Hỏi đáp

Altruism Là Gì : Chủ Nghĩa Vị Tha Là Gì? Altruism Là Gì, Nghĩa Của Từ Altruism – viettingame

Mỗi chúng ta không ít đều biết một người nào khác sẵn lòng đánh đổi tình trạng sức khỏe và niềm hạnh phúc của phiên bản thân sẽ giúp đỡ người khác. Cảm hứng nào để những người này dành thời hạn, sức lực lao động và tiền bạc sẽ giúp đỡ đỡ người khác, trong cả lúc họ chẳng nhận lại được một tiện dụng nào cân đo đong đếm được?

Everyone knows at least one of those people who are willing to jeopardize their own health and well-being to help others. What is it that inspires these individuals to give their time, energy, and money for the betterment of others, even when they receive nothing tangible in return?

Định nghĩa lòng vị tha. Defining Altruism

Vị tha là sự việc ưa chuộng quên mình dành cho những người khác; làm mọi thứ giản dị chỉ vì như thế mình thích hỗ trợ, ko phải vì như thế nhiệm vụ, vì như thế lòng trung thành hay vì như thế bất kể lý do tôn giáo nào.

Đang xem: Altruism là gì

Altruism is the unselfish concern for other people; doing things simply out of a desire to help, not because you feel obligated to out of duty, loyalty, or religious reasons.

Cuộc sống thường ngày mỗi ngày đều chất chứa nhiều hành vi nhỏ mà hào hiệp, từ chàng trai ở tiệm tạp hóa tốt bụng giữ cửa mở chờ chúng ta lao vội vào từ bãi giữ xe cho tới người phụ nữ móc hầu bao 20 đô tặng cho một người vô gia cư.

Everyday life is filled with small acts of altruism, from the guy at the grocery store who kindly holds the door open as you rush in from the parking lot to the woman who gives twenty dollars to a homeless man.

Những phiên bản tin lại thường khai thác đưa tin về hành vi vị tha to lao hơn, như một người đàn ông lao mình xuống dòng sông băng rét mướt giá để cứu giúp một người mới đang sắp chết đuối hay một nhà hảo tâm trao tặng hàng nghìn đô la cho một tổ chức từ thiện tại địa phương. Tuy vậy chúng ta thậm chí không thực sự lạ lẫm với quan điểm lòng vị tha, nhưng những nhà tư tưởng học xã hội lại rất ưa chuộng tới việc tìm hiểu lý do xuất hiện của đặc tính này. Điều gì đã tạo cảm hứng cho những hành vi tốt trẻ trung này? Động lực nào đã thúc đẩy con người ta liều cả mạng sống để cứu giúp một người trọn vẹn xa lạ?

News stories often focus on grander cases of altruism, such as a man who dives into an icy river to rescue a drowning stranger or a generous donor who gives thousands of dollars to a local charity. While we may be familiar with altruism, social psychologists are interested in understanding why it occurs. What inspires these acts of kindness? What motivates people to risk their own lives to save a complete stranger?

Hành vi thuận xã hội và lòng vị tha. Prosocial Behavior and Altruism

Vị tha là một khía cạnh của một phạm trù mà những nhà tư tưởng học xã hội gọi là hành vi thuận xã hội. Hành vi thuận xã hội là bất kể hành vi nào làm lợi cho những người khác, bất kể động lực là gì hay người cho đi nhận lại được tiện dụng ra làm sao. Tuy nhiên, phải nhớ rằng lòng vị tha thuần túy phải đưa tới từ tính bất vị kỷ thực sự, tức họ phải thực sự ko màng tới phiên bản thân. Tuy vậy toàn bộ hành vi vị tha đều thuận xã hội nhưng vẫn không phải toàn bộ những hành vi thuận xã hội đều trọn vẹn là vị tha. Ví dụ, chúng ta thậm chí hỗ trợ người khác vì như thế nhiều lý do không giống nhau như vì như thế mặc cảm tội lỗi, vì như thế nhiệm vụ, trách nhiệm hay thậm chí vì như thế phần thưởng.

