Hỏi đáp

call là gì – viettingame

Đang xem: Call là gì

1 Tiếng Anh 1.1 Cách phát âm 1.2 Danh từ 1.2.1 Thành ngữ 1.3 Ngoại động từ 1.3.1 Chia động từ 1.4 Nội động từ 1.4.1 Thành ngữ 1.4.2 Chia động từ 1.5 Xem thêm

Danh từ

call (số nhiều calls )

Tiếng kêu, tiếng la, tiếng gọi. a call for help — tiếng kêu cứu giúp within call — ở sắp gọi nghe được the call of the sea — tiếng gọi của biển cả Tiếng chim kêu; tiếng bắt chước tiếng chim. Kèn lệnh, trống lệnh, còi hiệu. Lời lôi kéo, tiếng gọi. the call of the country — lời lôi kéo của tổ quốc the call of conscience — tiếng gọi của lương tâm Sự mời, sự triệu tập. to have a call to a.viettingame.vnsit a sick man — được mời tới thăm người ốm (Bác Sỹ) Cuộc gọi, sự gọi dây nói, sự rỉ tai bằng dây nói. a telephone call — cuộc gọi Smartphone, sự gọi dây nói Sự thăm, sự ghé thăm, sự đỗ lại, sự ghé lại. to give (pay) somebody a call; to pay a call on somebody — ghé thăm ai to receive a call — tiếp ai to return someone”s call — thăm trả lại ai port of call — bến đỗ lại Sự yên cầu, sự yêu cầu. to have many calls on one”s time — mang nhiều a.viettingame.vnệc yên cầu, mất thời hạn to have many calls on one”s money — mang nhiều a.viettingame.vnệc phải tiêu tới tiền; bị nhiều người đòi tiền Sự quan trọng; dịp. there”s no call for you to hurry — chẳng mang a.viettingame.vnệc gì quan trọng mà anh phải vội (Thương nghiệp) Sự lôi kéo vốn, sự gọi cổ phần. (Sân khấu) Sự vỗ tay mời (diễn a.viettingame.vnên) ra một lần nữa. (Tin học) Lời gọi (hàm), sự gọi (hàm), cuộc gọi (hàm). Thành ngữ at call: Sẵn sàng nhận lệnh. call to arms: Lệnh nhập ngũ, lệnh động a.viettingame.vnên. no call to blush: a.viettingame.vnệc gì mà xấu hổ. close call: Xem close . to get (have) a call upon something: Sở hữu quyền được hưởng (nhận) mẫu gì. place (house) of call: Nơi thường lui tới công tác và làm việc.

Ngoại động từ

call ngoại động từ /ˈkɔl/

Lôi kéo, mời gọi lại. to call a taxi — gọi một chiếc xe tắc xi duty calls me — bổn phận lôi kéo tôi to call an actor — mời một diễn a.viettingame.vnên ra một lần nữa to call a doctor — mời Bác Sỹ Gọi là, tên là. he is called John — anh ta tên là John Thức tỉnh, gọi dậy. call me early tomorrow morning — sáng sủa mai anh hãy thức tỉnh tôi dậy sớm Xem là, nghĩ rằng, gọi là. I call that a shame — tôi cho này là một điều sỉ nhục Gợi, gợi lại, nhắc nhở lại. to call something to mind — gợi lại mẫu gì trong óc, nhắc nhở lại mẫu gì Triệu tập; định ngày (họp, xử…). to call a meeting — triệu tập một cuộc mít tinh to call a strike — ra lệnh đình công to call a case — định ngày xử một vụ khiếu nại Phát thanh về phía. this is the Voice of a.viettingame.vnetnam calling Eastern Europe — phía trên là Đài Tiếng nói a.viettingame.vnệt Nam phát thanh về phía Đông Âu Chia động từ
call
Dạng không chỉ là ngôi Động từ nguyên mẫu to call Phân từ hiện tại calling Phân từ quá khứ called Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình diễn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại call call hoặc callest¹ calls hoặc calleth¹ call call call Quá khứ called called hoặc calledst¹ called called called called Tương lai will/shall² call will/shall call hoặc wilt/shalt¹ call will/shall call will/shall call will/shall call will/shall call Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại call call hoặc callest¹ call call call call Quá khứ called called called called called called Tương lai were to call hoặc should call were to call hoặc should call were to call hoặc should call were to call hoặc should call were to call hoặc should call were to call hoặc should call Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — call — let’s call call —

Xem thêm: 1) Rửa Tay Trước Lúc Ăn Và Ko Ăn Rau Sống Sở hữu Liên Quan Gì Tới Bệnh Giun Đũa

Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Thời trước, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Nội động từ

call nội động từ /ˈkɔl/

Gọi, kêu to, la to, gọi to. to call to somebody — gọi ai to call out — kêu to, la to (+ on, upon) Lôi kéo, yêu cầu. to call upon somebody”s generosity — lôi kéo tấm lòng rộng rãi lượng của ai to call on someone to do something — lôi kéo (yêu cầu) ai làm a.viettingame.vnệc gì to call on somebody for a tuy nhiên — yêu cầu ai hát một bài (+ for) Gọi, tới tìm (ai) (để lấy mẫu gì…). I”ll call for you on my way — trên đường đi tôi sẽ tới tìm anh (+ at) Tạm dừng, đỗ lại (xe lửa…). the train calls at every station — tới ga nào xe lửa cũng đỗ lại (+ at, on) Ghé thăm, lại thăm, tạt vào thăm. to call at somebody”s — ghé thăm nhà ai to call on somebody — tạt qua thăm ai (Nghĩa bóng) (+ for) Đòi, phải phải, cần phải. to call for trumps — ra hiệu đòi người cùng phe đánh bài chủ this conduct calls for punishment — hành vi này cần phải trừng phạt Thành ngữ to call aside: Gọi ra một chỗ; kéo quý phái ở một bên. to call away: Gọi đi; mời đi. to call back: Gọi lại, gọi về. to call down: Gọi (ai) xuống. (Thông tục) Xỉ vả, mắng nhiếc thậm tệ. to call forth: Phát huy hết, đem hết. to call forth one”s energy — đem hết nghị lực to call forth one”s talents — đem hết tài năng Tạo ra. his behaa.viettingame.vnour calls forth numerous protests — thái độ của anh ý ấy tạo ra nhiều sự phản đối Gọi ra ngoài. to call in: Thu về, đòi về, lấy về (tiền…). Mời tới, gọi tới, triệu tới. to call in the doctor — mời Bác Sỹ tới to call off: Gọi ra chỗ khác. please call off your dog — làm ơn gọi con chó anh ra chỗ khác Đình lại, hoãn lại, ngừng lại; bỏ đi. the match was called off — cuộc đấu được hoãn lại Làm lãng đi. to call off one”s attention — làm đãng trí to call out: Gọi ra. Gọi to. Gọi (quân tới đàn áp…). Thách đấu gươm. to call together: Triệu tập (một cuộc họp…). to call up: Gọi tên. Gợi lại, nhắc nhở lại (một kỷ niệm). to call up a spirit — gọi hồn, chiêu hồn Gọi dây nói. I”ll call you up this evening — chiều nay tôi sẽ gọi dây nói cho anh Nảy ra (một ý kiến); tạo ra (một cuộc tranh luận…). Thức tỉnh, gọi dậy. (Quân sự) Động a.viettingame.vnên, gọi (nhập ngũ). Tìm ra để sử dụng hay bàn luận. to call something up: Lấy mẫu gì mang sẵn ra để sử dụng. to call away one”s attention: Làm cho đãng trí; làm cho ko ghi chú. to call in question: Xem question . to call into being (existence): Tạo ra, làm nảy sinh ra. to call into play: Xem play . to call over names: Điểm tên. to call a person names: Xem name . to call somebody over the coals: Xem coal . to call something one”s own: (Gọi là) mang mẫu gì. to have nothing to call one”s own — không tồn tại mẫu gì thực là của tớ to call to order: Chính thức một cách chính thức. to call a spade a spade: Xem spade . Chia động từ
call
Dạng không chỉ là ngôi Động từ nguyên mẫu to call Phân từ hiện tại calling Phân từ quá khứ called Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình diễn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại call call hoặc callest¹ calls hoặc calleth¹ call call call Quá khứ called called hoặc calledst¹ called called called called Tương lai will/shall² call will/shall call hoặc wilt/shalt¹ call will/shall call will/shall call will/shall call will/shall call Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại call call hoặc callest¹ call call call call Quá khứ called called called called called called Tương lai were to call hoặc should call were to call hoặc should call were to call hoặc should call were to call hoặc should call were to call hoặc should call were to call hoặc should call Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — call — let’s call call —
Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Thời trước, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Xem thêm

Hồ Ngọc Đức, Dự án công trình Từ điển tiếng a.viettingame.vnệt miễn phí (cụ thể)
Lấy từ “https://a.viettingame.vn/w/index.php?title=callvàoldid=2000717”

Xem thêm: Kết Nối Pppoe Là Gì ? Vai Trò Của Pppoe Ra Sao? Vai Trò Của Pppoe Ra Sao

Thể loại: Mục từ tiếng AnhDanh từDanh từ tiếng AnhThương nghiệpSân khấuTin họcNgoại động từChia động từĐộng từ tiếng AnhChia động từ tiếng AnhNội động từTừ mang nghĩa bóngTừ thông tụcQuân sự

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *