thời điểm.

It’s lượt thích you were on the other side of the field and I’d be wondering, Where’s my teammate ?

Tương tự chúng ta ở phía bên kia sân và tôi tự hỏi, Đồng đội của tôi đâu?

It is a very rewarding career if you pick your specialist area carefully and work as a team player.

Xem thêm: later on là gì

Này là một sự nghiệp rất có lợi nếu như bạn mua khu vực Chuyên Viên của khách hàng một cách cảnh giác và thao tác như một tổ chơi.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.