Tin tổng hợp

Ampe Kế Là Dụng Cụ Sử dụng Để Làm Gì ?   A Ampe Kế Là Dụng Cụ Sử dụng Để Làm Gì – viettingame

Toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Ampe kế là dụng cụ sử dụng để làm gì?

A. Để đo nguồn điện mắc trong mạch điện là mạnh hay yếu đuối.

Đang xem: Ampe kế là dụng cụ sử dụng để làm gì

B. Để đo lượng electron chạy qua đoạn mạch.

C. Để đo độ sáng sủa của bóng đèn mắc trong mạch.

D. Để do cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch.

*

Trong mạch điện mang sơ đồ hình hình 28.7, hai bóng đèn là giống nhau.

*

Cần sử dụng mấy ampe kế để thậm chí đo đồng thời cùng lúc cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và qua mỗi bóng đèn Đ 1 , Đ 2 ? Vẽ sơ đồ mắc những ampe kế này.

Để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn, cách mắc ampe kế trong mạch nào sau phía trên là sai?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Để đo cường độ dòng điện trong mạch đi qua bóng đèn thì cách mắc ampe kế nào sau phía trên là sai?

*

A. Hình (1)

B.Hình (2)

C.Hình (3)

D.Hình (4)

Em hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm mang: nguồn điện, ba bóng đèn giống nhau, mang 2 ampe kế (trong đó ampe kế 1 để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 và ampe kế 2 để đo cường độ dòng điện qua đèn Đ3). Biết Đ1 nối tiếp với (Đ2 tuy vậy tuy vậy với Đ3)

Cho mạch điện mang sơ đồ như trên hình 27.6. Câu phát biểu nào dưới phía trên là đúng so với hai bóng đèn được mắc trong mạch điện này?

*

A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ 1 to hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ 2 vì như thế đèn Đ 1 được mắc ở sắp cực dương của nguồn điện hơn và do đó dòng điện chạy tới đèn này trước.

Xem thêm: Shb Là Ngân Hàng Shb Là Ngân Hàng Gì ? Những Dịch Vụ Tại Shb Là Gì?

B. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn thậm chí không giống nhau tùy từng loại dây nối tới mỗi cực của nguồn điện là như nhau hay không giống nhau.

C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ 2 to hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ 1 vì như thế đèn Đ 2 được mắc ở sắp cực âm và đo đó mang nhiều electron chạy tới hơn.

D. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là như nhau.

Lớp 7 Vật lý cơ
1
0

Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện ( 2 pin ), dây dẫn, công tắc sử dụng chung cho tất cả hai bóng đèn mắc tuy vậy tuy vậy, một Ampe kế đo cường độ dòng điện qua mạch chính và một Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch tuy vậy tuy vậy.

Lớp 7 Vật lý cơ
1
0

Cho một mạch điện như hình vẽ:

Hỏi mắc ampe kế ở đâu để đo được dòng điện:

a. Qua những bóng đèn.

b. Qua nguồn.

Xem thêm: Sinh Ngày 14/3 Là Cung Gì ? Tuy vậy Ngư Sinh Ngày 14 Tháng 3

*

Lớp 7 Vật lý cơ
1
0

Một mạch điện gồm: Nguồn điện là một Acqui xe máy còn mới, 1 khoá đóng, 2 đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp, 1 Ampe kế đo cường độ dòng điện mạch chính, Vôn kế V1 đo hiệu điện thế ở hai đầu đèn 1; Vôn kế V2 đo hiệu điện thế ở hai đầu đèn 2.

a.Vẽ sơ đồ mạch điện, biểu diễn chiều dòng điện

của mạch trên

b.Số chỉ của ampe kế là 0,6A. Tính cường độ dòng điện qua mỗi đèn

c.Số chỉ Vôn kế đặt giữa 2 đầu bóng đèn một là 5,4V. Tính Hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn 2

Lớp 7 Vật lý cơ
1
0

Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.5 được mắc đúng để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn?

*

Lớp 7 Vật lý cơ
1
0

Khoá học trên OLM của ĐH Sư phạm HN

Loading…

Khoá học trên OLM của ĐH Sư phạm HN

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.