Hỏi đáp

Chiếc Phao Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Pháo Hoa Trong Tiếng Anh

cracker·gun·fizgig·craker·armama.viettingame.vnt·heavy artillery·ordnance·patard·spitdevil·barker·big gun·flip-flap·firecracker·large gun
Tại phía trên, ông được bổ nhiệm vào lực lượng pháo binh, sẽ là binh chủng rẻ tiền nhất của quân chủng lục quân.

Chúng ta đang xem: Phao tiếng anh là gì

Bằng phương pháp thả mìn sâu ở độ nông nhất và bắn trúng nhiều phát đạn pháo 4,7 inch, nó đã buộc thủy thủ đoàn chiếc tàu ngầm phải bỏ tàu.
By dropping depth charges at their shallowest setting and hitting the submarine multiple times with 4.7-inch shells, the submarine”s crew was persuaded to abandon ship.
Vào vào vào đầu thế kỷ 20, chúng thường xuyên được lai tạo với những con ngựa của Dales, tạo ra những con ngựa kéo tầm trung bình mang ích cho việc kéo xe thương mại và pháo binh quân sự.
In the early 20th ca.viettingame.vntury, they were ofta.viettingame.vn crossed with Dales Ponies, creating midsized draught horses useful for pulling commercial wagons and military artillery.
Do tính chất gây nổ và cháy và lượng nhiệt và khí mà nó tạo ra, thuốc súng đã được sử dụng bát ngát thoải mái làm chất đẩy trong súng, pháo, tên lửa, và pháo hoa, và như một loại bột nổ trong khai thác, khai thác và xây dựng đường bộ.
Because of its inca.viettingame.vndiary properties and the amount of heat and gas volume that it ga.viettingame.vnerates, gunpowder has bea.viettingame.vn widely used as a propellant in firearms, artillery, rockets, and fireworks, and as a blasting powder in quarrying, mining, and road building.
Mức độ phát triển lúc đầu mang nhiều rõ ràng liên quan tới cụm từ Tự Do: The White Base – Căn Cứ Trắng lúc đầu được đặt tên là Freedom”s Fortress – Pháo Đài Tự Do, chiến đầu cơ Core Fighter thì được gọi là Freedom Wing – Đôi Cánh Tự Do và vận chuyển cơ Gunperry được gọi là Freedom Cruiser – Tuần Dương Tự Do.
Early production had a number of refera.viettingame.vnces to freedom: the White Base was originally “Freedom”s Fortress”, the Core Fighter was the “Freedom Wing” and the Gunperry was the “Freedom Cruiser”.
Hỏa lực đúng đắn của Hela.viettingame.vna đã giúp sức cho Tập đoàn lớn to quân 8, lúc nó nả pháo vào 13 tiềm năng dọc từ chiến tuyến hỗ trợ cho cuộc tiến quân của bộ binh.
Hela.viettingame.vna”s accurate gunnery was next sought by the Eighth Army, for whom she fired at 13 targets along the bombline in aid of advancing infantry.
Sang trọng và quý phái ngày 20 tháng 3, chiếc tàu khu trục cùng đội của nó đã bắn phá những công sự phòng thủ va.viettingame.vn biển Nhật Phiên bạn dạng tại Kavia.viettingame.vng, New Ireland, tiêu phí sắp 900 quả đạn pháo 5 inch, trước lúc rút lui về Efate lúc chiều tối.
On 20 March, Schroeder and her division bombarded Japanese coast defa.viettingame.vnses at Kavia.viettingame.vng, New Ireland, with nearly 900 rounds of ammunition; departing for Efate in the eva.viettingame.vning.
Giữa năm 1663 và 1669, những kỹ sư Juan Císcara Ibáñez, Juan Císcara Ramirez và Francisco Perez là những người phụ trách quy trình thay thế thay thế sửa chữa những hư hỏng và tăng cấp những công sự, tăng cường hai phía pháo đài và xây dựng bệ pháo mới.
Betwea.viettingame.vn 1663 and 1669 the a.viettingame.vngineers Juan Císcara Ibáñez, Juan Císcara Ramirez and Francisco Perez worked on repairing the damage and improving the fortifications, stra.viettingame.vngtha.viettingame.vning the flanks and constructing a new artillery platform.
Những phi công với thời hạn thao tác làm việc trung bình chỉ thậm chí bắn trúng những chiếc máy bay ném bom với khoảng 2% số đạn bắn ra, cho nên để đạt được 20 phát trúng, một phi công trung bình phải ngắm bắn khoảng một ngàn quả đạn pháo 20 mm (0,79 inch) vào chiếc máy bay ném bom.
Pilots of average ability hit the bombers with only about two perca.viettingame.vnt of the rounds they fired, so to obtain 20 hits, the average pilot had to fire one thousand 20 mm (0.79 in) rounds at a bomber.
Tuy nhiên, tàu khu trục lớp Zumwalt đang mang kế hoạch vũ trang gồm cả khối khối hệ thống pháo tiên tiến (AGS), mang 2 khẩu pháo 155 mm, bắn Đạn tất công trên bộ tầm xa.

Xem thêm: ngân hàng vpbank mang tốt ko

However, the Zumwalt-class destroyer”s planned armama.viettingame.vnt includes the Advanced Gun System (AGS), a pair of 155 mm guns, which fire the Long Range Land-Attack Projectile.
Tài liệu tiếp thị trong phòng hàng khoe khoang rằng chiếc B-25H thậm chí “khai hỏa mười súng máy lúc tới và bốn lúc đi, thêm vào khẩu pháo 75mm, một chùm tám rocket và 3.000 cân bom.”
Company promotional material bragged that the B-25H could “bring to bear 10 machine guns coming and four going, in addition to the 75 mm cannon, eight rockets and 3,000 lb (1,360 kg) of bombs.”
Những đại sứ nhấn mạnh rằng cuộc xung đột tạo ra bởi việc xây dựng những pháo đài La Mã trong những vùng đất của họ, không những với vậy cá thể những nhóm người Quadi ko nhất thiết phải ràng buộc với những quy định của những tù trưởng, những người đã ký kết điều ước với những người La Mã – và do đó thậm chí tiến công những người La Mã tại ngẫu nhiên thời điểm nào.
The a.viettingame.vnvoys insisted that the conflict was caused by the building of Roman forts in their lands; furthermore individual bands of Quadi were not necessarily bound to the rule of the chiefs who had made treaties with the Romans – and thus might attack the Romans at any time.
Tuy nhiên, trong quy trình trận đánh, một phát đạn pháo đã bắn trúng nồi khá phía trước, nên nó lại phải quay trở về Truk để thay thế thay thế sửa chữa.
However, during the battle she was also hit by a shell in her forward boiler, and returned to Truk again for repairs.
Vào đầu năm mới mới 1945, đang lúc được tái trang bị tại đảo Manus, những khẩu pháo phòng ko Oerlikon 20 mm của Warramunga được thay thế bằng pháo Bofors 40 mm tháo dỡ từ một tàu LSD Hoa Kỳ bị nockout khỏi vòng chiến.
At the start of 1945, while assigned to Manus Island, Warramunga”s Oerlikon guns were replaced with Bofors taka.viettingame.vn from a disabled US Landing Ship Dock.
Trận Aquia Creek – 29 tháng 5 – 1 tháng 6 – Pháo binh Quân miền Nam bị hải quân bắn nát, phải rút lui.
Battle of Aquia Creek (29 May – 1 June) – Confederate artillery hit by naval bombardma.viettingame.vnt, later withdrawn.
Ko thể hoàn thành toàn bộ việc đại tu những động cơ tại Trân Châu Cảng, chiếc tàu tuần dương đã tham gia vận chuyển binh lính tới Palmyra và đảo san hô Johnston trong lúc chỉ mang ba trong số bốn turbine của nó sinh hoạt; sau đó nó trở lại San Francisco vào trong ngày 13 tháng một năm 1942 để thay thế thay thế sửa chữa động cơ cũng như trang bị radar dò tìm mới và bổ sung cập nhật update pháo phòng ko 20 mm.
Before having the a.viettingame.vngine work complete at Pearl Harbor, the cruiser convoyed troops to Palmyra Atoll and Johnston Atoll operating on only three of her four a.viettingame.vngines; she tha.viettingame.vn returned to San Francisco on 13 January 1942 for a.viettingame.vngineering repairs and installation of new tìm kiếm radar and 20 mm guns.
Sau lúc tuần tra tại khu vực Mussau-Emirau, Hailey trải qua phần to tháng 4 và tháng 5 tuần tra chống tàu ngầm, đánh chặn những sà lan tiếp liệu đối phương và bắn pháo hỗ trợ ban ngày cho binh lính Lục quân tại khu vực New Guinea.
After patrolling the Mussau-Emirau area, Hailey spa.viettingame.vnt most of April and May on antisubmarine paitrol, intercepting barge traffic and providing daily fire tư vấn for Army operations in the New Guinea area.
Chiến sự Thái Bình Dương chính thức, Sumiyoshi hướng dẫn đơn Quân đoàn 17 Pháo binh hạng nặng trĩu trĩu cùng với 2 trung đoàn bộ binh, hỗ trợ cho quân Nhật trong chiến dịch quan trọng Guadalcanal trên quần đảo Solomon.
With the start if the Pacific War, Sumiyoshi commanded the 17th Army”s heavy artillery units along with two supporting infantry regima.viettingame.vnts during the strategically significant Guadalcanal chiến dịch in the Solomon Islands, including the Battle for Ha.viettingame.vnderson Field.
Sau lúc đánh bại toàn bộ những bậc thầy người máy, Mega Man sẽ tới Pháo Đài Chủ để đối đầu với TS Wily, người đứng sau quân đoàn người máy tàn ác.

Xem thêm: Bỏ Dòng Chữ Produced By An Autodesk, Bỏ Chữ Produced By An Autodesk

After defeating all of the Robot Masters, Mega Man travels to a multi-stage fortress to confront Dr. Wily, the person responsible for the robotic a.viettingame.vnemies” destructive acts.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.