Tin tổng hợp

Câu Lệnh Join Trong Sql Server, Mệnh Đề Join Trong Sql – viettingame

1. Các loại Join trong SQLHôm nay mình chia sẻ thêm về các câu lệnh SQL Join, các loại Join trong SQLJOIN là phép kết nối dữ liệu từ nhiều bảng lại với nhau, nối 2 bảng, 3 bảng.. với nhau. Lúc bạn cần truy vấn những cột dữ liệu từ nhiều bảng không giống nhau để trả về trong cùng một tập trung quả , bạn cần sử dụng JOIN. 2 bảng kết nối được với nhau lúc có một trường chung giữa 2 bảng này.

Đang xem: Câu lệnh join trong sql

1.1 INNER JOIN (Hoặc JOIN)

INNER JOIN (Hoặc JOIN): Trả về tất cả những hàng lúc mang ít nhất một giá trị ở cả hai bảng

*

1.2 LEFT OUTER JOIN (Hoặc LEFT JOIN)

LEFT OUTER JOIN (Hoặc LEFT JOIN): Trả lại tất cả những dòng từ bảng phía bên trái, và những dòng đúng với ĐK từ bảng bên phải

*

1.3 RIGHT OUTER JOIN (Hoặc RIGHT JOIN)

RIGHT OUTER JOIN (Hoặc RIGHT JOIN): Trả lại tất cả những hàng từ bảng bên phải, và những dòng thỏa mãn nhu cầu ĐK từ bảng phía bên trái

*

1.4 FULL OUTER JOIN (Hoặc OUTER JOIN)

FULL OUTER JOIN (Hoặc OUTER JOIN): Trả về tất cả những dòng đúng với cùng 1 trong những bảng.

*

2. Câu lệnh SQL Join

2.1 Câu lệnh INNER JOIN

INNER JOIN trả về kết quả là những bản ghi mà trường được join hai bảng khớp nhau, những bản ghi chỉ xuất hiện một trong hai bảng sẽ bị loại.

Xem thêm: Ronin: The Last Samurai Games: Eight Of The Best On Pc, Samurai In Ninja Town: Appstore For Android

Thậm chí thay INNER JOIN bởi JOIN. Ý nghĩa và kết quả là như nhau.

Xem thêm: Naruto 2020 Wallpapers And New Tab, Zombie 3D Apk Mod

Cú pháp:

SELECT column_name(s)

FROM table1

INNER JOIN table2

ON table1.column_name = table2.column_name;

INNER JOIN nhiều table

SELECT column_list

FROM table1

INNER JOIN table2 ON join_condition1

INNER JOIN table3 ON join_condition2

Ví Dụ:

Có bảng khach_hang với thông tin như sau:

*

Có bảng order_kh với thông tin như sau:

*

=> Ở 2 bảng trên thì thấy rằng MaKH được phản ánh là mã khách hàng ở bảng khach_hang, mối quan hệ 2 bảng là cột MaKH

Chúng ta phụ thâṇy câu lệnh SQL join sau trên đây, và xem kết quả trả ra, sẽ lấy ra như sau:

Select * from lanptp.khach_hang as KH

Join lanptp.order_kh as OD on KH.MaKH= OD.MaKH

*

2.2 Câu lệnh LEFT OUTER JOIN

LEFT OUTER JOIN là từ khóa trả về tất cả những hàng (rows) từ bảng phía bên trái (table1), với những hàng tương ứng trong bảng bên phải (table2). Chấp nhận cả dữ liệu NULL ở bảng 2.

LEFT OUTER JOIN hay còn được gọi là LEFT JOIN

Cú pháp:

SELECT column_name(s)

FROM table1

LEFT JOIN table2

ON table1.column_name = table2.column_name;

LEFT JOIN cũng có thể join nhiều table

SELECT column_list

FROM table1

LEFT JOIN table2 ON join_condition1

LEFT JOIN table3 ON join_condition2

Ví dụ: Vẫn với data như 2 bảng ở trên khach_hang, order_kh lúc sử dụng câu lệnh Left Join kết quả sẽ trả ra như sau:

Select * from lanptp.khach_hang as KH

Left join lanptp.order_kh as OD on KH.MaKH= OD.MaKH

*

2.3 Câu lệnh RIGHT OUTER JOIN

RIGHT OUTER JOIN là từ khóa trả về tất cả những hàng (rows) từ bảng bên phải (table1), với những hàng tương ứng trong bảng bên trái (table2). Chấp nhận cả dữ liệu NULL ở bảng 2. ngược lại với LEFT JOIN

RIGHT OUTER JOIN hay còn được gọi là RIGHT JOIN

Cú pháp:

SELECT column_name(s)

FROM table1

RIGHT JOIN table2

ON table1.column_name = table2.column_name;

Vẫn với data 2 bảng trên các bạn hãy thử phụ thâṇy câu lệnh RIGHT JOIN nhé!

RIGHT JOIN cũng có thể join nhiều table

SELECT column_list

FROM table1

RIGHT JOIN table2 ON join_condition1

RIGHT JOIN table3 ON join_condition2

2.4 Câu lệnh FULL OUTER JOIN

FULL OUTER JOIN là sự việc phối hợp của LEFT JOIN và RIGHT JOIN

Cú Pháp:

SELECT column_name(s)

FROM table1

FULL OUTER JOIN table2

ON table1.column_name = table2.column_name

WHERE condition;

3. Kết Luận

Ở trên mình đã giới thiệu với các bạn về Các loại Join trong SQL và câu lệnh đi kèm, trong quá trình thực hành các bạn có thể kết hợp thêm các câu SQL DISTINCT, SQL Where,SQL And Or, SQL Count, SQL ORDER BY, SQL GROUP BY, SQL HAVING,… để truy vấn theo yêu cầu lấy ra data nhé!. Các bạn cần tìm hiểu thêm để mà thậm chí hiểu sâu hơn, kết hợp giữa các câu lệnh với nhau để thực hành tốt những câu lệnh trong MySQL và vận dụng hiệu suất cao nó vào công việc của chúng ta. Các bạn mà thậm chí tìm hiểu thêm Website ở link tài liệu tìm hiểu thêm dưới để mà thậm chí học và thực hành một cách tốt nhất!

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *