Hỏi đáp

Bình Sữa Tiếng Anh Là Gì ? Bình Sữa Trong Tiếng Anh Là Gì – viettingame

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề phòng em nhỏ nhắn săn chắc sẽ là những từ vựng được những em nhỏ vô cùng yêu thích. Những từ vựng tiếng Anh theo chủ đề sẽ mang tới cho những em nhỏ học tiếng Anh nhanh chóng hơn và hiệu suất cao hơn.

Để học từ vựng tiếng Anh chủ đề phòng em nhỏ nhắn –Baybe’s room này những em nhỏ học viên học tiếng Anh lớp 2, học tiếng Anh lớp 3 trở lên trên đều mà thậm chí tóm vững. Nào hãy cùng a.viettingame.vn học từ vựng tiếng Anh cho trẻ em qua chủ đề này nhé!

Từ vựng tiếng Anh chủ đề phòng em nhỏ nhắn – Baybe’s room

Những từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Baybe’s room mang tới cho những em những từ vựng thú vị về chủ đề này.

-shade /ʃeɪd/: màn chắn sáng sủa

-mobile /ˈməʊ.baɪl/: vật dụng hoạt động

-teddy bear /ˈted.i beəʳ/: gấu Teddy

-crib /krɪb/: cũi trẻ em

-bumper /ˈbʌm.pəʳ/: dải đỡ

-baby lotion /ˈbeɪ.bi ˈləʊ.ʃən/: sữa tắm trẻ em

-baby powder /ˈbeɪ.bi ˈpaʊ.dəʳ/: bột trẻ con

-baby wipes /ˈbeɪ.bi waɪps/: giấy để vệ sinh cho trẻ

-changing table /ˈtʃeɪn.dʒɪŋ ˈteɪ.bļ/: bàn thay tã

-cotton bud /ˈkɒt.ən bʌd/: bông tăm

-safety pin /ˈseɪf.ti pɪn/: ghim băng

-disposable diaper /dɪˈspəʊ.zə.bļ ˈdaɪ.pəʳ/: bỉm (tã sử dụng một lần)

-cloth diaper /klɒθ ˈdaɪ.pəʳ/: tã vải

-stroller /ˈstrəʊ.ləʳ/: xe đẩy

-smoke alarm (smoke dectector) /sməuk ə.ˈlɑːrm/: bộ phát hiện khói

-rocking chair /rɒkɪŋ tʃeəʳ/: ghế bập bênh

*

Từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh cho nhỏ nhắn học tiếng Anh nhanh chóng hơn

*

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh cho trẻ

-bottle /ˈbɒt.ļ/: bình sữa

-nipple /ˈnɪp.ļ/: núm vú

-stretchie / stretʃi/: áo liền quần kéo giãn

-bib /bɪb/: yếm dãi

-rattle /ˈræt.ļ/: loại trống lắc

-pacifier /ˈpæs.ɪ.faɪ.əʳ/: núm vú giả

-walker /ˈwɔː.kəʳ/: xe tập đi

-swing /swɪŋ/: loại đu

-doll’s house /dɒlz haʊs/: nhà búp bê

-cradle /ˈkreɪ.dļ/: nôi

-stuffed animal /stʌft ˈæn.ɪ.məl/: thú bông

-doll /dɒl/: búp bê

-toy chest /tɔɪ tʃest/: hòm đồ chơi

-playpen /ˈpleɪ.pen/: cũi cho trẻ con chơi bên trong

-puzzle /ˈpʌz.ļ/: bộ xếp hình

-block /blɒk/: khối xếp hình

-potty /ˈpɒt.i/: bô vệ sinh cho trẻ con

*

Những hình ảnh tiếng Anh sinh động

*

Hình ảnh học tiếng Anh giúp trẻ học tiếng Anh nhanh chóng hơn

Học tiếng Anh cho trẻ em cùng những nội dung học tiếng Anh sinh động giúp những em học tiếng Anh nhanh chóng và hiệu suất cao hơn. Những nội dung học tiếng Anh tại a.viettingame.vn mang tới cho những em bài học theo từng chủ đề và nội dung thích nghi với từng trình độ tiếng Anh của những em.

Từ khóa Học từ vựng tiếng Anh trẻ em lớp 3 cho trẻ em 8 tuổi | Học từ vựng tiếng Anh trẻ em lớp 3 theo chủ đề cho nhỏ nhắn |

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *