Hỏi đáp

Cùng Sản Là Gì ? Chủ Nghĩa Cùng Sản (Communism) – viettingame

*
*

Khối hệ thống chính trị Tin tức – Sự khiếu nại Dành riêng cho công dân Dành riêng cho doanh nghiệp Tiếp cận thông tin

*
*
*

*
*

*

Chuyên đề: Thành phố Tuyên Quang Học tập và tuân theo Bác

Đảng Cùng sản Việt Nam – Tác nhân quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Thứ Năm, ngày 21 tháng một năm 2021 – 16:37 Thực tiễn cách mạng Việt Nam và những thành quả mà nhân dân ta đạt được, dưới sự hướng dẫn của Đảng hơn 90 năm qua, đã trọn vẹn bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch nghĩ rằng “Đảng Cùng sản Việt Nam đã mất vai trò lịch sử vẻ vang, không thể đủ thời gian làm việc để hướng dẫn giang sơn”.

Chống phá Đảng Cùng sản Việt Nam là tiềm năng hàng đầu và xuyên suốt của những thế lực thù địch. Chúng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, tiến hành tác động, phá hoại nội bộ Đảng, làm tránh uy tín, nhằm mục tiêu đi tới xóa sổ vai trò hướng dẫn của Đảng so với Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, dù sở hữu sử dụng “trăm phương nghìn kế”, những thế lực thù địch cũng ko thể phủ nhận được thực sự hiển nhiên về niềm tin của toàn dân ta so với Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với những thành tựu to to đã được xã hội quốc tế thừa nhận cả trên phương diện lý luận, thực tiễn và lịch sử vẻ vang.

Đang xem: Cùng sản là gì

THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Mục đích và thủ đoạn của những thế lực thù địch là gì lúc chúng tung ra luận điệu “Đảng Cùng sản Việt Nam đã mất vai trò lịch sử vẻ vang, ko đủ thời gian làm việc để hướng dẫn giang sơn”?

Về chính trị, chúng nghĩ rằng “Ở Việt Nam, công nghiệp chưa phát triển, số lượng, quality người công nhân giai cấp người công nhân bị hạn chế. Đảng Cùng sản Việt Nam ko thể gọi là Đảng của giai cấp người công nhân được, nó sở hữu rất ít tính người công nhân mà mang đậm tính nông dân, chịu tác động nặng nề nề của chủ nghĩa phong kiến”. Vì như thế thế, “giai cấp người công nhân và Đảng Cùng sản ko thể hướng dẫn, xây dựng được chủ nghĩa xã hội đích thực ở Việt Nam” (!). “Đảng ko nên giữ vai trò hướng dẫn chính trị, ko nên và ko thể hướng dẫn tuyệt đối”. Chúng xuyên tạc Đảng ta đã sai lầm về chính trị lúc “vội vàng xóa sổ” đảng Dân chủ và đảng Xã hội, “tạo ĐK cho Đảng Cùng sản độc đoán, chuyên quyền, bóp nghẹt tự do, dân chủ”. Chúng kêu gào: “Từ bỏ độc quyền hướng dẫn là vấn đề căn bạn dạng vì thế này là then chốt của cơ chế dân chủ. Đảng cho mình loại quyền đứng trên dân tộc, loại đó không một ai chịu gật đầu đồng ý”; đòi “xóa sổ sự hướng dẫn của Đảng”.

Về tư tưởng, chúng nghĩ rằng “Đảng Cùng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng là sai lầm”, vì thế rằng “chủ nghĩa Mác – Lênin là ngoại lai, bắt nguồn từ phương Tây, nên không thể thích nghi với Việt Nam”; rằng “Học thuyết Mác là thành phầm của thế kỷ XIX, do vậy, đem đặt nó trong bối cảnh thế kỷ XXI nếu ko lỗi thời, thì cũng chẳng thể là khoa học” (!); “chủ nghĩa Mác đã đóng góp tương đối nhiều cho lịch sử vẻ vang, đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang rồi, nó không thể thích nghi với thời đại ngày này”; v.v.

So với tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng nghĩ rằng, Hồ Chí Minh là nhà “dân tộc chủ nghĩa chứ ko phải là nhà mác-xít”; “ko thể lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng” vì thế ko thích nghi với ĐK mới của kinh tế tài chính thị trường và hội nhập quốc tế. Đảng Cùng sản Việt Nam tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, là để “an dân” chứ thực ra ko theo Hồ Chí Minh (!?).

Về phương diện tổ chức, chúng triệu tập đánh vào những nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ. Chúng nghĩ rằng, nguyên tắc triệu tập dân chủ đã lỗi thời, nó chỉ thích phù hợp với hoạt động và sinh hoạt của Đảng lúc chưa giành được cơ quan ban ngành, còn hoạt động và sinh hoạt kín đáo hoặc hướng dẫn trong chiến tranh; tiến hành nguyên tắc triệu tập dân chủ là nguyên nhân tạo nên độc đoán, chuyên quyền trong Đảng và trong xã hội, không tồn tại nhân đạo.

Chúng còn nghĩ rằng, trong Đảng sở hữu nhiều phe phái: phe cải cách và phe bảo thủ; trong Đảng còn tồn tại những nhóm tiện lợi, v.v.

Về đạo đức, chúng bịa đặt, bôi nhọ, nói xấu cán bộ Đảng và Nhà nước, đánh vào sinh hoạt, đạo đức, lối sống những đồng chí hướng dẫn; tung ra nhiều chuyện giật gân trong sinh hoạt của hướng dẫn. Chúng nghĩ rằng, Đảng và đảng viên ngày càng suy thoái, biến chất; tham nhũng, tham ô, phí phạm là chứng bệnh trầm kha ko thể điều trị được. Từ đó chúng suy diễn thành “Đảng tham nhũng”, “Nhà nước tham nhũng”…

Thực ra, những “lập luận” trên là thủ đoạn dọn đường cho sự hình thành tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập hòng vô hiệu hóa vai trò hướng dẫn của Đảng Cùng sản Việt Nam.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LUÔN ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỂ LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC

Giả định rằng, nếu Đảng Cùng sản Việt Nam đã mất vai trò lịch sử vẻ vang, ko đủ thời gian làm việc để hướng dẫn giang sơn thì lực lượng nào sẽ sở hữu đủ thời gian làm việc để thay thế vai trò đó? Những thế lực thù địch thừa hiểu về năng lượng hướng dẫn và sức chiến đấu của Đảng Cùng sản Việt Nam là ra sao, và ở Việt Nam hiện nay ko một tổ chức nào mà thậm chí thay thế và làm tốt vai trò hướng dẫn như Đảng Cùng sản Việt Nam. Tuy nhiên, việc nói là cứ nói, “đòi” là cứ đòi, dù biết là “nói lấy được”, mà đòi thì ko được! Vì như thế thế, trong số luận điệu chúng tung ra, rất ít thấy xuất hiện một lực lượng ví dụ, một khuôn mặt “sáng sủa giá” khả dĩ mà thậm chí thay thế vai trò hướng dẫn của Đảng Cùng sản Việt Nam.

Đâu đó họ sở hữu nói đến việc “lực lượng chính trị mới”. Nhưng loại gọi là “lực lượng chính trị mới” mà những thế lực thù địch tung hô mà thậm chí thay thế Đảng Cùng sản Việt Nam hướng dẫn giang sơn và xã hội, thực ra chỉ là lực lượng được những nước tư bạn dạng và những thế lực phản động quốc tế nuôi dưỡng, ủng hộ, cung ứng tài chính, hậu thuẫn về chính trị, quân sự, ngoại giao. Này là một tổ chức ô hợp gồm nhiều đại diện thay mặt của nhiều lực lượng sở hữu thù hận với cách mạng Việt Nam, sở hữu tội ác với nhân dân, những kẻ muốn lợi dụng dân tộc ta làm lá bài chính trị để phục vụ cho tiện lợi ích kỷ của chúng.

Với lực lượng chính trị như vậy thì khỏe mạnh con đường mà người ta lựa tìm cho giang sơn ta sẽ là con đường tư bạn dạng chủ nghĩa (TBCN). Lúc tóm được quyền hướng dẫn, họ sẽ từ bỏ tiềm năng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH), xóa sổ thành tựu mà nhân dân ta đã hy sinh bao xương máu mới giành được, sớm đưa giang sơn đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư bạn dạng (CNTB).

Với một tiềm năng chính trị và một nhân thân như vậy, chúng biết rằng, Đảng Cùng sản Việt Nam, dân tộc và nhân dân Việt Nam sẽ không còn lúc nào trao cho chúng quyền hướng dẫn giang sơn. Cho nên, những giải pháp được tung ra cũng chỉ nhằm mục tiêu gây ghi chú, tạo dư luận, gây chia rẽ trong nội bộ nhân dân ta, trong xã hội ta, đồng thời cùng lúc để tranh thủ sự ủng hộ của những nước tư bạn dạng và những thế lực phản động quốc tế hòng gây sức ép, đặt ĐK với chúng ta… để từng bước vô hiệu hóa vai trò hướng dẫn của Đảng Cùng sản Việt Nam.

Về thực ra, loại gọi là “lực lượng chính trị mới” ko phải là lực lượng vì thế dân vì thế nước, mà cơ bản là vì thế quyền lợi giai cấp, vì thế tiềm năng chính trị phản động. Do đó, một lúc lực lượng này hướng dẫn giang sơn thì hệ quả tất yếu đuối sẽ là: lái giang sơn đi theo con đường TBCN. Theo đó, thì loại lợi trước hết ko phải cho nhân dân lao lực, cho dân tộc ta mà cho giai cấp tách bóc lột, cho những tập đoàn lớn tư bạn dạng xuyên vương quốc. Còn nhân dân ta phải đổ bao xương máu mới giành được độc lập, mới thoát khỏi kiếp nô lệ, là người làm chủ giang sơn, làm chủ vận mệnh của tôi, thì sẽ phải quay lại địa vị cũ, giang sơn lại rớt vào vòng lệ thuộc của những nước tư bạn dạng, đế quốc.

Thực tiễn lịch sử vẻ vang đã minh chứng, sau lúc hướng dẫn nhân dân giành được những thành tựu vĩ đại trong Cách mạng Tháng Tám, trong số cuộc kháng chiến giành lại độc lập, thống nhất cho non sông giang sơn, Đảng ta kế tiếp hướng dẫn giang sơn trong thời kỳ mới – thời kỳ toàn quốc thống nhất cùng đi lên CNXH. Tổ quốc chuyển thanh lịch mức độ mới, vừa sở hữu hòa bình vừa sở hữu chiến tranh; vừa phải đối phó với kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động quốc tế, vừa chống lại sự vây hãm, cấm vận và cô lập tứ phía. Khó khăn ông xã chất khó khăn. Kinh nghiệm hướng dẫn giang sơn xây dựng CNXH được tích lũy trong những năm hướng dẫn miền Bắc xây dựng CNXH trong ĐK giang sơn sở hữu chiến tranh trước phía trên tuy rất quý báu, nhưng chừng này là chưa đủ cho việc hướng dẫn, tổ chức xây dựng và quản lý và vận hành phát triển giang sơn trong ĐK mới với quy mô và tầm vóc mới. Mọi việc dường như phải làm lại từ trên đầu, để xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, vừa mới giành được độc lập và vừa bước ra khỏi những trận chiến tranh tàn khốc kéo dãn 30 năm.

Những chiến sỹ Vùng 2 Hải quân với làm việc và công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động Đại hội XIII bằng panô, khẩu hiệu, bảng ảnh trong đơn vị. (Hình ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chưa hết, CNXH hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu lâm vào rủi ro khủng hoảng và sụp đổ đã giáng một đòn mạnh vào khối hệ thống XHCN làm nó tan rã. Tổ quốc rớt vào một cuộc rủi ro khủng hoảng kinh tế tài chính – xã hội trầm trọng chưa từng sở hữu và đang đứng trước nguy hại của sự sụp đổ. Trong yếu tố hoàn cảnh lịch sử vẻ vang ngặt nghèo ấy, khả năng, trí tuệ và năng lượng hướng dẫn của Đảng được phát huy và thể hiện trong ĐK thực tiễn mới. “Thay đổi hay là chết” đó không những là khẩu hiệu mà được xem là mệnh lệnh của những con tim và khối óc sở hữu đủ sự nhiệt huyết và sự tỉnh táo để mang giang sơn thoát khỏi sự hiểm nguy.

Đảng Cùng sản luôn luôn là người hướng dẫn tiên phong, “đứng mũi chịu sào” chèo lái con thuyền dân tộc vượt qua mọi thác ghềnh hiểm nguy. Trớ trêu thay, trong những lúc giang sơn khó khăn và lâm nguy như vậy, đã không tồn tại một lực lượng nào, một tổ chức nào đồng lòng cùng chung tay gánh vác trách nhiệm trước non sông, giang sơn, dân tộc và nhân dân. Trái lại, chỉ thấy nhưng tiếng kêu la, oán thán, những điều chỉ trích, gây chia rẽ phân tâm, làm té lòng người từ phía những thế lực thù địch và thời cơ… Thực tiễn lịch sử vẻ vang lại cho thấy một lần nữa, Đảng Cùng sản Việt Nam là lực lượng hướng dẫn xứng đáng và tin cậy của dân tộc và nhân dân Việt Nam; lịch sử vẻ vang và nhân dân Việt Nam lại một lần nữa tin tưởng trao cho Đảng sứ mệnh hướng dẫn dân tộc, dẫn dắt giống nòi tiến bước cùng thời đại. Này là thực sự hiển nhiên ko phải bàn cãi.

LUẬN CỨ PHÊ PHÁN

Trung tâm lý luận

Thứ nhất, xác minh vai trò hướng dẫn của Đảng Cùng sản Việt Nam so với Nhà nước và xã hội là quan trọng, tất yếu đuối, khách quan.

Vấn đề Đảng Cùng sản cầm quyền là một trong những nội dung quan trọng được những nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin đề cập. Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cùng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ: giai cấp người công nhân là giai cấp cách mạng nhất, tiên tiến nhất, giai cấp sở hữu sứ mệnh lịch sử vẻ vang đào huyệt chôn CNTB. Nhưng muốn tiến hành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang của tôi thì giai cấp người công nhân phải sở hữu “đội tiên phong với lý luận tiên phong và hành vi tiên phong” để hướng dẫn. Đội tiên phong đó là Đảng Cùng sản – bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp người công nhân. C.Mác và Ph.Ăngghen đã minh chứng, chính đảng của giai cấp người công nhân Thành lập là một yên cầu tất yếu đuối khách quan của cuộc đấu tranh giai cấp cần phải có lực lượng hướng dẫn giai cấp tiến hành sứ mệnh lịch sử vẻ vang toàn cầu của tôi. Ph.Ăngghen nghĩ rằng, Đảng Cùng sản Thành lập là ĐK tiên quyết để bảo vệ cho cách mạng XHCN giành thắng lợi và tiến hành được tiềm năng sau cùng của nó là thủ tiêu giai cấp.

Kế thừa tư tưởng trên của Mác – Ăngghen, Lênin xác minh: “Về nguyên tắc, Đảng Cùng sản phải giữ vai trò hướng dẫn, này là điều không thể phải nghi ngờ gì nữa”(1). Bởi Đảng Cùng sản là đội tiên phong giác ngộ sở hữu tổ chức, và là tổ chức ngặt nghèo nhất của giai cấp người công nhân và nhân dân lao lực, chỉ sở hữu Đảng Cùng sản mới sở hữu đủ phẩm chất chính trị và năng lượng, xứng đáng là người hướng dẫn xã hội mới. Lênin cũng chỉ rõ: “Đảng Cùng sản…. cầm quyền tức là Đảng không những hướng dẫn Nhà nước mà là hướng dẫn cả xã hội”(2). Và trong ĐK cầm quyền đó, Đảng phải là “trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại”(3).

Giải đáp vấn đề “Cách mệnh trước hết phải sở hữu loại gì?”, Hồ Chí Minh chỉ rõ “trước hết phải sở hữu đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng sở hữu vững mạnh mới thành công, cũng như người cầm lái sở hữu vững thì thuyền mới chạy”(4). Đảng Cùng sản Việt Nam Thành lập là thành phầm của sự phối hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với trào lưu người công nhân và trào lưu yêu nước Việt Nam. Phía trên là một bước ngoặt lịch sử vẻ vang trọng đại, xong xuôi cuộc rủi ro khủng hoảng kéo dãn về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam thời điểm cuối thế kỷ XIX, thời điểm đầu thế kỷ XX. “Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức hướng dẫn cách mạng”(5).

Thứ hai, Đảng Cùng sản Việt Nam hướng dẫn Nhà nước và xã hội là chính danh, hợp hiến và hợp pháp.

Xem thêm: Consistent Là Gì ? Tìm Hiểu Nghĩa Và Sử Dụng Từ Consistent In Vietnamese

Trên toàn cầu, việc quy định về đảng chính trị trong Hiến pháp mang tính chất thông dụng. Ví dụ điển hình: Hiến pháp của Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc có một điều; Hiến pháp của Thổ Nhĩ Kỳ, Ucraina, Ba Lan sở hữu 2 điều; Hiến pháp Udơbêkixtan sở hữu 3 điều,… quy định về đảng chính trị(6).

Những bạn dạng Hiến pháp nước Cùng hòa XHCN Việt Nam năm 1980, năm 1992 và năm 2013 đều có một điều quy định: “Đảng Cùng sản Việt Nam… là lực lượng hướng dẫn Nhà nước và xã hội”(7), là thích nghi với Xu thế chung của toàn cầu hiện nay, ko phải là riêng lẻ.

Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung cập nhật, phát triển năm 2011) xác minh: “Đảng Cùng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, hướng dẫn Nhà nước và xã hội Việt Nam”(8). Điều lệ Đảng quy định: “Đảng Cùng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền… Đảng hướng dẫn khối hệ thống chính trị, đồng thời cùng lúc là một cơ quan của khối hệ thống ấy”.

Như vậy, vai trò hướng dẫn của Đảng so với Nhà nước và xã hội được xây dựng trên trung tâm pháp lý nhất quán (khối hệ thống những văn bạn dạng pháp lý) và đồng thuận (điều lệ, quy định) của những tổ chức sở hữu liên quan, ko phải do Cương lĩnh, Điều lệ Đảng “đơn phương” quy định. Phía trên là một yếu đuối tố quan trọng bảo vệ tính chính danh vừa đủ được quy định tại Hiến pháp và Điều lệ Đảng, điều lệ những tổ chức chính trị – xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp về mối quan hệ của Đảng với những tổ chức khác ở Việt Nam.

Thứ ba, Đảng đại biểu trung thành tiện lợi của giai cấp người công nhân, nhân dân lao lực và của dân tộc.

Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung cập nhật, phát triển năm 2011) xác định: “Đảng Cùng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp người công nhân, đồng thời cùng lúc là đội tiên phong của nhân dân lao lực và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành tiện lợi của giai cấp người công nhân, nhân dân lao lực và của dân tộc”(9). Đảng Cùng sản Việt Nam Thành lập là thành phầm của sự phối hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với trào lưu người công nhân và trào lưu yêu nước. Trên thực tiễn, Đảng không tồn tại tiện lợi nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội vô tư, văn minh, không thể người tách bóc lột người, tiến hành thành công CNXH và sau cùng là chủ nghĩa cùng sản.

Trung tâm thực tiễn

Thứ nhất, vai trò hướng dẫn của Đảng Cùng sản Việt Nam đã được xác minh trong thực tiễn tiến hành cách mạng và được nhân dân thừa nhận.

Thực tiễn Việt Nam đã từng sở hữu thời kỳ đa đảng. Năm 1946, ngoài Đảng Cùng sản Việt Nam còn tồn tại hai đảng đối lập là Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách mạng Liên minh Hội. Hai đảng này ko đại diện thay mặt cho tiện lợi vương quốc, dân tộc và nhân dân, mà bám gót ngoại bang, nên ko được nhân dân gật đầu đồng ý.

Sở hữu thời kỳ, kề bên Đảng Cùng sản Việt Nam còn tồn tại Đảng Dân chủ Việt Nam (1944 – 1988) và Đảng Xã hội Việt Nam (1946 – 1988), nhưng những đảng ấy cũng ko được phần lớn nhân dân giao cho sứ mệnh lịch sử vẻ vang hướng dẫn cách mạng. Những đảng ấy, đều tuân thủ đường lối hướng dẫn của Đảng Cùng sản Việt Nam được nhân dân phó thác, ủy thác. Sau đó hai đảng này tuyên bố tự giải thể và chỉ từ lại Đảng Cùng sản Việt Nam. Như vậy, vai trò hướng dẫn của Đảng Cùng sản Việt Nam là hiển nhiên, là việc lựa tìm và phó thác của lịch sử vẻ vang, của nhân dân và dân tộc Việt Nam, Đảng ko tranh giành vai trò hướng dẫn với ngẫu nhiên đảng phái nào.

Trong yếu tố hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, Đảng ta là đảng cầm quyền đó là trải qua việc tóm quyền, Đảng tiến hành sứ mệnh hướng dẫn xã hội, hướng dẫn khối hệ thống chính trị, hướng dẫn nhân dân, để đạt được tiềm năng cách mạng mà Đảng và dân tộc đều đồng thuận.

Thứ hai, vai trò hướng dẫn hướng dẫn của Đảng Cùng sản Việt Nam đã được thực tiễn kiểm nghiệm, nhất là vào những bước ngoặt của lịch sử vẻ vang.

Từ lúc Thành lập cho tới nay, Đảng Cùng sản Việt Nam đã hướng dẫn nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian nan, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cùng hoà, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi trong số cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất giang sơn, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế, đưa toàn quốc đi lên CNXH.

Đặc trưng, dưới sự hướng dẫn của Đảng, công cuộc thay đổi đã thu được nhiều thắng lợi: giang sơn đạt được những thành tựu to to, sở hữu ý nghĩa lịch sử vẻ vang, phát triển mạnh mẽ và tự tin, trọn vẹn so với những năm trước đó thay đổi; quy mô, trình độ nền kinh tế tài chính được nâng lên; đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được nâng cao rõ rệt; giang sơn chưa lúc nào sở hữu được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày này.

Tuy nhiên, trong hướng dẫn, Đảng có những lúc phạm sai lầm, khuyết điểm, sở hữu những sai lầm trầm trọng. Đảng đã trang nghiêm tự phê bình, thay thế khuyết điểm, tự thay đổi, chỉnh đốn để kế tiếp đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. Nhưng, một trong những quân địch địch, thời cơ chính trị lại ko thấy hoặc cố tình lờ đi điều này, hơn thế, họ còn thổi phồng những khuyết điểm, sai lầm của Đảng và quy kết Đảng ko đủ năng lượng hướng dẫn trong ĐK mới của giang sơn. Rõ rệt phía trên là một sự xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, nhằm mục tiêu kích ứng, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, cơ chế ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm.

Thứ ba, nhân dân Việt Nam đã thừa nhận và ủy quyền Đảng Cùng sản Việt Nam là đảng duy nhất hướng dẫn, ko gật đầu đồng ý đa nguyên, đa đảng.

Quan hệ Đảng – dân là mối quan hệ thực chất và máu thịt của Đảng ta. Ngay từ lúc Thành lập Đảng luôn luôn khăng khít quan trọng với nhân dân, phục vụ nhân dân, được nhân dân thương yêu, đùm bọc, che chở và xây dựng. Hơn 90 năm đi theo Đảng, dưới sự hướng dẫn của Đảng, những tầng lớp nhân dân Việt Nam nhận rõ hơn ai hết, ngoài Đảng Cùng sản Việt Nam, không tồn tại một lực lượng, một tổ chức nào mà thậm chí đại diện thay mặt chân chính cho tiện lợi của tôi. Vì như thế thế, nhân dân tin tưởng ủy thác trao quyền hướng dẫn cho Đảng Cùng sản Việt Nam.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, sự hướng dẫn của Đảng so với giang sơn là việc lựa tìm tất yếu đuối của lịch sử vẻ vang, là ý nguyện của nhân dân. Vì như thế thế, những tầng lớp nhân dân mong muốn Đảng luôn luôn giữ vững vai trò hướng dẫn, ko share quyền lực tối cao với những lực lượng khác khác trong vai trò cầm quyền của tôi. Bởi này là nguyên tắc đã được được hiến định và là một thành quả tất yếu đuối của lịch sử vẻ vang cách mạng Việt Nam, ko thể thay đổi

Quan hệ Đảng – dân là mối quan hệ thực chất và máu thịt của Đảng ta.Thứ tư, ở Việt Nam, không tồn tại một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cùng sản Việt Nam sở hữu đủ khả năng, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và thời gian làm việc hướng dẫn giang sơn và xã hội.

Tuyệt đại phần lớn nhân dân mong muốn Đảng tự chỉnh đốn, khắc phục những khuyết điểm, yếu đuối thường để hoàn thành sứ mệnh của tôi là hướng dẫn Nhà nước và xã hội. Để xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân, Đảng đã thúc đẩy làm việc và công tác xây dựng, chỉnh đốn, làm cho Đảng ngày càng trong trắng, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong, vai trò của Đảng cầm quyền và hướng dẫn sự nghiệp cách mạng trong mức độ mới. Đặc trưng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số trong những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đề ra bốn nhóm giải pháp giải quyết và xử lý những vấn đề cấp bách trong làm việc và công tác xây dựng Đảng, trong đó nhóm giải pháp thư tư nêu rõ việc phát huy vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong trách nhiệm xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Tóm lại, quan điểm nghĩ rằng “Đảng Cùng sản Việt Nam đã mất vai trò lịch sử vẻ vang, không thể đủ thời gian làm việc để hướng dẫn giang sơn” là quan điểm sai lầm, phản khoa học, phi thực tiễn. Quan điểm này dựa trên những lập luận mang tính chất chủ quan, võ đoán, thiếu căn cứ khoa học, mặc kệ đạo lý và lẽ phải thường thì, phiến diện và phi lôgic. Thực tiễn cách mạng Việt Nam và những thành quả mà nhân dân ta đạt được, dưới sự hướng dẫn của Đảng hơn 90 năm qua, đã trọn vẹn bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch đó và minh chứng Đảng Cùng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất sở hữu đủ thời gian làm việc hướng dẫn giang sơn tiến hành tiềm năng “dân giàu, nước mạnh, vô tư, dân chủ, văn minh”, xây dựng cuộc sống đời thường ấm no, tự do, niềm hạnh phúc cho nhân dân./.

Xem thêm: Buy-In Là Gì – Management Buy

PGS. TS. PHAN TRỌNG HÀO

Hội đồng Lý luận Trung ương ________________________(1) (2) V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, M, 1980, t.33, tr.406, 401.(3) V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.34, tr.122.(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, H, 2009, t.2, tr.267-268.(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.8.(6) Ban Chỉnh sửa Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Một số trong những vấn đề cơ bạn dạng của Hiến pháp những nước trên toàn cầu, Nxb. Chính trị vương quốc – Thực sự, H, 2012, tr.383-390.(7) Hiến pháp nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Chính trị vương quốc, H, 2014, tr.9.(8) (9) Đảng Cùng sản Việt Nam: Văn khiếu nại Đại hội đại biểu lần thứ XI, Nxb. Chính trị vương quốc – Thực sự, H, 2011, tr.88, 88.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *