Hỏi đáp

” As Good As Là Gì ? As Good As Any Với Nghĩa Là Gì

As + adj + As sẽ tạo thành những nghĩa ko giống nhau, reviews bài học ngữ pháp về phong thái sử dụng cấu trúc as…as trong tiếng anh. Một trong những những cụm từ thường đi với as…as.

Chúng ta đang xem: As good as là gì

Cấu trúc as…as

1.As…As và những cụm từ

– As long as = So long as = If only: chỉ việc, miễn sao.

– As early as: ngay từ.

– As well as: cũng như.

– As far as: theo như.

– As good as: sắp như.

– As much as: cũng chứng ấy, cũng bằng ấy, sắp như.

2. Cách sử dụng As…As:

As…As lúc phối hợp cùng những cụm từ sẽ sở hữu được cách sử dụng ko giống nhau:

a.Cách sử dụng của As…As trong cấu trúc As far as:

As far as I know…

(Theo như tôi biết…)

Ex: – As far as I know Dat is the most intelligent staff at that company. (Theo như tôi biết Đạt là nhân viên thông minh nhất trong quán ăn kia).

-As far as I know Mai is the most careful student at this class. (Theo như tôi biết Mai là học viên cảnh giác nhất ở lớp học này).

As far as + something/ somebody + tobe + concerned/ remember/ see…

(Theo quan điểm của ai đó/ vật gì về một vấn đề…)

Ex: As far as she can see, her father has done nothing wrong. (Theo quan điểm của cô ý ý ấy, bố của cô ý ý ấy đang ko làm điều gì sai trái).

b. Cách sử dụng As…As trong cấu trúc As early as:

As early as + time…

(Ngay từ…)

Ex: As early as the first time I meet him, I loved. (Ngay từ lần trước nhất tôi gặp gỡ gỡ anh ấy, tôi đã yêu).

c. Cách sử dụng As…As trong cấu trúc As good as:

S + V + As good as + …

(Sắp như…)

Ex: She is as good as tired. (Cô ấy sắp như kiệt sức).

d. Cách sử dụng As…As trong cấu trúc As much as:

S + V + As much as + S +V

(Cũng chừng ấy, nhiều…)

Ex: Tuong can eat as much as I do. (Tường thậm chí ăn nhiều như tôi).

e. Cách sử dụng As…As trong cấu trúc As well as:

As well as = Not only … But also

( Cũng như = Ko những … mà còn…)

➔ Trong cấu trúc này, As well as sử dụng để liệt kê về mô tả, nói về tính cách của người hoặc vật nào khác.

Ex: – Daisy is intelligent as well as beautiful. (Daisy thông minh và xinh thanh lịch trọng).

Xem thêm: Ví Dụ Về Phân Đoạn Thị Trường, Những Phương Pháp Và Tiêu Chí Phân Khúc Thị Trường

= Daisy is not only intelligent but also beautiful. (Daisy ko những thông minh mà còn xinh thanh lịch trọng).

*Note: As well as trong cấu trúc này sử dụng để vận dụng cho những bài tập về viết lại câu nhưng nghĩa ko đổi.

As well as + Ving…

Ex: Walking is healthy as well as making you don’t feel tired. (Đi dạo là tốt cho tình hình tình trạng sức khỏe cũng như làm chúng ta ko cảm thấy mệt rũ rời).

As well as + Vinf…

Ex: Vy can eat fish as well as drink milk. (Vy thậm chí ăn cá và uống sữa).

3. As…As trong so sánh:

As…As được sử dụng trong cấu trúc so sánh ngang bằng:

S1 + V + As + Adv/Adj + As + S2.

Ex: My is as young as her sister.

(My trẻ bằng chị của cô ý ý ấy).

Salim is as smart as her brother.

(Salim thông minh như anh trai cô ấy)

S1 + V/tobe (not) + as + Adv/Adj + as + S2.

Ex: He didn’t play football as well as he often does.

(Anh ấy đang ko chơi đá bóng xuất sắc như ngày thường)

Jin is not now dancing as well as she can.

(Jin đang ko nhảy tốt lúc này như cô ấy thậm chí)

*Note: Trong câu phủ định, As thứ nhất trong cấu trúc so sánh As…As thậm chí thay bằng So.

Ex: Pete is not so tall as his father. (Pete ko tốt bằng bố của anh ý ấy ấy).

Xem thêm: Top 8 trò chơi Offline Pc Nhẹ Cho Máy Tính Cấu Hình Yếu ớt Hay 2020

Bài tập viết lại câu

Running isn’t faster than biking.(as…as)That banana juice is more delicious than this apple one.(as…as)This test today is easier than yesterday.(as…as)You did better than them.(so…as)Minh writes more carefully than Cuc.(so…as)

Đáp án

Biking is as fast as running.This apple juice isn’t as delicious as that banana one.This test yesterday isn’t as easy as today.They didn’t do so well as you did.Cuc doesn’t write so carefully as Minh.

Phân mục: Tổng hợp

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.