Altruism is one aspect of what social psychologists refer to as prosocial behavior. Prosocial behavior refers to any action that benefits other people, no matter what the motive or how the giver benefits from the action. Remember, however, that pure altruism involves true selflessness. While all altruistic acts are prosocial, not all prosocial behaviors are completely altruistic. For example, we might help others for a variety of reasons such as guilt, obligation, duty, or even for rewards.

Những học thuyết lý giải lý do tồn tại của lòng vị tha. Theories for Why Altruism Exists

Những nhà tư tưởng học đã lời khuyên vô số phương pháp trình bày không giống nhau cho sự tồn tại của lòng vị tha, bao hàm:

Psychologists have suggested a number of different explanations for why altruism exists, including:

Khía cạnh sinh học. Chọn lựa họ hàng là một nội dung trong học thuyết tiến hóa nghĩ rằng con những người có thời gian làm việc giúp những người họ hàng với cùng huyết thống hơn vì như thế nó làm tăng lợi thế trong việc truyền gen cho thế hệ sau. Theo đó, lòng vị tha dành riêng cho họ hàng thân cận xuất hiện nhằm mục đích đảm bảo sự tiếp nối của giống gen chung. Họ hàng càng thân cận thì người ta càng giúp nhau nhiều hơn thế nữa.

Biological reasons. Kin selection is an evolutionary theory that proposes that people are more likely to help those who are blood relatives because it will increase the odds of gene transmission to future generations. The theory suggests that altruism towards close relatives occurs in order to ensure the continuation of shared genes. The more closely the individuals are related, the more likely people are to help.

Khía cạnh thần kinh trung ương. Lòng vị tha làm kích hoạt trung tâm tinh chỉnh hoạt động và sinh hoạt tưởng thưởng trong não bộ. Những nhà sinh thần kinh trung ương học đã phát hiện ra rằng lúc triển khai một hành vi vị tha, trung tâm tưởng thưởng của não bộ đã được hoạt hóa.

Neurological reasons. Altruism activates reward centers in the brain. Neurobiologists have found that when engaged in an altruistic act, the pleasure centers of the brain become active.

Từ môi trường thiên nhiên sống. Một nghiên cứu và phân tích sắp phía trên của ĐH Stanford Kết luận rằng những tương tác và mối quan hệ của con người với người khác với tác động to lên hành vi vị tha.

Environmental reasons. A recent study at Stanford suggests that our interactions and relationships with others have a major influence on altruistic behavior.

Xem thêm: trò chơi Trực tuyến 33 Ngày

Những quy chuẩn chỉnh xã hội. Những quy tắc, chuẩn chỉnh mực và mong đợi từ xã hội cũng thậm chí tác động lên cả những người có hoặc không tồn tại hành vi vị tha. Ví dụ, quy chuẩn chỉnh về sự việc với qua với lại là một mong đợi xã hội là việc ta cảm thấy mình bị những áp lực phải hỗ trợ người khác nếu người đó đã từng làm điều gì đó cho chúng ta trước phía trên. Ví dụ, nếu một người cho chính mình mượn tiền để sắm thức ăn trưa trong vài tuần thì thậm chí các bạn sẽ cảm thấy mình với những áp lực phải trả “ơn” lại cho những người chúng ta này, chúng ta đồng ý cho anh ta mượn chúng ta $100. Anh ta đã làm “ơn” cho chính mình, giờ chúng ta cảm thấy mình với nhiệm vụ phải “trả ơn”.

Social norms. Society’s rules, norms, and expectations can also influence whether or not people engage in altruistic behavior. The norm of reciprocity, for example, is a social expectation in which we feel pressured to help others if they have already done something for us. For example, if your friend loaned you money for lunch a few weeks ago, you’ll probably feel compelled to reciprocate when he asks if you if he can borrow $100. He did something for you, now you feel obligated to do something in return.

Nhận thức. Tuy vậy theo định nghĩa, vị tha là hành vi làm điều gì đó cho những người khác mà ko cần đền đáp. Tuy nhiên trong nhận thức của người sử dụng vẫn thậm chí tồn tại một thứ phần thưởng nào khác ko thể hiện hữu hình. Ví dụ, chúng ta giúp người khác để giải tỏa chính không thoải mái tồn tại trong tim mình hoặc do bởi việc đối xử tốt trẻ trung với người khác giúp ta gìn giữ được hình ảnh phiên bản thân mình là người tử tế, biết thấu cảm.

