Hỏi đáp

Cấu Trúc Phân Tử, Đồng Phân Cấu Tạo Là Gì, Đồng Đẳng, Đồng Phân Là Gì – viettingame

Cấu trúc phân tử, Đồng đẳng, Đồng phân, Link đơn, Link đôi trong hợp chất hữu cơ – Hóa 11 bài 22

Như những em đã biết, links trong hợp chất hữu cơ cơ bản là links cùng hóa trị, cùng một công thức phân tử nhưng thậm chí sở hữu nhiều công thức kết cấu và dẫn tới một vài tính chất hóa học không giống nhau.

Đang xem: đồng phân kết cấu là gì

Vậy Công thức kết cấu, cấu trúc phân tử, đồng đẳng, đồng phân của hợp chất hữu cơ là gì? Thế nào là links đơn, links đôi và links ba trong hợp chất hữu cơ? chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới trên đây.

I. Công thức kết cấu

1. Luận điểm

– Công thức kết cấu biểu diễn thứ tự và phương pháp links (links đơn, links bội) của những nguyên tử trong phân tử.

2. Những loại công thức kết cấu

a) Công thức kết cấu khai triển

– Biểu diễn trên mặt phẳng giấy toàn bộ những links.

b) Công thức kết cấu thu gọn

– Những nguyên tử, nhóm nguyên tử cùng links với một nguyên tử cacbon được viết thành một nhóm, hoặc:

– Chỉ biểu diễn links giữa những nguyên tử cacbon và với nhóm chức. Mỗi đầu một quãng thẳng hoăc điểm gấp gáp khúc ứng với một nguyên tử cacbon; ko biểu thị số nguyên tử hiđro links với mỗi nguyên tử cacbon.

II. Thuyết kết cấu hóa học

1. Nội dung thuyết cấu tạo hóa học

Gồm những vấn đề chính sau:

– Trong phân tử hợp chất hữu cơ, những nguyên tử links với nhau tuân theo hóa trị và theo một thứ tự nhất định gọi là kết cấu hóa học. Nếu thứ tự links đó thay đổi sẽ tạo ra hợp chất khác.

* Ví dụ: Ancol etylic và đimetyl ete đều phải có công thức phân tử C2H6O, nhưng chúng sở hữu kết cấu hóa học không giống nhau.

– Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon sở hữu hóa trị bốn. Nguyên tử cacbon ko những thậm chí links với nguyên tử của những nguyên tố khác mà còn links với nhau tạo thành mạch cacbon (mạch vòng, mạch ko vòng, mạch nhánh, mạch ko nhánh).

– Tính chất của lượng chất tùy theo thành phần phân tử (thực chất, số lượng những nguyên tử) và kết cấu hóa học (thứ tự links những nguyên tử).

2. Ý nghĩa của thuyết cấu tạo hóa học

– Lý luận được hiện tượng đồng đẳng, hiện tượng đồng phân.

III. Đồng đẳng, đồng phân

1. Đồng đẳng

– Những hợp chất sở hữu thành phần phân tử hơn xoàng nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng sở hữu tính chất hoá học tương tự nhau là những chất đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng.

– Hàm lượng trong cùng dãy đồng đẳng sở hữu kết cấu hóa học tương tự nhau nên sở hữu tính chất hóa học tương tự nhau.

*

Biểu diễn công thức kết cấu hợp chất hữu cơ

2. Đồng phân

– Những hợp chất không giống nhau nhưng sở hữu cùng công thức phân tử được gọi là lượng chất đồng phân của nhau.

– Mang nhiều loại đồng phân: đồng phân kết cấu (gồm đồng phân mạch cacbon, đồng phân loại nhóm chức, đồng phân vị trí links bội hoặc nhóm chức,…) và đồng phân lập thể (đồng phân không giống nhau về vị trí không khí của những nhóm nguyên tử).

IV. Link hóa học và cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

– Link hóa học thường bắt gặp nhất trong phân tử những hợp chất hữu cơ là links cùng hóa trị. Link cùng hóa trị được phân thành hai loại: links xích ma (σ) và links pi (π).

