Hỏi đáp

Bạn dạng Chất Của Sứ Điệp Phúc Âm Là Gì ? Phúc Âm Thật Sự Là Gì – viettingame

Mọi người đều yêu thích những mẩu chuyện hay – nhất là mẩu chuyện về việc cứu vớt chuộc. Mẩu truyện vĩ đại nhất trong toàn bộ những thời đại được tìm thấy trong Phúc âm của Chúa Giê-su Christ.

Đang xem: Phúc âm là gì

Từ The Gospel trong Tiếng Anh được Oxford Dictionary lý luận như sau: the life and teaching of Jesus as explained in the Bible (đời sống và lời dạy của Chúa Giê-su được lý luận trong Kinh Thánh)

*

Từ Phúc âm bắt nguồn từ một danh từ Tiếng Hy-lạp euangelion (tin mừng/tin lành) và động từ euaggelizo (loan cung cấp tin mừng/tin lành). Phao-lô lý luận điều này trong 1 Cô-rin-tô 15:1-8.

 “Hỡi đồng đội, tôi nói lại cho đồng đội Tin lành mà tôi đã rao giảng và đồng đội đã nhận được lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, đồng đội được cứu vớt rỗi, miễn là đồng đội giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng ko, thì đồng đội dầu với tin cũng vô ích.  Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ đồng đội điều mà chính tôi đã nhận được lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì thế tội chúng ta theo lời Kinh thánh; Ngài đã biết thành chôn, tới ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh thánh;  và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ.  Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm đồng đội xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện giờ đây còn sống, nhưng với mấy người đã ngủ rồi.  Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho những sứ đồ.  Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy.”

Trong phân đoạn Kinh Thánh trên, vị sứ đồ liệt kê những tiến trình cứu vớt chuộc của Đấng Christ: chết, chôn, phục sinh, hiện ra. Nếu không tồn tại những yếu ớt tố này thì không tồn tại Phúc âm. Vì thế vậy thông điệp của Phúc âm rất rõ: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài tới trần gian sống một đời sống vô tội. Đức Chúa Con đã chết trên thập tự giá vì thế tội lỗi của toàn bộ chúng ta. Ngài đánh bại tội lỗi và sự chết trải qua sự phục sinh của Ngài, từ đó chúng ta mà thậm chí nhận lãnh sự sống đời đời trong quyền năng của Đức Thánh Linh.

Ko người nào mà thậm chí tiếp nhận Phúc âm mà không tồn tại đức tin (Giăng 1:12; Rô-ma 10:17; Ê-phê-sô 2:8-9). Nhưng Phúc âm không chỉ là là một thông điệp, nó là một cách sống (Ê-phê-sô 4-6). Chúng ta nhận lãnh mạng lệnh của Chúa Giê-su: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Phụ vương, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ,  và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho những ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng những ngươi luôn luôn cho đến tới tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Hãy nhớ là lúc rời khỏi công bố sứ điệp Phúc âm, chúng ta ko lúc nào hổ thẹn vì thế phía trên là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu vớt mọi người tin (Rô-ma 1:16-17), và “Tin lành Shop chúng tôi đã rao truyền cho đồng đội, ko những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì thế đồng đội biết rõ cách Shop chúng tôi ở giữa đồng đội và lòng yêu thương so với đồng đội là thế nào.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5)

Những danh từ theo sau Phúc âm:

-Phúc âm của vương quốc Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong những nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4:23)

-Phúc âm của Đức Chúa Trời: “Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin lành Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 1:1; xem Rô-ma 15:16)

-Phúc âm của Chúa Giê-su Christ: “Đầu Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ, là Con Đức Chúa Trời.” (Mác 1:1)

-Phúc âm về việc cứu vớt rỗi của con người. “Ấy lại cũng trong Ngài mà đồng đội sau lúc đã nghe đạo sống động, là đạo Tin lành về việc cứu vớt rỗi đồng đội.” (Ê-phê-sô 1:13)

– Phúc âm của ân điển Đức Chúa Trời. “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin lành của ơn Đức Chúa Trời.” (Công vụ 20:24)

ÁP DỤNG

Phao-lô nhấn mạnh trọng tâm của Phúc âm trong 2 Cô-rin-tô 5:21, “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì thế chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng này mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” Phân biệt Chúa Giê-su bằng phương pháp tiếp nhận Ngài cách cá thể, lúc đó chúng ta kinh nghiệm được sự tha tội, sự bảo đảm an toàn cho sự cứu vớt rỗi đời đời và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh xác nhận chúng ta thuộc về Chúa (Giăng 10:28; Rô-ma 8:28-29; Ê-phê-sô 1:13).

Xem thêm: Cấu Trúc Would You Rather, Cách Sử dụng Và Bài Tập, Cấu Trúc Would Rather Và Cách Sử Dụng

KINH THÁNH THAM KHẢO

Ma-thi-ơ 4:23; Mác 1:1; Giăng 1:12; Công. 20:24; Rô-ma 1:1; 10:17; 15:16; 1 Cor. 15:1-8; Ê-phê-sô 2:8-9

Hướng Đi biên soạn

Sách tham khảo:

The Bible’s Answers To 100 of Life’s Biggest Questions, by Norman L. Geisler & Jason Jimenez

a.viettingame.vn cần sự ủng hộ của doanh nghiệp đọc để duy trì và phát triển những mục vụ. Mọi sự dâng hiến cho Hướng Đi Ministries xin gởi về:

VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE

BBVA compass BANK

3111 North Galloway Ave.

Mesquite, TX 75150, USA

Routing# 113010547

Account# 6702149116

Chân thành cảm ơn.

Xem thêm: smoother là gì

*

Mục sư Nguyễn Văn Huệ.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.