Hỏi đáp

be in favour of là gì

Nội dung nội dung bài viết sẽ đáp ứng tới chúng ta ý ví dụ của cụm từ in favor of là gì và một vài cách sử dụng tương thích. Nào hãy cùng nhau a.viettingame.vn Dict tò mò.

Chúng ta đang xem: Be in favour of là gì

Ý nghĩa In favor of

1. In favor of (cụm động từ): Thiện ý, quý mến

2. In favor of: Thay thế

Ex: Uncle left his position on the board of directors as he felt that he should move over in favor of a younger man.

(Bác rời khỏi vị trí của tôi trong ban giám đốc vì thế như vậy cảm thấy rằng mình nên chuyển trang trọng ủng hộ một người đàn ông trẻ hơn.)

Ex: As reports gradually came in from the departments, it appeared that a majority were in favor of federalism.

(Lúc những report từ từ tới từ những sở, với vẻ như hầu hết ủng hộ chủ nghĩa liên bang.)

Ý nghĩa của favor

Lúc mà chúng ta cần sự hướng dẫn hoặc sự hướng dẫn từ người khác thì săn chắc rằng chúng ta phải nói một cách nhã nhặn và rõ rệt thì mới mong nhận được sự hỗ trợ từ người khác. Quan trọng quan trọng hơn là trong trường hợp chúng ta cần vận dụng những cụm từ mang ý nghĩa chuyên nghiệp hơn cho bài thi viết của tôi ví dụ nổi bật. Thì đó này là lúc chúng ta cần bỏ qua những từ giản dị và giản dị và đơn giản như do something for me hoặc help để sử dụng từ favor.

Trước tiên chúng ta sẽ đi tới ý nghĩa của từ “A favor” tức là chỉ một hành vi tốt, một ân huệ hay sự hỗ trợ.  So với từ “a favor” thì sẽ sở hữu 5 phương pháp để sử dụng, ví dụ như:

Can I ask a favor?  Could you do me a favor? Could you possibly do me a favor? Could I ask you to do me a favor? I was wondering if you could ask you to do me a favor? Ngoài ra cụm từ “In favor of” tức là với lợi, tán thành hoặc ủng hộ một việc, một hành vi nào khác.

Ex: The new development turned the scales in favor of that school

(Sự phát triển mới đã thay đổi quy mô với lợi cho trường đó)

Ex: Price control would gradually disappear in favor of a ko lấy phí market.

(kiểm soát giá sẽ từ từ biến mất trong sự ủng hộ một thị trường tự do.)

Ex: Today’s election will skew the results in favor of the northern end of the county.

(Cuộc bầu cử thời điểm ngày thời điểm ngày hôm nay sẽ làm sai lệch thành quả với lợi cho phía bắc của quận.)

Ex: Conflicts between reasoning and perception are resolved in favor of perception.

(Xích míc giữa lý luận và nhận thức được xử lý theo hướng với lợi cho nhận thức.)

Ex: The presumption should be in favor of publication and transmission rather than suppression or prior restraint, no matter what the medium.

(Giả định nên với lợi cho xuất phiên bạn dạng và truyền tải hơn là đàn áp hoặc hạn chế trước, bất kể phương tiện nào.)

Ex: Given the topic of this book, you might expect a bias in favor of finding behavior-driven performance challenges.

(Với chủ đề của cuốn sách này, chúng ta mà thậm chí mong đợi một sự thiên vị trong việc tìm kiếm những thử thách hiệu suất theo hành vi.)

Sau lúc được hỗ trợ, thay vì thế như vậy nói những câu giản dị và giản dị và đơn giản như “Thank you” thì chúng ta mà thậm chí sử dụng những câu dưới phía trên. Ah you’re lifesaver: Câu nói này nhằm mục đích tiềm năng phóng đại việc hỗ trợ vừa rồi như đã cứu vãn vớt sống chúng ta. Sở hữu mục đích là nhấn mạnh sự biết ơn. I really owe you one: Cụm từ “one” này là chỉ sự hỗ trợ mà chúng ta vừa nhận được. Tức là chúng ta nợ người đó một lần hỗ trợ. I owe you a drink: So với đồng chí chúng ta cảm thấy thân thiết thoải mái chúng ta mà thậm chí sử dụng câu nói này. Trên phía trên là một lời ý kiến khuyến cáo trả ơn cho họ một giở ăn hoặc một chầu ăn đấy.

Những cụm từ liên quan

1. Prior

Prior: Đồng nghĩa với before

Ex: Although not essential, some prior knowledge of statistics is desirable.

(Dù thế ko quan trọng, một vài kỹ năng trước phía trên về thống kê là mong muốn.)

Ex: The society must give customers prior notice before changing the cost.

(Xã hội phải thông tin trước cho quý quý khách trước lúc thay đổi tiền bạc.)

Ex: He knew about the interview prior to its publication and had actually previewed the piece.

(Anh ta biết về cuộc phỏng vấn trước lúc xuất phiên bạn dạng và thực sự đã xem trước tác phẩm.)

2. In charge of

In charge of: Phụ trách việc gì đó

Ex: You are not in charge of the universe; you are in charge of yourself.

(Chúng ta ko phụ trách vũ trụ; chúng ta phụ trách về phiên bạn dạng thân)

Ex: The Chancellor of the Exchequer is the minister in charge of finance in Britain.

Xem thêm: Sinh Năm 1976 Là Tuổi Con Gì ? Sinh Năm 1976 Mệnh Gì

Xem thêm: Phi Đội – trò chơi Đua Xe Trực tuyến Ra Thị lực Tại Vn

(Thủ tướng của Exchequer là bộ trưởng phụ trách tài chính ở Anh.)

Ex: The woman in charge of the accounts department is an absolute dragon!

(Người phụ nữ phụ trách cơ quan tài khoản là một người thiếu phụ đã với tuổi!)

3. On account of

On account of: Đồng nghĩa với because of

Ex: Both his first and second wife divorced him on account of his womanizing.

(Khắp thể chất vợ thứ nhất và người vợ thứ hai đã ly dị anh ta vì thế như vậy lý do phụ nữ.)

Ex: Jack had been excused from military service on account of short-sightedness.

(Jack đã được miễn tham gia trách nhiệm quân sự vì thế như vậy cận thị.)

Ex: A possible committal to prison on account of her long-standing beliefs did not frighten her in the least.

(Một ủy ban mà thậm chí vào tù vì thế như vậy niềm tin từ lâu của cô ấy ý ấy dường như ko làm cô ấy kinh hồn hãi trong ít nhất.)

4. By means of

By means of: Bằng phương pháp nào khác

Ex: He gained entry into the building by means of a bribe to the guard.

(Anh ta đã vào được tòa nhà bằng phương pháp hối lộ cho những người bảo vệ.)

Ex: My garden communicates with the one next door by means of a gate.

(khu vườn của tôi liên lạc với một trong những cánh cửa tiếp theo bằng một cổng.)

Ex: Anyone has the right to initiate legislation in Parliament by means of a private bill.

(Bất kì ai cũng đều sở hữu quyền khởi xướng luật pháp trong Quốc hội bằng một dự luật riêng.)

5. Be at stake

Be at stake: Đồng nghĩa Be in danger (phát hiện phải nguy hiểm)

Ex: National pride is at stake in next week’s game against England.

(Niềm tự hào dân tộc đang bị mối mối đe dọa trong trận đấu tuần tới với đội tuyển Anh.)

Ex: Thousands of lives will be at stake if emergency aid does not arrive in the city soon.

(Hàng trăm ngàn mạng sống sẽ bị mối mối đe dọa nếu viện trợ khẩn cấp ko tới thành phố sớm.)

Ex: And symmetry was at stake too, since Bush will be at the Gothenburg summit next month.

(Và tính đối xứng cũng trở thành đe doạ, vì thế như vậy Bush sẽ xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh Gothenburg vào tháng tới.)

6. Be concerned about

Be concerned about: Phiền lòng về điều gì đó

Ex: The government is reported to be concerned about the growing insurgency in the South.

(Chính phủ được report là lo ngại về cuộc nổi dậy đang tăng thêm ở miền Nam.)

Ex:  But we have to be concerned about the policies Republicans are putting forth, anti-choice, anti-environment, anti-women.

(Nhưng chúng ta phải yêu chuộng tới những chính sách mà đảng Cùng hòa đang tìm ra, chống lựa tìm, chống môi trường thiên nhiên thiên nhiên tự nhiên, chống phụ nữ.)

Ex:  You’d think the government would be concerned about people sleeping rough, but they just don’t want to know.

(Những các bạn sẽ nghĩ rằng chính phủ sẽ yêu chuộng tới những người ngủ thô bạo, nhưng họ ko muốn biết.)

7. Take something into consideration

Take something into consideration: Chú trọng, yêu chuộng tới chiếc gì

Ex: This analysis will also require us to take into consideration still other developments in assessment procedures which are currently taking place.

(Phân tích này cũng sẽ yêu cầu nhà hàng Cửa Hàng chúng tôi xem xét những phát triển khác trong số quy trình nhận xét hiện đang ra thị lực.)

Ex: As indicated above, it is important to take into consideration the needs of pupils at the various stages of their development.

(Như đã chỉ ra rằng rằng ở trên, điều quan trọng là phải xem xét nhu yếu đuối của học viên ở những mức độ phát triển ko giống nhau.)

Ex: What you may have to take into consideration is the well-being of companies or individuals you are dependent on for your future.

(Những gì chúng ta mà thậm chí phải xem xét là sự việc việc thịnh vượng của những nhà hàng quán ăn hoặc cá thể mà chúng ta tùy từng tương lai của con người.)

8. Demand for

Demand for: Nhu yếu đuối cho thành phầm gì

Ex: The boom was fuelled by accelerated demand for consumer products.

(Sự nở rộ được thúc đẩy bởi nhu yếu đuối tăng tốc cho những thành phầm tiêu sử dụng.)

Ex: The government supported the unions in their demand for a minimum wage.

(Chính phủ hỗ trợ những công đoàn trong nhu yếu đuối của họ về một mức lương tối thiểu.)

Ex: Demand for cars in the developed world will have reached saturation point within 20 years.

(Nhu yếu đuối về ô tô ở những nước phát triển sẽ đạt tới điểm bão hòa trong vòng 20 năm.)

9. Take advantage of something

Take advantage of something: Lợi dụng hoặc tận dụng chiếc gì

Ex: Take advantage of weekends to pretend you’re happy for a couple days.

(Tận dụng những ngày vào trong ngày vào cuối tuần để giả vờ chúng ta nụ cười trong một vài ngày.)

Ex: Take advantage of the opportunities coming your way in a couple of months.

(Tận dụng những thời cơ theo cách của con người trong một vài tháng.)

Ex: Studios are rushing out monster movies to take advantage of our new-found enthusiasm for dinosaurs.

(Những hãng phim đang lập cập phát hành phim quái vật để tận dụng sự nhiệt tình mới được tìm thấy của nhà hàng Cửa Hàng chúng tôi so với khủng long.)

Qua nội dung nội dung bài viết này hy vọng chúng ta đã vấn đáp được cho thắc mắc “In favor of là gì” rồi nhỉ. Chúc chúng ta học tập thật tốt và sớm hoàn thành tiềm năng của tôi nhé!

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.