Hỏi đáp

” Công Việc Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì ? Công Việc Văn Phòng

STT Từ vựng Nghĩa của từ vựng
1 Office Managerment Quản trị hành chính văn phòng
2 Office/Administrative Manager Nhà vận hành hành chính/ Giám đốc hành chính
3 Administrative Assistant Trợ lý hành chính
4 Information Manager Trưởng phòng thông tin
5 Word processing Supervisior Trrưởng phòng xử lý văn phiên phiên bản
6 Receptionist Tiếp tân
7 Mail clerk Nhân viên thư tín
8 File clerk Nhân viên lưu trữ hồ sơ
9 Stenographer Nhân viên tốc ký
10 Typist/Clerk typist Nhân viên đánh máy
11 Word processing operator Nhân viên xử lý văn phiên phiên bản
12 Secretary Thư ký
13 Professional Secretary Thư ký chuyên nghiệp
14 Speacialized Secretary Thư ký chuyên ngành
15 Multifunctional/Traditional/Generalists Thư ký tổng quát
16 Junior Secretary Thư ký sơ cấp
17 Senior Secretary Thư ký Trung cấp
18 Executive Secretary Thư ký Giám đốc
19 Word processing specialist Nhân viên hành chánh
20 The Office function Tác dụng hành chính văn phòng
21 Office work Công việc hành chính văn phòng
22 Filing Lưu trữ, sắp xếp HS
22 Correspondence Thư tín liên lạc
23 Computing Tính toán
24 Communication Truyền thông
25 Paper handling Xử lý công văn sách vở
26 Information handling Xử lý thông tin
27 Top management Cấp quản trị thời thượng
28 Middle management Cấp quản trị cao trung
29 Supervisory management Cấp quản đốc
30 Input Information flow Luồng thông tin đầu vào
31 Output Information flow Luồng thông tin đầu ra
32 Internal Information flow Luồng thông tin nội bộ
33 Managerial work Công việc quản trị
34 Scientific management Quản trị một cách khoa học
35 Office planning Hoạch định hành chính văn phòng
36 Strategic planing Hoạch định chiến lược
37 Operational planing Hoạch định tác vụ
38 Centralization Triệu tập
39 Decentralization Phân tán
40 Physical Centralization Triệu tập vào trong 1 trong những địa phận
41 Functional Centralization Triệu tập theo tính năng
42 Organizing Tổ chức
43 Supervisor Kiểm soát viên
44 Data entry clerk/Operator Nhân viên nhập dữ khiếu nại
45 Intelligent copier operator Nhân viên điều hành máy in thông minh
46 Mail processing supervisor Kiểm soát viên xử lý thư tín
47 Data processing supervisor Kiểm soát viên xử lý dữ khiếu nại
48 Officer services Dịch vụ hành chính văn phòng
49 Intradepartment relationship Mối quan hệ liên nội bộ, phòng ban
50 Customers relationship Mối quan hệ với quý quý khách
51 Processional relationship Mối quan hệ nghề nghiệp
52 Controlling Kiểm tra
53 Monitoring Kiểm soát
54 Strategic control Kiểm tra chiến lược
55 Operational control Kiểm tra tác vụ
56 Long term/long run/long rage Dài khá, trường kỳ
57 Short term/short run/short rage Thời hạn ngắn, đoản kỳ
58 Mid term/mid run/mid rage Trung hạn
59 Administrative control Kiểm tra hành chính
60 Operative control Kiểm tra sinh hoạt và sinh hoạt tác vụ
*

Chúng ta đang xem: Công việc văn phòng tiếng anh là gì

Submit a Comment Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment

Name *

Email *

Website

Xem thêm: gangstar vegas 3

Ứng dụng nhân sự EZHR9Ứng dụng Vận hành và vận hành Nhân sự EZHR9 với tương đối rất đầy đủ tính năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Review KPI,…

*

Xem thêm: game 3d trực tuyến 2016

Máy chấm công iFaceMáy chấm công khuôn mặt là thành phầm technology cao, tân tiến nhất trong những thành phầm thuộc dòng máy chấm công

*

Thể loại: Tổng hợp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.