Hỏi đáp

( Acquirer Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Acquirer / Bên Thâu Tóm – viettingame

*

Để giúp đỡ quý khách mà thậm chí làm rõ hơn về những thuật ngữ “khó hiểu” trong thương mại điện tử và thanh toán điện tử, công ty chúng tôi sưu tầm và biên soạn lại những nội dung về thông tin chuyên ngành thanh toán điện tử. Hy vọng thông tin này sẽ hỗ trợ quý vị mà thậm chí làm rõ hơn về thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến

Access Control Server (ACS) Sever của ngân hàng phát hành sử dụng để xác thực chủ thẻ. Phần đông những dịch vụ xác thực bằng một cửa số nêu ra thắc mắc kín, số PIN hoặc những thông tin khác mà chủ thẻ đăng ký với ngân hàng phát hành.

Đang xem: Acquirer là gì

Acquirer Là tổ chức tài chính hỗ trợ dịch vụ thanh toán, xử lý những thanh toán trực tuyến và đảm bảo về mặt tài chính cho thanh toán. Acquirer đóng vai trò liên hệ với những ngân hàng phát hành để xin chuẩn chỉnh chi cho một thanh toán xin cấp phép.

Address Verification Service (AVS) Là dụng cụ xác thực chủ thẻ bằng địa chỉ tại ngân hàng phát hành.Authentication Là việc xác thực quý khách thanh toán trực tuyến. Tại OnePAY, Authentication tương ứng với thành quả xác thực của chương trình 3D Secured.

Batch Là một danh sách những yêu cầu được gửi tới đơn vị xử lý để yêu cầu triển khai những thanh toán tài chính như: hủy thanh toán, hoàn tiền hoặc thu tiền.

Cancellation Là yêu cầu hủy thanh toán. Giao dịch thanh toán này phải là thanh toán chưa được xử lý, tức là chưa triển khai việc chuyển tiền.

Captured amount Tổng số tiền đã được đồng ý thanh toán trong một thanh toán

Capture Là tính chất của một thanh toán thành công với số tiền thanh toán được đồng ý thanh toán từ đơn vị phát hành.

Cardholder authentication Là chương trình xác thực chủ thẻ lúc triển khai thanh toán trực tuyến. Lúc chủ thẻ tham gia vào 3D Secured, chủ thẻ sẽ được OnePAY hỗ trợ một cửa số xác thực. Tại trên đây, chủ thẻ sẽ được xác thực với ngân hàng phát hành để thanh toán được triển khai một cách an toàn và đáng tin cậy.

Card/ngân hàng issuer Tổ chức tài chính phát hành những loại thẻ thanh toán cho quý khách. Thẻ thanh toán mà thậm chí là thẻ tín dụng, ghi nợ hoặc thẻ trả trước.

Card Security Code (CSC) Là chương trình bảo vệ chủ thẻ của những tổ chức thẻ quốc tế. CSC bao hàm 3 tới 4 số được in trên thẻ. Những tổ chức thẻ quốc tế đặt tên không giống nhau cho chương trình của họ như : CVC Card Validation Code (MasterCard), CVV Card Verification Value (Visa), CID Card Identification Number (AmEx).

Card Validation Code (CVV) Thuật ngữ của MasterCard cho mã bảo mật thẻ.

Card Verification Value (CVC) Thuật ngữ của VISA cho mã bảo mật thẻ.

Chargeback Là thanh toán đòi bồi hoàn. Giao dịch thanh toán này được phát sinh từ chủ thẻ và thông tin tới đơn vị đồng ý thẻ trải qua ngân hàng thanh toán hoặc cổng thanh toán. Với nhiều lý do dẫn tới một thanh toán đòi bồi hoàn nhưng đa số là lý do chủ thẻ khiếu nại ko triển khai thanh toán

CID Card Identification Number (American Express). Thuật ngữ của American Express cho mã bảo mật thẻ.

Card(holder)-not-present (CNP) Là mô hình đồng ý thanh toán thẻ mà trong thanh toán không tồn tại sự xuất hiện của chủ thẻ và thẻ. Ví dụ cho mô hình này là những thanh toán trải qua Internet, điện thoại cảm ứng, fax, hay qua email

Card(holder)-present(CP) Là mô hình đồng ý thanh toán thẻ mà trong thanh toán sở hữu sự xuất hiện của chủ thẻ và thẻ. Ví dụ cho mô hình này là những thanh toán qua máy cà thẻ.

Credit card – Thẻ tín dụng: là một loại thẻ thanh toán cho phép chủ thẻ tiêu sử dụng hay rút tiền theo hạn mức nhất định cho phép. Thẻ tín dụng cho phép chủ thẻ đầu tư chi tiêu trước, trả tiền sau.

Debit card – Thẻ ghi nợ: Là một loại thẻ ngân hàng cho phép chủ thẻ mà thậm chí sử dụng để tiêu sử dụng hay rút tiền. Thẻ ghi nợ được nối tới một tài khoản trong ngân hàng và cho phép sử dụng trong phạm vi số dư của tài khoản đó.

Deposit Khoản đảm bảo thanh toán: Là khoản tiền được giữ lại tại ngân hàng để phòng ngừa những trường hợp rủi ro xẩy ra.

Digital receipt Hóa đơn trực tuyến: Là những hóa đơn được những đơn vị đồng ý thẻ xuất cho quý khách qua email hoặc trên website qua Interrnet.

Dispute Khiếu nại: là khiếu nại cho một thanh toán từ phía người mua sắm. Khiếu nại thường kéo đến hậu quả là xuất hiện thanh toán đòi bồi hoàn. Một khiếu nại mà thậm chí xuất hiện bởi những lý do như bị lợi dụng thông tin thẻ, thanh toán lỗi…

Enrollment Trạng thái kiểm tra sự tham gia và những chương trình xác thực của ngân hàng phát hành.

Xem thêm: Sinh Năm 1989 Mệnh Gì, Tuổi Con Gì, Mạng Hợp Với Những Gì? Sinh Năm 1989 Mệnh Gì, Tuổi Gì, Hợp Với Mệnh Nào

Expired authorisation Một thanh toán xác thực đã mất hạn thời hạn xác thực.

Expired card Một thẻ thanh toán đã mất hạn sử dụng

Fraud prevention Chương trình quản lý và vận hành rủi ro của dịch vụ thanh toán để tránh những thiệt hại do thanh toán hàng nhái tạo ra.

Integration Tích hợp khối hệ thống: Là quy trình kết nối website bán sản phẩm trực tuyến tới khối hệ thống thanh toán trực tuyến. Một vài đơn vị mà thậm chí yêu cầu những phương thức tích hợp riêng để thích nghi với khối hệ thống bán sản phẩm trực tuyến.

Issuer Tổ chức phát hành: Là tổ chức tài chính hỗ trợ những loại thẻ thanh toán.

Issuing ngân hàng Ngân hàng phát hành: Là một tổ chức phát hành những loại thẻ thanh toán cho chủ thẻ sử dụng. Tên của ngân hàng phát hành được in lên thẻ thanh toán. Ngân hàng thanh toán cũng tìm thấy những quy định trong thanh toán dành riêng cho chủ thẻ

Manual capture Sử dụng công dụng của cổng thanh toán để doanh nghiệp tự trừ tiền thủ công trong thẻ thanh toán của quý khách.

MD5 security Là một thuật toán, được thiết kế để tạo những chữ ký điện tử và gắn trong số đoạn mã HTML. Chữ ký điện tử trong số đoạn mã này làm trách nhiệm đảm bảo thông tin lúc được gửi tới điểm đích là toàn vẹn.

Merchant Là tổ chức sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến để bán sản phẩm hóa và dịch vụ

MOTO (Mail Order Telephone Order) Là phương thức thanh tóan mà người tiêu dùng phải hỗ trợ cho những người bán thông tin cụ thể về thanh toán qua kênh thư tín hoặc qua kênh điện thoại cảm ứng.

Off-line payment method Là những phương thức thanh toán ko được triển khai và xử lý qua Internet như: chuyển khoản, thanh toán séc, thanh toán tiền mặt

On-line payment method Là phương thức thanh toán mà việc triển khai và xử lý thanh toán được triển khai qua Internet như: Thanh toán thẻ trực tuyến, ngân hàng trực tuyến.

Payment card Thẻ thanh toán: Là tên thường gọi chung của những loại thẻ nhựa hoặc thẻ ảo (tín dụng, ghi nợ, trả trước). Những loại thẻ này còn có công dụng thanh toán lúc mua sắm hóa, dịch vụ hoặc mà thậm chí rút tiền mặt

Payment Card Industry (PCI) Security Standard : Là khối hệ thống những tiêu chuẩn chỉnh của Visa và Master cùng một trong những tổ chức thẻ quốc tế khác yêu cầu những đơn vị sở hữu lưu trữ thông tin thẻ của quý khách phải tuân theo.

Point of sale (POS) Điểm sale. Là vị trí bán sản phẩm trực tiếp cho những người tiêu sử dụng.

Recurring payment or transaction, subsequent payment or transaction Là một thanh toán hay yêu cu thanh toán được lặp lại từ lần thanh toán trước hết. Ví dụ, thanh toán đăng ký thanh toán hàng tuần, hàng tháng.

Redirect Chuyển người tiêu dùng thanh lịch website của cổng thanh toán, nhờ vậy họ mà thậm chí triển khai thanh toán cho những hóa đơn mua sắm.

Refund, partial refund Là yêu cầu thanh toán hoàn tiền cho ngân hàng thanh toán. Mục đích của thanh toán hoàn tiền là trả lại một phần hay toàn bộ số tiền đã trả lúc mua sắm hóa và dịch vụ cho những người mua sắm.

Refuse or refusal Là thành quả từ chối của một thanh toán xin cấp phép. Với thành quả này, thanh toán ko được cấp phép để triển khai thanh toán. Lý do cơ bản bởi chủ thẻ nhập thông tin thẻ sai, thẻ hết hạn thanh toán hoặc ko đủ thời gian làm việc thanh toán. Lúc nhận được thành quả thanh toán ko triển khai được, hầu hết những thông tin trả về của ngân hàng phát hành đều ko rõ.

Shopping cart Là một module của ứng dụng cho phép triển khai quá trình đặt hàng trực tuyến. Công việc triển khai thông thông thường là: Mua hàng hóa, dịch vụ; xem lại đơn hàng; điền thông tin người mua sắm; thanh toán.

Transaction Giao dịch thanh toán: Là hành vi được triển khai giữa chủ thẻ và người bán sản phẩm dẫn tới những sinh hoạt tài chính được triển khai giữa người mua sắm và người bán sản phẩm.

Transaction id Mã thanh toán: Là dấu hiệu nhận ra một thanh toán và được chuyển cho cổng thanh toán để xử lý. Những mã thanh toán này là duy nhất cho một tổ chức bán sản phẩm.

Xem thêm: Tải trò chơi Mobi Army 3 Java Miễn Phí, TảI Hack VàNg Army 324 Android MiễN Phí

Verified by Visa (VbyV) Là chương trình của Visa, được thiết kế cho những thanh toán trực tuyến. VbV xác thực chủ thẻ lúc triển khai những thanh toán trực tuyến qua mạng lưới ngân hàng phát hành. VbV phiên bản vệ và hạn chế và giảm thiểu những thiệt hại tạo ra bởi những khiếu nại lúc xuất hiện những thanh toán hàng nhái.

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.