Hỏi đáp

Crackdown Là Gì ? Crack Down On Là Gì – viettingame

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ a.viettingame.vn.Học những từ các bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.

Đang xem: Crackdown là gì

But they remained too few and too scattered to undermine the left or to prevent the government”s devastating crackdown on the union in 1985-86.
Under a one-party system, crackdown on underworld criminal groups may indiscriminately impinge upon the space for legitimate organized social or political activities.
Their wildcat actions undermined the leadership”s ability to keep its bargain with the government and risked a repeat of the 1978 crackdown.
Charging instead that workers” grievances were based on communist agitation, they argued for a crackdown on radicalism and labor unrest.
Direct returns and a crackdown on the countries that make this immigration possible is the only solution.
Although there have been considerable successes as a result of increased surveillance and a crackdown, smuggling is still a huge operation.
We are clear that “zero tolerance” does not mean intolerance or indiscriminate crackdowns by the police against the wishes of the community.
Last year, our crackdown saved a record £654 million and caught a record 300,000 people cheating—but prevention is better than detection.
Những quan điểm của những ví dụ ko thể hiện quan điểm của những chỉnh sửa viên a.viettingame.vn a.viettingame.vn hoặc của a.viettingame.vn University Press hay của những nhà cấp phép.

Xem thêm: Kho Bạc Bẽo Nhà Nước Là Gì ? Những Quy Định Pháp Luật Liên Quan Kho Bạc Bẽo Nhà Nước Tỉnh Là Gì

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Những tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Ra mắt Ra mắt Thời gian làm việc truy vấn a.viettingame.vn English a.viettingame.vn University Press Quản lý và vận hành Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Những quy định sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt

Xem thêm: Kênh Đầu Tư Tài Chính Sinh Lời Nhanh chóng Chóng, Đầu Tư Tài Chính Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.