Tin tổng hợp

Cách Sử dụng Lượt thích To V Và Lượt thích Ving ” Trong Tiếng Anh, Cấu Trúc Lượt thích + Ving – viettingame

Cách sử dụng lượt thích lúc làm động từ, tính từ, giới từ và phân biệt cách sử dụng cấu trúc lượt thích to và lượt thích ving trong tiếng anh khá đầy đủ và đúng chuẩn nhất. Ví dụ xem dưới.

Cách sử dụng lượt thích trong tiếng anh

Lúc lượt thích là verb:

Lượt thích = Thích

Ví dụ: Do you lượt thích fish?(các bạn với thích món cá ko?)

-Đi với Should,Would để diễn tả sự ao ước(=wish): I shouldn’t lượt thích to do that(tôi ko muốn làm điều đó)

-Thích hơn,muốn(=prefer,wish) lượt thích people to tell the truth(tôi muốn người ta nói thực sự)

→Expressions:

As you lượt thích:do as you lượt thích(thích thì cứ làm)

Likes and dislikes:những điều mình thích và những điều mình ko thích

Lúc lượt thích là tính từ

– Giống nhau(=similar) lượt thích causes produce lượt thích results(Những nguyên do giống nhau phát sinh ra những hậu quả giống nhau)

-Mà thậm chí thay thế bằng alike:

+The two girls are very lượt thích

+The two girls are very alike(hai cô nàng rất giống nhau)

→Expression:lượt thích father,lượt thích son( phụ vương nào con nấy)

-giống như (=resembling)What is he lượt thích?(Người ta trông giống ra làm sao?)

Cụm tính từ

– something lượt thích: sắp tới, vào khoảng

– nothing lượt thích: ko gì bằng

– feel lượt thích: cảm thấy muốn

– look lượt thích:với vẻ như

*

Lúc lượt thích là Preposition

Lượt thích: tương tự như

+Don’t talk lượt thích that(đừng nói như vậy)

+Do lượt thích me(hãy làm như tôi)

→Lưu ý:Với nghĩa trên, Lượt thích là một prep(giới từ) nên cách sử dụng khác với As(Conjunction-liên từ)

For example:

+Don’t move anything.Leave everything as it is( ko sử dụng lượt thích)

+What a beautiful house!It’s lượt thích a palace.(ko sử dụng as)

→Expressions:

+the lượt thích:những điều tương tự như vậy

Ex:music, painting and the lượt thích…(âm nhạc,hội hoạ và những môn giống vậy)

Likely(adj,adv)

+adj:với vẻ phải chăng,thuận tiện

+adv:mà thậm chí(=probably)

Cách sử dụng cấu trúc lượt thích to và lượt thích ving trong tiếng anh

Cách sử dụng Lượt thích V_ing

Sử dụng lúc chỉ một sở trường LÂU DÀI gắn sát với chiếc profile (tiểu sử) của doanh nghiệp.

VD: “I lượt thích si

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.