Cognitive reasons. While the definition of altruism involves doing for others without reward, there may still be cognitive incentives that aren’t obvious. For example, we might help others to relieve our own distress or because being kind to others upholds our view of ourselves as kind, empathetic people.

Những những lý giải khác liên quan từ tầm nhìn nhận thức: Other cognitive explanations include:

– Sự thấu cảm. Giới nghiên cứu và phân tích nghĩ rằng con những người có thời gian làm việc triển khai hành vi vị tha cao hơn lúc họ cảm thấy thấu cảm với người đang bắt gặp đau khổ, thể hiện qua Giả thiết Thấu cảm-Vị tha. Những nhà nghiên cứu và phân tích cũng phát hiện ra rằng trẻ em sẽ vị tha hơn lúc sự thấu cảm trong chúng dâng cao.

Empathy. Researchers suggest that people are more likely to engage in altruistic behavior when they feel empathy for the person who is in distress, a suggestion known as the empathy-altruism hypothesis. Researchers have found that children tend to become more altruistic as their sense of empathy develops.

– Giúp sức người khác làm dịu đi những cảm xúc tiêu cực. Một vài Chuyên Viên khác lại nghĩ rằng những hành vi vị tha giúp làm dịu bớt những cảm xúc tiêu cực hình thành từ việc quan sát sự đau khổ của người khác, thể hiện qua một Quy mô giải tỏa trạng thái tiêu cực. Về cơ phiên bản, thấy một ai đó đang bắt gặp khó khăn khiến cho ta cảm thấy buồn buồn bực, mệt rũ rời, hoặc không dễ chịu, vậy nên hỗ trợ họ giúp tránh những cảm xúc tiêu cực này.

Helping relieves negative feelings. Other experts have proposed that altruistic acts help relieve the negative feelings created by observing someone else in distress, an idea referred to as the negative-state relief model. Essentially, seeing another person in trouble causes us to feel upset, distressed, or uncomfortable, so helping the person in trouble helps reduce these negative feelings.

So sánh những học thuyết. Comparing the Theories

Lý do đằng sau lòng vị tha cũng như thắc mắc liệu với tồn tại một thứ gọi là lòng vị “thuần túy” hay là không là hai vấn đề được bàn luận sôi sục Một trong những nhà tư tưởng học xã hội. Liệu ta với khi nào giúp người chỉ bởi lòng vị tha đơn thuần hay với tiện dụng giấu kín nào dẫn dắt ta triển khai những hành vi đó hay là không.

The underlying reasons behind altruism, as well as the question of whether there is truly such a thing as “pure” altruism, are two issues hotly contested by social psychologists. Do we ever engage in helping others for truly altruistic reasons, or are there hidden benefits to ourselves that guide our altruistic behaviors?

Một vài nhà tư tưởng học xã hội tin rằng tuy vậy con người thường hành vi vị tha vì như thế những lý do vị kỷ nhưng lòng vị tha chân chính vẫn tồn tại. Một vài người khác lại nghĩ rằng sự thấu cảm dành cho những người khác thường bị dẫn dắt bởi mong muốn giúp chính bản thân mình mình. Dù là lý do gì đi nữa thì trái đất của con người sẽ trở nên buồn thảm hơn rất nhiều nếu thiếu vắng tanh lòng vị tha.

Some social psychologists believe that while people do often behave altruistically for selfish reasons, true altruism is possible. Others have instead suggested that empathy for others is often guided by a desire to help yourself. Whatever the reasons behind it, our world would be a much sadder place without altruism.

Tìm hiểu thêm. View Article Sources

Carey, B. Stanford Psychologists Show That Altruism Is Not Simply Innate. Stanford Report. Published December 18, 2014.

Sanderson, CA. Social Psychology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2010.

University of Minnesota Libraries Publishing. Helping and Altruism. In: Principles of Social Psychology. 2010.

Xem thêm: Cách Hủy Root Hoàn Toàn – Cách Gỡ Bỏ Magisk Và Unroot Điện Thoại Android

Vedantam, S. If It Feels Good to Be Good, It Might Only Be Natural. The Washington Post. Published May 28, 2007.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.