– Sự tổ hợp của links σ với links π tạo thành links đôi hoặc links ba.

1. Link đơn

 Link đơn (hay links σ) do một cặp electron chung tạo thành và được biểu diễn bằng một gạch nối giữa hai nguyên tử. Link σ là links bền.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Aoe Trên Garena Đế Chế Aoe Trên Garena, Lan Games Garena

2. Link đôi

– Link đôi là liên kết do 2 cặp electron chung giữa 2 nguyên tử tạo thành. Link đôi gồm một links σ và một links π. Link π xoàng bền hơn links σ nên dễ dẫn đến đứt ra trong số phản ứng hóa học. Link đôi được biểu diễn bằng hai gạch nối tuy vậy tuy vậy giữa hai nguyên tử.

– Mỗi nguyên tử cacbon của links đôi còn tạo được hai links đơn với hai nguyên tử khác. Bốn nguyên tử links trực tiếp với hai nguyên tử cacbon của links đôi nằm trong cùng mặt phẳng với hai nguyên tử cacbon đó.

3. Link ba

– Link ba do 3 cặp electron chung giữa 2 nguyên tử tạo thành. Link ba gồm một links σ và hai links n. Link ba được biểu diễn bằng ba gạch nối tuy vậy tuy vậy giữa hai nguyên tử.

– Mỗi nguyên tử C của links ba còn tạo được một links đơn với một nguyên tử khác. Hai nguyên tử links với hai nguyên tử cacbon của links ba nằm trên đường thẳng nối hai nguyên tử cacbon.

V. Bài tập về Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ

* Bài 1 trang 101 SGK Hóa 11: Phát biểu nội dung cơ bạn dạng của thuyết kết cấu hoá học.

° Lời giải bài 1 trang 101 SGK Hóa 11:

– Trong phân tử hợp chất hữu cơ, những nguyên tử links với nhau tuân theo hóa trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự links đó gọi là kết cấu hóa học. Sự thay đổi thứ tự links đó, tức là thay đổi kết cấu hóa học, sẽ tạo ra hợp chất khác.

– Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon sở hữu hóa trị bốn. Nguyên tử cacbon ko những thậm chí liên kế với nguyên tử của những nguyên tố khác mà còn links với nhau tạo thành mạch cacbon (mạch vòng, mạch ko vòng, mạch nhánh, mạch ko nhánh).

– Tính chất của những chát tùy theo thành phần phân tử (thực chất, số lượng những nguyên tử) và kết cấu hó học (thứ tự links những nguyên tử).

* Bài 2 trang 101 SGK Hóa 11: So sánh ý nghĩa của công thức phân tử và công thức kết cấu. Cho thí dụ minh hoạ?

° Lời giải bài 2 trang 101 SGK Hóa 11:

• Giống nhau:

– Công thức phân tử và Công thức kết cấu đều cho thấy thêm số lượng mỗi nguyên tố trong phân tử

Không giống nhau:

– Công thức phân tử chưa chắc chắn được tính chất của những hợp chất hữu cơ, ví dụ: cho CTPT C3H6 ta chưa chắc chắn hợp chất này là gì. Chỉ biết hợp chất sở hữu 3 nguyên tử C và 6 nguyên tử H.

– Công thức kết cấu cho thấy thêm thứ tự links của những nguyên tử trong phân tử và từ đó biết được tính chất của những hợp chất hữu cơ, ví dụ: cho CTPT C3H6 nếu như có CTCT là: CH2=CH-CH3 ⇒ là anken sở hữu phản ứng đặc trưng là phản ứng cùng; nếu như có CTCT là Δ ⇒ là xicloankan

* Bài 3 trang 101 SGK Hóa 11: Thế nào là links đơn, links đôi, links ba?

° Lời giải bài 3 trang 101 SGK Hóa 11:

– Link đơn (còn gọi là links σ) được tạo bởi một cặp electron sử dụng chung, ví dụ: H:H; sở hữu CTCT là H-H

– Link đôi là links tạo bởi 2 cặp electron sử dụng chung, trong đó sở hữu một links σ bền vững và kiên cố và một links π linh động, dễ dẫn đến đứt ra lúc tham gia phản ứng hoá học, ví dụ: H2C :: CH2; sở hữu CTCT là H2C=CH2

– Link ba là links được tạo bởi ba cặp electron sử dụng chung, trong đó sở hữu một links σ bền vững và kiên cố và hai links π linh động, dễ dẫn đến đứt ra lúc tham gia phản ứng hoá học, ví dụ: HC⋮⋮CH; sở hữu CTCT là HC≡CH

* Bài 4 trang 101 SGK Hóa 11: Chất nào sau trên đây trong phân tử chỉ sở hữu links đơn ?

A. CH4 B. C2H4 C. C6H6 D. CH3COOH

° Lời giải bài 4 trang 101 SGK Hóa 11:

• Mua đáp án: A. CH4

– Chỉ sở hữu CH4 là trong phân tử chỉ sở hữu links đơn. Với lượng chất sót lại thì trong phân tử sở hữu cả links đơn và đôi.

* Bài 5 trang 101 SGK Hóa 11: Những chất nào sau trên đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau?

a) CH3 – CH = CH – CH3

b) CH2 = CH – CH2 – CH3

c) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3

d) CH2 = CH – CH3

e) CH3 – CH = CH – CH2 – CH3

g) CH2 = CH – CH(CH3) – CH3

h) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3

i) CH3 – CH2 – CH(CH3) – CH3

° Lời giải bài 5 trang 101 SGK Hóa 11:

• Hàm lượng đồng đẳng của nhau là:

° a; d; e (là những anken)

° a; d; g

° b; d; e

° b; d; g

° c; h và h; i (là những ankan)

• Những chât đồng phân của nhau là:

° a; b vì thế đều phải có CTPT C4H8

° e; g vì thế đều phải có CTPT C5H10

° c; i vì thế đều phải có CTPT C5H12;

* Bài 6 trang 102 SGK Hóa 11: Viết công thức kết cấu thậm chí sở hữu của lượng chất sở hữu công thức phân tử như sau: C2H6O, C3H6O, C4H10.

° Lời giải bài 6 trang 102 SGK Hóa 11:

• Với C2H6O:

 CH3 – CH2 – OH;

 CH3 – O – CH3

• Với C4H10:

 CH3 – CH2 – CH2 – CH3

 CH3 – CH(CH3) – CH3

* Bài 7 trang 102 SGK Hóa 11: Những công thức kết cấu nào dưới trên đây biểu thị cùng một chất?

*

° Lời giải bài 7 trang 102 SGK Hóa 11:

– Mang (I); (III) và (IV) là cùng một chất, chúng đều phải có công thức là CH3CH2OH.

– Mang (II) và (V) là cùng một chất, đều phải có công thức là CH2Cl2

* Bài 8 trang 102 SGK Hóa 11: Lúc cho 5,30 gam hỗn hợp gồm etanol C2H5OH và propan-1-ol CH3CH2CH2OH tác dụng với natri (dư) thu được 1,12 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hoá học của những phản ứng xẩy ra.

b) Tính thành phần xác suất khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp.

Xem thêm: Get Zingplay Mậu Binh – Tải về Zingplay On Pc (Emulator)

° Lời giải bài 8 trang 102 SGK Hóa 11:

a) Ta sở hữu PTPƯ:

 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑ (1)

 2CH3-CH2-СН2-ОН + 2Na → 2CH3-CH2-СН2-ONa + H2↑ (2)

b) Tính xác suất khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp.

– Cho CH3CH2CH2OH tác dụng với natri (dư) thu được 1,12 lít khí (đktc) này là khí H2, nên ta sở hữu:

 nH2 = 1,12/22,4 = 0,05(mol);

– Gọi x, y lần lượt là số mol của etanol và propan-1-ol

– Theo bài ra, hỗn hợp gồm 5,30 gam etanol C2H5OH và propan-1-ol CH3CH2CH2OH nên ta sở hữu:

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.