Hỏi đáp

bullet point là gì

And when presenting your work, drop the bullet points.

Chúng ta đang xem: Bullet point là gì

Và lúc trình diễn, đừng sử dụng những gạch đầu dòng.

Discussion based on the Organized book, page 78, paragraph 3, to the last bulleted point on page 80.
When considering each bulleted point under “How to Do It,” invite comments on why the suggestions are beneficial.
Lúc xem xét mỗi điểm trong tiểu đề “Cách tiến hành”, mời cử tọa cho thấy thêm vì thế sao những ý kiến ý kiến đề nghị này hữu hiệu.
English-Vietnamese dictionary
English-Vietnamese dictionary
Thế nên, chúng ta nghĩ, những mẫu gạch đầu dòng dài, một danh sách của mọi thứ — Tốt ?!
English-Vietnamese dictionary
English-Vietnamese dictionary
Thế nên, chúng ta nghĩ, những mẫu gạch đầu dòng dài, một danh sách của mọi thứ — Tốt?!
Do đó, điểm mấu chốt là -xin lỗi , tôi xa lạ mặc comple tôi đã biết trước mình sẽ phải cởi nó ra
English-Vietnamese dictionary
You can use formatting options to undo or redo changes, add bullet points, change your font, highlight or strikethrough text, and more.
Chúng ta thậm chí sử dụng những tùy tậu định dạng để hủy rồi làm lại hoặc làm lại những nội dung thay đổi, thêm dấu đầu dòng, thay đổi phông chữ, ghi lại hoặc gạch ngang văn các bạn dạng và làm nhiều điều khác
English-Vietnamese dictionary
So if you have any details, any arguments, bullet-point them for me now,”cause I got about an hour before I have to get back.
Nên anh sở hữu ví dụ, lập luận nào, liệt kệ hết ra cho tôi, vì thế thế chỉ một tiếng nữa là tôi phải về siêu thị rồi.
English-Vietnamese dictionary
Examples: Ads that use bullet points or numbered lists; ads containing a generic call to action (such as “nhấp chuột here”) that could apply to any ad
Ví dụ: Quảng cáo sử dụng dấu đầu dòng hoặc danh sách được đánh số; quảng cáo chứa gọi hành vi chung chung (ví dụ như “nhấp vào trên phía trên”) thậm chí vận dụng cho ngẫu nhiên quảng cáo nào
English-Vietnamese dictionary
My secret was that I had this gun loaded with hollow-point bullets pointed at my head by the man who I thought was my soulmate, many, many times.
Kín mít này là, cây súng này được nạp sẵn đạn hollow-point (một loại đạn sát thương to) chỉa thẳng vào đầu tôi bởi người đàn ông tôi đã nghĩ là người một nửa yêu thương tri kỷ, từ lần này qua lần khác.
English-Vietnamese dictionary
My secret was that I had this gun loaded with hollow- point bullets pointed at my head by the man who I thought was my soulmate, many, many times.
Kín mít này là, cây súng này được nạp sẵn đạn hollow- point ( một loại đạn sát thương to ) chỉa thẳng vào đầu tôi bởi người đàn ông tôi đã nghĩ là người một nửa yêu thương tri kỷ, từ lần này qua lần khác.

Xem thêm: vữa xi măng tiếng anh là gì

English-Vietnamese dictionary
A year after Gmail was announced, Google introduced Rich Text Formatting, which allows the font size, color and text-alignment to be customized, as well as the embedding of bullet points and numbered lists.
Một năm sau lúc Gmail Xây dựng, Định dạng Văn các bạn dạng Phong phú được trình xã, cho phép điều chỉnh kích thước font chữ, màu sắc và canh lề, cũng như chèn những danh sách số và dấu chấm.
English-Vietnamese dictionary
Take your science, subtract your bullet points and your jargon, divide by relevance, meaning share what”s relevant to the audience, and multiply it by the passion that you have for this incredible work that you”re doing, and that is going to equal incredible interactions that are full of understanding.
Lấy ” khoa học ” trừ đi ” gạch đầu dòng ” và ” thuật ngữ ” rồi chia cho ” sự xác đáng “, tức là share những trình diễn xác đáng với người theo dõi, sau đó nhân với ” ham mê ” mà anh giành cho công việc anh đang làm, thì sẽ cho ra thành tựu sẽ là Sự tương tác tuyệt vời mang lại Sự hiểu trọn vẹn.
English-Vietnamese dictionary
(Laughter) Take your science, subtract your bullet points and your jargon, divide by relevance, meaning share what”s relevant to the audience, and multiply it by the passion that you have for this incredible work that you”re doing, and that is going to equal incredible interactions that are full of understanding.
(Mỉm mỉm cười) Lấy “khoa học” trừ đi “gạch đầu dòng” và “thuật ngữ” rồi chia cho “sự xác đáng”, tức là share những trình diễn xác đáng với người theo dõi, sau đó nhân với “ham mê” mà anh giành cho công việc anh đang làm, thì sẽ cho ra thành tựu sẽ là Sự tương tác tuyệt vời mang lại Sự hiểu trọn vẹn.
On 15 September 1993—Puglisi”s 56th birthday—he was killed outside his home by a single bullet shot at point-blank range.
Ngày 15 tháng 9 năm 1993, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 56 của Puglisi, vị linh mục đã biết thành bắn chết ngay ở vùng bên ngoài ngôi nhà của ông bằng một viên đạn duy nhất.

Xem thêm: Tải về Truy Kích 2 – Tải Và Gameplay Truy Kích Mobile Cực Hot

English-Vietnamese dictionary
English-Vietnamese dictionary
Và thêm vào đó, nếu như quý khách hàng thậm chí vấn đáp một cách thời gian nhanh gọn lẹ và súc tích mà ko sử dụng từ quality.

Tools

Dictionary builder Pronunciation recorder Add translations in batch Add examples in batch Transliteration All dictionaries

About

About a.viettingame.vn Partners Privacy policy Terms of Service Help

Stay in touch

Facebook Twitter Liên hệ

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *