Hỏi đáp

Cử Nhân, Thạc Sĩ Tiếng Anh Là Gì ? Tất Cả Điều Cần Biết Về Học Vị Thạc Sĩ – viettingame

– Nghĩa tiếng anh:  A bachelor’s degree awarded by a university upon completion of a degree program demonstrates a master’s degree in a field of study or industry.

Đang xem: Thạc sĩ tiếng anh là gì

*

( Nghĩa của từ thạc sĩ trong tiếng anh)

VÍ DỤ:

Vậy nên sau cùng Linh quyết định học Thạc sỹ Dược thay vì thế Thạc sĩ Thẩm mỹ và nghệ thuật

So, eventually Linh decided to pursue an M.D instead of an MFA.

 

Trước lúc thực tập, Nam đã với bằng Thạc sĩ ngành kế toán tài chính.

Now, before Nam did his residency, he did a The Master of Accountancy,

 

Jimmy luôn luôn luôn luôn xuất sắc trong việc học và lấy bằng thạc sĩ của trường Harvard vào năm 1993.

Jimmy excelled scholastically and received a master’s degree at Harvard in 1993.

 

Vậy mà trong số bao người ở Paris, Hoai lại mua một thạc sĩ tư tưởng học để ghi lại mẩu chuyện đời của cô ấy ấy đấy.

So, of all the people in New Orleans, Hoai choose someone with a master’s in psychology to record her life story.

 

nơi giao hòa giữa hai tấm bằng TS và thạc sĩ

itself a PhD degrees and intersection of the master’s

 

và Tuan đã lấy bằng thạc sĩ tại tại trường Harvard.

and Tuan ended up doing his master’s degree at the Harvard University

 

Linh đang theo học để lấy bằng Thạc sĩ Kế toán tài chính.

Linh is pursuing her The Master of Accountancy.

 

Lúc cô ấy học được điều này, cô ấy chính thức học bằng thạc sĩ về khoa học xã hội.

When I learned this, beginning my the Master of Art.

 

Nam biết Tuyet lúc được xem là thạc sĩ ở Viện technology Massachusetts.

I had known him when I was a graduate student at Massachusetts Institute of Technology.

 

Sau lúc đạt được văn bằng thạc sĩ và cử nhân địa chất, Hạnh học tiếp ở Đại Học California tại Santa Barbara.

After completing master’s and bachelor’s degrees in geology, Hanh khô furthered her studies at the University of California at Santa Barbara.

 

Giờ cô ấy học thạc sĩ tài chính học.

Yeah, she’s some the Master of Economics student now.

 

Tôi với một sinh viên trường y, một học viên cao học, một Thạc sĩ, một Tiến sỹ.

I have one in medical school, undergrad, master’s, Ph.D.

 

Ông ấy từng ở Trung Quốc… và là thạc sĩ quản trị sale ở Harvard đấy.

Xem thêm: Buy-In Là Gì – Management Buy

He was in Đài Loan Trung Quốc. Has a master of business Administration from Harvard.

 

Sau lúc ông ta nhận bằng thạc sĩ tại Harvard.

After receiving his master’s at Harvard.

 

Anna cũng chính thức trò chuyện với Tom, một sinh viên tới từ New York, đang ở Osaka thao tác thiện nguyện với những người phiên bản xứ để hoàn tất bằng thạc sĩ.

Anna was also drawn to Tom, a student from New York, who was in Osaka doing volunteer work with indigenous people to complete his master’s degree.

 

Linh nên tham gia khóa học thạc sĩ ở Harvard để học về điều này.

Linh should come to graduate school at Harvard and learn about.

 

Ko, Cửa Hàng chúng tôi chưa tồn tại bằng thạc sĩ, nhưng Cửa Hàng chúng tôi đều đã với bằng cử nhân.

No, we don’t have our master’s, but we have our bachelor’s degree.

 

Phía trên là Anna, 35 tuổi. Cô ấy đã với bằng thạc sĩ.

So this is Anna. She’s 35 years old. She has a master’s degree.

 

Điều này sẽ tốt cho bằng thạc sĩ của họ.

It’s a good thing they have a Master’s degree.

 

những thạc sĩ, TS.

and the meds, the eds.

 

Và nếu Hoa ko nghĩ điều này là thực sự, họ sẽ rất vui lòng cho cô ấy mượn luận văn thạc sĩ của họ.

And if Hoa thinks that’s not true, they’d be happy to lend Hoa their master’s thesis.

 

cô ấy đã tới MIT để học thạc sĩ kế toán tài chính để tìm được nhiều tiền cho việc từ thiện hơn.

she gone to MIT to do an Macy to have more to give.

 

so với những Bác Sỹ, những người mà ko phải là thạc sĩ y

about doctors who are not Doctor of Medicine

 

Tom nhận hướng dẫn ba sinh viên trình luận án thạc sĩ… và anh ấy kiêm nhiệm cả cứu vớt hô ở hồ bơi nữa.

Xem thêm: Sex World 3D Sex Games Tải về Offline 3D Sex Games, Downloadable Offline Sex Games Sex Games

Tom is mentoring three doctoral candidates and he is the faculty lifeguard at the pool.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.