Tin tổng hợp

Cục Cảnh Sát Đkql Cư Trú Và Dlqg Về Dân Cư Tiếng Anh, Thẻ Căn Cước Công Dân >< Giấy Chứng Minh Nhân Dân – viettingame

1 Tên tiếng Việt vừa đủ: Cục Cảnh sát đăng ký, vận hành cư trú và dữ liệu vương quốc về dân cư (C72)2 Tên viết tắt gọn: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư3 Tên tiếng Anh: Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database4 Chức danh chỉ đạo Cục dịch quý phái tiếng Anh4.1 Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, vận hành cư trú và dữ liệu vương quốc về dân cư (Director of Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database)4.2 Phó cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, vận hành cư trú và dữ liệu vương quốc về dân cư (Deputy Director of Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database5 Những phòng ban trong Cục dịch quý phái tiếng Anh 5.1 Phòng Tham mưu (Advisory)5.2 Phòng Hướng dẫn đăng ký, vận hành cư trú (Registration instructions, residence management)5.3 Phòng Hướng dẫn cấp và vận hành Minh chứng nhân dân (ID Instruction, management and storage)5.4 Phòng Hướng dẫn vận hành và khai thác trung tâm dữ liệu vương quốc về dân cư (national population database management)5.5 Trung tâm Căn cước công dân vương quốc (National Citizens Identity Center)5.6 Trung tâm quản trị, điều hành khối hệ thống trung tâm dữ liệu vương quốc về dân cư (The national database on population administration center)Chúng ta đang xem: Cục cảnh sát đkql cư trú và dlqg về dân cư tiếng anh là gì

Tên tiếng Việt vừa đủ: Cục Cảnh sát đăng ký, vận hành cư trú và dữ liệu vương quốc về dân cư (C72)

Tên viết tắt gọn: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Tên tiếng Anh: Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database

Ngày 10 tháng 10 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định xây dựng Cục Cảnh sát đăng ký vận hành cư trú và dữ liệu vương quốc về dân cư thuộc Tổng cục Cảnh sát vận hành hành chính về trật tự, tin cậy xã hội. Cục cảnh sát đkql cư trú và dlqg về dân cư với trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát thống nhất, vận hành, cơ quan chi phối, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát vận hành hành chính trong toàn quốc về làm việc và công tác đăng ký, vận hành cư trú; cấp và vận hành Minh chứng nhân dân, căn cước công dân; xây dựng, vận hành và khai thác trung tâm dữ liệu vương quốc về dân cư phục vụ làm việc và công tác vận hành nhà nước về cư trú, đảm bảo an toàn, quốc phòng, phát triển tài chính, xã hội tuân thủ theo đúng quy định của pháp lý và của Bộ trưởng.

Địa chỉ Cục Cảnh sát đăng ký, vận hành cư trú và dữ liệu vương quốc về dân cư: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Thành Phố Hà Nội, Cục Cảnh sát đăng ký, vận hành cư trú và dữ liệu vương quốc về dân cư (C72) trực thuộc Tổng cục Cảnh sát là đơn vị với trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng thống nhất, vận hành, cơ quan chi phối, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát vận hành hành chính trong toàn quốc về làm việc và công tác đăng ký, vận hành cư trú; cấp và vận hành Căn cước công dân; xây dựng, vận hành và khai thác trung tâm dữ liệu vương quốc về dân cư phục vụ làm việc và công tác vận hành nhà nước về cư trú, đảm bảo an toàn, quốc phòng, phát triển tài chính, xã hội tuân thủ theo đúng quy định của pháp lý

Chức danh chỉ đạo Cục dịch quý phái tiếng Anh

Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, vận hành cư trú và dữ liệu vương quốc về dân cư (Director of Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database)

Phó cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, vận hành cư trú và dữ liệu vương quốc về dân cư (Deputy Director of Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database

Những phòng ban trong Cục dịch quý phái tiếng Anh 

Phòng Tham mưu (Advisory)

Phòng Hướng dẫn đăng ký, vận hành cư trú (Registration instructions, residence management)

Phân tích, lời khuyên phát hành những văn phiên bản quy phạm pháp lý, chủ trương, chương trình, kế hoạch về làm việc và công tác đăng ký, vận hành cư trú và làm việc và công tác tàng thư hộ khẩu; đồng thời cùng lúc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai những mặt làm việc và công tác.

Đang xem: Cục cảnh sát đkql cư trú và dlqg về dân cư tiếng anh

Xem thêm: game 24h da bong

Xem thêm: cách đắp màu trong photoshop

Phòng Hướng dẫn cấp và vận hành Minh chứng nhân dân (ID Instruction, management and storage)

Phân tích, lời khuyên phát hành những văn phiên bản quy phạm pháp lý, chủ trương, chương trình, kế hoạch về làm việc và công tác cấp và vận hành Minh chứng nhân dân, tàng thư căn cước công dân; đồng thời cùng lúc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai những mặt làm việc và công tác

Phòng Hướng dẫn vận hành và khai thác trung tâm dữ liệu vương quốc về dân cư (national population database management)

Tham mưu giúp Cục trưởng thống nhất, cơ quan chi phối, hướng dẫn về làm việc và công tác xây dựng, vận hành và khai thác trung tâm dữ liệu vương quốc về dân cư và tổ chức triển khai những quy định, chủ trương, chương trình, kế hoạch

Trung tâm Căn cước công dân vương quốc (National Citizens Identity Center)

Tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu và phân tích, lời khuyên, tổ chức sản xuất, cấp và vận hành Căn cước công dân tuân thủ theo đúng quy định. Triển khai triển khai dự án công trình sản xuất, cấp và vận hành Căn cước công dân

Trung tâm quản trị, điều hành khối hệ thống trung tâm dữ liệu vương quốc về dân cư (The national database on population administration center)

Tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu và phân tích, lời khuyên và triển khai quản trị, điều hành khối hệ thống trung tâm dữ liệu vương quốc về dân cư. Xây dựng văn phiên bản về tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật, quy chuẩn chỉnh, quy chế, quy trình vận hành trung tâm dữ liệu dân cư, đảm bảo tin cậy, an toàn thông tin của khối hệ thống Trung tâm dữ liệu vương quốc về dân cư

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *