Hỏi đáp

capital contribution là gì – viettingame

Triết lý nghề nghiệpĐổi nghềVăn phiên bản pháp luậtPhỏng vấn việc làmLuật Lao độngLuật Doanh nghiệpBài học thành công

Đang xem: Capital contribution là gì

Điều 173. Tiến hành góp vốn và cấp giấy công nhận phần vốn góp

Article 173. Contributing capital and issuing certificate of capital contribution

1. Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết.

1. General partners and contributing partners shall fully and punctually contribute capital as committed.

2. Thành viên hợp danh ko góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho doanh nghiệp phải chịu đựng trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp.

2. The general partner who fails to fully and punctually contribute capital as committed shall pay compensation for any damage to the company.

3. Trường hợp mang thành viên góp vốn ko góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được xem như là khoản nợ của thành viên đó so với doanh nghiệp; trong trường hợp này, thành viên góp vốn mang liên quan thậm chí bị khai trừ khỏi doanh nghiệp theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Xem thêm: Sở hữu Healthy Ko Sở hữu Balance Ko, Healthy Và Balance Sở hữu Ý Nghĩa Là Gì

Xem thêm: In Witness Whereof Dịch Là Gì, Những Thành Phần Chính Của Hợp Đồng Thương Mại

3. If a contributing partner fails to fully and punctually contribute capital as committed, the deficit of capital is considered that partner’s debt to the company; in this case such contributing partner may be removed from the company under a decision of the Board of partners.

4. Tại thời điểm góp đủ vốn như đã cam kết, thành viên được cấp giấy công nhận phần vốn góp. Giấy công nhận phần vốn góp phải mang những nội dung cơ bản sau trên đây:

4. As soon as capital is fully contributed, the partner shall be issued with the certificate of capital contribution. The certificate of capital contribution must contain the following information:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

a) The enterprise’s name, enterprise identification number, address of the headquarter;

b) Vốn điều lệ của doanh nghiệp;

b) The company’s charter capital;

c) Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy minh chứng nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác của thành viên; loại thành viên;

c) Full name, permanent residence, nationality, ID/passport number of every partner; types of partners;

d) Giá trị phần vốn góp và loại tài sản góp vốn của thành viên;

d) Value of stake and type of assets contributed as capital by partners;

đ) Số và ngày cấp giấy công nhận phần vốn góp;

dd) Numbers and dates of issue of certificates of capital contribution;

e) Quyền và nhiệm vụ của người sở hữu giấy công nhận phần vốn góp;

e) Rights and obligations of holders of certificates of capital contribution;

g) Họ, tên, chữ ký của người sở hữu giấy công nhận phần vốn góp và của những thành viên hợp danh của doanh nghiệp.

g) Full names, signatures of holders of certificates of capital contribution and general partners.

5. Trường hợp giấy công nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được doanh nghiệp cấp lại giấy công nhận phần vốn góp.

5. If the certificate of capital contribution is lost or damaged or otherwise destroyed, the partner shall have it reissued by the company.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.