Hỏi đáp

Công Đoàn Tiếng Anh Là Gì – : Cách Viết, Ví Dụ Trong Tiếng Anh

Người lao lực Việt Nam lúc tham gia lao lực tại những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mang quyền xây dựng, tham gia sinh hoạt và sinh hoạt công đoàn. Trình tự xây dựng, gia nhập hay sinh hoạt và sinh hoạt được quy định tại điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Chúng ta đang xem: Công đoàn tiếng anh là gì

Công đoàn là gì?

Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp người người công nhân và người lao lực, được xây dựng dựa trên trung tâm tự nguyện và chịu sự chi phối của Đảng Cùng sản Việt Nam, cùng với cơ quan nhà nước và tổ chức tài chính tài chính chăm lo, bảo vệ quyền và tiện nghi hợp pháp cho toàn bộ những người lao lực, ko tạm dừng ở đó tham gia vào giám sát hoạt dộng của cơ quan nhà nước, tuyên truyền người lao lực chấp hành pháp lý, kỷ luật, nâng cao tay nghề, trình độ.

Người lao lực Việt Nam lúc tham gia lao lực tại những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mang quyền xây dựng, tham gia sinh hoạt và sinh hoạt công đoàn. Trình tự xây dựng, gia nhập hay sinh hoạt và sinh hoạt được quy định tại điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn tiếng Anh là gì?

Công đoàn tiếng Anh là: Union

Định nghĩa công đoàn được dịch thanh lịch tiếng Anh như sau:

Trade unions are socio-political organizations of the working class and working class, established on a voluntary basis and under the leadership of the Communist Party of Vietnam, together with state agencies and economic organizations. care, protect the legitimate rights and interests of employees, in addition participate in monitoring the activities of state agencies, propagate employees to comply with the law, discipline, and improve skills. , level.

Vietnamese employees, when participating in enterprises, agencies and organizations, have the right to establish and participate in union activities. The order of establishment, joining or operation is specified in the Vietnam Trade Union charter.

*

Cụm từ liên quan công đoàn tiếng Anh là gì?

– Công đoàn trung tâm là gì?

Công đoàn trung tâm là tổ chức trung tâm của công đoàn tập hợp những thành viên tại một hoặc một vài doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan và được công đoàn cấp trên trực tiếp thừa nhận theo quy định của pháp lý công đoàn Việt Nam.

Công đoàn trung tâm tiếng Anh là: Union base

Định nghĩa Công đoàn trung tâm được dịch thanh lịch tiếng Anh như sau: A grassroots trade union is a grassroots organization of a trade union that gathers members in one or several enterprises, organizations and agencies and is recognized by the immediate superior trade union in accordance with the law of the Vietnam trade union.

Xem thêm: tải về hafl life 1.6

– Công đoàn siêu thị.

Công đoàn siêu thị là công đoàn trung tâm tại một doanh nghiệp nhất định, triển khai những sinh hoạt và sinh hoạt công đoàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho toàn bộ những người lao lực ở siêu thị đó.

Công đoàn siêu thị tiếng Anh là: Union Corporation

Định nghĩa công đoàn siêu thị được dịch thanh lịch tiếng Anhnhw sau:

A company union is a grassroots trade union in a certain enterprise that conducts union activities, protects the legitimate rights and interests of employees in that company.

– Luật Công đoàn.

Luật công đoàn là văn phiên bạn dạng do Quốc hội phát hành, quy định rõ rệt những nguyên tắc sinh hoạt và sinh hoạt, thủ tục xây dựng hay quy định quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức công đoàn…

Luật Công đoàn tiếng Anh là: union law

Định nghĩa luật Công đoàn được dịch thanh lịch tiếng Anh như sau: Luật công đoàn là văn phiên bạn dạng do Quốc hội phát hành, quy định rõ rệt những nguyên tắc sinh hoạt và sinh hoạt, thủ tục xây dựng hay quy định quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức công đoàn…

Ví dụ những từ thường sử dụng công đoàn tiếng Anh là gì?

– Tính năng quan trọng nhất của công đoàn.

Xem thêm: “Sự Thể Hiện Tiếng Anh Là Gì? 10 Từ Thể Hiện Sự Đa Dạng Của Tiếng Anh

Tính năng quan trọng nhất của công đoàn được dịch thanh lịch tiếng Anh là: The most important function of the union.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.