Tin tổng hợp

Axit Nhiều Nấc, Bazơ Nhiều Nấc A, Bằng Ptđl Chứng Minh H3Po4 Là Axit 3 Nấc – viettingame

Mấy điều nhỏ xíu a.viettingame.vn nhắn nhủCâu vấn đáp là của chính chúng ta Hãy sử dụng nơi này để chúng ta học hỏi thêm và làm mình tốt hơn. Ko nên sao chép hay sử dụng câu vấn đáp của ngẫu nhiên ai hay của ngẫu nhiên website, nguồn nào.Hãy ghi nguồn tác giả Nếu khách hàng sử dụng nội dung hay ý tưởng của ai đó, hãy bỏ nó vào ngoặc kép ” và ghi tên của họ.Xin chúc các bạn sẽ luôn luôn giữ được nhiệt huyết trong học tập!

Đang xem: Axit nhiều nấc

Tên hiển thị của người tiêu dùng (tùy sắm): Gửi email cho tôi vào địa chỉ này nếu câu vấn đáp được đồng ý hoặc mang phản hồi:Gửi email cho tôi nếu câu vấn đáp được đồng ý hoặc mang phản hồi

Xem thêm: Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa ” Undergraduate Và Postgraduate Là Gì, Undergraduate

*

đã trả lời5 tháng 5, 2018bởi Bùi Hoàng Vũ ThànhCử nhân(2.2k điểm) ● 4 ● 15 ● 41

Xem thêm: Sinh Năm 1989 Mệnh Gì, Tuổi Con Gì, Mạng Hợp Với Những Gì? Sinh Năm 1989 Mệnh Gì, Tuổi Gì, Hợp Với Mệnh Nào

a) Axit nhiều nấc– Những axit lúc tan trong nước mà phân tử phân li một nấc ra ion H+H+ là những axit một nấc.– Những axit lúc tan trong nước mà phân tử phân li nhiều nấc ra ion H+H+ là những axit nhiều nấc.– Thí dụ:HCl→H++Cl–HCl→H++Cl–Ta thấy phân tử HCl trong dung dịch nước chỉ phân li một nấc ra ion H+H+, này là axit một nấc.H3PO4→←H++H2PO4–H2PO4–→←H++HPO42–HPO42–→←H++PO43–H3PO4←→H++H2PO4–H2PO4–←→H++HPO42–HPO42–←→H++PO43–Phân tử H3PO4H3PO4 phân li ba nấc ra ion H+H+; H3PO4H3PO4 là axit ba nấc.b) Bazơ nhiều nấc– Những bazơ lúc tan trong nước mà phân tử phân li một nấc ra ion OH−OH− là những bazơ một nấc.– Những bazơ lúc tan trong nước mà phân tử phân li nhiều nấc ra ion OH−OH− là những bazơ nhiều nấc.– Thí dụ:NaOH→Na++OH–NaOH→Na++OH–Phân tử NaOH lúc tan trogn nước chỉ phân li một nấc ra ion OH−OH−, NaOH là bazơ một nấc.Mg(OH)2→Mg(OH)++OH–Mg(OH)+→Mg2++OH–Mg(OH)2→Mg(OH)++OH–Mg(OH)+→Mg2++OH–Phân tử Mg(OH)2Mg(OH)2 phân li hai nấc ra ion OH−OH−, Mg(OH)2Mg(OH)2 là bazơ hai nấc.c) Hidroxit lưỡng tínhHidroxit lưỡng tính là hidroxit lúc tan trong nước vừa mà thậm chí phân li như axit, vừa mà thậm chí phân li như bazơ.– Thí dụ: Zn(OH)2Zn(OH)2 là hidroxit lưỡng tính:Zn(OH)2→Zn2++2OH–Zn(OH)2→Zn2++2OH–: Phân li theo kiểu bazơZn(OH)2→2H++ZnO22–Zn(OH)2→2H++ZnO22– (*) : Phân li theo kiểu axitd) Muối trung hòaMuối mà anion gốc axit không thể hidro mang kinh nghiệm phân li ra ion H+ (hidro mang tính axit) được gọi là muối trung hòa.– Thí dụ: NaCl,(NH4)2SO4,Na2CO3NaCl,(NH4)2SO4,Na2CO3.(NH4)2SO4→2NH4++SO42–(NH4)2SO4→2NH4++SO42–e) Muối axitNếu anion gốc axit của muối vẫn còn đó hidro mang kinh nghiệm phân li ra ion H+H+, thì muối đó được gọi là muối axit.– Thí dụ: NaHCO3,NaH2PO4,NaHSO4NaHCO3,NaH2PO4,NaHSO4.NaHCO3→Na++HCO−3

Vấn đáp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.